Pastucha Małgorzata

Szczegóły

Klasa II TŻ TOR, III TOR, III TŻ  sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

arkusz na pocztę wysyłam, termin 29,05.2020 r. 

 

 

W dniach 1-6 czerwca odbędą się w szkole konsultacje, wszelkie informacje na stronie szkoły. 

 

 

 

24.05.2020 r. lista uczniów, którzy nie rozliczyli się z prac. 

TI - lady Makbet 7,8,1011,17,18,21,23,24,26,27,30

opis plakatu 1,2,3,46,8,9,10,11,13,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,31,32

I TH, - dramat 3,5,11,12,13,14,15,16,20,24

Lady Makbet  - 7,813,15,16,20,24,

opis plakatu - 1,25,6,7,8,910,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24.

II TZTOR - wstęp do rozprawki 20,32,33,34,

III TŻ - streszczenie Sklepy cynamonowe 4,5,7,9,10,13,14,1,8,19,21,22,

rozprawka 4,14,18,

III TOR rozprawka 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,16,18,19,20,21,23,25,,27,

streszczenie Sklepów cynamonowych - 9,19,22,23,25

 w razie wątpliwości dzwonić!!! 790224820

 

 

18.05.2020 r.

 

 

1.Uczniowie, którzy nie rozliczyli się do 17.052020 r. z prac, otrzymują ocenę niedostateczną. Termin poprawy zgodnie WO 2 tygodnie. 

W nadsyłanych pracach proszę umieścić imię nazwisko, klasa i hasło "poprawa rozprawki."

2. Otrzymacie od wychowawców informację na pocztę o ocenach, w sytuacji braków lub jakichkolwiek niezgodności, proszę o  kontakt telefoniczny w celu weryfikacji. Numer jest dostępny w poszczególnych klasach.

3. Oceny z rozprawek wysyłam na bieżąco na podany adres poczty elektronicznej. 

 

13.05.2020 r. 

Tabela zaliczeń

   klasa I TI, TH klasa II TŻTOR  III TZ,III TOR

zestawienie cech dramatu antycznego

i szekspirowskiego - tabela  

Wstęp do rozprawki: Jaki wpływ ma życie

bohaterów literackich maja książki?

3 .04. 2020 r 

streszczenie opowiadania

B.Schulza

interpretacja tekstu

wypowiedzi Lady Makbet

W jaki sposób twórcy przedstawiają

obraz miasta? - rozprawka

termin 17.05.2020 r.

W jaki sposób twórcy ukazują wizerunek rodziny?

rozprawka termin 17.05.2020 r. 

opis plakatu do filmu

R. Polańskiego - do 17.05.2020 r. 

   
     

 

UWAGA DLA WSZYSTKICH KLAS

praca przesłana n mój adres powinna być zapisana w programie word, podpisana imieniem i nazwiskiem, klasa, również pod pracą muszą  się znaleźć dane ucznia. 

 

Klasa I TH . I TI 

POZDRAWIAM WSZYSTKICH, ŻYCZĘ WYTRWAŁOŚCI I DUŻO DOBREJ ENERGII.Uśmiech

15,06.2020 r. test sprawdzający 

1. Ćwiczeniowe uzupełnianie testu - przesyłam na pocztę, proszę wydrukować i wkleić do zeszytu, uzupełnić. 

 

9.06.2020 r. -Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości  o epoce baroku 

podręcznik strona 122-123

!. Mapa motywów

2.Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

10.06.2020 r. 

Śladami baroku 

1. Projekcja filmu "Ogniem i mieczem"

8.06.2020 r. Środki artystycznego wyrazu i ich funkcje.

podręcznik strona 118-120

1. proszę zapoznać z treścią i zapisać  do zeszytu podstawowe środki artystycznego  i określić ich funkcje.

3.06.2020 r. Sarmaty portret własny 

podręcznik strona 114-115

1. Do wydrukowania, wklejenia i wypełnienia karta pracy - przesyłam na pocztę. 

2.06.2020 r. -  Zbytki sarmackie według W. Potockiego.

podręcznik strona 112-113

1. Zapoznanie się treścią utworu

2.Karta pracy - wkleić do zeszytu i zapoznać się z jej treścią. rozsyłam na pocztę.

2. Wyjaśnienie pojęć: sarmata , sarmatyzm.  

27.05.2020 r. Poezja metafizyczna Mikołaja Sępa _ Szarzyńskiego 

materiały wysyłam na pocztę, proszę wkleić  do zeszytu i zapoznać się. 

podręcznik strona 106-107

1. Wyjaśnienie pojęć do zeszytu:  venitas, kontrast, inwersja, paradoks, przerzutnia, metafizyka.  

2. Interpretacja utworów - sonetów poety IV i V -proszę zapoznać się z tekstami i sporządzenie notatki  z podanych stron podręcznika. 

3. Wizerunek Boga i człowieka w sonetach M. Sępa Szarzyńskiego , proszę wykonać w formie tabeli .

 

24.05.2020 r.  temat:: wprowadzenie do epoki baroku.

Proszę zapoznać się ze stronami podręcznika 88-92

25.05.2020 r. temat: Człowiek wobec nieskończoności

Proszę zapoznać się ze stronami 93-95

26.05.2020 r. temat: Sztuka baroku

Proszę wykonać do zeszytu notatkę dotyczącą cech sztuki baroku.

10.05.2020 r. Ćwiczenia maturalne - wypowiedź ustna

Podręcznik strona 83-86. 

Proszę przeczytać informacje, które znajdują się pod plakatem R. Polańskiego i ustnie opisać plakat, w/g schematu znajdującego się pod wpisem klasa I TI poniżej, do następującego problemu: W jaki sposób twórcy ukazują dramat / tragizm/ bohaterów? 

Zadanie domowe

Proszę opisać plakat w formie pisemnej do 17.05.2020 r.  - prace niesamodzielne oceniam na niedostateczny. Dezaprobata 

 

4.05.2020 r. Siostry rządzące losem, 

Na pocztę niektórzy z Was otrzymają materiały, proszę je rozpowszechnić, przeczytać i do zeszytu zapisać notatkę z punktu" propozycje odpowiedzi do karty pracy nr 2"

 30.04.2020 r. Demoniczna Lady Makbet

otrzymaliście tabelę, proszę ja uzupełnić. 

29.04.2020 r. - Portret psychologiczny Makbeta.

1. Ułóż w odpowiedniej kolejności źródła zła, które doprowadziły Makbeta do klęski.

ambicja, pycha, czarownice, Lady Makbet, żądza władzy, hardość , słabość charakteru.

2.Przedstaw w kilku zdaniach postać Makbeta przed popełnieniem zbrodni i po jej dokonaniu.

3.Znajdź w lekturze po 3 fragmenty ukazującego bohatera  przed i po przemianie.

 

23.04.2020 r.

Temat: Dramat szekspirowski a dramat  starożytny.

Wysłałam do dziewczyn będących ze mną w kontakcie na wathsaap tabelę do uzupełnienia jako zadanie domowe.  Termin 26.04.2020 r. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

cechy dramatu antycznego    cechy dramatu szekspirowskiego 
   

 

 

22.04.2020 r. Temat: Przemyślny don Kichot Z Manchy

 

Podręcznik strona 52, 53

1. Zapoznanie się z fragmentami w podręczniku

2. Wpisać do zeszytu  pojęcia parodia, romans rycerski, błędny rycerz, 

3. Scharakteryzować głównego bohatera

4. Wyjaśnić znaczenie związku frazeologicznego walka z wiatrakami.

 

15.04.2020 r. 

Temat na dzisiaj: Styl artystyczny .

1.Podręcznik strona 61-62 - czytamy informacje i robimy do zeszytu notatkę

a.cechy charakterystyczne stylu artystycznego

b. definicja parodia, pastisz, trawestacja, 

c. cechy stylu renesansowego

To na tyle na dzisiaj. Mam ksero waszych ocen, w razie pytań telefon udostępniłam, whatsapp. adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zadanie domowe

Przypomnieć sobie treść Makbeta ze streszczenia.

Jutro przekaże, jakie zadanie do zrobienia w kontekście lektury.

 

 

Klasa maturalna IV TI

15. 04. 2020 r .

 

WAŻNE!

PROSZĘ O:

PRZESŁANIE MI ZALEGŁYCH PRAC. 

INFORMACJĘ NA POCZTĘ O ROZLICZENIU SIĘ 

PO OTRZYMANIU OD WAS INFORMACJI, PRZEŚLĘ WYSTAWIONĄ OCENĘ

TERMIN DO 16.04.2020 R.

temat lekcji: Ćwiczenia maturalne - wypowiedź ustna. Obraz rzeczywistości Polski ukazany w tekstach kultury.

Teksty kultury:

"Granica" Zofia Nałkowska - proszę tutaj odwołać się do fragmentów związanych wypowiedzią Elżbiety Bieckiej o podziale społeczeństwa w kamienicy Kolichowskiej.

"Przedwiośnie" Stefan Żeromski - tutaj przywołujemy fragmenty powrotu Cerarego Baryki do Polski, pobyt Cezarego w Chłodku, życie w dworku Wielosławskich.

Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni" -  w kontekście tej lektury proszę sobie odświeżyć znajomość fragmentów dotyczących pracy w fabryce cygar, ulica Krochmalna i Ciepła, mieszkanie doktora Czernisza, 

Proszę przypomnieć sobie wskazane  fragmenty i w zeszytach opracować plan wypowiedzi.

 

Do dnia 6.04.2020 r. podam propozycje ocen dla maturzystów. 7.04.2020 r. wychowawcy też prześlą Wam drodzy te informację. Planuję dla Was jeszcze jedno rozumienie tekstu czytanego i wypowiedź ustną i na tym zakończymy nasza współpracę. Dacie radę w tych  dziwnych i trudnych czasach, to co  czytaliście w książce Dżuma stało się naszą niestety rzeczywistością, ale pamiętajcie zakończenia było szczęśliwe. 

 

Uwaga: kochani, dziękuję wszystkim za piękne prace,jeżeli komuś nie odesłałam pracy, przysyłajcie wiadomości na moja pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , albo whatsapp, mój telefon udostępniłam w poszczególnych klasach, kontaktujcie się! Z przyjemnością odpowiem na pytania , pomogę.  

 

 

KLASY MATURALNE

 

 

Pamiętamy, że za rozprawkę mamy  50 punktów, więc do dzieła ćwiczymy i piszemy kolejną interpretację. 

30.03.2020 r. na wasze adresy e-mail wysłałam temat do nowej rozprawki. Termin realizacji do 3.04.2020 r.,  jeżeli do kogoś nie dotarła informacja, proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

proszę uwzględnić następujące wnioski do kolejnej pracy.

 1. Teza jest jednym zdaniem
 2. Analiza podanego fragmentu powinna być wnikliwa
 3. Odwołujemy się do dzieł w pierwszej kolejności z kanonu lektur, 
 4. Nie przywołujemy i nie poddajemy analizie tekstów dzieł komercyjnych, bajek, tekstów ze szkoły podstawowej
 5. Praca w formie streszczenia nie podlega ocenie
 6. Kryteria oceniania, jak doskonale wiecie, podane są na stronie CKE Informator z języka polskiego

 

30.03.2020 r prace sprawdzam w kolejności, jakiej nadsyłacie, odsyłam z punktacją  i oceną, czas, w jakim się znaleźliśmy,  działa na was bardzo mobilizująco, prace są dobre, terminowo się rozliczacie. Brawo!

Dzisiaj wieczorem nowa porcja zadań. Proszę ćwiczcie do matury ustnej..... 

mam nadzieję, że dzielnie znosicie czas poza szkołą i znajomymi, ekstremalnie mobilizujemy się i pracujemy!!

26.03.2020 r. temat: Ćwiczenia maturalne. Praca z tekstem. 

Dzisiaj proszę o przepracowanie tematu związanego z "Granicą" Zofii Nałkowskej. Odsyłam do gotowego arkusza. Operon Baza arkuszy maturalnych. . tutaj: matura próbna  2019 r. 

Czy może być prawdą, że jesteśmy tacy, jak myślą o nas inni, a nie tacy, za jakich samy siebie uważamy? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując sie do podanego fragmentu innych tekstów kultury.

W zeszytach  piszecie rozprawkę, osoby zainteresowane mogą przesłać na pocztę w celu sprawdzenia i omówienia. Przesyłajcie wiadomości i zapytania na pocztę, tutaj podam wam mój numer telefonu i będziemy rozmawiać bezpośrednio. Niedługo zostaną uruchomione kolejne możliwości kontaktu. 

Przypominam o pracy związanej z motywem podróżowania, nie spłynęła do mnie jeszcze żadna praca. Kochani mobilizujcie sięŚmiech!

 

WAŻNE!

Nowa Era uruchomiła materiały dla maturzystów  zdalne nauczanie.Logujecie się na stronie wydawnictwa

teramatura.pl zdalne nauczanie. Tu znajdziecie materiały:

1. słownik motywów kulturowych

2.moja matura aktualności

3. Materiały maturalne

4. fiszki

5.opracowanie lektur

24.03.2020 r. Motyw podróży w literaturze. analiza i interpretacja fragmentów "Podróże z Herodotem" R.Kapuścińskiego. podręcznik str.126

a. o utworze str. 128

b.zadanie 3 str.128

c.przywołanie innych tekstów kultury podejmujących motyw podróży

Zadanie domowe

Czym dla bohaterów literackich jest podróżowanie?Odwołaj się do podanego fragmentu " Podróży z Herodotem" i innych tekstów kultury. Prace proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   termin:29.03.2020 r. kto złapie z mną kontakt przez pocztę, to zaproponuje dodatkowe możliwości korespondencji bezpośredniej

 

WAŻNE: materiały znajdują się na stronie wydawnictwa NOWA ERA, zdalne nauczanie terazmatura opracowanie lektur.

1. Powtórki do egzaminu maturalnego ustnego:

a) https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/

 

2. Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości z literatury współczesnej:

a) interpretacja i analiza utworów lirycznych objętych podstawą programową

b) przypomnienie podstawowych motywów występujących w "Dżumie" Alberta Camusa oraz "Tangu" Sławomira Mrożka

 

Wszystkie dostępne materiały dla uczniów, którzy chcą ćwiczyć umiejętności maturalne znajdują się  na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

 

 

KLASA I TI 

 

24.05.2020 r.  temat: epoka kontrastów

czytacie podręcznik strona 8-92

25.05.2020 r.

temat: Człowiek wobec nieskończoności. 

czytacie podręcznik 93-95

26.05.2020 r. 

temat: Sztuka Baroku

 proszę zrobić notatkę strona  96-104

27.05.20020 r. 

temat: Poezja metafizyczna Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 

tutaj do zeszytu wypełniacie kartę pracy  przesłaną na wiadomości.

12.05.2020 r.

temat:Ćwiczenia maturalne opis plakatu, działa sztuki,

1.WSTĘP

a .refleksja na temat dramatyzmu, czym jest, na czym polega

b.o czym jest Makbet W. Szekspira

c. kto i w jakiej formie podjął się adaptacji tego dzieła

d. teza,czyli za pomocą jakich środków odzwierciedla autor plakatu dramatyzm bohaterów Makbeta ( czy jest to kompozycja, barwy, symbole, sposób ukazania postaci itd)

2. Rozwinięcie - argumentacja

a.kompozycja statyczna, dynamiczna, horyzontalna, centralna

-czy ten rodzaj kompozycji służy do ukazania dramatyzmu?

b.barwy: proszę określić , jakie one są, poza tym czy są ciepłe, zimne, czy widoczna jest dominanta kolorystyczna 

-czy rodzaj użytych barw posłużył do uwydatnienia dramatyzmu postaci, akcji itd.

c. tutaj szczegółowo opisujecie poszczególne postacie i elementy plakatu

-które z postaci i elementów plakatu są przedstawione w sposób oddający dramatyzm i dlaczego

d.odnajdujemy na plakacie symbole, alegorie, które w swoim znaczeniu podkreślają tragizm postaci, zdarzeń itd,

3.Zakończenie

Krótkie podsumowanie i określenie tych elementów obrazu, które budują dramatyzm dzieła..

 

11.05.2020 r. 

Temat. Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości z epoki renesansu.


1. Proszę zapoznać się z wiadomościami  z podręcznika, strona 63-65.

11.05.2020 r. 

Temat: Ćwiczenia maturalne - rozumienie tekstu czytanego

Proszę ze strony Operon BAZA ARKUSZY MATURALNYCH otworzyć edycję z listopada 2016/2017,  z arkusza wykonać zadania 1.1 -1.7 z tekstu "Sprawy sercowe" Po wykonaniu proszę sobie sprawdzić, i ocenić punktowo. 

12.05.2020 r. Ćwiczenia maturalne - pisanie rozprawki

1. Przypominamy sobie formę rozprawki, kompozycję, sposób argumentowania. Wszystkie informacje zawarte są w zeszytach. Odsyłam też do Informatora maturalnego ze strony CKE. 

29.04.2020 r. temat: Ćwiczenia maturalne  - wypowiedź ustna

 

Proszę zapoznać się z notatką Podręcznik str.83-86

analiza i opis plakatu do filmu R. Polańskiego tragedia Makbeta

Zadanie domowe termin 4.05.2020 r.

przygotować wypowiedź ustną na temat: Za pomocą jakich środków ukazany jest dramatyzm bohaterów literackich? Odwołaj się do plakatu R.Polańskiego i innych tekstów kultury.

Kompozycja pracy: wstęp ( refleksja na temat problemu, teza), rozwinięcie( argumentacja do plakatu , argumentacja do dwóch wybranych innych tekstów kultury, ) zakończenie.

 

Opis plakatu: kompozycja, barwy, perspektywa, cień,  światło, szczegółowy opis poszczególnych elementów obrazu,. Po tej części pokazujemy, w jaki sposób autor wykorzystał te elementy do przedstawienia dramatu bohatera. 

Wszelkie pytania i niejasności whatsapp, A.Spoko ma numer telefonu. 

 

23.04.2020 r. Dramat szekspirowski a dramat nowożytny

proszę uzupełnić tabelę. przesłałam ją na wathsaap. termin zadania do 27.04.2020 r. 

dramat starożytny  dramat szekspirowski 
   

 

22.04.2020 r. Temat:  Przemyślny Don Kichot z Manchy

podręcznik strona  52,53

1. zapoznanie się z treścią fragmentów

2. Wyjaśnienie pojęć romans rycerski, parodia, błędny rycerz

3.Charakterystyka głównego bohatera

4.wyjaśnienie związku frazeologicznego walka z wiatrakami.

15.04.2020 r. Temat lekcji: Styl artystyczny.

 

Pracujemy z wykorzystaniem : podręcznik strona 61-62 notatka do zeszytu

1. Styl artystyczny i jego funkcje.

2. Definicja pojęć: parodia, trawestacja, pastisz.

3. Cechy charakterystyczne stylu renesansowego.

 

 

30.03.2020 r.  - na adres e-mail Ani przesyłam kartę pracy do kolejnego tematu lekcji:

Lady Makbet - femme fatale

Proszę uzupełnić kartę pracy i przesłać na mój adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do sprawdzenia na ocenę.

25.03.2020 r. mam nadzieję, że jakoś na swój sposób  radzicie sobie bez szkoły, kolegów. 

 

dzisiaj kolejny temat lekcji:

temat: Portret psychologiczny Makbeta. 

pkt.1. Motywy popełnienia przez Makbeta zbrodni : ambicja, pycha, czarownice, Lady Makbet, żądza władzy , hardość, słaby charakter

pkt. 2.Charakterystyka Makbeta przed popełnieniem zbrodni, (tutaj samodzielna notatka)

pkt.3 Charakterystyka Makbeta po dokonaniu zbrodni ( tutaj samodzielna notatka) 

Proszę w lekturze zaznaczyć  fragmentów  charakteryzujących  postać bohatera. 

 

24.03.2020 r. przechodzimy do omawiania " Makbeta" W. Szekspira. Zagadnienia;

a. Jaką rolę odgrywają w dramacie czarownice?

-odtworzenie fragmentów, w których ukazują się Makbetowi

-jakie informacje przekazują bohaterowi

-czy czarownice miały wpływ na decyzje Makbeta

1. Jan Kochanowski "Psalmy":

a) lektura "Psalmów"

b) interpretacja i analiza- wiadomości z podręcznika

 

 

KLASA II TOR, II TŻ

24.05.2020 r.  2 godziny 

temat: Charkaterystyka głównego bohatera Zbrodni  i kary F. Dostojewskiego

tu uzupełniamy tabelę kartę pracy - wysyłam na maila

 

12.05.2020r 

temat: Ćwiczenia maturalne - opis obrazu A. Gierymskiego Powiśle

Materiały rozesłałam na pocztę, proszę zapoznać się z nimi wydrukować i wkleić do zeszytu.

Zadanie domowe: Napisz rozprawkę:

W jaki sposób twórcy przedstawiają obraz miasta? Odwołaj się do fragmentów  Laki B. Prusa i innych tekstów kultury. Tekst rozsyłam na pocztę. Powodzenia 

termin 17.05.2020 r. prace niesamodzielne lub przekarcząjce termin - niedostateczny

 

15.04.2020 r.  temat lekcji: "Lalka" a realizm krytyczny

 

1. Obraz warszawskiego Powiśla - tutaj czytamy fragment powieści tom 1&8 s.134-153 - prosze o zredagowanie krótkiej notatki

2. Obraz Paryża - tutaj czytamy t.2 &3 s.91-131 - prosze o zredagowanie krótkiej notatki

3. Wyjaśnienie pojęcia realizm krytyczny

1.04.2020 r.  - Temat lekcji: Wpływ książek na życie bohaterów literackich. Ćwiczenia  - praca z tekstem "Lalki: B. Prusa

 1. Baza arkuszy Operon matura próbna listopad 2016  - znajdujecie arkusz w Internecie
 2. Zapoznać się proszę z poleceniem i tekstem arkusza
 3. Proszę zredagować wstęp: i przesłać mi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 3.04.2020 r.

We wstępie proszę uwzględnić następujące informacje:

 1. co wnoszą w życie człowieka książki
 2. rozpoznanie fragmentu: kto jest bohaterem - krótka informacja , w jakich okolicznościach rozgrywa się ta scena, jakie książki czytał Stanisław Wokulski
 3. jaki wpływ na życie Wokulskiego miały książki: teza wyrażona jednym zdaniem.

 

 

24.03.2020 r.

1. kolejny temat do opracowania w zeszytach; Portret Izabeli Łęckiej. Praca z tekstem. 

a. proszę w zeszytach  opracować charakterystykę bohaterki w formie obszernej notatki.

1. Bolesław Prus "Lalka":

a) obraz społeczeństwa w "Lalce"

 

 

KLASA III TOR, III TŻ

10.06.2020 r. Ćwiczenia maturalne - rozumienie tekstu czytanego

1. proszę zapoznać się z nowym arkuszem maturalnym maj 2020 r i wykonać ćwiczeniowo pierwszy tekst i sprawdzić z modelem odpowiedzi.

15.06.2020 r. 

Ćwiczenia maturalne

1. proszę zapoznać się z drugim tekstem rozwiązać i sprawdzić z modelem odpowiedzi CKE 

16.06.2020 r. ,17.06.2020 r.

Ćwiczenia maturalne - pisanie rozprawki 

1. Arkusz maj 2020 r. - proszę zapoznać się z problemem i tekstem Wesela S, Wyspiańskiego

2. Przygotowanie wstępu z zapisem tezy

3. Interpretacja fragmentów Wesela

4.Interpretacja całości dramatu

5.Analiza innych tekstów podejmujących problem.

6.Sprawdzenie zgodnie z kryteriami oceniania

 

9.06.2020 r. test - dwudziestolecie międzywojenne. 

1. Rozwiązujemy warsztatowo test z epoki - wysyłam pocztą elektroniczną

wydrukować , rozwiązać do zeszytu  

4.06.2020 r. 

Konstruowanie własnej wypowiedzi

1. Zapoznanie się z wiadomościami strona 155-156

2.przypomnienie kryteriów oceniania rozprawki i wypowiedzi monologowej 

1.06.2020r. - Podsumowanie wiadomości na temat epoki. 

1. Zapoznajemy się z mapą myśli na stronie 158-159 podręcznik

27.05.2020 r. 

znaczenie tytułu powieści zofii Nałkowskiej Granica

1. Granica społeczna - analiza fragmentów mówiących o podziałach społecznyc

2. granica moralna i etyczna - analiza fragmentów zachowań Zenona Ziembiewicza względem Elżbiety i Justyny.

26.05. 2020 r. Charakterystyka Zenona Ziembiewicza

1. odtworzenie losów bohatera

2. praca z arkuszem matura 2009, proszę w 10 punktach ustosunkować się do problemu 

24.05.2020 r  2 godziny 

temat: Groteskowy świat Ferdydurke 

z opracowania lektury czytamy strona 28-32

Do zeszytu przepisujemy różowe tabele ze strony 28,29.

25.05.2020 r. 

temat: Wprowadzenie do lektury Granica z. Nałkowskiej 

1. Bohaterowie powieści

2. znaczenie tytułu

3. retrospekcja czasowa w powieści

na wiadomości dostajecie materiały 

 

12.04.2020 r. 

temat: Gombrowiczowska anatomia.

Z opracowania lektury czytamy stronę 17-19

Notatka do zeszytu z punktuZadanie domowe:

Napisz rozprawkę: W jaki sposób twórcy ukazują wizerunki rodziny.. Odwołaj się do Ferdydurke W. Gombrowicza i innych tekstów kultury.

Proszę odwołać się do rodziny Młodziaków z Ferdydurke, przypominam o innych tekstach kultury: Sklepy cynamonowe,  Mendel Gdański, Treny, Król Edyp, Pan Tadeusz itd. również malarstwo.

Termin do 17.05.2020 r. przekroczenie tego terminu lub praca niesamodzielna  - ocena niedostateczny

11.04.2020 r.

Temat: W niewoli Formy  /2 godziny lekcyjne/

Proszę zapoznać się treścią strony 7-9 - Opracowanie lektury  ze strony 7-9 i zrobić notatkę na około 2 strony zeszytu. Opracowanie przesyłam osobie kontaktowej na pocztę. 

15.04.2020 r.  temat lekcji: katastrofizm J. Czechowicza. Mały mit.

1 .Podręcznik strona 128-129 - czytamy tekst liryczny

2. Przygotowujemy krótką notatkę z podręcznika dotycząca utworu.

3. Zadania do samodzielnego opracowania;

a. Jaki typ liryki prezentuje utwór

b.podmiot liryczny określa swój utwór kołysanka, wypisz fragmenty, które na to  wskazują

c. wypisz z tekstu fragmenty kojarzące się z wojną

d.uzupełnij 

element w wierszu;        epitet

róża 

osłoda

wiosna

cacka

zabawki

 

Zadanie domowe:

Proszę czytać lekturę Witold Gombrowicz "Ferdydurke" termin do 28.04.2020 r.


1.04.2020 r.
temat lekcji : Poetyka snu w Opowiadaniach B. Schulza

 1. Wyjaśnij pojęcia: oniryzm, mityzacja, fantastyka
 2. wypisz fragmenty z opowiadania, które kojarzą się z atmosferą snu (2)
 3. Określ, kim jest bohater opowiadania
 4. Jakimi środkami językowymi tworzona jest atmosfera snu: wypisz te środki artystycznego obrazowania - metafory, epitety porównania itd. 

 Zadanie domowe termin 3.04.2020 r. Zredaguj streszczenie opowiadania Sklepy cynamonowe w objętości ok 100 słów. 

Proszę o nadesłanie prac na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

24.03.2020 r. 

Temat: Labirynt - przestrzeń zachęcająca do odkryć, czy pułapka bez wyjścia? Rozważ problem odwołując się do podanego fragmentu i innych tekstów kultury. Sklepy Cynamonowe B Schulz. 

Tekst znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Egzamin maturalny - Informatory język polski - strona 26. 

Ze strony 27, 28 proszę zapoznać się z przykładowa realizacja zadania i zredagować notatkę do zeszytu.

 

 

1. Bruno Schulz "Sklepy cynamonowe" 

a) lektura opowiadania "Sklepy cynamonowe"

   
© ALLROUNDER