Soja Tomasz

Szczegóły

Witam wszystkich spragnionych wiedzy miłośników historii, wiedzy o społeczeństwie i języka niemieckiego. Oto garść propozycji i zadań na coraz krótsze marcowe wieczory (i nie tylko).  Zadania wykonajcie na kartkach (oddacie mi je po powrocie do szkoły). 1.04.2020          ( środa) dodałem klasom nowe zadania, które tym razem proszę przesłać ma mojego maila ( szczegóły i terminy poniżej).

17.04.2020 r. (piątek) INFO DLA WSZYSTKICH KLAS- zadania, prezentacje oraz referaty,  wysłane przez Was w ciągu ostatniego miesiąca zostały już sprawdzone. Oceny są obiecujące :), ale poinformuje Was o nich po powrocie do szkoły. Dziś kolejna garść zadań - proszę je wykonać tym razem w zeszycie, które będę sprawdzał jak już się spotkamy w szkole.

30.04.2020 r.( czwartek) INFO DLA WSZYSTKICH KLAS - dzisiejszą porcję zadań ( szczegóły poniżej) proszę wykonać komputerowo ( nie odręcznie) i przesłać na mojego maila do dnia 10 maja 2020r. ( niedziela). Zachęcam także osoby, które jeszcze się za mną do tej pory nie kontaktowały do przesyłania zadań, gdyż za niewywiązanie się w terminie z tego obowiązku  grożą oceny niedostateczne ( można je poprawić na zasadach ustalonych przez nauczyciela ). Pozdrawiam i  życzę dużo   zdrowia :)

16.05.2020 r. ( sobota) -zadanie dla II TŻ ( język niemiecki) -patrz poniżej.

22.05.2020 r. ( piątek) - proszę zapoznać się z kolejnymi tematami z historii i WOS -u - szczegóły poniżej. Przypominam osobom, które do tej pory nie przysłały żadnego zadania lub przesłały tylko część ( z tych zadań, które były do wykonania  komputerowo i przesłania na mojego maila ) - nie chodzi tu o tzw. zadania zeszytowe - że za ich brak mogą za ich brak otrzymać ocenę niedostateczną.Opieszalskim proponuję więc wysłanie zaległych zadań. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia :)

31.05.2020 r. ( niedziela)

Proszę o zapoznanie się z kolejnymi tematami lekcji z historii i wiedzy o społeczeństwie- szczegóły poniżej.Zostało jeszcze kilkunastu maruderów/maruderek , którzy/które nie oddali różnych partii zadań - proszę o jak najszybsze rozliczenie się ze mną ( za ich brak grozi ocena niedostateczna)  Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia :)

15.06.2020 r. ( poniedziałek)

Dziś ostatnia część tematów do przeczytania, bez konieczności wykonywania zadań ( proszę się jedynie zapoznać z tematami). Przypominam też, że to już ostatni moment na rozliczenie się z zaległych zadań ! Przypominam zwłaszcza uczniom z klas I TR i TA, których znaczna część nie oddała ostatniej partii zadań.

22.06.2020 r.( poniedziałek)

Dziś tematy tylko do przeczytania .Pozdrawiam :)

 

 

  1. Klasa I TA ( historia)

- proszę powtórzyć sobie dział z podręcznika „ Poznać przeszłość” 1 (str. 92-139 ) –„ Dzieje starożytnego Rzymu” i wykonać na kartkach następujące zadania :

Ćw. 2,3 str.117      Ćw. 2,3 str.123        ćw.2,3 str.135  ( w sumie 6 zadań)

1.04.2020 ( środa)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika : Cesarstwo Bizantyjskie ( str. 140) i Na gruzach Imperium Rzymskiego ( str. 154). Następnie proszę wykonać następujące ćwiczenia: 2,3 str 145 oraz 2,3 str. 153. Podpisane ( imię nazwisko oraz klasa !) zadania proszę odesłać do 5.04.2020 ( niedziela) na mój adres mailowy- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - proszę wykonać je komputerowo ( nie odręcznie)

17.04.2020 (piątek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Imperium Karola Wielkiego ( str.159) i Feudalizm i społeczeństwo stanowe( str. 172). Następnie proszę wykonać zadania - tym razem do zeszytu, które będę sprawdzał po naszym powrocie do szkoły: 1,3 str. 164 oraz 1,3 str.177 (razem 4 zadania). Proszę je wykonać do 24 .04. (piątek).

30.04.2020 ( czwartek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Początki państwa polskiego ( str.193) oraz Panowanie Bolesława Chrobrego ( str.199). Następnie proszę wykonać następujące ćwiczenia: ćw 2,3 str.198 oraz ćw.1,2 str.205 ( w sumie 4 zadania). Podpisane ( imię, nazwisko i klasa !) zadania proszę odesłać do dnia 10.05.2020 r. ( niedziela) na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , prace proszę wykonać komputerowo ( nie odręcznie). Przypominam również , że wykonanie zadań jest obowiązkowe.

22.05.2020 r. ( piątek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Kryzys monarchii Piastów ( str. 208) oraz Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego ( str. 212). Proszę gruntownie zapoznać się z w/w tematami - tym razem żadnych zadań do wysyłania na maila nie ma.

31.05.2020 r. ( niedziela)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika : Testament Bolesława Krzywoustego ( str. 217) oraz Między cesarstwem w papiestwem (str.226). Następnie proszę wykonać pisemnie poniższe zadania ( komputerowo, nie odręcznie !) i odesłać do dnia 7.06.2020 r. ( niedziela) na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - można wspomagać się wiedzą internetową. Wykonanie zadań jest obowiązkowe.

1. Między ile osób Bolesław Krzywousty podzielił Polskę w swoim testamencie w 1138 roku ? Kto otrzymał poszczególne dzielnice Polski - wypisz władców poszczególnych dzielnic i nazwę dzielnicy . W jakiej dzielnicy znalazł się Namysłów ?

2. Dlaczego jeden z synów Krzywoustego - Kazimierz ( późniejszy książę Kazimierz Sprawiedliwy) nie został uwzględniony w testamencie ?

3.Kim był i jaką rolę w XII wiecznej Polsce pełnił Piotr Włostowic ? W jaki sposób i dlaczego został on okaleczony przez księcia Władysława Wygnańca ?

4. Na czym polegały dwa zjawiska w średniowieczu , związane z Kościołem : symonia i nepotyzm ? Jakie francuskie miasto było w XIV wieku ( zamiast Rzymu/Watykanu) siedzibą papieży i dlaczego ?

15.06.2020 r. ( poniedziałek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika:Wyprawy krzyżowe ( str.232 ) oraz Najazdy mongolskie ( str. 242). Proszę gruntownie zapoznać się z w/w tematami - żadnych zadań do wysłania nie ma.

22.06.2020 r. ( poniedziałek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Polska dzielnicowa ( str. 284) oraz Polska za Kazimierza Wielkiego ( str. 297) - proszę o gruntowne zapoznanie się z w/w tematami.

2.Klas I TR ( historia)

 - proszę powtórzyć sobie dział z podręcznika „ Poznać przeszłość” 1 (str. 48-90 ) –„ Dzieje starożytnej Grecji” i wykonać na kartkach następujące zadania :

Ćw. 2,3 str.64,  ćw. 1,2 str. 71        ćw. 1,2 str.85  ( w sumie 6 zadań)

1.04.2020 ( środa)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Republika rzymska ( str. 92) oraz Podboje Rzymu ( str. 98). Następnie proszę wykonać następujące ćwiczenia: 1,2 str.97 oraz. 1,2 str.105. Podpisane (imię, nazwisko i klasa !) Zadania proszę odesłać do  5.04.2020 ( niedziela) na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - proszę wykonać je komputerowo ( nie odręcznie)

17.04.2020 (piątek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Imperium Rzymskie ( str.112) oraz Osiągnięcia Rzymian ( str.118). Następnie  proszę wykonać zadania - tym razem do zeszytu, które będę sprawdzał po naszym powrocie do szkoły: ćw. 2,3 str. 117 oraz ćw.2,3 str.123. ( razem 4 zadania). Proszę je wykonać do 24.04. (piątek)

30.04.2020 ( czwartek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Narodziny i podboje islamu ( str. 146) oraz Na gruzach Imperium Rzymskiego ( str. 154).  Następnie proszę wykonać następujące ćwiczenia: ćw.2,3 str.153 i ćw. 1,3 str.158. ( w sumie 4 zadania) Podpisane ( imię, nazwisko i klasa !) zadania proszę odesłać do dnia 10.05.2020 r. ( niedziela) na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , prace proszę wykonać komputerowo ( nie odręcznie). Przypominam również, że wykonanie zadań jest obowiązkowe.

22.05.2020 r. ( piątek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Początki państwa polskiego ( str. 193) oraz Panowanie Bolesława Chrobrego ( str.199). Proszę gruntownie zapoznać się z w/w tematami - tym razem żadnych zadań do wysyłania na maila nie ma .

31.05.2020 r. ( niedziela)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Kryzys monarchii Piastów ( str. 208) oraz Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego  ( str.212). Następnie proszę wykonać pisemnie poniższe zadania (komputerowo, nie odręcznie !) i odesłać do dnia 7.06.2020 r. ( niedziela) na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - można wspomagać się wiedzą internetową. Wykonanie zadań jest obowiązkowe.

1. Dlaczego jeden z władców Polski Kazimierz zyskał przydomek Odnowiciel ?

2. Gdzie w okolica Namysłowa zamieszkali, według kronikarza Jana Długosza, biskupi wrocławscy w czasie zniszczenia Wrocławia w XI wieku przez wojska czeskie i w czasie buntu pogan ?

3.Opisz, na czym polegał konflikt polskiego Króla Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa . Jakie były konsekwencje tego konfliktu ? ( co najmniej kilka zdań)

4. Co wiesz na temat pierwszej kroniki Polski ? Jak nazywał się niemiecki kronikarz , biskup miasta Merseburg , ( zmarł w 1018 roku), który w XI wieku często pisał o Polsce ?

15.06.2020 r. ( poniedziałek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Testament Bolesława Krzywoustego ( str. 217) oraz Między cesarstwem a papiestwem ( str. 226). Proszę gruntownie zapoznać się z w/w tematami - żadnych zadań do wysłania nie ma.

22.06.2020 r. ( poniedziałek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Wyprawy krzyżowe ( str. 232) oraz Najazdy mongolskie

(str.242) -proszę o gruntowne zaznajomienie się z w/w tematami.

 

3. Klasy I TI, I TH, I TF, I TAŻ ( historia)

-na podstawie 4 pierwszych tematów z podręcznika „ Poznać przeszłość. Wiek XX”  - z działu III „ II wojna światowa” ( str. 123-158) proszę wykonać na kartkach następujące zadania:

Ćw. 4 str. 131, ćw.2, 4 str.149    ćw.1, 2, 4 str. 157 ( w sumie 5 zadań)

1.04.2020 ( środa)

Proszę zapoznać się z dwoma tematam z podrecznikai: Wojna poza Europą ( str. 158) oraz Droga do zwycięstwa ( str. 165) Następnie proszę wykonać następujące ćwiczenia: 1,2 str. 164 oraz 1,3, 5 str. 173. Podpisane (imię, nazwisko i klasa !) zadania proszę odesłać do 5.04.2020 ( niedziela) na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - proszę wykonać je komputerowo ( nie odręcznie)

17.04.2020 (piątek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Okupowana Polska (str.180) oraz Władze polskie podczas II wojny światowej (str. 187). Następnie proszę wykonać zadania - tym razem w zeszytach,  które będę sprawdzał po naszym powrocie do szkoły: ćw.1,3 str. 186, ćw.3,4 str.193. (razem 4 zadania) Proszę wykonać je do 24.04. (piątek)

30.04.2020 ( czwartek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika:Społeczeństwo polskie pod okupacją ( str.194) oraz Powstanie warszawskie( str.200). Następnie proszę wykonać następujące ćwiczenia:ćw.2,4 str.199 i ćw.1,2 str.205- w przypadku zadania 2/205 należy odpowiedzieć na pytanie: " Czy Twoim zdaniem decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego  była słuszna", używając oczywiście argumentów za lub przeciw.( wątek debaty jest tu z oczywistych względów nieaktualny). Podpisane ( imię, nazwisko i klasa !) zadania proszę przesłać do dnia 10.05.2020 r. ( niedziela) na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , prace proszę wykonać komputerowo ( nie odręcznie). Przypominam również, że wykonanie zadań jest obowiązkowe.

22.05.2020 r. ( piątek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Nowy podział świata ( str.220) oraz Początki władzy komunistów w Polsce ( str. 228). Proszę gruntownie zapoznać się z w/w tematami - tym razem żadnych zadań do wysłania na maila nie ma.

31.05.2020 r. ( niedziela)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Odbudowa powojenna ( str.235) oraz Polska w czasach stalinizmu ( str. 240). Proszę dokładnie zapoznać się z w/w tematami - tym razem żadnych zadań do wysłania nie ma.

15.06.2020 r. ( poniedziałek)

Proszę za poznać się z dwoma tematami z podręcznika: Niemcy po II wojnie światowej ( str. 247) oraz Koniec stalinizmu ( str. 254). Proszę gruntownie zapoznać się z w/w tematami -  żadnych zadań do wysłania nie ma.

22.06.2020 r. ( poniedziałek)

Proszę o zapoznanie się z dwoma tematami z podręcznika: Droga ku wspólnej Europie ( str. 269) oraz Rozpad systemu kolonialnego ( str. 275) -proszę o gruntowne zapoznanie sie z w/w tematami.

4. Klasy I TI, I TH, I TF, I TAŻ ( WOS)

- na podstawie podręcznika „ Wiedza o społeczeństwie” – odkrywamy na nowo” proszę wykonać na kartkach następujące zadania z działu „ Prawo i sądy”.

Ćw. 1, 2 str. 50,  św. 1, 2, 3 str.69 ( w sumie 5 zadań)

1.04.2020 ( środa)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa ( str. 76) oraz Problem przestępczości w Polsce ( str. 83). Następnie wykonaj następujące polecenia: ćw.2,3 str.82 i ćw. 2 str.89. Podpisane ( imię , nazwisko i klasa !)  zadania proszę odesłać do 5.04.2020 ( niedziela) na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - proszę wykonać je komputerowo ( nie odręcznie)

17.04.2020 (piątek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków ( str.90) oraz Prawa i obowiązki ucznia (str. 95). Następnie proszę wykonać zadania - tym razem w zeszytach, które będę sprawdzał po naszym powrocie do szkoły : ćw.1,2 str. 94,  ćw. 1,3 str.100 ( razem 4 zadania). Proszę je wykonać do 24.04.( piątek). 

30.04.2020 ( niedziela)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Prawa i obowiązki ucznia (str.95) oraz Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Europie ( str.100). Następnie proszę wykonać następujące ćwiczenia :1,3 str.100 ( Napisz również osobno, kto jest przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole i jak nazywają się opiekunki SU - w sumie 3 osoby) i ćw 2,3 str.104. Podpisane ( imię, nazwisko i klasa !) zadania proszę przesłać do dnia 10.05.2020 r. ( niedziela) na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pracę wykonujemy komputerowo ( nie odręcznie). Przypominam również, że wykonanie zadań jest obowiązkowe.

22.05.2020 r. ( piątek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Polska w strefie Schengen ( str. 104) oraz Zatrudnianie młodzieży i podejmowanie działalności gospodarczej ( str. 108). Proszę gruntownie zapoznać się z w/w tematami - tym razem żadnych zadań do wysłania na maila nie ma.

31.05.2020 r. ( niedziela)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika : Pojęcie i geneza praw człowieka ( str.116) oraz Podstawowe prawa i wolności człowieka ( str.122). Proszę dokładnie zapoznać się z w/w tematami - tym razem żadnych zadań do wysłania nie ma.

15.06.2020 r. ( poniedziałek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika :Pojęcie i geneza praw człowieka (str. 116) oraz Podstawowe prawa i wolności człowieka ( str. 122). Proszę gruntownie zapoznać się z w/w tematami - żadnych zadań do wysłania nie ma.

22.06.2020 r. ( poniedziałek)

Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika: Gwarancje praw człowieka ( str. 138) oraz Działalność organizacji pozarządowych ( str. 154) - prosżę o gruntowne zapoznanie się z w/w tematami.

 

5. Klasa II TŻ ( język niemiecki)

Napisz w czasie teraźniejszym ( Praesens) w zdaniach prostych ( co najmniej 7-8 zdań) krótką pracę, co należy robić, aby uniknąć zakażenia koronawirusem ( na kartkach). Proszę tworzyć własne, proste zdania .

1.04.2020 r. ( środa)

 Proszę napisać 10 zdań z czasownikami zwrotnymi ( nie tymi które były z zeszycie i podręczniku) i wysłać  na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 5.04.2020 r. ( niedziela). Prace proszę wykonać komputerowo ( nie odręcznie)

16.05.2020 ( sobota)

Przechodzimy do nowego podręcznika i książki ćwiczeń Exakt fur dich 2 wydawnictwa Klett. Zaczynamy od działu 7 - Alltagstrott, opisującego czynności wykonywane przez nas każdego dnia. Proszę osoby posiadające podręcznik i ćwiczenia o opublikowanie stron z dzisiejszymi zadaniami na grupie, zdaję sobie bowiem sprawę, że nie wszyscy posiadają  nowy podręcznik i ćwiczenia (spóźnialskich proszę o jak najszybsze  zaopatrzenie się w komplet książek ). Ostatnie zadanie proszę przesłać mi na maila ( w tytule maila obowiązkowo imię, nazwisko i klasa !) do dnia 23 maja 2020 r. ( niedziela) . Powodzenia !

a) Wykonaj w zeszycie zad.2 str. 15 ( podręcznik) - Der Tagesablauf von Nadine ( tego zadania proszę nie przysyłać mi na maila)

b) Z poprzednich lekcji proszę przypomnieć sobie odmianę czasowników rozdzielnie złożonych ( będzie to potrzebne do ostatniego , najważniejszego zadania)

c) Opisz swój dzień - roboczy lub świąteczny- opierając się na zadaniu 7 str.13 ( Leons Tagesablauf) z książki ćwiczeń - dodaj też własne zdania. (  na zasadzie :godzina o której rozpoczynasz czynność i zdanie co wtedy konkretnie robisz). ( co najmniej 10 zdań). Zadanie przesyłamy na mojego maila do 23 maja 2020 r. ( niedziela) - obowiązkowo w nagłówku maila: imię, nazwisko i klasa. Powodzenia !

22.06.2020 r. ( poniedziałek)

Przeanalizuj na podstawie podręcznika Exakt fuer Dich cz.2. zasady odmiany przymiotnika ( po rodzajniku określonym i nieokreślonym) w języku niemieckim na podstawie Blitzgrammatik str. 35.

 

 6.Klasy III TOR i III  TAK ( HiS)

tematy referatów z wytycznymi prześlę wkrótce na maile :Oli Sarzyńskiej i Magdy Szynczewskiej.

1.04.2020 ( środa)

Proszę wykonać do 10.04. ( piątek) prezentacje multimedialną na jeden z czterech wybranych tematów : a) Karol Wielki - król Franków b) Ludwik XIV - król Francji   c) Spór o inwestyturę między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII d) Zabytki Namysłowa ( Bierutowa)  i Ziemi Namysłowskiej ( Bierutowskiej) i przesłać na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

17.04.2020 ( piątek)

Proszę zapoznać się - najlepiej korzystając ze stron dotyczących z historii w  internecie - z tematami : Absolutyzm se Francji ( XVII w.)  oraz Rewolucja angielska ( XVII w.) - uwaga: nie chodzi tu o rewolucję przemysłową ! Następnie proszę wyjaśnić w zeszycie pojęcia i opisać postaci: a) absolutyzm    b) Ludwik XIV      c) Armand Richelieu    d) " spisek prochowy" 1605 r.     e) egzekucja Karola I Stuarta  1649 r.  f) Oliver Cromwell . Zadanie proszę wykonać do 24.04. ( piątek). Zeszyty sprawdzę po naszym powrocie do szkoły.

30.04.2020 ( czwartek)

Przeczytaj ma wybranej przez siebie  stronie internetowej dotyczącej historii  o przywilejach szlacheckich w Rzeczpospolitej.  Następnie  wykonaj pisemnie 3 poniższe zadania:

a) Opisz przywileje: koszycki, czerwiński, warciański, jedlneńsko -krakowski, nieszawski, piotrkowski i Nihil Novi. ( w sumie 7 ) Napisz , kiedy  kto i gdzie je wydał i jakie były główne postanowienia w/w przywilejów ( może być w formie tabelki)

b) Wyjaśnij, w jaki sposób przywileje wpłynęły na potęgę polityczną szlachty.

c) Przedstaw niebezpieczeństwa wynikające z wykorzystania przez polską szlachtę z zasady liberum veto.

Podpisane ( imię, nazwisko i klasa !) zadania proszę odesłać do 10.05.2020 r. ( niedziela) na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , zadania proszę wykonać komputerowo ( nie odręcznie). Przypominam również, że wykonanie zadań jest obowiązkowe.

22.05.2020 r. ( piątek)

Proszę przeczytać w dowolnym podręczniku historii lub na  stronie internetowej dwa tematy :Wojna o niepodległość Stanów Zjednocznych ( np. na stronie www.edukator.pl) oraz Wielka Rewolucja Francuska ( również na stronie www.edukator.pl). Następnie prześlij na meila zadania - zarówno pytania jak i odpowiedzi- w wersji komputerowej do dnia 30 maja 2020 r. ( niedziela). Zadania poniżej:

1. Podaj polską nazwę ( i datę) wydarzenia znanego w historii jako "Boston Tea Party."

2. Jaka jest różnica w latach między uchwaleniem amerykańskiej i polskiej konstytucji w XVIII wieku ? ( która z nich jest starsza i o ile lat ?) Konstytucja jakiego kraju była uchwalona jako 3 na świecie ?

3.Ile kolonii brytyjskich przekształciło się w 1783 roku w niepodległe państwo USA ? ( podaj nazwy tych kolonii )

4. Podaj, na jakie dwa sposoby upamiętniony jest w Namysłowie bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych - Tadeusz Kościuszko.

5. Ile razy odbył się w " Rolniku" konkurs wiedzy o patronie szkoły ? Podaj nazwiska nauczycieli , którzy go do tej pory w naszej szkole organizowali . ( 4 osoby: imiona i nazwiska)

6. W którym roku rozpoczęła się Wielka Rewolucja Francuska ? Zdobycie jakiej budowli było symbolem pocżątku tej rewolucji ?

7.Podaj nazwę dwóch najważniejszych dokumentów, uchwalonych przez Francuzów w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej .

8. Wyjaśnij w prosty sposób określenie, które pojawiło się w czasie Rewolucji Francuskiej : ' Rewolucja pożera własne dzieci"

9. We francuskim kalendarzu rewolucyjnym, funkconującym od 1793 roku, miesiąc nie był podzielony na tygodnie. Jak w takim razie w nietypowy sposób podzielono miesiące ? Czy Nowy Rok, rozpoczynał się, podobnie jak w kalendarzu gregoriańskim, 1 stycznia ?

10. Jaki tytuł nosił film Andrzeja Wajdy , nawiązujący fabułą do czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, nakręcony  na podstawie książki Stanisławy Przybyszewskiej ? Kto w filmie kreował postać tytułową ?

11. Jakie Twoim zdaniem były: a) największe negatywy  i  b) największe pozytywy Wielkiej Rewolucji Francuskiej ?

31.05.2020 r. ( niedziela)

Zapoznaj się, korzystająć z wiadomości z internetu, książek lub podręcznika,  z dwoma tematami : Wiosna Ludów oraz Rewolucje w Rosji 1917 roku : lutowa i październikowa. Proszę dokładnie zapoznać się z w/w tematami - tym razem żadnych zadań do wysłania nie ma.

15.06.2020 r. ( poniedziałek)

Zapoznaj się, korzystając z wiadomości z internetu,książek lub podręcznika z dwoma tematami :Władza i społeczeństwo w PRL ( okres stalinowski w PRL, wydarzenia poznańskie 1956 r., grudzień 1970 r.) oraz Opozycja polityczna w PRL (KOR, powstanie i działalność NSZZ Solidarność, stan wojenny w PRL, upadek komunizmu 1989 r.) Proszę gruntownie zapoznać się z w/w tematami - zadań do wysłania nie ma.

22.06.2020 r. ( poniedziałek)

Proszę o zapoznanie się na bazie informacji z internetu z tematem: Sytuacja w III RP po upadku komunizmu w 1989 roku.

 

     7. Klasa IV TOR ( HiS)

Tematy referatów dla maturzystów przekazałem mailem Krysi Rejak  14. marca.

7.04.2020 ( wtorek)

Proszę przesłać sfotografowane referaty, które zostały Wam zadane w połowie marca, na mój adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 9.04.2020 r. ( czwartek).

Dla CHĘTNYCH maturzystów, którzy chcą poprawić sobie ocenę, nie pisali pierwszej kartkówki w tym semestrze itp. proponuję wykonanie prezentacji multimedialnej do dnia 19.04.2020 ( niedziela) , na jeden z wymienionych poniżej sześciu tematów: a) Wiktoria- królowa Wielkiej Brytanii ( 1837-1901) i jej czasy;    b)Wojny opiumowe między Chinami i Wielką Brytanią w XIX wieku      c) Kolej Transsyberyjska w Rosji ( budowa, szlak, znaczenie itp.)       d)  Wojny burskie w Afryce     e)Afera Alfreda Dreyfusa we Francji   f) Stanisław Wyspiański - "polski Leonardo da Vinci" ( życiorys, różne formy twórczości itp., dzieła)

 Z razie wątpliwości, pytań proszę o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

15.04.2020 ( środa) . WAŻNE

Termin przeslania na maila prezentacji multimedialnych dla chętnych uległ zmianie : ostateczny termin to 17 kwietnia 2020 r. ( piątek) godzina 15:00. Jeśli  ktoś przez opieszałość nie przesłał mi na maila poprzedniej pracy czyli referatu, to czekam również do w/w terminu.

 

   
© ALLROUNDER