Pastucha Małgorzata (20)

Szczegóły

zasady przesyłania rozprawek:

1.Rozprawki przesyłamy na pocztę elektroniczną  nauczyciela Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Ocenie podlegają tylko prace napisane w odrębnym dokumencie word

2. Praca zawiera następujące informacje:  imię  i nazwisko ucznia, klasa, data, numer  telefonu, adres poczty elektronicznej

3. Praca jest drukowana i podlega ocenie nauczyciela zgodnie z przyjętymi kryteriami.

50-49 celujący, 48-43 - bardzo dobry, 42-36 - dobry, 35-29 - dostateczny, 21-28- dopuszczający

4.Prace odsyłam w formie dokumentu przez pocztę elektroniczną lub zdjęcia. 

 

 

 

 klasa  rodzaj zadania   termin  
 IV TŻ  rozprawka   21.10.2020 r. 
 IV TOR   rozprawka   23.10.2020 r. 
II TI  wstęp do rozprawki  26.10.2020 r. 

 

 

 

Klasa IV TŻ


Rozprawka - termin 21.10.2020 r. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

21.10.2020 r. Temat: Interpretacja Epilogu "Innego świata " Gustawa Herlinga Grudzińskiego 

1. Lektura Epilogu - umiejętność odtworzenia treści.

2.Próba refleksji nad wymową zakończenia powieści. Dlaczego z ust bohatera nie pada słowo "Wybaczam".  

21.10.2020 r. Temat: Podsumowanie wiadomości na temat literatury wojny i okupacji. 

1. przykładowe tematy do opracowania w formie konspektu: /do wyboru/

a. Wpływ okoliczności na zachowanie i postawy bohaterów w czasie drugiej wojny światowej. 

b. Człowiek  - bohater tekstów literackich okresu wojny i okupacji w sytuacji wyboru.

c. Bohaterowie tekstów kultury w sytuacji zagrożenia.  

d. W jaki sposób w tekstach kultury ukazywane jest zło?

e .Jakie wartości są najważniejsze dla człowieka skazanego na życie obozowe? 

f. Jak w tekstach kultury ukazywane jest dobro i zło? 

1. 19.10.2020 r. Temat: Rzeczywistość obozowa. "Inny  świat" Gustaw Herling Grudziński.

1. Obraz funkcjonowania systemu obozu - łagru.

2.System represji Rosji sowieckiej od momentu aresztowania do osadzenia w więzieniu.

3.Rózne reakcje bohaterów na rzeczywistość obozową. 

IV TOR 

21.10.2020 r.  Temat:  Wypowiedź pisemna Pisanie rozprawki - 2godziny 

20.10.2020 r. Temat;  Rzeczywistość obozowa. Gustaw Herling Grudziński  " Inny świat". 

1. obraz funkcjonowania systemu obozu  - łagru sowieckiego 

2. System represji Rosji sowieckiej od momentu aresztowania do chwili osadzenia w więzieniu 

 

3.Rózne reakcje bohaterów na rzeczywistość obozową. 

Zadanie domowe - rozprawka  termin 23.10.2020 r. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W jaki sposób literatura ukazuje bunt bohaterów. Odwołaj się  do  historii M. Kostylewa  - bohatera " Innego świata" Gustawa Herlinga Grudzińskiego i innych tekstów. 

 

Klasa III TŻTOR

22.10.2020 r.  Temat: Podsumowanie wiadomości. "Wesele" S. Wyspiański.

1. Motywy występujące w "Weselu"

a. wizerunek inteligenta i chłopa

b. obraz polskiej wsi

c. wizerunek artysty

d. rola symboli w tekście literackim 

 


19.10.2020 r. Temat: Obraz artysty. S. Wyspiański "Wesele".

Na pocztę każdego ucznia przesyłam materiały do uzupełnienia w zeszytach. 

20.10.2020 r. temat; Chocholi taniec narodowych mitów.  - 2 godziny


1.Definicja mitu -notatka do zeszytu  -  opracowanie lektury str. 28 pkt 1

2.Rodzaje mitów - notatka do zeszytu - opracowanie lektury str. 28,29 pkt 2

3.Opis i interpretacja mitów występujących w "Weselu" S. Wyspiańskiego 

a. karta pracy strona 29.30. - wydruk lub notatka do zeszytu 

Zadanie domowe  TERMIN 23.10.2020 R.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jaki obraz społeczeństwa polskiego przedstawiają teksty kultury? Odwołaj się do fragmentów Wesela S. Wyspiańskiego i innych utworów literackich. 

"Wesele' S. Wyspiański Akt I scena: 1,7,8

 

Klasa II TI 

23.10.2020 r. Temat: Ćwiczenia maturalne - wypowiedź pisemna. 

1. Lektura sceny VIII rozmowa P. Rollison z Senatorem. 

2.Przypomnienie podstawowych zasad  dotyczących ;

a. kompozycja pracy,

b. argumentacja, 

c. odwołanie do innych teksów kultury. 

Wszelkie  informacje związane z redagowaniem pracy pisemnej znajdziemy na stronie CKE Informator. 

3. Ćwiczeniowo proszę zredagować wstęp do rozprawki 

Zadanie domowe. 

Do 26.10.2020 r. zredagowany wstęp  proszę przesłać na pocztę, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

21.10.2020 r. Temat: Kim jest Konrad?

1. Lektura tekstu  stron 54 - opracowanie lektury Dziady cz. III

2, Wykonanie zadań 1-4 do zeszytu. 

1. Praca z tekstem - opracowanie lektury  wysłane na pocztę uczniów str. 54. zadanie proszę wykonać do zeszytu.  

20.10.2020 r.  Temat: Kto ocalił Konrada?

20.10.2020 r. temat: kto ocalił Konrada? 


1. Przypomnienie zakończenia Improwizacji Konrada. - notatka pkt 1 str. 29 - opracowanie lektury  - przesłane na indywidualna pocztę uczniów.

2. Porządek zdarzeń po omdleniu Konrada. Notatka do zeszytu punkt 2 str. 29

3. Karta pracy str.30 do zeszytu w formie notatki lub wklejony wydruk 

 

II TH 

23.10.2020 r. temat: Kto ocalił Konrada? 


Proszę przepisać i wykonać zadania jak w klasie II TI data 20.10.202 r. 

23.10.2020 r.  Temat: Kim jest Konrad?

Proszę przepisać notatkę z klasy II TI - powyżej  i wykonać zadania do zeszytu. 

 

 

 

20.10.2020 r. Temat: Co się zdarzyło w celi Konrada? Interpretacja Wielkiej Improwizacji. 

1. Interpretacja monologu

a. notatka do zeszytu - interpretacja słów Konrada strona 19 do 22.

Materiały przesyłam indywidualnie na pocztę każdego ucznia. 

I TR 

21.10.2020 r. Temat; Ćwiczenia umiejętności interpretacji tekstu 

1.Zapoznanie się  z informacjami z podręcznika strona 109 - 115 

21.10.2020 r. Temat: Krytyczne czytanie tekstu

1. Zapoznanie się z notatką z książki 115-118

   
© ALLROUNDER