Lis Dorota (20)

Szczegóły

29.10.20r.

Tematy i treści zostały umieszczone na e dzienniku

28.10.20r.

Tematy i treści są zamieszczone w e dzienniku

 

27.10 20r.

Tematy i treści lekcji zostały zamieszczone w e dzienniku

D. L.

26.10.2020r.

Dzisiejsze tematy oraz zadania domowe zostały podane w e dzienniku.

D. L.

 

 

 

23.10.20r.

I TR

Temat: Izotopy - definicja, zastosowanie

Proszę zrobić notatkę z definicji izotopów oraz zastosowania ze str. 20

III TŻ

Temat: Ćwiczenie reakcji otrzymywania wodorotlenków.

Zad. otrzymaj możliwymi metodami : wodorotlenek litu, wodorotlenek glinu, wodorotlenek baru, wodorotlenek żelaza(III)

II TAŻ

Temat: Promieniotwórczość sztuczna i naturalna.

Proszę zrobić notatkę nt promieniotwórczości sztucznej i naturalnej z przykładami.

 

 

 

 

 

 

22.10.20r.

IV TAK (2  h)

Temat: Właściwości fizyczne alkanów Izomeria w alkanach.

Proszę zrobić notatkę z podręcznika dotyczącą właściwości fizycznych alkanów, napisać definicję izomerów i nomenklaturę dotycząca nazewnictwa w izomerii.

II TA

Temat: Wodorotlenki

Treści podane w zadaniu domowym w e dzienniku.

II TAŻ

Temat: Izotopy - definicja, zastosowanie.

Proszę zrobić notatkę nt definicji izotopów, wypisać przykłady izotopów wodoru, podać zastosowanie izotopów z przykładami.

 

 

 

 

 

21.10.2020r.

IV TŻ

Temat: Reakcje egzo i endoenergetyczne.

Przeczytaj temat z podręcznika na str. 240. Narysuj wykresy do tych reakcji w zeszycie.

Temat: Szybkość reakcji chemicznych.

Podręcznik strona 250, zrób notatkę dotyczącą czynników wpływających na zmianę szybkości reakcji.

IV TAK

Temat: Alkany jako węglowodory nasycone.

Na postawie podręcznika proszę napisać wzór ogólny alkanów, nazewnictwo, zrobić tabelę zawierającą wzory sumaryczne, nazwy, strukturalne, półstrukturalne dla 10 pierwszych alkanów

proszę przesłać notatkę do jutra (wszystkie osoby)

II TR,II TFa

Temat: Wodorotlenki

Podręcznik str. 84

Proszę zrobić notatkę : wzór ogólny, nazewnictwo, zad. z podręcznika nr 1, 2 str. 91

cała klasa wysyła do końca tygodnia

 

 

 

 

 

20.10.2020r.

IV TŻ

Temat: Podsumowanie wiadomości

Proszę zrobić zadania z podręcznika str.232 zad nr 5, 10

I TF, I TI, ITAŻ

Temat: Izotopy

Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka różniące się między sobą ilością neutronów w jądrze atomowym. Wartość A różna, wartość Z taka sama.

Zad dom.

Proszę o zrobienie notatki nt zastosowania izotopów ze str 20 w podręczniku.

II TIa

Proszę o informację czy wszyscy macie dostęp do internetu, korzystacie ze swoich kont w e dzienniku.

D. L.

 

 

 

 

19.10.2020

 

Dzień dobry,

przesyłam zadania do zrealizowania podczas zdalnego nauczania dla poszczególnych klas które mają dzisiaj zajęcia  z chemii.

Klasa III TA

TEMAT: Wzory i nazewnictwo wodorotlenków.

Proszę zrobić notatkę zawierającą wzór ogólny wodorotlenków, podać schemat tworzenia nazwy wodorotlenków, napisać czym różni się zasada od wodorotlenku. Zadanie domowe: str. 127 w podręczniku zad. nr 1

Klasa IV TŻ

Temat: Stężenie molowe roztworu.

Proszę zrobić notatkę zawierającą wzór na stężenie molowe, opisać w nim oznaczenia z jednostkami. Obliczyć zadania z podręcznika na str. 232 nr. 1,2,3.

III TŻ

Temat: Metody otrzymywania wodorotlenków.

Proszę wypisać schematy metod tworzenia wodorotlenków i zasad z podręcznika. Zad domowe: otrzymaj możliwymi metodami

a) wodorotlenek sodu

b) wodorotlenek wapnia

c) wodorotlenek cynku.

II TIa oraz II TK

Temat: Właściwości tlenków zasadowych.

Proszę zrobić notatkę, w której zapiszecie jakim reakcjom charakterystycznym ulegają tlenki zasadowe oraz przykłady takich reakcji dowolnego tlenku zasadowego z grupy I i II układu okresowego.

IV TAK

Temat: Chemia organiczna - podstawowe pojęcia.

Notatka: proszę napisać co to są węglowodory, węglowodory nasycone, nienasycone, cykliczne, alifatyczne, podać definicję homologów i szeregu homologicznego.

   
© ALLROUNDER