Poradnik dla absolwentów szkół podstawowych 2020

Szczegóły

UWAGA!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpiła zmiana terminu rekrutacji.

 

TERMINARZ REKRUTACJI 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

15 czerwca - 10 lipca 2020

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły      o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

26 czerwca - 10 lipca 2020

3.

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty..

31 lipca - 4 sierpnia 2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia 2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 sierpnia - 18 sierpnia 2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020

do godz. 14:00

 

Nabór na rok szkolny 2020/2021

   WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 
               SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 2020

  ZASADY REKRUTACJI 2020

 

Drodzy absolwenci szkół podstawowych - 

przed Wami trzy podstawowe ścieżki szkolnej kariery: technikum, liceum ogólnokształcące lub szkoła branżowa. Przemyślcie wybór jednej z nich, aby kolejny etap edukacji dał Wam szansę rozwoju, poszerzenia zainteresowań i ugruntowania dotychczasowej wiedzy i umiejętności. „Zasięgnij języka”, posłuchaj starszych kolegów, popytaj mamę i tatę i … rozważ naszą ofertę!

 

 

 


 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021:

 

                                               TECHNIKUM nr 2                                          

Dlaczego warto zastanowić się nad wyborem technikum?

 •  bo uzyskasz dwie kwalifikacje zawodowe
 •  bo uzyskujesz tytuł technika
 •  bo oprócz przedmiotów ogólnokształcących możesz poszerzać wiedzę o zagadnienia specjalistyczne
 •  bo uczysz się praktycznych umiejętności
 •  bo możesz zdawać maturę i studiować  tak, jak po liceum.

Jakie kierunki znajdziesz w „Rolniku”?

Kierunek kształcenia

Nazwa zawodu i kwalifikacji zawodowych

 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 TECHNIK REKLAMY

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

 TECHNIK INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja  systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

   

TECHNIK AGROBIZNESU

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją małej architektury krajobrazu

 

TECHNIK HOTELARSTWA

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

   

 

                                      SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA                      

Dlaczego zastanowić się nad wyborem Szkoły Branżowej I stopnia?

 •  bo zależy Ci na uzyskaniu zawodu
 •  bo chcesz nabyć praktycznych umiejętności
 •  bo szybko zamierzasz podjąć pracę zawodową

Jaki zawód możesz zdobyć w naszej szkole ?

KUCHARZ

 

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.               

CUKIERNIK

 

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych.            

 


 

ZSR Namysłów Dni Otwarte 2019

 

 

 

 


Dzień otwartych drzwi ZSR Namysłów 2016 przez HadakMultimedia

 

 

 


Promocja szkoły!!! przez HadakMultimedia

 

 

 


LipDub ZSR Namysłów przez HadakMultimedia

 

 

Życzymy podjęcia właściwej i trafnej decyzji oraz powodzenia na egzaminach !!!

 


Twoja edukacja w szkole podstawowej oraz w gimnazjum podąża już nowym programem,  zgodnie ze zmianami w systemie oświaty. Dlatego też w szkołach ponadgimnazjalnych czekają na Ciebie zmiany, mające na celu zbliżenie szkolnictwa zawodowego do standardów europejskich.  

O czym warto wiedzieć, podejmując decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej…

 

 1. Kontynuując naukę w technikum będziesz mógł zdobyć zawód, na uzyskanie którego składają się  dwie lub  trzy kwalifikacje zawodowe (ich szczegółową charakterystykę znajdziesz w opisie każdego typu technikum).
 2. W klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej kontynuujesz treści poznawane na przedmiotach ogólnokształcących w gimnazjum. Od klasy drugiej będziesz się uczył na poziomie rozszerzonym wybranych przedmiotów, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom.
 3. W technikum od klasy drugiej do czwartej przeważającą większość stanowić będą przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne.
 4. Egzaminy w technikach na poszczególne kwalifikacje będą przeprowadzane oddzielnie na różnych etapach nauki.
 5. Od tego roku wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe są trzyletnie. Ucząc się w nich zdobywasz jedną lub dwie kwalifikacje zawodowe na poziomie ZSZ. Szkoła ta kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
 6. Więcej o reformie szkolnictwa zawodowego, nowe podstawy programowe dla zawodów znajdziesz na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Postaramy się także dotrzeć do Twojej szkoły i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER