Aleksandra Zalewska (20)

Szczegóły

30-10-2020

 

KL IV TK

 

Materiały.

 

29-10-2020

 

KL II TK

Przedmiot: Rośliny ozdobne.

 

Materiały

 

28-10-2020


KL II TK

Przedmiot: Pracownia projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu gr I i II.

 

Materiały

 

 

27-10-2020

 

KL II TK

Przedmiot: Ochrona i kształtowanie krajobrazu.

 

Materiały.

 

KL IV TK

Przedmiot: Budowa obiektów małej architektury.

 

Materiały.

 

KL II TK

Przedmiot: Podstawy architektury krajobrazu.

 

Materiały.

 

26-10-2020

 

KL IV TK

Przedmiot: Pracownia urządzania terenów zieleni (4 godz.).

 

Temat 9-10: Kosztorysowanie wykonania mostka (2 godz.).

 

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi poniżej materiałami:

Materiały.

 

Zadanie: Na podstawie zamieszczonych materiałów wymień materiały które będą potrzebne do wykonania kosztorysu budowy pomostu drewnianego połączonego z przyczółkiem betonowym za pomocą śrub fundamentowych.

 

Termin przesłania 30-10-2020 godz.: 10:00.

Prace przesyłamy za pomocą e-dziennika.

 

 

Temat 11-12: Kosztorysowanie elementów placów zabaw (2 godz.).

 

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi poniżej materiałami:

Materiały1

Materiały2

Film

Proszę zwrócić uwagę na elementy wyposażenia placów zabaw oraz jego montaż.

 

 

KL II  TK

 


Przedmiot: Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu.

 

Temat: Rośliny jednoroczne uprawiane z rozsady. Starzec popielny, aksamitka rozpierzchła, aksamitka wyniosła, aksamitka wąskolistna. (1 godz.)

 

Zapoznaj się z tematem lekcji z podręcznika strony 49 - 52. Proszę sporządzić notatkę w zeszycie.

 

 

20-10-2020

 

KL II TK

Przedmiot: Ochrona i kształtowanie krajobrazu.

 

Temat: Krajobraz charakterystyczny dla epok historycznych.

 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (niebieski) strony 22 - 30.

Sporządź notatkę: Opisz krajobraz charakterystyczny dla poszczególnych epok historycznych.

 

Termin przesłania 27-10-2020 godz.: 10:00.

Prace przesyłamy za pomocą e-dziennika.

 

 

KL IV TK

Przedmiot: Budowa obiektów małej architektury.

 


Temat:  Technologia budowy dowolnie zaprojektowanej drogi i nawierzchni ogrodowej.

 

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi poniżej materiałami:

strona

film do powyższej strony (dobra jakość)

film 2

 

Zadanie: Na podstawie zamieszczonych materiałów wymień etapowanie prac przy budowie nawierzchni z kostki brukowej. 

 

 

Termin przesłania 27-10-2020 godz.: 11:00.

 

Prace przesyłamy za pomocą e-dziennika.

 

 

KL II TK

 

Przedmiot: Podstawy architektury krajobrazu.

 

 

 

Temat: Kompozycyjna funkcja światła.

 

 

 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (niebieski) strony 419 - 426.

 

Zadanie: Do wykonania rysunek filiżanki do kawy wraz z talerzykiem w świetle naturalnym. Praca wykonana w ołówku format A4. Należy zwrócić uwagę na padające światło i cień.

 

 

 

Termin przesłania 27-10-2020 godz.: 10:00.

 

Prace przesyłamy za pomocą e-dziennika.

 

   
© ALLROUNDER