Stopa Ewelina

Szczegóły

15.06.2020r.

III TI a/b

Wszystkie tematy zaplanowane do realizacji w klasie trzeciej zostały zrealizowane.

W tym tygodniu zostaną wystawione oceny , jeśli ktoś ma jeszcze jakieś zaległości to proszę odesłać najpóźniej do wtorku 16.06.2020r.

Dziękuję za rok wspólnej pracy, wolny czas wykorzystajcie na przygotowania do egzaminu zawodowego.

Będę trzymała za wszystkich kciuki i życzę powodzenia !

 

II TOR

Ciąg dalszy powtórek do egzaminu zawodowego, pracujemy z różowym podręcznikiem.

Zachęcam do podsyłania swoich rozwiązanych testów celem sprawdzenia i ewentualnego omówienia zadań sprawiających trudności.

 

III TŻ

Wszystkie tematy zaplanowane do realizacji w klasie trzeciej zostały zrealizowane.

W tym tygodniu zostaną wystawione oceny , jeśli ktoś ma jeszcze jakieś zaległości to proszę odesłać najpóźniej do wtorku 16.06.2020r.

Dziękuję za dwa lata wspólnej pracy, wolny czas wykorzystajcie na przygotowania do egzaminu zawodowego.

Trzymam kciuki i życzę powodzenia !

 

I TR

Ostatnie tematy do zrealizowania w nadchodzącym tygodniu:

1. Klasyfikacje reklamy

2. Strategia reklamy

3. Budowa przekazu reklamowego

4. Reklama prasowa, zewnętrzna , internetowa

Wszystkie powyższe tematy zostały opracowane w postaci prezentacji które otrzymaliście w poprzednich tygodniach, proszę zapoznać i zrobić krótkie notatki do zeszytu.

W tym tygodniu wystawiamy już oceny końcowe, kto ma jeszcze coś do zaliczenia, poprawienia, oddania itp. to czekam do wtorku 16.06.2020r.

Pamiętajcie aby zachować zeszyty z Naszego przedmiotu na przyszły rok. NIE WYRZUCAMY !!! Będą Wam jeszcze potrzebne

 

Informatyka klasy I

Wszystkie tematy zaplanowane do realizacji w klasie pierwszej  zostały zrealizowane.

Ten tydzień pozostaje na wykonanie i dosłanie prac zaległych, poprawkowych itp.

Jeśli ktoś pracował systematycznie przez cały semestr i ma wszystko oddane to ten tydzień ma już wolny i skupia na zaliczaniu innych przedmiotów :)

 

8- 9-10 czerwca matury -dni wolne od zajęć 

11 czerwca Boże Ciało - dzień wolny

1-5 czerwca  konsultacje, wszelkie informacje na stronie szkoły. 

 

28.05.2020r. 

 

Klasy III TI a i III TI b - Działalność gospodarcza

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu prawo pracy


Na grupę klasową wysłałam link do ćwiczeń jakie należy wykonać w ramach powtórzenia działu.

 

II TOR -Marketing

Skończyliśmy już omawiać wszystkie tematy w Waszym podręczniku, teraz czas na powtórki do egzaminu.

Zaczynamy od rozwiązywania testów teoretycznych z różowego  podręcznika "Sprzedaż produktów i usług reklamowych".

Odpowiedzi zapisujcie w zeszycie. Jeśli będziecie chcieli się sprawdzić jak Wam poszło to na grupę można podesłać zdjęcia i będę wam na bieżąco sprawdzać i informować ile i jakie błędy popełniliście.

Z uwagi na to że w środę mam w szkole konsultacje to zapowiedziany wcześniej sprawdzian z marketingu z działu Zarządzanie i planowanie marketingowe napiszemy we wtorek 2 czerwca 2020r, link będzie aktywny od godz. 11.00.

II TOR -Pracownia sprzedaży

Na grupę klasową wysłałam do wykonania ostatnie już w tym semestrze zadanie na ocenę.

Odsyłacie na mojego e-maila do wtorku 2 czerwca do godz. 16.00, proszę pamiętać aby w temacie zapisać klasę, nazwisko,przedmiot , jakiego działu dotyczy zadanie. Jeśli robicie zdjęcia to proszę aby każde było podpisane również nazwiskiem ucznia ewentualnym wskazaniem czego to. dotyczy np. strona 1, 2 itp.

 

III TŻ -Działalność gospodarcza

Temat: Współpraca w zespole

 

Prezentację z tym tematem otrzymacie od osób które ją wybrały i przygotowały, po zapoznaniu proszę wykonać ćwiczenia zaproponowane w jej końcowej części. 

Na grupę klasową otrzymacie dziś do wykonania krzyżówkę dot. omawianego tematu. Nie odsyłacie- to jest tylko dla Waszego sprawdzenia wiedzy! 

Za tydzień w czwartek 04.06.2020r. napiszemy ostatni już test online z wszystkich zagadnień dotyczących kompetencji personalnych i społecznych. Link do testu będzie aktywny od godziny 11.00

 

Informatyka klasy I

Temat:  Przygotowujemy własną prezentację multimedialną

Mam nadzieję ,że przypomnieliście już sobie wszystkie zagadnienia teoretyczne dotyczące przygotowania prezentacji multimedialnej? Dziś czas na praktykę.

Minął już prawie rok Waszej nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. Chciałabym aby prezentacja którą macie stworzyć dotyczyła Waszych refleksji, przemyśleń, a może drogowskazu dla obecnych ósmoklasistów apropo wyboru Naszej szkoły jako miejsca swojej dalszej nauki. 

Temat : "Dlaczego Rolnik" ?  lub  "Dlaczego Nasza szkoła" ?  ewentualnie "Dlaczego warto wybrać Naszą szkołę?

Prezentacja powinna być skierowana do Waszych koleżanek i kolegów ze szkół podstawowych, ma wyjaśnić co jest dobrego, atrakcyjnego czy ciekawego w Rolniku aby zachęcić ich do wyboru tej szkoły / profile kształcenia, praktyki zagraniczne, realizowane projekty unijne, a może sama atmosfera czy uczniowie?/

Przypominam że jest to już ostatnie zadanie na ocenę w tym semestrze, wszystkie osoby które pytały o możliwość podwyższenia swojej oceny z informatyki lub poprawy dotychczasowych,  mają właśnie szansę.

Im bardziej atrakcyjna prezentacja , wzbogacona o filmiki, animacje, dźwięk tym większa szansa na zdobycie wyższej oceny.

Nie podaję Wam ograniczeń jeśli chodzi o ilość slajdów w prezentacji, należy tylko pamiętać jaki powinien być  przewidywany czas na całą  prezentacje aby nie zanudzić odbiorcy.

Proszę pamiętać o podstawowych zasadach tworzenia prezentacji :autor, tytuł, odpowiednia wielkość czcionki oraz ilość tekstu na jednym slajdzie, źródła z jakich będziecie korzystać itp. 

Prezentacja zapisana w programie power point, ewentualnie w PDF, tylko takie będą podlegały ocenie!

Prace wg stałego schematu , opisane wg wzoru podawanego przy wcześniejszych pracach odsyłacie do swoich przewodniczących.

Termin oddania prac upływa 10.06.2020r. 

 

I TR - Marketing

Od poniedziałku kontynuacja lekcji online. Tematy na nadchodzący tydzień:

1. Reklama jako instrument promocji

2. Klasyfikacje reklamy

3. Strategia reklamy

4. Budowa przekazu reklamowego

 

 

 

 21.05.2020r. 

Klasy III TI a i III TI b - Działalność gospodarcza

Temat: Zawarcie umowy o pracę -ćwiczenia

Na grupę klasową wysłałam notatkę dot. sporządzania umowy o pracę. Krok po kroku opisałam Wam na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę i co powinno w niej znaleźć. Proszę z tym zapoznać, zapisać w zeszycie , a w ramach ćwiczenia  przygotować umowę o pracę w oparciu o dane jakie wysłałam również  na grupę klasową. Sporządzoną umowę o pracę proszę odesłać do dnia 28.05.2020r. / Pamiętamy, że każdy swój plik podpisuje nazwiskiem i imieniem, pracę przesyłamy do jednej osoby wyznaczonej przez klasę i dopiero w jednym e-mailu wszystkie umowy przesyłane są do mnie./

II TOR -Marketing

Temat: Wdrażanie, organizacja i kontrola działań marketingowych

To już ostatni temat z działu zarządzanie i planowanie marketingowe. Znajdziecie go w naszym podręczniku na stronach 335-337.

Proszę zapoznać i zrobić notatkę z najważniejszych zagadnień z tego tematu. 

Za dwa tygodnie -3 czerwca 2020r. napiszemy ostatni już w tym roku  test-online z działu Zarządzanie i planowanie marketingowe.

 

III TŻ - Działalność gospodarcza

Temat: Asertywność

Prezentację z tym tematem otrzymacie od osób które ją wybrały i przygotowały, po zapoznaniu proszę wykonać ćwiczenia zaproponowane w jej końcowej części. 

Na grupę klasową otrzymacie dziś do wykonania ćwiczenia z tematu tajemnica zawodowa. Po wykonaniu proszę je odesłać na mój adres email do jutra 22. 05. 2020 r. do godz. 16.00, proszę pamiętać aby plik z zadaniem domowym był podpisany Waszym nazwiskiem i imieniem a w temacie pracy znalazły informacje wg schematu: klasa, nazwisko i imię, ćwiczenia dot.tajemnicy zawodowej

 

I TR - Marketing

Od poniedziałku kontynuacja lekcji online. Tematy na nadchodzący tydzień:

1. Merchandising

2 Powtórzenie wiadomości z działu polityka promocji

3. Pisemny sprawdzian wiadomości w środę 27.05.2020r. o godz. 10.00

 

INFORMATYKA KLASY I

Temat: Sztuka prezentacji

Zastanawiacie się pewnie co nowego można jeszcze powiedzieć o tworzeniu prezentacji. Każdy z Was potrafi przygotować pokaz slajdów bo uczyliście tego w szkole podstawowej i gimnazjum.  Prezentacja w formie pokazu slajdów może mieć różne funkcje i należy to uwzględnić podczas jej tworzenia. 

Przypomnijcie sobie jak należy przygotować dobrą prezentację, na co należy zwrócić uwagę, jakie elementy powinny być w niej zawarte i jaka jest budowa prezentacji? Jak opracować slajdy? Jakie efekty można zastosować na slajdach /animacje, przejścia slajdów, filmy w prezentacji/

Za tydzień zaczniemy przygotowywać własne prezentacje multimedialne .

To będzie już Wasza ostatnia praca na ocenę w tym semestrze.

A zatem wszystkie osoby które piszą do mnie wiadomości z zapytaniem co mogą zrobić aby poprawić swoją sytuację z ocenami lub starać o ocenę wyższą z informatyki będą miały okazje wykazać w przygotowaniu ciekawej i atrakcyjnej prezentacji.

 

 

 

 

 

14. 05. 2020r. 

Klasy III TI a i III TIb - Działalność gospodarcza

Temat: Rodzaje umów o pracę

Na grupy klasowe wysłano prezentację dot. powyższego tematu oraz wiele innych cennych informacji jakie powinna wiedzieć osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę. Po zapoznaniu proszę w zeszycie przedmiotowym sporządzić notatkę w oparciu o następujące punkty:

1. Rodzaje umów o pracę

2. Krótka charakterystyka każdego rodzaju umowy oraz wady i zalety każdej z wymienionych umów

3. Tryby rozwiązania stosunku pracy

4. Okresy wypowiedzenia, oraz sytuacje w których nie można zwolnić pracownika

Przypominam o możliwości poprawiania ocen!

 

II TOR - Marketing

Temat: Tworzymy własny plan marketingowy -c.d.

Ciąg dalszy pracy nad własnym planem marketingowym. Termin oddania prac upływa 21.05.2020 r. 

Przypominam o możliwości poprawiania ocen!

 

 

III TŻ- Działalność gospodarcza

Temat: Tajemnica zawodowa

Prezentację z tym tematem otrzymacie od osób które ją wybrały i przygotowały, po zapoznaniu proszę wykonać ćwiczenia zaproponowane w jej końcowej części. 

 

I TR - Marketing

Od poniedziałku kontynuacja lekcji online. Tematy na nadchodzący tydzień:

1. Pojęcie i formy sprzedaży osobistej 

2 Zasady prowadzenia sprzedaży osobistej

3. Promocja sprzedaży kierowana do konsumentów, handlowców

4. Merchandising

Po omówieniu tych tematów  napiszemy we wtorek 26.05.2020 o godz. 11.00 test online od tematu pierwszego rozpoczynającego dział polityka promocji.

Przypominam o możliwości poprawiania ocen!

 

INFORMATYKA KLASY I

Temat: Cyberbezpieczeństwo -ćwiczenia

Po zapoznaniu z podstawowymi zagadnieniami dot. cyberbezpieczeństwa czas na ćwiczenia.

Poniżej zadania do wykonania.

Następnie proszę  zapisać i wysłać  wg obowiązującego schematu podczas całego zdalnego nauczania.

Czas na wykonanie tego zadania to - dwa tygodnie, a zatem termin oddania prac upływa 28.05.2020r.

1. Znajdź w sieci informacje na temat ataku, który przeprowadzili cyberprzestępcy w ciągu ostatniego roku i który miał wpływ na grupę          osób. Zapisz w jaki sposób dokonano ataku i jakie były jego skutki

2. Opisz na czym polega działanie oprogramowania typu wabbit i adware.

3. Zastanów się i napisz  w jaki sposób tobie zdarza się ułatwiać zadanie cyberprzestępcom. Które z poznanych na poprzedniej lekcji          zachowań dotyczą Ciebie?

4. Jakie symptomy mogą wskazywać na zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem. Poszukaj informacji na ten temat i uzupełnij swoje wnioski

5. Korzystając z różnych metod wyszukiwania informacji w internecie, sprawdź co można w nim znaleźć na twój temat. Które informacje mógłby wykorzystać cyberprzestępca, aby wyłudzić od ciebie cenne dane lub przygotować obraźliwy wpis na twój temat. Stwórz listę reguł, których powinno się przestrzegać, aby nie dopuścić do tego typu sytuacji.

 

Ponieważ są uczniowie,którzy  nadal mają  problem z podpisaniem swojej pracy i prawidłowym jej przesłaniem ,                         jeszcze raz podaję obowiązujący schemat !!

Każdy uczeń odpowiedzi zapisuje w programie WORD z rozszerzeniami doc. lub docx -TYLKO TAKA FORMA!

 W lewym górnym rogu wpisujemy dane wg wzoru:

Nazwisko i imię ucznia np. Kowalski Jan

klasa np. I TK

Temat: Cyberbezpieczeństwo-ćwiczenia

Następnie po kolei pytanie i odpowiedz

1. Znajdź w sieci....

odpowiedz:....

2. itd....

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pięć pytań proszę podać źródła z jakich korzystaliście

Bardzo proszę aby odpowiedzi były krótkie zwięzłe i na temat.

Następnie dokument zapisujecie swoim nazwiskiem i imieniem i odsyłacie do przewodniczącego lub zastępcy Waszej klasy .

Przewodniczący lub zastępca wszystkie prace pakuje w jeden plik  /najlepiej ZIP/ podpisuje np. Klasa I TA i dopiero wysyła

na mój adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

POWODZENIA!

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 07.05.2020r. 

Klasy III TI a i III TIb - Działalność gospodarcza

Temat: Prawo pracy

Zaczynamy nowy dział dot. prawa pracy, na grupy klasowe wysłałam prezentację która wprowadzi was do podstawowych zagadnień z tej dziedziny. Poznacie czym jest kodeks pracy, co reguluje oraz jakie prawa i obowiązki ma pracodawca jak i pracownik.

Proszę sporządzić w zeszycie przedmiotowym notatką  z zagadnień które zostały przedstawione w prezentacji.

Przypominam o możliwości poprawy przez okres dwóch tygodni licząc od dnia dzisiejszego sprawdzianu z działu podatki i zakładanie firmy.

 

II TOR - Marketing


Temat: Tworzymy własny plan marketingowy


Po zapoznaniu z całą teorią tworzenia planu marketingowego przyszedł czas na stworzenie własnego.

Proszę opracować plan marketingowy dla wybranego przedsięwzięcia z branży reklamowej, wykorzystując wszystkie elementy o których była mowa w poprzednich tematach.

Plan opracowujemy w oparciu o szablon jaki jest w Waszym podręczniku do marketingu.

Na wykonanie pracy jest dwa tygodnie, termin oddania gotowych planów upływa 21.05.2020r.

Pracę oddajecie w wersji elektronicznej, podpisane nazwiskiem i imieniem każdego ucznia

Przypominam o możliwości poprawy przez okres dwóch tygodni licząc od dnia dzisiejszego sprawdzianu z działu statystyka.

 

II TOR - Pracownia sprzedaży

W czwartek 14 maja 2020r. o godzinie 12.00 piszemy próbny egzamin zawodowy-TEORIA

 

 

III TŻ- Działalność gospodarcza

 

Temat: Stres w pracy

Prezentację z tym tematem otrzymacie od osób które ją wybrały i przygotowały, po zapoznaniu proszę wykonać ćwiczenia zaproponowane w jej końcowej części. 

 

I TR - Marketing

Od poniedziałku kontynuacja lekcji online. Tematy na nadchodzący tydzień:

1. Pojęcie i funkcje public relations

2. Adresaci i narzędzia public relations

3. Sponsoring jako forma promocji

4. Rodzaje i formy sponsoringu

 

Przypominam o możliwości poprawy przez okres dwóch tygodni sprawdzianów z działów polityka ceny i dystrybucji. 

Dwa tygodnie liczymy  od dnia w którym sprawdzian był napisany po raz pierwszy.

 

INFORMATYKA KLASY I

 

Temat: Cyberbezpieczeństwo - czy internet jest bezpieczny?


1. Ryzyko ,że narazimy się na niechciane konsekwencje podczas korzystania z sieci, istnieje zawsze. Jednak to, czy staniemy się ofiarą skutecznego ataku, zależy w dużej mierze od nas samych. Często to nasze działania umożliwiają cyberprzestępcom przeprowadzenie ataku. Kiedy się do tego przyczyniamy?? To pytanie do was, zastanówcie i wypiszcie w waszych zeszytach przedmiotowych pod dzisiejszym tematem lekcji.

2. Aby zdać sobie sprawę , co może zagrażać naszym cyfrowym danym warto wiedzieć jakie są rodzaje szkodliwego oprogramowania /malware/. Proszę  wypisać kilka przykładów złośliwego oprogramowania wykorzystywanego przez cyberprzestępców oraz sposób ich działania wg szablonu:

Nazwa          Sposób działania
wirusy infekują inne programy poprzez przekazanie im swojego kodu. Wirusy nie mogą się same uruchamiać
itd.... itd..

3. Jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo?

Celami ataków są zarówno pojedynczy użytkownicy jak i grupy osób, a nawet całe społeczeństwa. Cyberprzestępcy mogą uderzać w instytucje, które mają wpływa na wiele osób lub sparaliżować funkcjonowanie państwa. Wobec wielu ataków cyberprzestępców nie jesteśmy  bezradni. Istnieją sposoby zwiększania własnego bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci i zasobów cyfrowych- jakie to sposoby? Zadanie to należy do Was, proszę zastanowić i wypisać w zeszycie jak można zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci i zasobów cyfrowych?

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020 r. 

Klasy III TI a i III TIb - Działalność gospodarcza

Temat: Wniosek CEIDG-1 sporządzanie

Tydzień temu w wysłanej prezentacji była mowa o wniosku CEIDG-1, co to za wniosek , kiedy go wypełniamy, gdzie i kiedy składamy, dla kogo jest przeznaczony oraz jakie załączniki przy nim występują.

Również w prezentacji była informacja gdzie można go było pobrać oraz instrukcja jak należy go wypełnić.

Nasze zadanie w tym tygodniu będzie polegało na uzupełnieniu takiego wniosku wg danych które wyślę na grupy klasowe.

Tym razem nie odsyłacie mi wypełnionego wniosku do sprawdzenia z uwagi na fakt ,że w nadchodzącym tygodniu piszemy test online z działu podatki i zakładanie firmy.

Dzień  i godzina testu zostanie wspólnie z Wami ustalona na grupie.

 

Klasa II TOR - Marketing

Temat: Struktura i zasady tworzenia planu marketingowego

podręcznik str. 328-335

Podstawowe zagadnienia do zapamiętania z lekcji i zapisania w zeszycie:

1. Plan marketingowy -definicja i jego rodzaje

2. Struktura planu marketingowego

Proszę zapoznać z charakterystyką poszczególnych elementów składowych planu marketingowego, ponieważ od następnej lekcji będziecie sami tworzyć swój własny plan marketingowy.

Przypominam ,że w nadchodzącym tygodniu piszemy zaległy sprawdzian z działu statystyka-w formie testu online

Konkretną datę i godzinę ustalimy wspólnie na grupie.

Po 10 maja napiszemy II próbny egzamin zawodowy z części teoretycznej.

 

III TŻ- Działalność gospodarcza

Temat: Jak rozwiązywać problemy w pracy.

Prezentację z tym tematem otrzymacie od osób które ją wybrały i przygotowały, po zapoznaniu proszę wykonać ćwiczenia zaproponowane w jej końcowej części. Tym razem nie odsyłacie mi wykonanych ćwiczeń z uwagi na fakt, że w przyszłym tygodniu napiszemy krótki test online z omówionych dotychczas tematów. /Czyli negocjacje, kultura osobista i etyka zawodowa w pracy + temat dzisiejszy/

 

Datę i godzinę ustalimy wspólnie na grupie klasowej

 

I TR - Marketing

 

Od poniedziałku kontynuacja lekcji online. Tematy na nadchodzący tydzień:

1. Miejsce i funkcje promocji w systemie komunikacji marketingowej

2. Strategie promocyjne typu push i pull

3. Program promocji

Ponadto piszemy zapowiedziany test online z działu dystrybucja oraz  poprawę sprawdzianu z działu cena.

Terminy dot. konkretnego dnia i godziny ustalimy wspólnie na grupie klasowej

 

INFORMATYKA KLASY I

Kontynuacja prac nad ćwiczeniami podanymi w minionym tygodniu .

Termin zakończenia i odesłania upływa 7 maja 2020r.

 

 

23.04.2020 r.

Klasy III TI a i III TIb - Działalność gospodarcza

Temat: Wniosek CEIDG 1- omówienie.

Na grupy klasowe wysłano prezentacje dot. tematu proszę o zapoznanie i przygotowanie krótkich notatek .

W przyszłym tygodniu będziemy wypełniać przykładowy wniosek CEIDG1, a po majówce będzie do napisania sprawdzian z działu dot. zakładanie firmy

 

Temat: Strategia marketingowa przedsiębiorstwa

Na grupę klasową wysłałam opracowaną prezentację dot. tematu, proszę z nią zapoznać i sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

W naszym podręczniku temat ten można znaleźć na stronach 325-328

Proszę powtórzyć sobie wiadomości z działu statystyka. Po majówce napiszemy zaległy sprawdzian z tego materiału w formie  testu online.

Wszystkie szczegóły podam na grupie.

 

III TŻ- Działalność gospodarcza

Temat: Kultura osobista i etyka zawodowa w pracy

Szczegóły dot. realizacji tematu podane na grupie klasowej.

 

Klasy I - Informatyka

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu moja cyfrowa tożsamość-ćwiczenia

Zakończyliśmy dział dotyczący cyfrowej tożsamości. Sądząc po pracach jakie mi przysyłaliście,  mam nadzieję że każdy z Was już będzie wiedział czym ona jest i  na czym polega. Jak komunikujemy w cyfrowym świecie oraz jak należy chronić nasze dane osobowe.

Do tej pory praca nasza opierała na zagadnieniach teoretycznych, czas na praktykę.

Poniżej podam ćwiczenia z omawianego działu, które chciałabym żebyście wykonali.

Z uwagi na fakt że przed nami majówka i dni wolne na wykonanie pracy macie wyjątkowo 2 tygodnie-termin upływa 7 maja 2020r.

Prace oddajemy dokładnie wg schematu który obowiązuje od początku nauczania zdalnego, opisany w wiadomościach poniżej.

Ćwiczenie nr 1

Podaj przykłady trzech nicków, które mogłyby powiedzieć innym coś na twój temat

Ćwiczenie nr 2

Odszukaj w sieci przykład komentarza, z którym się nie zgadasz /Skopiuj go/, a następnie sformułuj komunikat, dzięki któremu w konkretny i kulturalny sposób wyjaśnisz autorowi, dlaczego wg ciebie nie ma racji.

Ćwiczenie nr 3

Wypisz przykłady zagrożeń wynikających z podszywania się pod kogoś w sieci. Uwzględnij zagrożenia zarówno dla osoby,której cyfrowa tożsamość jest wykorzystywana, jak i dla osoby podszywającej się pod nią.

Ćwiczenie nr 4

Podaj trzy przykłady sytuacji , w których komunikacja za pomocą wyłącznie pisanego tekstu i obrazów /emotikonów/ jest wystarczająca, aby przekazać lub uzyskać konkretne informacje.

Każdy uczeń odpowiedzi zapisuje w  programie WORD z rozszerzeniami doc. lub docx -TYLKO TAKA FORMA!

 W lewym górnym rogu wpisujemy dane wg wzoru:

Nazwisko i imię ucznia np. Kowalski Jan

klasa np. I TI

Temat: Moja cyfrowa tożsamość-ćwiczenia 

Następnie po kolei Ćwiczenie nr 1 i odpowiedź itd...

Prace z każdej klasy wysyłka tylko jedna wyznaczona osoba !!!

I TR - Marketing

Od poniedziałku zgodnie z umową rozpoczynamy lekcje online za pomocą komunikatora podanego na grupie.

Ponadto w nadchodzącym tygodniu mamy do napisania zaległy sprawdzian z działu cena, a po majówce z działu dystrybucja.

Godziny i szczegóły dot. sprawdzianu podam na grupie klasowej

 

 

 

 

 

 16.04.2020r. 

Klasy III TI a i III TIb - Działalność gospodarcza

Temat na ten tydzień: Rachunek bankowy -charakterystyka

Na grupy klasowe wysłano prezentacje dot. tematu proszę o zapoznanie i przygotowanie krótkich notatek .

Do zrobienia na ocenę będzie ćwiczenie nr  77 str. 43- zdjęcie wysłane również na grupę klasową.

Czas na oddanie zadań upływa 23.04.2020 r. -Forma przesyłania prac ta samo co wcześniej /przewodniczący klasy wysyła w jednym e-mailu prace całej klasy, każdy dokument podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia/

 

 

Klasa I TR- Marketing

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu- polityka dystrybucji

Skończyliśmy dział dot. dystrybucji i w pierwszym tygodniu maja napiszemy sprawdzian online z tego zakresu.

Wszystkie szczegóły ustalimy na grupie klasowej.

Na najbliższy tydzień proszę w ramach powtórki opracować zagadnienia na poniższe pytania.

 

  1. Zdefiniuj pojęcie dystrybucji
  2. Na czym polega różnica pomiędzy kanałem bezpośrednim a pośrednim ?
  3. Podaj wady i zalety poszczególnych rodzajów dystrybucji
  4. Jaki rodzaj dystrybucji należy zastosować dla następujących produktów?

 

a)    guma rozpuszczalna Mamba………………………………………………………………………………………………

 

b)    lek przeciwbólowy IBUM……………………………………………………………………………………………………

 

c)    samochód marki AUDI………………………………………………………………………………………………………..

 

d)    meble wypoczynkowe marki KLER……………………………………………………………………………………..

 

5.  Co to jest handel detaliczny i jakie typy detalistów mogą uczestniczyć w kanale dystrybucji?

Czas na wykonanie tego zadania upływa 23. 04. 2020 r.  wszystkie odpowiedzi zapisujecie w zeszycie.

Klasa II TOR - Marketing

Temat: Określanie celów marketingowych

Na grupę klasową wysłałam opracowaną prezentację dot. tematu, proszę z nią zapoznać sporządzić notatkę oraz rozwiązać ćwiczenie które znajduje na końcu prezentacji.

W naszym podręczniku temat ten można znaleźć na stronach 323-325

Przypominam , że 17.04.2020 upływa termin oddania prac z Analizy SWOT.  Forma przesyłania prac ta samo co wcześniej /przewodniczący klasy wysyła w jednym e-mailu prace całej klasy, każdy dokument podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia/

 

Temat: Negocjacje

Na grupę klasowa została wysłana prezentacja .

Proszę z nią zapoznać , sporządzić notatkę oraz wykonać ćwiczenia które znajdują w podsumowaniu.

Termin oddania prac upływa 23.04.2020 r. wg instrukcji podanej na grupie.

Klasy I - Informatyka

Temat: Etykieta w komunikacji sieciowej


Podczas aktywności w świecie wirtualnym zawsze należy pamiętać o przestrzeganiu netykiety, czyli etykiety sieciowej. Budujemy w ten sposób swój pozytywny wizerunek, który może nam pomóc w realizacji planów i marzeń w przyszłości, np. podczas poszukiwania pracy.

1. Napiszcie proszę  co rozumiecie pod pojęciem Netykieta , oraz jej najważniejsze zasady.

Wśród przypadków łamania netykiety zdarzają się zachowania, które poważnie naruszają godność konkretnych osób. Pozorne poczucie anonimowości i brak znajomości skutków także prawnych sprawiają, ze użytkownikom sieci często łatwo jest obrażać i ośmieszać innych. Agresja może przyjmować różne formy, np. obraźliwych komentarzy, postów, zdjęć czy filmów. 

2. Jak nazywają się wszystkie działania których celem jest ośmieszanie, atak czy wywołanie innego negatywnego skutku wobec konkretnej osoby?  Opiszcie to zjawisko , czym się charakteryzuje, jak należy reagować ,co trzeba zrobić ewentualnie do kogo zgłosić o pomoc?

Odpowiedzi zapisujecie wg takiego samego schematu jak było w przypadku zadania dot. ochrony danych osobowych, prace całej klasy przysyła tylko jedna osoba! Termin na oddanie prac upływa 23.04.2020r.

Przy okazji na pochwałę zasługują: 

 Zuzia z klasy I TA  oraz  Sandra z I TH ,

Dziewczyny zadbały o to , że ich klasy te jako jedyne przysłały wszystkie zadania uporządkowane i przygotowane

zgodnie z schematem o który prosiłam. Brawo !!

Pozdrawiam

E.Stopa

 

 

AKTUALIZACJA   08.04.2020r. 

Klasa I TR  -MARKETING

Do analizy dwa tematy dot. dystrybucji wysłane w formie prezentacji na grupę klasową. 

Przygotowanie do powtórki i sprawdzianu - szczegóły wszystkie podane na grupie klasowej

 

Klasa II TOR -MARKETING

Do wykonania ćwiczenie nr 3-  podręcznik str. 323 dot. Analizy SWOT -szczegóły podane na grupie

Po świętach próbny egzamin zawodowy teoretyczny-szczegóły podane na grupie klasowej.

 

Klasa III TŻ -DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Do 16. 04. 2020 r. proszę wysłać wszystkie Wasze prezentacje dot. Kompetencji Personalnych i Społecznych -szczegóły podane na grupie klasowej w dniu dzisiejszym :)

 

Klasa III TI a / b - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Temat: "Moja firma informatyczna"- procedura założenia krok po kroku /schemat blokowy /

W oparciu o wcześniej opracowany Biznes Plan własnej działalności, każdy uczeń przygotowuje schemat rejestracji własnej firmy.

Wszystkie szczegóły  oraz terminy na oddanie prac zostały omówione na grupie klasowej. 

 

INFORMATYKA KLASY I

Temat: Komunikacja w cyfrowym świecie

/podręcznik str. 136-140/

Dawniej informacje przekazywali posłańcy porozstawiani na ogromnych obszarach. Dzisiaj funkcję posłańców pełnią routery. Dzięki nim wysłanie komunikatu nawet na inny kontynent trwa zaledwie kilka sekund. 

Zastanówcie się i zapiszcie w zeszytach w jaki sposób może się odbywać komunikacja w sieci, a następnie dokonajcie krótkiej charakterystyki różnych form komunikacji. Które uważacie za najlepsze i dlaczego?

Życzę miłej pracy wszystkim Moim uczniom, pamiętajcie że jestem dostępna na Naszych grupach klasowych gdyby pojawiły jakieś wątpliwości czy pytania.

Pozdrawiam

Ewelina Stopa

 

 01.04.2020 r.

 

KLASY I TR, II TOR, III TI a/b, III TŻ

Dziękuję za  utworzenie grup z naszymi przedmiotami na komunikatorze messenger.

Wszystkie informacje, tematy lekcji i Wasze pytania mamy realizowane na bieżąco.

Nadal kontynuujemy taką formę zajęć - 

Uwaga- w tym tygodniu pojawią prośby o zadania domowe i wyrywkowa weryfikacja opanowanego dotychczas materiału!!

Proszę zaglądać na grupy w dni które mamy lekcje wg planu.

Pozdrawiam 

E.Stopa

 

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 01.04.2020 r.

INFORMATYKA KLASY I

Temat na ten tydzień: Ochrona danych osobowych

Proszę temat zapisać  w zeszycie przedmiotowym . Pytania które podałam poniżej należy opracować i tym razem zapisać jako dokument tekstowy i odesłać na mój adres e-mail wg schematu który podaję pod pytaniami.:

1. Czym są dane osobowe?

2. Co kryje się pod hasłem przetwarzanie danych osobowych?

3. Na czym polega ochrona danych osobowych?

4. Wymień 3 najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Każdy uczeń odpowiedzi zapisuje w programie WORD z rozszerzeniami doc. lub docx -TYLKO TAKA FORMA!

 W lewym górnym rogu wpisujemy dane wg wzoru:

 

Nazwisko i imię ucznia np. Kowalski Jan

klasa np. I TK

Temat: Ochrona danych osobowych

 

Następnie po kolei pytanie i odpowiedz

1. Czym są dane osobowe?

odpowiedz:....

2. itd....

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie cztery pytania proszę podać źródła z jakich korzystaliście

Bardzo proszę aby odpowiedzi były krótkie zwięzłe i na temat, maksymalna ilość to 1 kartka A4

Następnie dokument zapisujecie swoim nazwiskiem i imieniem i odsyłacie do przewodniczącego lub zastępcy Waszej klasy .

Przewodniczący lub zastępca wszystkie prace pakuje w jeden plik podpisuje np. Klasa ITA i dopiero wysyła

na mój adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bardzo proszę o zastosowanie do powyższych zasad to znacznie ułatwi nam wszystkim pracę!

Czas na oddanie prac upływa 8 kwietnia 2020r.

Pozdrawiam

E.Stopa

   
© ALLROUNDER