Ostrowska Aneta (20)

Szczegóły

23.10.2020r.

KLASA I TI 

Temat: Wszechświat i Ziemia.

Proszę obejrzeć prezentację oraz zapoznać się z tematem z podręcznika ze str. 26-33.

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_2_ziemia_we_wszechswiecie/r1_2_01a.pdf

Wykonajcie także notatkę w zeszycie. Nie jest ona na ocenę, zatem NIE WYSYŁAJCIE NOTATKI DO MNIE.

 

KLASA III TOR

Temat: Typy genetyczne gleb.

Proszę, obejrzyjcie prezentację, zapoznajcie się z przedstawionymi informacjami.

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_7_pedosfera_i_biosfera/r1_7_02a.pdf

Temat: Świat roślin.

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pp_1/351_7_pedosfera_i_biosfera/pp1_7_02a.pdf

 

KLASA II TK, II TIa i II TR

Temat: Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów.

Zapoznajcie się proszę z informacjami zawartymi w prezentacji. P31rzeczytajcie także temat z podręcznika str. 25-31

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_2/302_1_zmiany_na_mapie_politycznej/r2_1_05a.pdf

 

KLASA III TH

Temat: Typy genetyczne wybrzeży.

https://www.zs1.nowydwormaz.pl/plik,1224,wybrzeza-pdf.pdf

 

22.10.2020

KLASA II TH

Temat: Obieg ciepła. Temperatura powietrza.

 

Proszę zapoznać się z informacjami na ten temat: https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_3_atmosfera/r1_3_02a.pdf

Po dzisiejszej lekcji każdy powinien odpowiedzieć na pytania:

- jakie są czynniki wpływające na ilość promieniowania bezpośredniego docierającego do powierzchni Ziemi

- co to albedo

- bilans promieniowania

- wymiana ciepła w atmosferze

- gradient termiczny.

21.10.2020r.

KLASA II TA

Temat: Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów.

Wybrane mierniki i wskaźniki:

- ekonomiczne, np. PKB na jednego mieszkańca, wartość eksportu i importu na 1 mieszkańca, zużycie energii elektrycznej, tempo wzrostu gospodarczego

- demograficzne, np. przyrost naturalny, współczynnik dzietności, współczynnik zgonów i urodzeń, średnia długość trwania życia, struktura wiekowa ludności

- społeczne, np. liczba szkół i placówek oświatowych, dzienne spożycie kalorii i białka, liczba lekarzy na 10 000 osób, dostęp do internetu.

Proszę zapoznać się z materiałem zamieszczonym w podręczniku na str. 25-32 oraz wykonać notatkę w zeszycie (proszę notatki nie wysyłać).

KLASA IV TOR

Temat: Zlodowacenia. Cechy rzeźby powierzchni Polski.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku oraz obejrzeć prezentację.

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_1_srodowisko_przyrodnicze/r3_1_03a.pdf

Temat: Klimat Polski.

Klimat peryglacjalny – klimat występujący na przedpolu współczesnych lodowców i lądolodów oraz w przeszłości geologicznej. Obecnie klimat taki występuje na przykład na obrzeżach Grenlandii czy przedpolu lodowców Spitsbergenu.

Klimat peryglacjalny sprzyja procesom denudacyjnym, szczególnie tzw. procesom peryglacjalnym. Na obszarze występowania tego klimatu działa głównie erozja eoliczna (wiatrowa – w wyniku niskiej wilgotności powodującej słabą konsolidację skał podłoża oraz skąpej roślinności, dzięki której podłoże jest odsłonięte) oraz fizyczna (wietrzenie mrozowe powodujące intensywny rozpad mechaniczny skał). Wietrzenie materiału skalnego sprzyja jego wywiewaniu (deflacji) z przedpola lądolodów i lodowców oraz tworzeniu się w pewnej odległości od niego Lessów (pokryw lessowych), na przykład lessy na terenie dzisiejszej Ukrainy oraz tereny na południowy zachód od Wielkich Jezior na terenie Ameryki Północnej.

Klimat ten występował na terenie Polski w czasie wszystkich zlodowaceń, które ją obejmowały, wzdłuż szeroko rozumianego przedpola lądolodów (czyli w przypadku obszaru Polski – na południe od czoła każdego z nich):

 • Wisły (najmłodsze)
 • Warty
 • Odry
 • Liwca
 • Sanu 2 (Wilgi)
 • Sanu 1
 • Nidy
 • Narwi (najstarsze)
 • Okresu zimnego Otwock
 • Okresu zimnego Różce (najstarszy)

Zasięg niektórych lądolodów (w szczególności najstarszych) jest niekiedy trudny do ustalenia i/lub dyskusyjny[1]. Również nazewnictwo poszczególnych zlodowaceń nie jest do końca spójne.

Cechy klimatu peryglacjalnego


 • duże amplitudy temperatur – nawet dobowe powodujące częste przechodzenie temperatury skał przez 0 °C i szybszy rozpad (wietrzenie) skał
 • znikome opady (głównie w okresie cieplejszym)
 • silne wiatry
 • średnia temperatura – bardzo niska, ujemna
 • wilgotność powietrza – poniżej 50%

KLASA I TR

Temat: Wszechświat i Ziemia.

Proszę obejrzeć prezentację oraz zapoznać się z tematem z podręcznika ze str. 26-33.

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_2_ziemia_we_wszechswiecie/r1_2_01a.pdf

20.10.2020r.

KLASA II TH

Temat: Skład i budowa atmosfery.

Proszę zapoznać się z materiałami zawartymi w poniższej prezentacji.

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_3_atmosfera/r1_3_01a.pdf

KLASA II TFa

Temat: Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów.

Wybrane mierniki i wskaźniki:

- ekonomiczne, np. PKB na jednego mieszkańca, wartość eksportu i importu na 1 mieszkańca, zużycie energii elektrycznej, tempo wzrostu gospodarczego

- demograficzne, np. przyrost naturalny, współczynnik dzietności, współczynnik zgonów i urodzeń, średnia długość trwania życia, struktura wiekowa ludności

- społeczne, np. liczba szkół i placówek oświatowych, dzienne spożycie kalorii i białka, liczba lekarzy na 10 000 osób, dostęp do internetu.

Proszę zapoznać się z materiałem zamieszczonym w podręczniku na str. 25-32 oraz wykonać notatkę w zeszycie.

KLASA I TF i I TAŻ

TEMAT: Cechy i następstwa ruchu obiegowego Ziemi.

Cechy:

- Ziemia krąży wokół Słońca po eliptycznej orbicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

- czas obiegu wynosi rok, tj. 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 46 sekund

- płaszczyzna, po której porusza się Ziemia nazywana jest EKLIPTYKĄ

- w trakcie obiegu oś ziemska jest nachylona pod stałym kątem 66º34′

Następstwa ruchu obiegowego:

- zmiana drogi widomej wędrówki Słońca nad widnokręgiem

- zmiana wysokości górowania Słońca nad widnokręgiem w różnych szerokościach geograficznych w ciągu roku (zmiana kąta padania promieni słonecznych)

- występowanie astronomicznych pór roku

- występowanie różnych stref oświetlenia Ziemi

- zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca na widnokręgu

- zmienna długość trwania dnia i nocy (w tym dnie i noce polarne).

Proszę zapoznać się z materiałem zamieszczonym w podręczniku na str. 34 - 37 oraz wykonać notatkę do zeszytu.

Kl. IV TOR

Dzień dobry.

Temat: Położenie i terytorium Polski.

1. Cechy i konsekwencje położenia matematycznego Polski:

- konsekwencje rozciągłości południkowej

- konsekwencje rozciągłości równoleżnikowej

2. Cechy i konsekwencje położenia fizycznogeograficznego oraz geopolitycznego Polski.

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika "Oblicza geografii 3"str, 6-8

Temat: Budowa geologiczna Polski.

1. Główne jednostki tektoniczne Europy:

- platforma wschodnioeuropejska (północno-wschodnia część Polski)

- obszar fałdowań paleozoicznych (północno-zachodnia i środkowa część Polski oraz Sudety i pas wyżyn)

2. Najważniejsze wydarzenia w przeszłości geologicznej Polski.

3. Najważniejsze surowce mineralne w Polsce.

Materiały do lekcji: podręcznik "Oblicza geografii 3" str. 9-17

 

 

 

Dzień dobry.

Informuję, że poprawa ocen niedostatecznych ze sprawdzianów, bądź kartkówek będzie możliwa po powrocie do szkoły. Jednocześnie przypominam, że istnieje możliwość poprawy wyłącznie oceny niedostatecznej.

20.10.2020r.

Kl. III TH


Temat: Rzeżbotwórcza działalność morza.

1. Budująca działalność morza.

Na płaskim wybrzeżu efektem akumulacji materiału przez fale morskie są:

- plaża - płaski fragment wybrzeża powstający w miejscach, gdzie fale wyrzucają na brzeg więcej materiału, niż są go w stanie zabrać

- wał brzegowy - wzniesienie zbudowane z piasków oraz żwirów gromadzących się w końcowym miejscu zasięgu fal

- wał burzowy - wał usypywany przez fale morskie, który wyznacza ich maksymalny zasięg podczas sztormu

- mielizna, zwana też rewą - długi, równoległy do brzegu piaszczysty, ale nietrwały wał, powstający w miejscu, gdzie powracające fale zderzają się z tymi, które kierują się do brzegu

- lido - piaszczysty wał, który niekiedy wystaje ponad poziom morza, odcina część morza, tworząc lagunę

Powstawanie mierzei.

Mierzeje są wynikiem akumulacyjnej działalności prądów przybrzeżnych. Są to piaszczyste wały odcinające wody zatoki od pełnego morza i przyrastające do lądu z obu stron zatoki lub w miejscu załamania się linii brzegowej.

Kosy to mierzeje przyrośnięte do lądu tylko jednym końcem.

2. Niszcząca działalność morza.

Abrazja to ogół procesów, które polegają na niszczeniu brzegu morza przez fale. Intensywność abrazji zależy od:

- siły fal uderzających o brzeg

- wysokości fal

- wielkości pływów

- różnej odporności na erozję skał budujących brzeg

TYPY WYBRZEŻY: fiordowe, szkierowe (szerowe), riasowe, dalmatyńskie, zalewowe, limanowe, lagunowe, koralowe, namorzynowe ( mangarowe), wattowe.

Wybrzeżem nazywamy wąski pas na styku lądu z morzem, kształtowany przez działalność fal, prądów morskich, pływów.

Proszę nauczyć się, w jaki sposób powstają  oraz jakie cechy charakterystyczne posiada każdy z typów wybrzeży.

 

19.10.2020r.

Kl I TŻ (gr.1)

Dzień dobry.

Podaję tematykę z dzisiejszych zajęć praktycznych. Proszę przyswoić sobie ten materiał. 

W następny poniedziałek (26.10.2020r.) zajęcia praktyczne odbywają się, jak do tej pory. Zatem proszę o przyjście do Zespołu Szkół Mechanicznych o godz. 8.30.

Ponadto proszę, aby dyżurni zrobili zakupy na następne zajęcia (tj. 26.10.2020) dla grupy 1.

Składniki: ziemniaki- 3,5 kg, filet z kurczaka -1,2 kg, jabłka -5 sztuk, marchew -1 kg, pomarańcze -2 sztuki, opakowanie bułki tartej, olej -1 litr, sól, pieprz, cukier

Ponadto proszę zakupić worki na śmieci oraz herbatę, kawę dla grupy (składka po 6 zł ).

Temat: Co to jest smażenie, grillowanie, duszenie potraw.

Smażenie polega na ogrzewaniu półproduktu w tłuszczu w temperaturze 120-220°C (smażenie na tłuszczu) lub bezpośrednio ogrzewaniu płytami grzewczymi w temperaturze do 250ºC (smażenie beztłuszczowe).

Przy smażeniu kontaktowym-na patelni czynnikiem przenoszącym ciepło jest tłuszcz. Tę metodę stosuje się do smażenia półproduktów mącznych, jaj, omletów, niektórych rodzajów mięsa i warzyw. Polega ona na ogrzewaniu w małej ilości tłuszczu. Półprodukty wkłada się na rozgrzany. Niektóre półprodukty można smażyć beztłuszczowo na patelni pokrytej powłoką teflonową lub na specjalnych płytach grzewczych typu griddle.

Przy smażeniu w głębokim tłuszczu-zanurzeniowym czynnikiem przenoszącym ciepło jest tłuszcz. Metodę tę stosuje się do smażenia pączków, frytek, faworków. Następuje jednoczesne smażenie całej powierzchni półproduktu, który jest równomiernie zrumieniony.

Urządzenia grzejne, służące do smażenia to: patelnie, frytownice, grille, griddge grille, rożny i ruszty.

Grillowanie, opiekanie jest sposobem przyrządzania mięs, drobiu i ryb. Wykorzystuje się w nim m.in. tłuszcz zawarty w surowcu. Opieka się również gotowe do spożycia produkty, w celu uzyskania przypieczonej skórki. Ciepło przekazuje wówczas nagrzane powietrze. Stosuje się do obróbki cieplnej warzyw, owoców, ryb oraz mięs.

Duszenie polega na obsmażeniu półproduktu w temp. około 200ºC i dalszym gotowaniu w małej ilości płynu, pod przykryciem. Niektóre produkty można dusić bez obsmażania. Czynnikiem przenoszącym ciepło w tym sposobie jest tłuszcz i niewielka ilość płynu. Stosuje się do obróbki cieplnej wielu gatunków mięs i warzyw. Składa się z dwóch etapów: obsmażania produktu, a następnie gotowania go w małej ilości wody pod przykryciem.

Duszenie bez obsmażania to gotowanie we własnym sosie lub z dodatkiem niewielkiej ilości płynu i małej ilości tłuszczu. Stosuje się do sporządzania potraw lekkostrawnych i obróbki cieplnej produktów delikatnych, np. owoców, niektórych warzyw, takich jak marchewka.

Urządzenia grzejne służące do duszenia to przede wszystkim patelnie elektryczne.

 

19.10.2020r.

Kl II TH

Dzień dobry.

Temat dzisiejszej lekcji: Kalendarz słoneczny, juliański, gregoriański.

Najważniejsze treści:

KALENDARZ RZYMSKI

Powstał w VIII wieku p.n.e.Początkowo rok liczył 304 dni ( zawierał 4 miesiące po 31 dni oraz 6 miesięcy po 30 dni ). Rozpoczynał się od równonocy wiosennej, a kończył 61-dniowym okresem zimowym. 

KALENDARZ JULIAŃSKI

W I wieku p.n.e. Juliusz Cezar dokonał reformy księżycowego kalendarza rzymskiego z powodu jego niezgodności, m.in. z porami roku. W kalendarzu tym rok trwał 365 dni z podziałem na 12 miesięcy po 30 lub 31 dni i niecałe 6 godzin. Co czwarty rok był rokiem przestępnym - trwał 366 dni (luty liczył 29 dni).

KALENDARZ GREGORIAŃSKI

W 1582r. papierz Grzegorz VIII dokonał reformy kalendarza juliańskiego. Został zmieniony sposób wyliczania dni przestępnych. Od tego czasu lata przestępne to te, które są podzielne przez 4, ale nie są podzielne przez 100 ( wyjątkiem są lata podzielne przez 400-te również są przestępne).

   
© ALLROUNDER