Aleksandra Zalewska

Szczegóły

 

16-06-2020:

  

Materiały dla kl. III:

 

Przedmiot: Pracownia projektowania.

  

Temat: Sporządzenie kosztorysu wykonania ukwieconego murku ogrodowego. - 1 godz..

Temat: Sporządzenie kosztorysu wykonania schodów na podbudowie - powtórzenie wiadomości. - 1 godz..

 

 Zadanie: zapoznaj się z materiałami poniżej:

 

Materiały

 

Przedmiot: Pracownia urządzania terenów zieleni.

 

Temat: Kosztorysowanie placów zabaw. - 2 godz..

Zadanie: Proszę o przypomnienie sobie pojęć: kosztorys inwestorski, inwestor i zapoznanie się z materiałami w linku poniżej:

Materiały

 

Przedmiot: Zajęcia praktyczne.

 

Temat: Budowa i funkcjonowanie sprzętu szkolnego. - 5 godz..

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z materiałami w linkach poniżej:

Materiały

Materiały1

Materiały2

Materiały3

 

Przedmiot: Pracownia małej architektury krajobrazu.

 

Temat: Wykonanie przedmiaru materiałowego do konstrukcji trejażu. - 1 godz..

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z materiałami w linku poniżej:

Materiały

 

Przedmiot: Kształtowanie krajobrazu.

 

Temat: Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów historycznych w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem małej architektury. Ogród krajobrazowy. - 2 godz..

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z materiałami w linku poniżej:

Materiały

 

Przedmiot: Projektowanie terenów zieleni.

 

Temat: Wnętrza krajobrazowe - projektowanie. - 2 godz..

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z materiałami w linku poniżej:

Materiały

 

Materiały dla kl. I:

 

Przedmiot: Pracownia projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

 

Temat: Przekroje elementów budowlanych. - 6 godz..

Zadanie: Zapoznaj się z materiałami poniżej:

Materiały

 

Przedmiot: Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu.

 

Temat: Szczepienie roślin ozdobnych. - 4 godz..

Zadanie: Zapoznaj się z materiałami poniżej:

Materiały

 

Przedmiot: Podstawy architektury krajobrazu.

 

Temat: Linie, płaszczyzny i bryły we wnętrzu krajobrazowym. - 2 godz..

Zadanie: Zapoznaj się z materiałami poniżej:

Materiały

 

 

 

04-06-2020:

 

Materiały dla kl. III:

 

Przedmiot: Pracownia projektowania.

 

Temat: Wykonanie kosztorysu obejmującego nasadzenia krzewów żywopłotowych, wykonanie trawników dywanowych, sadzenia drzew i krzewów liściastych. - 4 godz..

 Zadanie: Wykonaj kosztorys uwzględniony w zadaniu poniżej:

Materiały

 

 Przedmiot: Kształtowanie krajobrazu.

 

Temat: Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów historycznych na świecie i Polsce ze szczególnym uwzględnieniem  małej architektury. - 2 godz..

Zadanie: Sporządź notatkę z materiałów poniżej:

Materiały

Materiały 2

Materiały 3

Materiały 4

 

 Przedmiot: Zajęcia praktyczne.

 

Temat: Przygotowanie podłoża do konserwacji. Konserwacja elementów małej architektury. - 10 godz..

Zadanie: Zapoznaj się z materiałami w poniższych linkach:

Materiały

Materiały 1

Materiały 2

 

Przedmiot: Pracownia urządzania terenów zieleni.

 

Temat: Kosztorysowanie wykonania ogrodzenia. - 2 godz..

Zadanie: Zapoznaj się z materiałami w poniższych linkach:

Materiały

Materiały 1

 

 

 

02-06-2020:

 

Materiały dla kl. I:

 

Przedmiot: Podstawy arch. krajobrazu.

 

Temat: Kompozycyjna funkcja światła - 2 godz..

 Zadanie: Zrobić notatkę z materiałów załączonych poniżej:

 Materiały.

 

Przedmiot: Pracownia projektowania roślinnych obiektów arch. kraj..

 

 

 

Temat: Technika wykonywania przekrojów - 3 godz..

 

 Zadanie: Zapoznać się z technikami wykonywania przekrojów.

Materiały1

Materiały2

Materiały3

Materiały4

 

 

01-06-2020:

 

Materiały dla kl. I:

 

Przedmiot: Rośliny ozdobne.

 

Temat: Prowadzenie szkółki - 2 godz..

 Zadanie: Zrobić notatkę z materiałów załączonych poniżej:

 1. Sposoby rozmnażania materiału szkółkarskiego; 

 2. Metody zabezpieczania materiału roślinnego na czas transportu;

3. Zasady sprzedaży roślin ozdobnych.

 Materiały.

Materiały 1.

 

Temat: Sposoby rozmnażania roślin ozdobnych - rozmnażanie generatywne. - 2 godz..

 Zadanie: Zrobić notatkę z materiałów załączonych poniżej:

 

1. Materiał siewny;  

2. Zabiegi przedsiewne;

3. Termin siewu;

4. Metody siewu;

5. Głębokość siewu.

Materiały.

 

Temat: Sposoby rozmnażania roślin ozdobnych - rozmnażanie wegetatywne. - 4 godz..

 Zadanie: Zrobić notatkę z materiałów załączonych poniżej:

 Wymień i opisz sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin ozdobnych.

Materiały.

 

 14-05-2020:

  

Materiały dla kl. I:

 

Przedmiot: Rośliny ozdobne.

  

Temat: Rodzaje podłoży do uprawy roślin - 3 godz..

 

Zadanie: Zrobić notatkę z materiałów załączonych poniżej:

1. Gleba i podłoża do uprawy roślin ogrodniczych;

 

2. Rodzaje podłoży stosowanych w uprawie pod osłonami;

3. Podłoża organiczne proste;

4. Podłoża mineralne;

5. Podłoża syntetyczne.

Zadanie dla chętnych (na ocenę dodatkową do 22-05-2020 godz. 18:00): Na czym polega uprawa hydroponiczna?

Materiały.

 

Temat: Pojemniki do uprawy roślin. - 2 godz.

Zadanie: Zrobić notatkę z materiałów załączonych poniżej:

1. Rodzaje pojemników;

2. Symbole używane do oznaczania pojemników.

Materiały.

 

Temat: Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w produkcji roślin ozdobnych. - 4 godz.

Zadanie: Na podstawie załączonych materiałów wymień kolejne czynności wykonywane przy produkcji roślin.

Materiały.

 

Przedmiot: Pracownia projektowania roślinnych obiektów.

 

Temat: Wykonywanie rzutów. - 9 godz..

Zadanie: 

Na podstawie zamieszczonych linków wykonaj rzut z góry rabaty w skali 1:50 oraz widok z przodu w skali 1:25.

Dane do wykonania zadania :

1. Wymiary rabaty 3m x 2m

2. Gatunki roślin :

- berberys Thunberga ‘Bagatelle’ (Berberis thunbergii),wys. 50 cm, szer. 60 cm,

- jałowiec skalny ‘Skyrocket’ (Juniperus scopulorum),wys. 2 m, szer. 0,80 cm,

- rozchodnik okazały (Sedum spectabile), wys. 0,60 cm, szer. 0,60 cm,

- kostrzewa popielata (Festuca glauca), wys. 0,35 cm, szer. 0,35 cm,

3. Dobrać odpowiednią ilość roślin do wielkości terenu,

4. Praca w kolorze, na bloku technicznym format A4,

5.Należy pamiętać o tym, że projektowane rośliny są dorosłe i przedstawiamy je kwitnące, rośliny mają być podobne do przedstawianych gatunków.

6. Przy rzucie z góry stosujemy oznaczenia graficzne, które znacie.

Materiały 1

Materiały 2

Materiały 3

Materiały 4

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 28-05-2020 godz.: 18:00.

 

Materiały dla kl. III:

 

 

Przedmiot: Zajęcia praktyczne.

 

Temat: Środki i sprzęt do konserwacji drewna, betonu i kostki. - 10 godz..

 Zadanie: Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

Materiały 1

Materiały 2

Materiały 3

Materiały 4

Materiały 5

 

 

06-05-2020:

 

Materiały dla kl. I:

 

Przedmiot: Pracownia projektowania roślinnych obiektów arch. kraj..

 

Temat: Rodzaje przekrojów - 3 godz..

 

Zadanie: Na podstawie materiałów poniżej wykonaj notatkę.

Materiały

Materiały 2 

Termin oddania prac: 12-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Rośliny ozdobne.

Temat: Uprawa roślin pod osłonami - szklarnie. - 2 godz.

Notatka: Zapoznać się z zamieszczonymi poniżej materiałami i zrobić notatkę do punktów i do następnego tematu.

Materiały 

Film1

Film2

Film3

1. Lokalizacja obiektów szklarniowych.

2. Typy szklarni.

3. Elementy konstrukcyjne szklarni.

4. Wyposażenie szklarni.

Temat: Uprawa roślin pod osłonami - tunele foliowe i inspekty . - 2 godz.

1. Tunele foliowe, typy i konstrukcje.

2. Rodzaje inspektów.

Zadanie: Wyjaśnij pojęcia:

1. Ściółkowanie.

2. Nawadnianie kroplowe.

3. Fertygacja.

4. Deszczownia.

5. Cieniowanie.

6. Belgijka.

Temat drugi JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 13-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Podstawy arch. krajobrazu.

Temat: Elementy kompozycji. - 1 godz.

Notatka: Zapoznać się z zamieszczonymi poniżej materiałami i zrobić notatkę do punktów.

Materiały 

1. Linia.

2. Kształt, bryła.

3. Kolor.

4. Faktura.

5. Światłocień.

6. Perspektywa.

7. Przestrzeń, głębia.

8. Relacje między środkami wyrazu.

9. Rodzaje kompozycji.

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 13-05-2020 godz.: 18:00.

 

 

05-05-2020:

 

Materiały dla kl. III:

 

Przedmiot: Pracownia małej arch. kraj..

 

Temat: Wykonanie przedmiaru materiałowego dla konstrukcji ogrodzenia - 4 godz..

 

Zadanie: Wykonaj zadanie z linku poniżej.

Materiały

 

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 12-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Pracownia urządzania terenów zieleni.

Temat: Kosztorysowanie wykonania ławek betonowych. - 4 godz..

Zadanie: Wykonaj kosztorys z linku poniżej.

Materiały

 

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 12-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Zajęcia praktyczne.

Temat: Środki i sprzęt do konserwacji drewna, betonu i kostki. - 10 godz..

Zadanie: Zapoznaj się z materiałami zamieszczonymi w linkach poniżej. Napisz różnice pomiędzy impregnatem, lakierobejcą a                          lazurą

film 1

film 2

materiały

 

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 12-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Pracownia projektowania.

Temat: Wykonanie kosztorysu obsadzenia kwietników i wykonania trawników dywanowych. - 4 godz..

Zadanie: Jakie cechy materiałów należy brać pod uwagę aby prawidłowo sporządzić kosztorys wykonania kwietnika sezonowego.

               Podpowiedź: Przypomnijcie sobie cechy jakościowe materiału szkółkarskiego, warunki siedliskowe. (same konkrety:)).

 

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 13-05-2020 godz.: 18:00

 

Przedmiot: Kształtowanie krajobrazu.

Temat: Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów historycznych w Polsce i na świecie. - 4 godz.

Zadanie: Wymień 10 gatunków roślin posadzonych w rewaloryzowanych ogrodach na Wawelu (nazwa polska i łacińska). Materiał link                          poniżej.

Materiał

Wawel

 

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 13-05-2020 godz.: 18:00

 

Przedmiot: Projektowanie terenów zieleni.

Temat: Rodzaje wnętrz ogrodowych. - 4 godz.

Zadanie: Na podstawie tekstu z linku poniżej wykonaj rysunek przedstawiający wnętrze ogrodowe konkretne.

Materiał

 

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 13-05-2020 godz.: 18:00

 

29-04-2020:

Materiały dla kl. I:

Przedmiot: Pracownia projektowania roślinnych obiektów arch. kraj..

Temat: Rzutowanie aksonometryczne - 3 godz..

Zadanie: Na podstawie filmu zamieszczonego poniżej wykonaj rzut aksonometryczny budynku na bazie prostopadłościanu o wymiarach dł. 12 m, szer. 5 m i wys. 5 m z dachem dwuspadowym. Całkowita wysokość budynku wynosi 8 m. Rysunek w skali 1:100 wykonany ołówkiem - jest to rysunek techniczny, czyli obowiązuje również ramka i tabelka. Tytuł rys. Budynek w aksonometrii.

Film 

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 07-05-2020 godz.: 18:00. 

 

Przedmiot: Rośliny ozdobne.

Temat: Cele i zadania uprawy roślin. - 1 godz.

Temat: Stosowanie osłon w produkcji ogrodniczej. - 2 godz.

Temat: Warunki uprawy roślin pod osłonami. - 1 godz.

Zadanie: Na podstawie podanego poniżej tekstu sporządź notatkę do tematów i odpowiedz na pytania:

1. Jakie rośliny uprawiamy pod osłonami?

2. Zalety i wady uprawy roślin pod osłonami?

Materiały

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 07-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Podstawy architektury krajobrazu.

Temat: Barwy w ogrodzie. - 1 godz.

Zadanie: Wykonaj techniką barwną rysunek na formacie A4 kwitnącej rośliny polnej o ciepłych barwach. Sporządź notatkę na podstawie materiałów zamieszczonych poniżej w linku

Materiały

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 08-05-2020 godz.: 18:00.

 

Materiały dla kl. III:

Przedmiot: Pracownia małej arch. kraj..

Temat: Wykonanie przedmiaru materiałowego do konstrukcji ławki - 2 godz..

Zadanie: Wypisz materiały potrzebne do wykonania 3 ławek oraz wymień opisz etapy.

Materiały

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 12-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Pracownia urządzania terenów zieleni.

Temat: Kosztorysowanie wykonania nawierzchni - 2 godz..

Zadanie: Wykonaj kosztorys związany z budową nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowych o wymiarach 50x50x7 cm. Wykonanej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Wymiary nawierzchni 250x150 cm.

Materiały

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 08-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Projektowanie terenów zieleni.

Temat:  Elementy kompozycji, przypomnienie wiadomości - 2 godz..

Zadanie: Sporządź notatkę na podstawie materiałów zamieszczonych poniżej w linku.

Materiały

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 08-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Kształtowanie krajobrazu.

Temat:  Projekt skweru przy uczelni. Wstęp. - 2 godz..

Zadanie: Sporządź notatkę na podstawie materiałów zamieszczonych poniżej w linku.


Materiały

Termin oddania prac: 08-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Zajęcia praktyczne.

Temat:  Narzędzia i sprzęt mechaniczny wykorzystywany przy budowie małej architektury krajobrazu. - 5 godz..

Zadanie: Wykonaj egzamin pisemny r21.

 egzamin pisemny r 21

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 08-05-2020 godz.: 18:00.

 

Przedmiot: Pracownia projektowania.

Temat: Wykonanie projektu nawierzchni pieszej. Wstęp. - 2 godz..

Zadanie: Na podstawie filmu zamieszczonego poniżej wypisz etapowanie prac oraz sprzęt i narzędzia użyte podczas wykonywania nawierzchni.

Film

JEST TO PRACA NA OCENĘ.

Termin oddania prac: 08-05-2020 godz.: 18:00.

 

 

 

17-04-2020:

Materiały dla kl. III:

 

Proszę sporządzić notatkę z przedmiotu: Kształtowanie krajobrazu, temat: Rewaloryzacja zabytkowych elementów małej architektury.

Proszę podać po dwa przykłady restauracji i rekonstrukcji zabytków w Polsce.

Materiały do lekcji.

Termin: 21-04-2020 godzina 19:00

Materiały dla kl. I:


Proszę sporządzić notatkę z przedmiotu:Rośliny ozdobne, temat: Warunki składowania nawozów nieorganicznych.

Materiały do lekcji:

https://www.sadyogrody.pl/agrotechnika/103/jak_prawidlowo_przechowywac_nawozy_mineralne_przez_zime,12185.html

http://wodr.poznan.pl/powiaty/powiaty-r-z/zespol-doradczy-w-wagrowieckim/item/8013-zasady-przechowywania-nawozow-mineralnych

Termin 21-04-2020 godzina 19:00

 

29-03-2020:

Materiały dla klasy IV:

Proszę o wykonanie egzaminu:

teoretyczny termin DO 01/04/2020 godz.: 19:00;


praktyczny termin DO 03/04/2020 godz.: 19:00.

 

Materiały dla kl. III:

Proszę zrobić zapotrzebowanie na materiały do wykonania schodów i wypisać etapowanie prac.

zestawienie materiałów

Termin DO 03/04/2020 godz.: 19:00

 

Materiały dla kl. I:

Proszę wpisać do zeszytu z podstaw architektury krajobrazu temat: Teoria barw.

materiał do lekcji 1

materiał do lekcji 2

Wykonać notatkę  oraz odpowiedzieć pisemnie na pytania:

1. Co to są barwy podstawowe, pochodne i dopełniające?

2. Co to są barwy chromatyczne i achromatyczne?

3. Co to jest kontrast?

4. Co to jest jasność i nasycenie?

 Termin DO 02/04/2020 godz.: 19:00

 

Pozdrawiam

A. Zalewska

Powodzenia

 

 

Materiały dla klasy IV

zapotrzebowanie_ławek

Zapotrzebowanie_na_taras

na messanger'a przesłać zdjęcia prac wykonanych samodzielnie. Termin do 20/03/2020 godzina 19:00.

Materiały dla klasy III

pisemny_2019

praktyczny_2019

na messanger'a przesłać zdjęcia egzaminu pisemnego. Termin do 20/03/2020 godzina 19:00.

a praktycznego do 23/03/2020 godzina 19:00.

 Materiały dla Klasy I

Cieniowanie ołówkiem

Proszę wykonać rysunek jabłka ołówkiem według zasad wytłumaczonych w załączonym filmie.

 Format kartki A4 i na messanger'a przesłać zdjęcia. Termin do 20/03/2020 godzina 19:00.

Pozdrawiam

A. Zalewska

Powodzenia

   
© ALLROUNDER