Jagielska Monika

Szczegóły

Proszę zapoznać się z materiałami. Zadane prace proszę odsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Aktualizacja 17.06.2020


Witam. W ramach powtórzenia wiadomości polecam odwiedzić na stronach internetowych sklepy online z wyposażeniem gastronomicznym np.  https.//stalgast.com następnie  przejrzeć i określić zastosowanie takiego sprzętu jak:

- naczynia do obróbki cieplnej

-naczynia do podawania potraw i napojów

- drobny sprzęt gastronomiczny

Tematyka ta jest  zamieszczoną w książce "Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów" część 3 na stronie 128- 149   gdzie również możecie zobaczyć drobny sprzęt używany w gastronomii.

Klasa I TŻ (aktualizacja 07.06.2020)

Urządzenia do smażenia...

Urządzenia do obróbki cieplnej cd.

Urządzenia do obróbki cieplnej

 

Zadanie domowe proszę przesłać do dnia  6 maja 2020r

Urządzenia do mieszania

 

Klasa I TI  I TI-5

Aktualizacja 2.06.2020

Ręczne prace transportowe

 

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych    (Dz.U. nr 26 poz. 313 z późn. zm.)

 

 1. 1.     Ręczne prace transportowe

Podnoszenie, przenoszenie, unoszenie, ciągnięcie, pchanie, przesuwanie, układanie, przetaczanie, przewożenie) za pomocą ewentualnie prostych beznapędowych środków transportu. Prace te:

 • wymagają dużego wysiłku fizycznego,
 • stwarzają poważne zagrożenia wypadkowe
 • Podczas wykonywania ręcznych prac transportowych najbardziej narażonymi na urazy częściami ciała są:
 •  kręgosłup, ramiona,  nadgarstki, stopy i dłonie.

Skręcenie stawów, zerwanie ścięgien, złamanie kości, uszkodzenie nerwów, zapalenie mięśni

2.Ryzyko dolegliwości mięśniowo-szkieletowych zwiększa się:

- Ograniczeniem możliwości fizycznych pracownika

- Braku odpowiedniego przygotowania, złej organizacji pracy, z braku

    właściwego sprzętu

- Stresu pracowników powodującego stałe napięcie mięśni

Pracodawca ma obowiązek dążyć do zmniejszenia uciążliwości i zagrożenia pracowników, stosując odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych

3. Przed przystąpieniem pracownika do pracy pracodawca ma obowiązek

- Przeszkolić w zakresie bhp i ręcznych prac transportowych

- Zapewnić pracownikom informacje dotyczące przenoszonego ładunku (masa,

   położenie środka ciężkości)

- Informować pracownika o wszystkich aspektach bhp wymagać ergonomii oraz używania środków ochrony indywidualnej

4. Dźwigania i przenoszenia ładunków nie powinno powierzać się osobom:

Głuchym,

Niemym,

O słabym wzroku,

Umysłowo upośledzonym,

O poważnych schorzeniach serca,

Cierpiącym na dolegliwości,  mięśniowo-szkieletowe, przepuklinę, dyskopatię

 

5. Normy dźwigania i przenoszenia ładunków

Praca stała

Kobiety  może maksymalnie przenosić  12 kg

Mężczyźni- 30 kg

Młodociani:   dziewczęta- 8kg,   chłopcy- 12 kg

Kobiety w ciąży- max 3kg

 

Temat: Ergonomia postawy podczas pracy

 1.      Postawy ciała przyjmowane podczas pracy

Człowiek jest przystosowany do siedzenia, stania, leżenia, chodzenia

Koszty energetyczne wynikające z przyjęcia danej postawy

leżąca- 64,8 kcal/godzinę   i prace wymagające więcej energii:

Siedząca- o 4%

Klęcząca-  o 8,5%

Stojąca-  o 12%

Przyjmowanie jednej pozycji jest szkodliwe, zmiana pozycji ciała przyczynia się do zwiększenia ciśnienia krwi, pobudza serce i układ oddechowy, poprawia sprawność i wydajność pracy fizycznej i umysłowej

2. Rodzaje pracy:

Praca dynamiczna- napięcie mięśni powodujące zmianę ich układu nosi nazwę napięcia dynamicznego

Praca statyczna- jeśli  mięśnie znajdują się w stanie długotrwałego napięcia  bez zmiany położenia odpowiedniej części ciała nosi  nazwę napięcia statycznego

3.Wady postawy

Plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy okrągło- wklęsłe, plecy płaskie, skolioza

4.Skutki wad postawy

Choroby układu krążenia

Cukrzyca

Otyłość

Zaburzenia trawienne

Odwapnienie, zwyrodnienia stawów

Ograniczenia ruchowe

Bóle mięśni

Osłabienie wzroku

Złą kondycja fizyczna

5.      Niekorzystny wpływ pozycji stojącej

Żylaki, obrzęki, zakrzepy żył

Płaskostopie

Zniekształcenie stawów kolanowych

Skrzywienie kręgosłupa

Zahamowanie funkcji wydzielniczej żołądka

Zapalenie górnych dróg oddechowych

Choroby nerek

6.     Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej może wywołać

Dolegliwości bólowe ze strony układu mięśniowo- szkieletowego

Drętwienia, mrowienia, i bóle nóg spowodowane zastojem krwi w naczyniach krwionośnych podudzia

Zespół bólowy przeciążonych mięśni bezpośrednio wykonujących pracę I utrzymujących pozycją ciała

Zmiany zwyrodnieniowe stawów odcinków szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa

Zespół cieśni kanałów nadgarstka

Zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni przeciążonych pracą

Zmęczenie wzroku

7.      Dobra organizacja pracy pracownika w pozycji siedzącej to również zalety

Lepsza koncentracja

Odciążenie kończyn dolnych

Dobra stabilność tułowia

Dobra koordynacja ruchowa

Ograniczenie ruchów mimowolnych związanych z utrzymaniem pozycji ciała

 

Zadanie domowe

 1. Podaj po 3 przykłady dla pracy dynamicznej i 3 przykłady dla pracy statycznej
 2. Swoimi słowami napisz (zwięźle) co to jest lordoza i skolioza
 3. Po przeczytaniu tekstu wiesz jakie skutki niesie ze sobą przyjmowanie nieprawidłowej  pozycji ciała. Napisz 5 propozycji  dbania o swoją prawidłową postawę ciała.

Proszę nie wysyłać mi jednakowych prac.

Prace proszę przesyłać do dnia 29.05. 2020 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Temat: Fizjologia pracy

 

 1. Fizjologia pracy- nauka o funkcjach żywych organizmów(człowieka) oraz zachodzących w nich procesach fizykochemicznych. Fizjologia pracy zajmuje się badaniem wpływu pracy na organizm człowieka
 2. 2.       Zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka

Produkty spożywcze są źródłem energii niezbędnej do wielu czynności organizmu( trawienia, oddychania, odnowy komórek, pracy serca i innych zarządów) oraz do wykonywania obowiązków zawodowych. Niewłaściwe  żywienie przyczynia się do szybkiego powstawania znużenia, przemęczenia i wyczerpania psychofizycznego. Przemiany chemiczne zachodzące we wszystkich komórkach niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, to ogólna przemiana materii zwana metabolizmem. Podczas wykonywania pracy energia produkowana przez organizm  zamienia się w energię mechaniczną (5-25%) i ciepło (75-95%) Ponieważ część energii wytwarzanej przez organizm zmienia się w ciepło, za wskaźnik intensywności wysiłku fizycznego przyjęto wydatek energetyczny czyli ilość energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania jakiejkolwiek pracy.  Wydatek energetyczny stanowi podstawę do ilościowej oceny wartości wykonywanej pracy i jej klasyfikacji pod względem uciążliwości. Ocena taka jest konieczna do ochrony pracownika przed szkodliwymi przeciążeniami jego układu mięśniowo- szkieletowego, mogącymi wystąpić w trakcie wykonywania pracy dynamicznej.

 1. 3.       Składniki dobowego wydatku energetycznego (na co potrzebujemy energię w ciągu doby)
 • PPM (podstawowa przemiana materii) jest to ilość energii zużywana przez człowieka w stanie spoczynku (na bicie serca, ruchy robaczkowe jelit, przepływ krwi, pracę mózgu )
 • Wydatek na pracę zawodową
 • Wydatek na czynności poza  pracą
 • Wydatek energetyczny związany ze swoiście dynamicznym działaniem pokarmu. Jest to związane z koniecznością zużycia energii na trawienie pokarmów ( białko zwiększa metabolizm do 40%,  tłuszcz do 14%,  węglowodany do 6%

Analiza wydatku energetycznego jest potrzebna np. podczas

- normowania pracy

- Kwalifikowania niektórych rodzajów pracy jako pracy w trudnych warunkach

-Kontroli warunków pracy pod kontem konieczności wydawania pracownikom napojów/ posiłków profilaktycznych

4. Rodzaje pracy w zależności od wydatku energetycznego

 • Bardzo lekka: poniżej 300kcal/8 godzin pracy
 • Lekka: 300-800 kcal/8 godzin pracy
 • Średnio ciężka: 800-1500 kcal/8 godzin pracy
 • Ciężka: 1500-2000 kcal/ 8 godzin pracy
 • Bardzo ciężka:  powyżej 2000 kcal /8 godzin pracy

Po przekroczeniu wartości wydatku energetycznego `odpowiadającej pracy średnio ciężkiej rezerwy energetyczne powinny zostać uzupełniane przez odpowiednio kaloryczne dodatkowe posiłki. Pracodawca w takim przypadku zapewnia pracownikowi posiłki – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1998r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów .

5.Rodzaje pracy: 

Dynamiczna- wysiłek przebiega w warunkach ruchu, w związku z przemieszczaniem ciała ludzkiego lub jego części w przestrzeni.

Statyczna - występuje gdy na zewnątrz nie można zaobserwować żadnego ruchu, a mimo tego mięśnie pozostają w stałym napięciu np. podczas stania, siedzenia, czy podpierania. Nie stanowi ona zatem pracy mechanicznej, jednak często może powodować duże obciążenie dla organizmu człowieka

 

 

Temat: Psychofizyczne aspekty procesu pracy   

1.Na psychofizyczne aspekty procesu pracy składają się takie elementy jak


a) relacje zachodzące człowiek - środowisko

Człowiek za pomocą układu nerwowego uzyskuje informacje o otoczeniu. Służą mu do tego narządy zmysłów (smak, słuch, dotyk, węch i wzrok)Narządy te odbierają bodźce ( np zapach spalenizny, hałas, wysoka temperatura)   Dzięki temu możemy zbierać informacje o otoczeniu,   przystosować się do np. współpracowników  do panujących warunków np mikroklimatu, lub przeciwdziałać pewnym warunkom czy zdarzeniom( możemy wyczuć pożar, ból, zmiany temperatur)

Podczas pracy pracownik zbiera informacje o otoczeniu w celu prawidłowego wykonywania zadania oraz przede wszystkim po to  aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jednak istnieją czynniki które zaburzają lub utrudniają  odbiór tych wszystkich informacji o otoczeniu. Są to np.:

 • daltonizm
 • ograniczenie pola widzenia
 • wady wzroku u pracownika(krótkowzroczność/dalekowzroczność)
 • ubytki słuchu
 • choroby
 • hałas
 • źle dobrane oświetlenie
 • długotrwała praca wzrokowa


b) stres w środowisku pracy

Stres- zespół niespecyficznych reakcji psychofizycznych organizmu na wymagania środowiska często doświadczanych przez ludzi.

- reakcje niespecyficzne- np. kiedy pracownik przypomniał sobie że nie zrobił jakiegoś ważnego zadania co może grozić poważnymi konsekwencjami. W dalszym ciągu wykonuje pracę ale zaczyna odczuwać właśnie niespecyficzne dla okoliczności reakcje organizmu jak wzrost tempa pracy serca, wzrost ciśnienia krwi, poty, niepokój.

Stres może stymulować do działania, do zdobywania nowych umiejętności. Niekiedy stres bywa siłą pozwalającą przetrwać w ekstremalnie niekorzystnych warunkach lub osiągnąć sukces w danych dziedzinach. Długotrwały stres przyczynia się do powstawania różnych chorób

 


c) praca zmianowa

W organizmie człowieka odbywają się ciągłe zmiany działania wszystkich narządów i układów a nawet poszczególnych komórek - zmienia się temperatura ciała, tętno, poziom odczuwania bólu, szybkość  wykonywania operacji umysłowych, częstotliwość skurczów serca itp.  Wszystkie te zmiany są związane z dostosowaniem organizmu do pór doby tak aby praca i inne rodzaje aktywności człowieka przypadły na godziny dzienne a sen na noc.

W nocy występuje obniżenie zdolności człowieka do pracy, głównie między godziną 1:00 a 3:00. Zakłócenia normalnego  rytmu dobowego człowieka przez pracę  w czasie przeznaczonym na regenerację i odpoczynek ( sen)  zwiększa ryzyko wypadku i zaburzeń zdrowotnych.

 


d) obciążenie psychiczne pracownika  

Obciążenie psychiczne pracownika to stan organizmu wynikający z wykonywania pracy:

- w określonym środowisku pracy

- przez określoną osobę odczuwającą wysiłek umysłowy w sposób subiektywny, przy różnym stopniu zaangażowania  w wykonywaną pracę

Na obciążenie psychiczne w znacznym stopniu mają wpływ czynniki jak

-  hałas, mikroklimat, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia na stanowisku pracy,

-  warunki socjalne (długość pracy, rozkład przerw, warunki odpoczynku itp.)

- czas przeznaczony na wykonanie zadania,

- elementy nie związane bezpośrednio z wykonywaniem pracy (czas i warunki drogi do pracy,  obowiązki wykonywane poza pracą, liczba godzin snu itp.)

Cechy pracownika które mają wpływ na odczuwanie przez niego obciążenia psychicznego pracą to:

-wiek, płeć, stan zdrowia,

-poziom wytrenowania, staż pracy, doświadczenie zawodowe,

-indywidualne cechy osobowości np. odporność na stres,

-nastawienie i motywacja do pracy

Skutkiem obciążenia psychicznego pracownika jest zmęczenie (obniżenie wydajności narządu lub całego organizmu spowodowane pracą)


e) monotonia

To szczególna postać zmęczenia. Objawia się ona odczuwaniem przez pracownika nudy i przygnębienia, dłużenia się czasu pracy, osłabieniem motywacji oraz zmęczeniem mogącym zmienić się w senność. Konsekwencja monotonii jest osłabienie czujności i zdolności dostosowania się do zmieniających się warunków prac, obniżenie sprawności, i wydajności oraz zwiększenie liczby popełnianych błędów co podwyższa ryzyko wypadków.

Warunki pracy przyczyniające się do monotonii:

- brak bodźców mobilizujących lub ich jednostajność

- zautomatyzowane, zrobotyzowane i skomputeryzowane procesy technologiczne

- długotrwałe wykonywanie tych samych czynności

- praca wykonywana w określonym rytmie

- brak zainteresowania pracą

-bardzo słaba motywacja do pracy

-zbyt łatwe zadania do wykonania

-brak zachęty do pracy ze strony otoczenia

Metody zapobiegania monotonii:

- wprowadzenie rotacji pracowników(zmienianie się pracowników) na danym stanowisku pracy

-organizowanie szkoleń dotyczących sposobów radzenia sobie z monotonią

- częste  przerwy w monotonnych czynnościach

-urozmaicenie wystroju pomieszczeń pracy (na kontrastowe kolory ścian)

- uatrakcyjnienie czasu pracy muzyką

 

Zadanie domowe:

Proszę wykonać (estetycznie i czytelnie)   i odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.     do  25 kwietnia  Proszę wpisać imię i nazwisko   a  w temacie emaila klasę np. ( I T….)

Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania:

 1. Jakie bodźce możesz odbierać podczas pracy z komputerem i w jaki sposób może ci to pomóc?
 2. Dlaczego praca nocna jest niekorzystna dla pracownika?
 3. Jaki czynniki wpływają na wzrost TWOJEGO obciążenia psychicznego w szkole?

Temat: Podstawy ergonomii

Każdy z was w przyszłości będzie musiał podjąć pracę. Każdy z was przychodząc z pracy chciałby mieć jeszcze siłę na czynności poza pracą: grę w piłkę, sprzątanie, zabawę z rówieśnikami. Każdy z was chciałby samodzielnie funkcjonować  i cieszyć się zdrowiem przez długie lata.  W pracy spędzamy bardzo dużo czasu( liczyliśmy na któryś zajęciachJ) dlatego tak ważna jest właściwa organizacja stanowiska w pracy. Właśnie tą organizacją stanowiska zajmuje się ergonomia.

 

 1. Ergonomia- to dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy ( przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi, stanowisk roboczych )do możliwości psychofizycznych człowieka

 np. -  ergonomiczne nożyczki –idealnie będą pasować do naszych dłoni, podczas cięcia nie będą boleć dłonie

-  Nieergonomiczne nożyczki-  spowodują szybsze zmęczenie pracą, urazy mechaniczne dłoni

- ergonomiczne stanowisko- rzeczy najczęściej używane powinny być w zasięgu dłoni, na takim stanowisku nie powinno wykonywać się zbędnych ruchów, skrętów, sięgań.

 

 1. Co  daje stosowanie ergonomicznych rozwiązać w zakładach pracy?
 • zmniejszenie znaczenia różnic indywidualnych ( większa liczba osób mogąca obsługiwać jedną maszynę)
 • zmniejszenie znaczenia czynnika szkolenia zawodowego, tz krótsze szkolenie umożliwia osiągnięcie niezbędnej sprawności zawodowej
 • zmniejszenie zmęczenia pracą
 • zwiększenie wydajności pracy
 • zapobieganie patologicznym skutkom wykonywania pracy, ograniczenie ilości chorób zawodowych
 • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy

 

 1. Podział ergonomii
 • Koncepcyjna (projektowa)- optymalizacja układu  człowiek-technika –środowisko  na etapie projektowania ( wprowadzamy rozwiązanie ergonomiczne już w momencie projektowanie stanowiska pracy „na papierze”)
 • Korekcyjna( realizowana w miejscu pracy)- analiza istniejących już warunków. (wprowadzamy rozwiązania ergonomiczne na stare stanowiska pracy czyli takie które od dawna istnieją- poprawiamy je)

 

Zadanie domowe:

Proszę wykonać (estetycznie i czytelnie)   i odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.     do  10 kwietnia  Proszę wpisać imię i nazwisko   a  w temacie emaila klasę ( I T….)

 

1. Ergonomia wkracza w wiele sfer życia ludzkiego dlatego też obok ergonomii pracy rozwinęły się również inne działy ergonomii.  Wyjaśnij więc cel poszczególnych działów wymienionych poniżej i do każdego z  działu  podaj po 3 przykłady rozwiązań ergonomicznych

- ergonomii mieszkania ( czyli ergonomia w twoim domu)

-ergonomia ludzi niepełnosprawnych

-ergonomia wyrobu

2.Podaj jakie mogą być skutki braku ergonomiczności w zakładach pracy.

 

Klasa I TA   TA- 5

Aktualizacja 2.06.2020

Ręczne prace transportowe

 

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych    (Dz.U. nr 26 poz. 313 z późn. zm.)

 1.     Ręczne prace transportowe

Podnoszenie, przenoszenie, unoszenie, ciągnięcie, pchanie, przesuwanie, układanie, przetaczanie, przewożenie) za pomocą ewentualnie prostych beznapędowych środków transportu. Prace te:

 • wymagają dużego wysiłku fizycznego,
 • stwarzają poważne zagrożenia wypadkowe
 • Podczas wykonywania ręcznych prac transportowych najbardziej narażonymi na urazy częściami ciała są:
 •  kręgosłup, ramiona,  nadgarstki, stopy i dłonie.

Skręcenie stawów, zerwanie ścięgien, złamanie kości, uszkodzenie nerwów, zapalenie mięśni

2.Ryzyko dolegliwości mięśniowo-szkieletowych zwiększa się:

- Ograniczeniem możliwości fizycznych pracownika

- Braku odpowiedniego przygotowania, złej organizacji pracy, z braku

    właściwego sprzętu

- Stresu pracowników powodującego stałe napięcie mięśni

Pracodawca ma obowiązek dążyć do zmniejszenia uciążliwości i zagrożenia pracowników, stosując odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych

3. Przed przystąpieniem pracownika do pracy pracodawca ma obowiązek

- Przeszkolić w zakresie bhp i ręcznych prac transportowych

- Zapewnić pracownikom informacje dotyczące przenoszonego ładunku (masa,

   położenie środka ciężkości)

- Informować pracownika o wszystkich aspektach bhp wymagać ergonomii oraz używania środków ochrony indywidualnej

4. Dźwigania i przenoszenia ładunków nie powinno powierzać się osobom:

Głuchym,

Niemym,

O słabym wzroku,

Umysłowo upośledzonym,

O poważnych schorzeniach serca,

Cierpiącym na dolegliwości,  mięśniowo-szkieletowe, przepuklinę, dyskopatię

 

5. Normy dźwigania i przenoszenia ładunków

Praca stała

Kobiety  może maksymalnie przenosić  12 kg

Mężczyźni- 30 kg

Młodociani:   dziewczęta- 8kg,   chłopcy- 12 kg

Kobiety w ciąży- max 3kg

 

Temat: Ergonomia postawy podczas pracy

1.      Postawy ciała przyjmowane podczas pracy

Człowiek jest przystosowany do siedzenia, stania, leżenia, chodzenia

Koszty energetyczne wynikające z przyjęcia danej postawy

leżąca- 64,8 kcal/godzinę   i prace wymagające więcej energii:

Siedząca- o 4%

Klęcząca-  o 8,5%

Stojąca-  o 12%

Przyjmowanie jednej pozycji jest szkodliwe, zmiana pozycji ciała przyczynia się do zwiększenia ciśnienia krwi, pobudza serce i układ oddechowy, poprawia sprawność i wydajność pracy fizycznej i umysłowej

2.   Rodzaje pracy:

Praca dynamiczna- napięcie mięśni powodujące zmianę ich układu nosi nazwę napięcia dynamicznego

Praca statyczna- jeśli  mięśnie znajdują się w stanie długotrwałego napięcia  bez zmiany położenia odpowiedniej części ciała nosi  nazwę napięcia statycznego

3.      Wady postawy

Plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy okrągło- wklęsłe, plecy płaskie, skolioza

4.      Skutki wad postawy

Choroby układu krążenia

Cukrzyca

Otyłość

Zaburzenia trawienne

Odwapnienie, zwyrodnienia stawów

Ograniczenia ruchowe

Bóle mięśni

Osłabienie wzroku

Złą kondycja fizyczna

5.      Niekorzystny wpływ pozycji stojącej

Żylaki, obrzęki, zakrzepy żył

Płaskostopie

Zniekształcenie stawów kolanowych

Skrzywienie kręgosłupa

Zahamowanie funkcji wydzielniczej żołądka

Zapalenie górnych dróg oddechowych

Choroby nerek

6.    Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej może wywołać

Dolegliwości bólowe ze strony układu mięśniowo- szkieletowego

Drętwienia, mrowienia, i bóle nóg spowodowane zastojem krwi w naczyniach krwionośnych podudzia

Zespół bólowy przeciążonych mięśni bezpośrednio wykonujących pracę I utrzymujących pozycją ciała

Zmiany zwyrodnieniowe stawów odcinków szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa

Zespół cieśni kanałów nadgarstka

Zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni przeciążonych pracą

Zmęczenie wzroku

7.      Dobra organizacja pracy pracownika w pozycji siedzącej to również zalety

Lepsza koncentracja

Odciążenie kończyn dolnych

Dobra stabilność tułowia

Dobra koordynacja ruchowa

Ograniczenie ruchów mimowolnych związanych z utrzymaniem pozycji ciała

 

Zadanie domowe

 1. Podaj po 3 przykłady dla pracy dynamicznej i 3 przykłady dla pracy statycznej
 2. Swoimi słowami napisz (zwięźle) co to jest lordoza i skolioza
 3. Po przeczytaniu tekstu wiesz jakie skutki niesie ze sobą przyjmowanie nieprawidłowej  pozycji ciała. Napisz 5 propozycji  dbania o swoją prawidłową postawę ciała.

Proszę nie wysyłać mi jednakowych prac.

 Temat: Fizjologia pracy

 

 1. Fizjologia pracy- nauka o funkcjach żywych organizmów(człowieka) oraz zachodzących w nich procesach fizykochemicznych. Fizjologia pracy zajmuje się badaniem wpływu pracy na organizm człowieka
 2. 2.       Zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka

Produkty spożywcze są źródłem energii niezbędnej do wielu czynności organizmu( trawienia, oddychania, odnowy komórek, pracy serca i innych zarządów) oraz do wykonywania obowiązków zawodowych. Niewłaściwe  żywienie przyczynia się do szybkiego powstawania znużenia, przemęczenia i wyczerpania psychofizycznego. Przemiany chemiczne zachodzące we wszystkich komórkach niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, to ogólna przemiana materii zwana metabolizmem. Podczas wykonywania pracy energia produkowana przez organizm  zamienia się w energię mechaniczną (5-25%) i ciepło (75-95%) Ponieważ część energii wytwarzanej przez organizm zmienia się w ciepło, za wskaźnik intensywności wysiłku fizycznego przyjęto wydatek energetyczny czyli ilość energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania jakiejkolwiek pracy.  Wydatek energetyczny stanowi podstawę do ilościowej oceny wartości wykonywanej pracy i jej klasyfikacji pod względem uciążliwości. Ocena taka jest konieczna do ochrony pracownika przed szkodliwymi przeciążeniami jego układu mięśniowo- szkieletowego, mogącymi wystąpić w trakcie wykonywania pracy dynamicznej.

 1. 3.       Składniki dobowego wydatku energetycznego (na co potrzebujemy energię w ciągu doby)
 • PPM (podstawowa przemiana materii) jest to ilość energii zużywana przez człowieka w stanie spoczynku (na bicie serca, ruchy robaczkowe jelit, przepływ krwi, pracę mózgu )
 • Wydatek na pracę zawodową
 • Wydatek na czynności poza  pracą
 • Wydatek energetyczny związany ze swoiście dynamicznym działaniem pokarmu. Jest to związane z koniecznością zużycia energii na trawienie pokarmów ( białko zwiększa metabolizm do 40%,  tłuszcz do 14%,  węglowodany do 6%

Analiza wydatku energetycznego jest potrzebna np. podczas

- normowania pracy

- Kwalifikowania niektórych rodzajów pracy jako pracy w trudnych warunkach

-Kontroli warunków pracy pod kontem konieczności wydawania pracownikom napojów/ posiłków profilaktycznych

4. Rodzaje pracy w zależności od wydatku energetycznego

 • Bardzo lekka: poniżej 300kcal/8 godzin pracy
 • Lekka: 300-800 kcal/8 godzin pracy
 • Średnio ciężka: 800-1500 kcal/8 godzin pracy
 • Ciężka: 1500-2000 kcal/ 8 godzin pracy
 • Bardzo ciężka:  powyżej 2000 kcal /8 godzin pracy

Po przekroczeniu wartości wydatku energetycznego `odpowiadającej pracy średnio ciężkiej rezerwy energetyczne powinny zostać uzupełniane przez odpowiednio kaloryczne dodatkowe posiłki. Pracodawca w takim przypadku zapewnia pracownikowi posiłki – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1998r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów .

5.Rodzaje pracy: 

Dynamiczna- wysiłek przebiega w warunkach ruchu, w związku z przemieszczaniem ciała ludzkiego lub jego części w przestrzeni.

Statyczna - występuje gdy na zewnątrz nie można zaobserwować żadnego ruchu, a mimo tego mięśnie pozostają w stałym napięciu np. podczas stania, siedzenia, czy podpierania. Nie stanowi ona zatem pracy mechanicznej, jednak często może powodować duże obciążenie dla organizmu człowieka

 

 

Temat: Psychofizyczne aspekty procesu pracy   

1.Na psychofizyczne aspekty procesu pracy składają się takie elementy jak


a) relacje zachodzące człowiek - środowisko

Człowiek za pomocą układu nerwowego uzyskuje informacje o otoczeniu. Służą mu do tego narządy zmysłów (smak, słuch, dotyk, węch i wzrok)Narządy te odbierają bodźce ( np zapach spalenizny, hałas, wysoka temperatura)   Dzięki temu możemy zbierać informacje o otoczeniu,   przystosować się do np. współpracowników  do panujących warunków np mikroklimatu, lub przeciwdziałać pewnym warunkom czy zdarzeniom( możemy wyczuć pożar, ból, zmiany temperatur)

Podczas pracy pracownik zbiera informacje o otoczeniu w celu prawidłowego wykonywania zadania oraz przede wszystkim po to  aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jednak istnieją czynniki które zaburzają lub utrudniają  odbiór tych wszystkich informacji o otoczeniu. Są to np.:

 • daltonizm
 • ograniczenie pola widzenia
 • wady wzroku u pracownika(krótkowzroczność/dalekowzroczność)
 • ubytki słuchu
 • choroby
 • hałas
 • źle dobrane oświetlenie
 • długotrwała praca wzrokowa


b) stres w środowisku pracy

Stres- zespół niespecyficznych reakcji psychofizycznych organizmu na wymagania środowiska często doświadczanych przez ludzi.

- reakcje niespecyficzne- np. kiedy pracownik przypomniał sobie że nie zrobił jakiegoś ważnego zadania co może grozić poważnymi konsekwencjami. W dalszym ciągu wykonuje pracę ale zaczyna odczuwać właśnie niespecyficzne dla okoliczności reakcje organizmu jak wzrost tempa pracy serca, wzrost ciśnienia krwi, poty, niepokój.

Stres może stymulować do działania, do zdobywania nowych umiejętności. Niekiedy stres bywa siłą pozwalającą przetrwać w ekstremalnie niekorzystnych warunkach lub osiągnąć sukces w danych dziedzinach. Długotrwały stres przyczynia się do powstawania różnych chorób

 


c) praca zmianowa

W organizmie człowieka odbywają się ciągłe zmiany działania wszystkich narządów i układów a nawet poszczególnych komórek - zmienia się temperatura ciała, tętno, poziom odczuwania bólu, szybkość  wykonywania operacji umysłowych, częstotliwość skurczów serca itp.  Wszystkie te zmiany są związane z dostosowaniem organizmu do pór doby tak aby praca i inne rodzaje aktywności człowieka przypadły na godziny dzienne a sen na noc.

W nocy występuje obniżenie zdolności człowieka do pracy, głównie między godziną 1:00 a 3:00. Zakłócenia normalnego  rytmu dobowego człowieka przez pracę  w czasie przeznaczonym na regenerację i odpoczynek ( sen)  zwiększa ryzyko wypadku i zaburzeń zdrowotnych.

 


d) obciążenie psychiczne pracownika  

Obciążenie psychiczne pracownika to stan organizmu wynikający z wykonywania pracy:

- w określonym środowisku pracy

- przez określoną osobę odczuwającą wysiłek umysłowy w sposób subiektywny, przy różnym stopniu zaangażowania  w wykonywaną pracę

Na obciążenie psychiczne w znacznym stopniu mają wpływ czynniki jak

-  hałas, mikroklimat, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia na stanowisku pracy,

-  warunki socjalne (długość pracy, rozkład przerw, warunki odpoczynku itp.)

- czas przeznaczony na wykonanie zadania,

- elementy nie związane bezpośrednio z wykonywaniem pracy (czas i warunki drogi do pracy,  obowiązki wykonywane poza pracą, liczba godzin snu itp.)

Cechy pracownika które mają wpływ na odczuwanie przez niego obciążenia psychicznego pracą to:

-wiek, płeć, stan zdrowia,

-poziom wytrenowania, staż pracy, doświadczenie zawodowe,

-indywidualne cechy osobowości np. odporność na stres,

-nastawienie i motywacja do pracy

Skutkiem obciążenia psychicznego pracownika jest zmęczenie (obniżenie wydajności narządu lub całego organizmu spowodowane pracą)


e) monotonia

To szczególna postać zmęczenia. Objawia się ona odczuwaniem przez pracownika nudy i przygnębienia, dłużenia się czasu pracy, osłabieniem motywacji oraz zmęczeniem mogącym zmienić się w senność. Konsekwencja monotonii jest osłabienie czujności i zdolności dostosowania się do zmieniających się warunków prac, obniżenie sprawności, i wydajności oraz zwiększenie liczby popełnianych błędów co podwyższa ryzyko wypadków.

Warunki pracy przyczyniające się do monotonii:

- brak bodźców mobilizujących lub ich jednostajność

- zautomatyzowane, zrobotyzowane i skomputeryzowane procesy technologiczne

- długotrwałe wykonywanie tych samych czynności

- praca wykonywana w określonym rytmie

- brak zainteresowania pracą

-bardzo słaba motywacja do pracy

-zbyt łatwe zadania do wykonania

-brak zachęty do pracy ze strony otoczenia

Metody zapobiegania monotonii:

- wprowadzenie rotacji pracowników(zmienianie się pracowników) na danym stanowisku pracy

-organizowanie szkoleń dotyczących sposobów radzenia sobie z monotonią

- częste  przerwy w monotonnych czynnościach

-urozmaicenie wystroju pomieszczeń pracy (na kontrastowe kolory ścian)

- uatrakcyjnienie czasu pracy muzyką

 

Zadanie domowe:

Proszę wykonać (estetycznie i czytelnie)   i odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.     do  25 kwietnia  Proszę wpisać imię i nazwisko   a  w temacie emaila klasę np. ( I T….)

Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania:

 1. Jakie bodźce możesz odbierać podczas pracy z komputerem i w jaki sposób może ci to pomóc?
 2. Dlaczego praca nocna jest niekorzystna dla pracownika?
 3. Jaki czynniki wpływają na wzrost TWOJEGO obciążenia psychicznego w szkole?

Klasa I TR

 Aktualizacja 2.06.2020

Ręczne prace transportowe

 

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych    (Dz.U. nr 26 poz. 313 z późn. zm.)

 

 1. 1.     Ręczne prace transportowe

Podnoszenie, przenoszenie, unoszenie, ciągnięcie, pchanie, przesuwanie, układanie, przetaczanie, przewożenie) za pomocą ewentualnie prostych beznapędowych środków transportu. Prace te:

 • wymagają dużego wysiłku fizycznego,
 • stwarzają poważne zagrożenia wypadkowe
 • Podczas wykonywania ręcznych prac transportowych najbardziej narażonymi na urazy częściami ciała są:
 •  kręgosłup, ramiona,  nadgarstki, stopy i dłonie.

Skręcenie stawów, zerwanie ścięgien, złamanie kości, uszkodzenie nerwów, zapalenie mięśni

2.Ryzyko dolegliwości mięśniowo-szkieletowych zwiększa się:

- Ograniczeniem możliwości fizycznych pracownika

- Braku odpowiedniego przygotowania, złej organizacji pracy, z braku

    właściwego sprzętu

- Stresu pracowników powodującego stałe napięcie mięśni

Pracodawca ma obowiązek dążyć do zmniejszenia uciążliwości i zagrożenia pracowników, stosując odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych

3. Przed przystąpieniem pracownika do pracy pracodawca ma obowiązek

- Przeszkolić w zakresie bhp i ręcznych prac transportowych

- Zapewnić pracownikom informacje dotyczące przenoszonego ładunku (masa,

   położenie środka ciężkości)

- Informować pracownika o wszystkich aspektach bhp wymagać ergonomii oraz używania środków ochrony indywidualnej

4. Dźwigania i przenoszenia ładunków nie powinno powierzać się osobom:

Głuchym,

Niemym,

O słabym wzroku,

Umysłowo upośledzonym,

O poważnych schorzeniach serca,

Cierpiącym na dolegliwości,  mięśniowo-szkieletowe, przepuklinę, dyskopatię

 

5. Normy dźwigania i przenoszenia ładunków

Praca stała

Kobiety  może maksymalnie przenosić  12 kg

Mężczyźni- 30 kg

Młodociani:   dziewczęta- 8kg,   chłopcy- 12 kg

Kobiety w ciąży- max 3kg

 

Temat: Ergonomia postawy podczas pracy

1.      Postawy ciała przyjmowane podczas pracy

Człowiek jest przystosowany do siedzenia, stania, leżenia, chodzenia

Koszty energetyczne wynikające z przyjęcia danej postawy

leżąca- 64,8 kcal/godzinę   i prace wymagające więcej energii:

Siedząca- o 4%

Klęcząca-  o 8,5%

Stojąca-  o 12%

Przyjmowanie jednej pozycji jest szkodliwe, zmiana pozycji ciała przyczynia się do zwiększenia ciśnienia krwi, pobudza serce i układ oddechowy, poprawia sprawność i wydajność pracy fizycznej i umysłowej

2.   Rodzaje pracy:

Praca dynamiczna- napięcie mięśni powodujące zmianę ich układu nosi nazwę napięcia dynamicznego

Praca statyczna- jeśli  mięśnie znajdują się w stanie długotrwałego napięcia  bez zmiany położenia odpowiedniej części ciała nosi  nazwę napięcia statycznego

3.      Wady postawy

Plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy okrągło- wklęsłe, plecy płaskie, skolioza

4.      Skutki wad postawy

Choroby układu krążenia

Cukrzyca

Otyłość

Zaburzenia trawienne

Odwapnienie, zwyrodnienia stawów

Ograniczenia ruchowe

Bóle mięśni

Osłabienie wzroku

Złą kondycja fizyczna

5.      Niekorzystny wpływ pozycji stojącej

Żylaki, obrzęki, zakrzepy żył

Płaskostopie

Zniekształcenie stawów kolanowych

Skrzywienie kręgosłupa

Zahamowanie funkcji wydzielniczej żołądka

Zapalenie górnych dróg oddechowych

Choroby nerek

6.     Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej może wywołać

Dolegliwości bólowe ze strony układu mięśniowo- szkieletowego

Drętwienia, mrowienia, i bóle nóg spowodowane zastojem krwi w naczyniach krwionośnych podudzia

Zespół bólowy przeciążonych mięśni bezpośrednio wykonujących pracę I utrzymujących pozycją ciała

Zmiany zwyrodnieniowe stawów odcinków szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa

Zespół cieśni kanałów nadgarstka

Zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni przeciążonych pracą

Zmęczenie wzroku

7.      Dobra organizacja pracy pracownika w pozycji siedzącej to również zalety

Lepsza koncentracja

Odciążenie kończyn dolnych

Dobra stabilność tułowia

Dobra koordynacja ruchowa

Ograniczenie ruchów mimowolnych związanych z utrzymaniem pozycji ciała

 

Zadanie domowe

 1. Podaj po 3 przykłady dla pracy dynamicznej i 3 przykłady dla pracy statycznej
 2. Swoimi słowami napisz (zwięźle) co to jest lordoza i skolioza
 3. Po przeczytaniu tekstu wiesz jakie skutki niesie ze sobą przyjmowanie nieprawidłowej  pozycji ciała. Napisz 5 propozycji  dbania o swoją prawidłową postawę ciała.

Proszę nie wysyłać mi jednakowych prac.

Prace proszę przesyłać do dnia 29.05. 2020 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Temat: Fizjologia pracy

 

 1. Fizjologia pracy- nauka o funkcjach żywych organizmów(człowieka) oraz zachodzących w nich procesach fizykochemicznych. Fizjologia pracy zajmuje się badaniem wpływu pracy na organizm człowieka
 2. 2.       Zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka

Produkty spożywcze są źródłem energii niezbędnej do wielu czynności organizmu( trawienia, oddychania, odnowy komórek, pracy serca i innych zarządów) oraz do wykonywania obowiązków zawodowych. Niewłaściwe  żywienie przyczynia się do szybkiego powstawania znużenia, przemęczenia i wyczerpania psychofizycznego. Przemiany chemiczne zachodzące we wszystkich komórkach niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, to ogólna przemiana materii zwana metabolizmem. Podczas wykonywania pracy energia produkowana przez organizm  zamienia się w energię mechaniczną (5-25%) i ciepło (75-95%) Ponieważ część energii wytwarzanej przez organizm zmienia się w ciepło, za wskaźnik intensywności wysiłku fizycznego przyjęto wydatek energetyczny czyli ilość energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania jakiejkolwiek pracy.  Wydatek energetyczny stanowi podstawę do ilościowej oceny wartości wykonywanej pracy i jej klasyfikacji pod względem uciążliwości. Ocena taka jest konieczna do ochrony pracownika przed szkodliwymi przeciążeniami jego układu mięśniowo- szkieletowego, mogącymi wystąpić w trakcie wykonywania pracy dynamicznej.

 1. 3.       Składniki dobowego wydatku energetycznego (na co potrzebujemy energię w ciągu doby)
 • PPM (podstawowa przemiana materii) jest to ilość energii zużywana przez człowieka w stanie spoczynku (na bicie serca, ruchy robaczkowe jelit, przepływ krwi, pracę mózgu )
 • Wydatek na pracę zawodową
 • Wydatek na czynności poza  pracą
 • Wydatek energetyczny związany ze swoiście dynamicznym działaniem pokarmu. Jest to związane z koniecznością zużycia energii na trawienie pokarmów ( białko zwiększa metabolizm do 40%,  tłuszcz do 14%,  węglowodany do 6%

Analiza wydatku energetycznego jest potrzebna np. podczas

- normowania pracy

- Kwalifikowania niektórych rodzajów pracy jako pracy w trudnych warunkach

-Kontroli warunków pracy pod kontem konieczności wydawania pracownikom napojów/ posiłków profilaktycznych

4. Rodzaje pracy w zależności od wydatku energetycznego

 • Bardzo lekka: poniżej 300kcal/8 godzin pracy
 • Lekka: 300-800 kcal/8 godzin pracy
 • Średnio ciężka: 800-1500 kcal/8 godzin pracy
 • Ciężka: 1500-2000 kcal/ 8 godzin pracy
 • Bardzo ciężka:  powyżej 2000 kcal /8 godzin pracy

Po przekroczeniu wartości wydatku energetycznego `odpowiadającej pracy średnio ciężkiej rezerwy energetyczne powinny zostać uzupełniane przez odpowiednio kaloryczne dodatkowe posiłki. Pracodawca w takim przypadku zapewnia pracownikowi posiłki – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1998r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów .

5.Rodzaje pracy: 

Dynamiczna- wysiłek przebiega w warunkach ruchu, w związku z przemieszczaniem ciała ludzkiego lub jego części w przestrzeni.

Statyczna - występuje gdy na zewnątrz nie można zaobserwować żadnego ruchu, a mimo tego mięśnie pozostają w stałym napięciu np. podczas stania, siedzenia, czy podpierania. Nie stanowi ona zatem pracy mechanicznej, jednak często może powodować duże obciążenie dla organizmu człowieka

 

Temat: Psychofizyczne aspekty procesu pracy   

1.Na psychofizyczne aspekty procesu pracy składają się takie elementy jak


a) relacje zachodzące człowiek - środowisko

Człowiek za pomocą układu nerwowego uzyskuje informacje o otoczeniu. Służą mu do tego narządy zmysłów (smak, słuch, dotyk, węch i wzrok)Narządy te odbierają bodźce ( np zapach spalenizny, hałas, wysoka temperatura)   Dzięki temu możemy zbierać informacje o otoczeniu,   przystosować się do np. współpracowników  do panujących warunków np mikroklimatu, lub przeciwdziałać pewnym warunkom czy zdarzeniom( możemy wyczuć pożar, ból, zmiany temperatur)

Podczas pracy pracownik zbiera informacje o otoczeniu w celu prawidłowego wykonywania zadania oraz przede wszystkim po to  aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jednak istnieją czynniki które zaburzają lub utrudniają  odbiór tych wszystkich informacji o otoczeniu. Są to np.:

 • daltonizm
 • ograniczenie pola widzenia
 • wady wzroku u pracownika(krótkowzroczność/dalekowzroczność)
 • ubytki słuchu
 • choroby
 • hałas
 • źle dobrane oświetlenie
 • długotrwała praca wzrokowa


b) stres w środowisku pracy

Stres- zespół niespecyficznych reakcji psychofizycznych organizmu na wymagania środowiska często doświadczanych przez ludzi.

- reakcje niespecyficzne- np. kiedy pracownik przypomniał sobie że nie zrobił jakiegoś ważnego zadania co może grozić poważnymi konsekwencjami. W dalszym ciągu wykonuje pracę ale zaczyna odczuwać właśnie niespecyficzne dla okoliczności reakcje organizmu jak wzrost tempa pracy serca, wzrost ciśnienia krwi, poty, niepokój.

Stres może stymulować do działania, do zdobywania nowych umiejętności. Niekiedy stres bywa siłą pozwalającą przetrwać w ekstremalnie niekorzystnych warunkach lub osiągnąć sukces w danych dziedzinach. Długotrwały stres przyczynia się do powstawania różnych chorób

 


c) praca zmianowa

W organizmie człowieka odbywają się ciągłe zmiany działania wszystkich narządów i układów a nawet poszczególnych komórek - zmienia się temperatura ciała, tętno, poziom odczuwania bólu, szybkość  wykonywania operacji umysłowych, częstotliwość skurczów serca itp.  Wszystkie te zmiany są związane z dostosowaniem organizmu do pór doby tak aby praca i inne rodzaje aktywności człowieka przypadły na godziny dzienne a sen na noc.

W nocy występuje obniżenie zdolności człowieka do pracy, głównie między godziną 1:00 a 3:00. Zakłócenia normalnego  rytmu dobowego człowieka przez pracę  w czasie przeznaczonym na regenerację i odpoczynek ( sen)  zwiększa ryzyko wypadku i zaburzeń zdrowotnych.

 


d) obciążenie psychiczne pracownika  

Obciążenie psychiczne pracownika to stan organizmu wynikający z wykonywania pracy:

- w określonym środowisku pracy

- przez określoną osobę odczuwającą wysiłek umysłowy w sposób subiektywny, przy różnym stopniu zaangażowania  w wykonywaną pracę

Na obciążenie psychiczne w znacznym stopniu mają wpływ czynniki jak

-  hałas, mikroklimat, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia na stanowisku pracy,

-  warunki socjalne (długość pracy, rozkład przerw, warunki odpoczynku itp.)

- czas przeznaczony na wykonanie zadania,

- elementy nie związane bezpośrednio z wykonywaniem pracy (czas i warunki drogi do pracy,  obowiązki wykonywane poza pracą, liczba godzin snu itp.)

Cechy pracownika które mają wpływ na odczuwanie przez niego obciążenia psychicznego pracą to:

-wiek, płeć, stan zdrowia,

-poziom wytrenowania, staż pracy, doświadczenie zawodowe,

-indywidualne cechy osobowości np. odporność na stres,

-nastawienie i motywacja do pracy

Skutkiem obciążenia psychicznego pracownika jest zmęczenie (obniżenie wydajności narządu lub całego organizmu spowodowane pracą)


e) monotonia

To szczególna postać zmęczenia. Objawia się ona odczuwaniem przez pracownika nudy i przygnębienia, dłużenia się czasu pracy, osłabieniem motywacji oraz zmęczeniem mogącym zmienić się w senność. Konsekwencja monotonii jest osłabienie czujności i zdolności dostosowania się do zmieniających się warunków prac, obniżenie sprawności, i wydajności oraz zwiększenie liczby popełnianych błędów co podwyższa ryzyko wypadków.

Warunki pracy przyczyniające się do monotonii:

- brak bodźców mobilizujących lub ich jednostajność

- zautomatyzowane, zrobotyzowane i skomputeryzowane procesy technologiczne

- długotrwałe wykonywanie tych samych czynności

- praca wykonywana w określonym rytmie

- brak zainteresowania pracą

-bardzo słaba motywacja do pracy

-zbyt łatwe zadania do wykonania

-brak zachęty do pracy ze strony otoczenia

Metody zapobiegania monotonii:

- wprowadzenie rotacji pracowników(zmienianie się pracowników) na danym stanowisku pracy

-organizowanie szkoleń dotyczących sposobów radzenia sobie z monotonią

- częste  przerwy w monotonnych czynnościach

-urozmaicenie wystroju pomieszczeń pracy (na kontrastowe kolory ścian)

- uatrakcyjnienie czasu pracy muzyką

 

Zadanie domowe:

Proszę wykonać (estetycznie i czytelnie)   i odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.     do  25 kwietnia  Proszę wpisać imię i nazwisko   a  w temacie emaila klasę np. ( I T….)

Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania:

 1. Jakie bodźce możesz odbierać podczas pracy z komputerem i w jaki sposób może ci to pomóc?
 2. Dlaczego praca nocna jest niekorzystna dla pracownika?
 3. Jaki czynniki wpływają na wzrost TWOJEGO obciążenia psychicznego w szkole?

 

 

Klasa  I TK

 Aktualizacja 2.06.2020

Ręczne prace transportowe

 

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych    (Dz.U. nr 26 poz. 313 z późn. zm.)

 

 1. 1.     Ręczne prace transportowe

Podnoszenie, przenoszenie, unoszenie, ciągnięcie, pchanie, przesuwanie, układanie, przetaczanie, przewożenie) za pomocą ewentualnie prostych beznapędowych środków transportu. Prace te:

 • wymagają dużego wysiłku fizycznego,
 • stwarzają poważne zagrożenia wypadkowe
 • Podczas wykonywania ręcznych prac transportowych najbardziej narażonymi na urazy częściami ciała są:
 •  kręgosłup, ramiona,  nadgarstki, stopy i dłonie.

Skręcenie stawów, zerwanie ścięgien, złamanie kości, uszkodzenie nerwów, zapalenie mięśni

2.Ryzyko dolegliwości mięśniowo-szkieletowych zwiększa się:

- Ograniczeniem możliwości fizycznych pracownika

- Braku odpowiedniego przygotowania, złej organizacji pracy, z braku

    właściwego sprzętu

- Stresu pracowników powodującego stałe napięcie mięśni

Pracodawca ma obowiązek dążyć do zmniejszenia uciążliwości i zagrożenia pracowników, stosując odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych

3. Przed przystąpieniem pracownika do pracy pracodawca ma obowiązek

- Przeszkolić w zakresie bhp i ręcznych prac transportowych

- Zapewnić pracownikom informacje dotyczące przenoszonego ładunku (masa,

   położenie środka ciężkości)

- Informować pracownika o wszystkich aspektach bhp wymagać ergonomii oraz używania środków ochrony indywidualnej

4. Dźwigania i przenoszenia ładunków nie powinno powierzać się osobom:

Głuchym,

Niemym,

O słabym wzroku,

Umysłowo upośledzonym,

O poważnych schorzeniach serca,

Cierpiącym na dolegliwości,  mięśniowo-szkieletowe, przepuklinę, dyskopatię

 

5. Normy dźwigania i przenoszenia ładunków

Praca stała

Kobiety  może maksymalnie przenosić  12 kg

Mężczyźni- 30 kg

Młodociani:   dziewczęta- 8kg,   chłopcy- 12 kg

Kobiety w ciąży- max 3kg

Temat: Ergonomia postawy podczas pracy

1.      Postawy ciała przyjmowane podczas pracy

Człowiek jest przystosowany do siedzenia, stania, leżenia, chodzenia

Koszty energetyczne wynikające z przyjęcia danej postawy

leżąca- 64,8 kcal/godzinę   i prace wymagające więcej energii:

Siedząca- o 4%

Klęcząca-  o 8,5%

Stojąca-  o 12%

Przyjmowanie jednej pozycji jest szkodliwe, zmiana pozycji ciała przyczynia się do zwiększenia ciśnienia krwi, pobudza serce i układ oddechowy, poprawia sprawność i wydajność pracy fizycznej i umysłowej

2.    Rodzaje pracy:

Praca dynamiczna- napięcie mięśni powodujące zmianę ich układu nosi nazwę napięcia dynamicznego

Praca statyczna- jeśli  mięśnie znajdują się w stanie długotrwałego napięcia  bez zmiany położenia odpowiedniej części ciała nosi  nazwę napięcia statycznego

3.      Wady postawy

Plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy okrągło- wklęsłe, plecy płaskie, skolioza

4.      Skutki wad postawy

Choroby układu krążenia

Cukrzyca

Otyłość

Zaburzenia trawienne

Odwapnienie, zwyrodnienia stawów

Ograniczenia ruchowe

Bóle mięśni

Osłabienie wzroku

Złą kondycja fizyczna

5.      Niekorzystny wpływ pozycji stojącej

Żylaki, obrzęki, zakrzepy żył

Płaskostopie

Zniekształcenie stawów kolanowych

Skrzywienie kręgosłupa

Zahamowanie funkcji wydzielniczej żołądka

Zapalenie górnych dróg oddechowych

Choroby nerek

6.     Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej może wywołać

Dolegliwości bólowe ze strony układu mięśniowo- szkieletowego

Drętwienia, mrowienia, i bóle nóg spowodowane zastojem krwi w naczyniach krwionośnych podudzia

Zespół bólowy przeciążonych mięśni bezpośrednio wykonujących pracę I utrzymujących pozycją ciała

Zmiany zwyrodnieniowe stawów odcinków szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa

Zespół cieśni kanałów nadgarstka

Zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni przeciążonych pracą

Zmęczenie wzroku

7.      Dobra organizacja pracy pracownika w pozycji siedzącej to również zalety

Lepsza koncentracja

Odciążenie kończyn dolnych

Dobra stabilność tułowia

Dobra koordynacja ruchowa

Ograniczenie ruchów mimowolnych związanych z utrzymaniem pozycji ciała

 

Zadanie domowe

 1. Podaj po 3 przykłady dla pracy dynamicznej i 3 przykłady dla pracy statycznej
 2. Swoimi słowami napisz (zwięźle) co to jest lordoza i skolioza
 3. Po przeczytaniu tekstu wiesz jakie skutki niesie ze sobą przyjmowanie nieprawidłowej  pozycji ciała. Napisz 5 propozycji  dbania o swoją prawidłową postawę ciała.

Proszę nie wysyłać mi jednakowych prac.

Prace proszę przesyłać do dnia 29.05. 2020 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Temat: Fizjologia pracy

 

 1. Fizjologia pracy- nauka o funkcjach żywych organizmów(człowieka) oraz zachodzących w nich procesach fizykochemicznych. Fizjologia pracy zajmuje się badaniem wpływu pracy na organizm człowieka
 2. 2.       Zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka

Produkty spożywcze są źródłem energii niezbędnej do wielu czynności organizmu( trawienia, oddychania, odnowy komórek, pracy serca i innych zarządów) oraz do wykonywania obowiązków zawodowych. Niewłaściwe  żywienie przyczynia się do szybkiego powstawania znużenia, przemęczenia i wyczerpania psychofizycznego. Przemiany chemiczne zachodzące we wszystkich komórkach niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, to ogólna przemiana materii zwana metabolizmem. Podczas wykonywania pracy energia produkowana przez organizm  zamienia się w energię mechaniczną (5-25%) i ciepło (75-95%) Ponieważ część energii wytwarzanej przez organizm zmienia się w ciepło, za wskaźnik intensywności wysiłku fizycznego przyjęto wydatek energetyczny czyli ilość energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania jakiejkolwiek pracy.  Wydatek energetyczny stanowi podstawę do ilościowej oceny wartości wykonywanej pracy i jej klasyfikacji pod względem uciążliwości. Ocena taka jest konieczna do ochrony pracownika przed szkodliwymi przeciążeniami jego układu mięśniowo- szkieletowego, mogącymi wystąpić w trakcie wykonywania pracy dynamicznej.

 1. 3.       Składniki dobowego wydatku energetycznego (na co potrzebujemy energię w ciągu doby)
 • PPM (podstawowa przemiana materii) jest to ilość energii zużywana przez człowieka w stanie spoczynku (na bicie serca, ruchy robaczkowe jelit, przepływ krwi, pracę mózgu )
 • Wydatek na pracę zawodową
 • Wydatek na czynności poza  pracą
 • Wydatek energetyczny związany ze swoiście dynamicznym działaniem pokarmu. Jest to związane z koniecznością zużycia energii na trawienie pokarmów ( białko zwiększa metabolizm do 40%,  tłuszcz do 14%,  węglowodany do 6%

Analiza wydatku energetycznego jest potrzebna np. podczas

- normowania pracy

- Kwalifikowania niektórych rodzajów pracy jako pracy w trudnych warunkach

-Kontroli warunków pracy pod kontem konieczności wydawania pracownikom napojów/ posiłków profilaktycznych

4. Rodzaje pracy w zależności od wydatku energetycznego

 • Bardzo lekka: poniżej 300kcal/8 godzin pracy
 • Lekka: 300-800 kcal/8 godzin pracy
 • Średnio ciężka: 800-1500 kcal/8 godzin pracy
 • Ciężka: 1500-2000 kcal/ 8 godzin pracy
 • Bardzo ciężka:  powyżej 2000 kcal /8 godzin pracy

Po przekroczeniu wartości wydatku energetycznego `odpowiadającej pracy średnio ciężkiej rezerwy energetyczne powinny zostać uzupełniane przez odpowiednio kaloryczne dodatkowe posiłki. Pracodawca w takim przypadku zapewnia pracownikowi posiłki – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1998r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów .

5.Rodzaje pracy: 

Dynamiczna- wysiłek przebiega w warunkach ruchu, w związku z przemieszczaniem ciała ludzkiego lub jego części w przestrzeni.

Statyczna - występuje gdy na zewnątrz nie można zaobserwować żadnego ruchu, a mimo tego mięśnie pozostają w stałym napięciu np. podczas stania, siedzenia, czy podpierania. Nie stanowi ona zatem pracy mechanicznej, jednak często może powodować duże obciążenie dla organizmu człowieka

 

Temat: Psychofizyczne aspekty procesu pracy   

1.Na psychofizyczne aspekty procesu pracy składają się takie elementy jak


a) relacje zachodzące człowiek - środowisko

Człowiek za pomocą układu nerwowego uzyskuje informacje o otoczeniu. Służą mu do tego narządy zmysłów (smak, słuch, dotyk, węch i wzrok)Narządy te odbierają bodźce ( np zapach spalenizny, hałas, wysoka temperatura)   Dzięki temu możemy zbierać informacje o otoczeniu,   przystosować się do np. współpracowników  do panujących warunków np mikroklimatu, lub przeciwdziałać pewnym warunkom czy zdarzeniom( możemy wyczuć pożar, ból, zmiany temperatur)

Podczas pracy pracownik zbiera informacje o otoczeniu w celu prawidłowego wykonywania zadania oraz przede wszystkim po to  aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jednak istnieją czynniki które zaburzają lub utrudniają  odbiór tych wszystkich informacji o otoczeniu. Są to np.:

 • daltonizm
 • ograniczenie pola widzenia
 • wady wzroku u pracownika(krótkowzroczność/dalekowzroczność)
 • ubytki słuchu
 • choroby
 • hałas
 • źle dobrane oświetlenie
 • długotrwała praca wzrokowa


b) stres w środowisku pracy

Stres- zespół niespecyficznych reakcji psychofizycznych organizmu na wymagania środowiska często doświadczanych przez ludzi.

- reakcje niespecyficzne- np. kiedy pracownik przypomniał sobie że nie zrobił jakiegoś ważnego zadania co może grozić poważnymi konsekwencjami. W dalszym ciągu wykonuje pracę ale zaczyna odczuwać właśnie niespecyficzne dla okoliczności reakcje organizmu jak wzrost tempa pracy serca, wzrost ciśnienia krwi, poty, niepokój.

Stres może stymulować do działania, do zdobywania nowych umiejętności. Niekiedy stres bywa siłą pozwalającą przetrwać w ekstremalnie niekorzystnych warunkach lub osiągnąć sukces w danych dziedzinach. Długotrwały stres przyczynia się do powstawania różnych chorób

 


c) praca zmianowa

W organizmie człowieka odbywają się ciągłe zmiany działania wszystkich narządów i układów a nawet poszczególnych komórek - zmienia się temperatura ciała, tętno, poziom odczuwania bólu, szybkość  wykonywania operacji umysłowych, częstotliwość skurczów serca itp.  Wszystkie te zmiany są związane z dostosowaniem organizmu do pór doby tak aby praca i inne rodzaje aktywności człowieka przypadły na godziny dzienne a sen na noc.

W nocy występuje obniżenie zdolności człowieka do pracy, głównie między godziną 1:00 a 3:00. Zakłócenia normalnego  rytmu dobowego człowieka przez pracę  w czasie przeznaczonym na regenerację i odpoczynek ( sen)  zwiększa ryzyko wypadku i zaburzeń zdrowotnych.

 


d) obciążenie psychiczne pracownika  

Obciążenie psychiczne pracownika to stan organizmu wynikający z wykonywania pracy:

- w określonym środowisku pracy

- przez określoną osobę odczuwającą wysiłek umysłowy w sposób subiektywny, przy różnym stopniu zaangażowania  w wykonywaną pracę

Na obciążenie psychiczne w znacznym stopniu mają wpływ czynniki jak

-  hałas, mikroklimat, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia na stanowisku pracy,

-  warunki socjalne (długość pracy, rozkład przerw, warunki odpoczynku itp.)

- czas przeznaczony na wykonanie zadania,

- elementy nie związane bezpośrednio z wykonywaniem pracy (czas i warunki drogi do pracy,  obowiązki wykonywane poza pracą, liczba godzin snu itp.)

Cechy pracownika które mają wpływ na odczuwanie przez niego obciążenia psychicznego pracą to:

-wiek, płeć, stan zdrowia,

-poziom wytrenowania, staż pracy, doświadczenie zawodowe,

-indywidualne cechy osobowości np. odporność na stres,

-nastawienie i motywacja do pracy

Skutkiem obciążenia psychicznego pracownika jest zmęczenie (obniżenie wydajności narządu lub całego organizmu spowodowane pracą)


e) monotonia

To szczególna postać zmęczenia. Objawia się ona odczuwaniem przez pracownika nudy i przygnębienia, dłużenia się czasu pracy, osłabieniem motywacji oraz zmęczeniem mogącym zmienić się w senność. Konsekwencja monotonii jest osłabienie czujności i zdolności dostosowania się do zmieniających się warunków prac, obniżenie sprawności, i wydajności oraz zwiększenie liczby popełnianych błędów co podwyższa ryzyko wypadków.

Warunki pracy przyczyniające się do monotonii:

- brak bodźców mobilizujących lub ich jednostajność

- zautomatyzowane, zrobotyzowane i skomputeryzowane procesy technologiczne

- długotrwałe wykonywanie tych samych czynności

- praca wykonywana w określonym rytmie

- brak zainteresowania pracą

-bardzo słaba motywacja do pracy

-zbyt łatwe zadania do wykonania

-brak zachęty do pracy ze strony otoczenia

Metody zapobiegania monotonii:

- wprowadzenie rotacji pracowników(zmienianie się pracowników) na danym stanowisku pracy

-organizowanie szkoleń dotyczących sposobów radzenia sobie z monotonią

- częste  przerwy w monotonnych czynnościach

-urozmaicenie wystroju pomieszczeń pracy (na kontrastowe kolory ścian)

- uatrakcyjnienie czasu pracy muzyką

 

Zadanie domowe:

Proszę wykonać (estetycznie i czytelnie)   i odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.     do  25 kwietnia  Proszę wpisać imię i nazwisko   a  w temacie emaila klasę np. ( I T….)

Po przeczytaniu tekstu  odpowiedz na pytania:

 1. Jakie bodźce możesz odbierać podczas pracy z komputerem i w jaki sposób może ci to pomóc?
 2. Dlaczego praca nocna jest niekorzystna dla pracownika?
 3. Jaki czynniki wpływają na wzrost TWOJEGO obciążenia psychicznego w szkole?

 

Klasa IV TŻ

Materiały zostają umieszczane na skrzynce pocztowej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1. Przyjęcia zasiadane

2. Przyjęcia materiały odsyłamy na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    (do 30 marca) zadanie koniecznie musi zawierać imię i nazwisko oraz  KLASĘ (IVTŻ)

3. Testy (4 szt)

4. Bankiet amerykański (mieszany)

5.Planowanie i organizacja szkoleń, konferencji i usług kateringowych

6.Planowanie i organizacja przyjęć dyplomatycznych

7.Kalkulacja i rozliczanie kosztów usług gastronomicznych

8.wynik finansowy w działalności gastronomicznej.

 

Klasa II TŻ

Materiały zostają umieszczane na skrzynce pocztowej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1. Ciasta drożdżowe

2. Asortyment ciast drożdżowych.

3. Ciasta francuskie

4. Produkcja potraw z ciasta piernikowego

5.Produkcja i ekspedycja deserów.

6.Żywność wygodna

 

   
© ALLROUNDER