Hubicki Adam

Szczegóły

Witam serdecznie wszystkich uczniów i każdego z osobna w tym szczególnym czasie walki  z koronawirusem i braku możliwości uczęszczania do szkoły.

Mam nadzieje, ze wszyscy jesteście zdrowi i chętni do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem wsparcia on-line.

Zachęcam do systematycznej pracy.

Pozdrawiam 

Adam Hubicki

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 W razie pytań proszę napisać maila na podany wyżej adres.

 

kl. I TF

 

Lekcja 1, 16.03.2020 

Proszę zapoznać się z załączoną prezentacją zał.1 " Księgowość przedsiębiorstwa" i przy wykorzystaniu podręcznika odpowiedzieć na pytanie: Jakie są wady i zalety:

-poszczególnych form opodatkowania małej firmy ?

- księgowości pełnej i uproszczonej?

zał.1 

 

Lekcja 2, 18.03.2020 

Temat: Marketing

Na podstawie treści zawartych w podręczniku (dział V, temat 8) odpowiedź na następujące pytania:

1. Czym jest marketing ?

2. Jakie są główne cele marketingu?

3. Co to jest marketing mix ?

4. Co to jest reklama, public relations, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista ?

5. Jakie narzędzia stosowane są:

a) w promocji sprzedaży ?

b) public relations ?

6. Jakie wyróżnia się rodzaje reklamy i czym się one charakteryzują?

 

 Lekcja 3, 23.03.2020 

 Temat: Etyka w pracy i w biznesie.

  Proszę zapoznać się z załączoną prezentacją zał.2 " Etyka w pracy i biznesie" i przy wykorzystaniu podręcznika wyjaśnij ( w zeszycie), jak powinien postępować przedsiębiorca przestrzegający zasad etyki. Na czym polega mobbing i nieetyczne zachowanie pracownika?

  Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Przedsiębiorstwo

 

Proszę przesłać BIZNESPLAN do piątku 27.03.2020 na moją pocztę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pozdrawiam

Lekcja 4.  25.03.2020 

 Temat: Powtórzenie wiadomości o przedsiębiorstwie.

Dzień dobry,w związku z zakończeniem realizacji działu bardzo proszę o powtórzenie wiadomości zawartych w tematach dotyczących przedsiębiorstwa - w podręczniku  dział V. Przedsiębiorstwo , a następnie, wykorzystując temat "Podsumowanie" wykonaj zadania (test) z podręcznika zawarte pod tytułem: Sprawdź, czy potrafisz! 

Proszę do środy przyszłego tygodnia 1.04.2020  uzupełnić i odpowiedzieć na pytania zawarte w załączniku POWTÓRZENIE gr. A ( uczniowie o numerach parzystych w dzienniku) oraz POWTÓRZENIE gr. B ( uczniowie o numerach nieparzystych w dzienniku) i przesłać wypełniony załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pozdrawiam

   Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Przedsiębiorstwo

 

 Lekcja 5. 30.03.2020  Temat: Rynek pracy.

 Na podstawie treści zawartych w podręczniku (dział VI, temat 1) odpowiedź w zeszycie na następujące pytania:

1. Co to jest praca i jaką pełni wartość w życiu człowieka (humanizacja pracy)?

2. Jakie są motywy aktywności zawodowej człowieka?

3. Biorąc pod uwagę podmioty rynku pracy ( popyt~pracodawcy, podaż~pracownicy) oraz cenę pracy (płacę) wyjaśnij:

a) co to jest popyt na pracę i jak zależy od wielkości płacy?

b) co to jest podaż pracy i jak zależy od wielkości wynagrodzenia (płacy)?

4. Jakie czynniki poza poziomem płac wpływają na popyt na pracę i na podaż pracy?

5. Co to jest współczynnik aktywności zawodowej ?

6. Kiedy występuje bezrobocie? 

7. Na czym polegają najważniejsze przyczyny nierównowagi rynku?

 Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie ZROZUMIEĆ RYNEK PRACY.

 

 Lekcja 6.   01.04.2020  Temat: Poszukiwanie pracy.

Dzień dobry

Proszę w oparciu o załączoną PREZENTACJĘ i treści zawarte w podręczniku wypisz w zeszycie elementy, jakie powinny zawierać dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny).

Proszę napisać własne CV i list motywacyjny ( na komputerze) zakładając, że jesteś na etapie ukończenia technikum i chciałabyś/chciałbyś podjąć pracę w swoim zawodzie lub w innym na stanowisku, które zapewniłyby realizację Twoich zainteresowań z wykorzystaniem kompetencji, jakie będziesz posiadać na tym etapie życia.

CV i list motywacyjny proszę przynieś na pierwszą lekcję po odwieszeniu zajęć w szkole po świętach. W przypadku znaczącego przedłużania się tego terminu przekażę Wam nowe informacje w tej sprawie.

Pozdrawiam.

  

 Lekcja 7.   06.04.2020  Temat: Rozmowa kwalifikacyjna

 Dzień dobry

Proszę w oparciu o FILM  oraz  treści zawarte w podręczniku przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,  zakładając, że jesteś na etapie ukończenia technikum i chciałabyś/chciałbyś podjąć pracę w swoim zawodzie lub w innym na stanowisku, które zapewniłyby realizację Twoich zainteresowań z wykorzystaniem kompetencji, jakie będziesz posiadać na tym etapie życia.

  Możesz też skorzystać z innych źródeł, jak np: https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g,   https://www.youtube.com/watch?v=iwgL7mfURTchttps://www.youtube.com/watch?v=awyQ9kt72Iw . 

 Pozdrawiam.

 

Lekcja 8.   08.04.2020  Temat: Rozmowa kwalifikacyjna - c.d.

 Dzień dobry. Proszę zakończyć temat z poprzedniej lekcji.

  Życzę zdrowych i radosnych Świąt!

 

 Lekcja 9. 15.04.2020  Temat: Zatrudnienie.

 Dzień dobry,

mam nadzieję, ze odpoczęliście w czasie świąt i z zapałem możemy przystąpić  do realizacji kolejnego tematu

  Na podstawie treści zawartych w podręczniku (dział VI, temat 4) odpowiedź w zeszycie na następujące pytania:

1. Jakie uregulowania prawne zawarte są w Kodeksie Pracy ?

2. Jakie zobowiązania występują po stronie pracownika i pracodawcy w ramach stosunku pracy?

3. Co powinna zawierać umowa o pracę?

4. Jakie są bezterminowe i terminowe umowy o pracę?

5. Jakie są formy rozwiązywania umowy o pracę i na czym te formy polegają?

6. Jakie są różnice między zatrudnieniem w oparciu o: umowę o pracę, a umowami cywilnoprawnymi, czyli umową-zleceniem i umową o dzieło?

Osoby, które nie przesłały mi jeszcze zadania z powtórzenia o przedsiębiorstwie lub biznesplanu bardzo proszę o dosłanie mi do soboty 18.04.2020. Oceny za Wasze prace zostały wysłane na Wasze maile. Jeżeli ktoś nie otrzymał oceny, to proszę powiadomić mnie mailowo.

 

Lekcja 10. 20.04.2020  Temat: Zatrudnienie - prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

 Na podstawie treści zawartych w podręczniku (dział VI, temat 4) odpowiedź w zeszycie na następujące pytania:

 1. Jakie są obowiązki pracownika wynikające z :

a) czasu pracy?

b) praw pracodawcy?

c) przepisów BHP i P. Poż.?

2. Jakie są podstawowe (wybrane) prawa pracownika ?

3. Jakie są dodatkowe prawa:

a) młodocianych (16-18 lat) ?

b) rodziców małych dzieci ?

4. Jakie są:

a) obowiązki pracodawcy?

b) prawa pracodawcy?

Możecie skorzystać też z  informacji: https://www.youtube.com/watch?v=B2U3_Dc47Eg  lub https://www.youtube.com/watch?v=0ohvAv5VwQQ

 

 Lekcja 11. 22.04.2020  Temat: Zatrudnienie - płaca.

  Dzień dobry,

 Na podstawie treści zawartych w podręczniku (dział VI, temat 4) odpowiedź w zeszycie na następujące pytania:

 1.Co to jest płaca: 

a) minimalna 

b) netto 

c) brutto 

2. Na czym polega funkcja pracy: 

a) dochodowa 

b) motywacyjna 

3. Na czym polega system płacy: 

a) system czasowy 

b) system akordowy 

c) system premiowy? 

4. Jakie są główne zadania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) ? 

5. Czego dotyczą spory między pracownikiem a pracodawcą, które rozstrzygają sądy pracy? 

 W zawiązku z przedłużeniem nauczania on-line bardzo proszę do przyszłego wtorku, tj. do 28.04.2020 przesłanie mi (w WORDZIE) w jednym pliku (na jednej stronie CV, na drugiej list motywacyjny) CV i LIST MOTYWACYJNY. 

Bardzo proszę zwrócić uwagę nie tylko na treść , ale również na formę. Przykłady obu dokumentów znajdziecie w podręczniku. Proszę zwrócić uwagę na kolejność wyszczególnianie ukończonych szkół i kursów (w odwrotnej kolejności chronologicznej). 

Będzie wystawiana jedna ocena za oba dokumenty. Uczniowie, którzy nie przyślą zadania w terminie otrzymają ocenę niedostateczny.

  Pozdrawiam

 

 Lekcja 12. 27.04.2020  Temat: Bezrobocie

W oparciu o informacje zawarte w podręczniku proszę odpowiedzieć do zeszytu na następujące pytania:

1. Na czym polega sytuacja bezrobocia?

2. Co to jest stopa bezrobocia?

3. Jakie kryteria (wg urzędów pracy) kwalifikują osobę do rejestru osób bezrobotnych?

4. Na czym polega bezrobocie:

a) frykcyjne (naturalne) ?

b) strukturalne ?

c) koniunkturalne ?

d) technologiczne?

e)  sezonowe?

 Proszę skorzystać również z:

PREZENTACJI,

- prezentacji BEZROBOCIE

- FILMIKU o bezrobociu

- prezentacji CZYM JEST BEZROBOCIE

 

Lekcja 13. 29.04.2020  Temat: Negatywne i pozytywne skutki bezrobocia i metody walki z bezrobociem.

Na podstawie informacji zawartych w podręczniku i załącznikach z poprzedniej lekcji proszę odpowiedzieć w zeszycie na następujące pytania:

1. Jakie są negatywne skutki bezrobocia pod względem:

a) społecznym?

b) ekonomicznym?

2. Jakie są pozytywne skutki bezrobocia?

3. Na czym metody aktywne i metody pasywne walki z bezrobociem?

4. Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, województwie i w kraju ? (Wykorzystaj informacje zawarte w internecie (PUP, WUP, GUS), np.  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2020,4,1.html  

 

Lekcja 14. 04.05.2020  Temat: Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej.


Korzystając z podręcznika proszę odpowiedzieć do zeszytu na następujące pytania:

 1. Jakie 4 swobody występują w ramach wspólnego rynku UE ?

2. Na czym polega swoboda przepływu osób w UE ?

3. W jakich krajach UE (wymień przynajmniej po 4 kraje) wysokość ustawowo przyjętej płacy minimalnej  jest:

a) najwyższa?

b) najniższa?

4. Jakie są główne przyczyny migracji zarobkowych Polaków?

5. W jakich zawodach są poszukiwani specjaliści  na europejskim rynku pracy?

6. Na podstawie INFORMACJI Z INTERNETU oraz Raportu Instytutu Analiz Rynku Pracy ze stycznia  2020 r. proszę wymienić kraje UE, w których występowały największe i najmniejsze wskaźniki bezrobocia.

 

 Lekcja 15. 06.05.2020  Temat: Jak przygotować się przed wyjazdem do pracy za granicą?

Na podstawie podręcznika lub informacji zawartych w internecie (INFORMACJE1, informacje2, INFORMACJE3 lub FILMIK) proszę opisać w zeszycie kolejność działań majacych na celu przygotowanie do wyjazdu do pracy za granicą. Na co należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o emigracji za pracą?

 

 Lekcja 16;  11.05.2020  Temat: Powtórzenie wiadomości o pracy.

 Dzień dobry,

ponieważ zakończyliśmy dział: "praca" - musimy powtórzyć nabyte wiadomości z tego działu.

Bardzo proszę o przypomnienie sobie odpowiedzi na pytania i polecenia zawarte w POWTÓRZENIU.

Wybrane pytania i polecenia zawarte w tym powtórzeniu znajdą się w sprawdzianie, który będzie przeprowadzony za tydzień w poniedziałek o godzinie 11.00. W tym czasie umieszczę załącznik  z pytaniami w Wordzie w formacie doc. Na udzielenie odpowiedzi w tym załączniku będziecie mieć czas 45 minut. Po tym czasie musicie mi przesłać wypełniony załącznik na moją pocztę (w czasie do 5 minut). Prace przysłane  po o tym terminie nie będą oceniane.  

 

 

Lekcja 17;  13.05.2020  Temat: Utrwalenie wiadomości o pracy.

  Dzień dobry,

 Bardzo proszę o powtórzenie odpowiedzi na pytania i polecenia zawarte w POWTÓRZENIU.

 Wybrane pytania i polecenia zawarte w tym powtórzeniu znajdą się w sprawdzianie, który będzie przeprowadzony  w poniedziałek 18.05.2020 o godzinie 11.00. W tym czasie umieszczę załącznik  z pytaniami w Wordzie w formacie doc. Następnie proszę pobrać załącznik zgodnie z instrukcją (która będzie dołączona) , zapisać na swoim komputerze, wypełnić i odesłać pocztą w wyznaczonym czasie. Na udzielenie odpowiedzi w tym załączniku będziecie mieć czas 45 minut. Po tym czasie proszę mi przesłać wypełniony załącznik na moją pocztę (w czasie do 5 minut). Prace przysłane  po o tym terminie nie będą oceniane. Przy ocenianiu dodatkowe punkty uzyskają uczniowie, którzy przyślą pracę przed zakończeniem czasu przeznaczonego na wykonanie zadania.

Czy ktoś z was  tego nie rozumie, lub ma jakieś problemy?

Pozdrawiam.

 

 

Lekcja 18;  18.05.2020  Temat: sprawdzenie wiadomości o pracy.

  Dzień dobry,

  dzisiaj o godz. 11.00 zostanie Wam udostępniony w Wordzie ZAŁĄCZNIK 1 AA Praca przeznaczony dla uczniów z numerami nieparzystymi w dzienniku i ZAŁĄCZNIK 2 BB Praca przeznaczony dla uczniów z numerami parzystymi w dzienniku.

 Następnie proszę pobrać załącznik zgodnie z INSTRUKCJĄ , zapisać na swoim komputerze, wypełnić i odesłać pocztą do godz. 11.45. Na udzielenie odpowiedzi w tym załączniku będziecie mieć czas 45 minut. Po tym czasie proszę mi przesłać wypełniony załącznik na moją pocztę (w czasie do 5 minut do 11.50). Prace przysłane  po o tym terminie nie będą oceniane. Przy ocenianiu dodatkowe punkty uzyskają uczniowie, którzy przyślą pracę przed zakończeniem czasu przeznaczonego na wykonanie zadania.

  Powodzenia !

 

 Lekcja 19;  20.05.2020  Temat: Handel zagraniczny.

Dzień dobry wiosennie,

bardzo dziękuję za liczny udział w poniedziałkowym sprawdzianie. Osoby, które nie brały w nim udział proszę o indywidualny kontakt.

Dzisiaj zaczynamy nowy dział.

Na podstawie informacji zawartych w podręczniku proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Jakie dziedziny gospodarki obejmuje współpraca międzynarodowa?

2. Co to jest handel zagraniczny, eksport, import, reeksport?

3. Co to jest bilans handlu zagranicznego ?

4. Kiedy występuje saldo bilansu dodatnie, a kiedy ujemne(deficyt) w handlu zagranicznym?

5. Jakie są i na czym polegają  korzyści wynikające z wymiany handlowej międzynarodowej ?

Można wykorzystać również informacje zawarte na Ekranie interaktywnym: http://www.scholaris.pl/frontend,4,75107.html.

 

Pozdrawiam

 

 

Lekcja 20;  25.05.2020  Temat: Handel zagraniczny- współpraca z zagranicą.

Dzień dobry ,

Na podstawie informacji zawartych w   temacie Handel zagraniczny. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Co to jest protekcjonizm państwowy?

2. Z kim handluje Polska? Jacy są główni zagraniczni partnerzy handlowi (państwa)?

3. Czym handluje Polska ?

 4. Jakie jest znaczenie handlu zagranicznego dla naszego państwa?

5. Jakie są polskie hity eksportowe?

 

 Lekcja 21;  27.05.2020  Temat: Proces globalizacji.

Dzień dobry ,

Na podstawie informacji zawartych w   temacie Proces globalizacji  oraz w EKRANIE interaktywnym proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Co to jest globalizacja?

2. Na jakich płaszczyznach przebiega proces globalizacji i na czym polega?

3. Czym się charakteryzują korporacje międzynarodowe ?

 4. Które korporacje są największe na świecie?

5. Czym zajmują się organizacje międzynarodowe: Bank Światowy i NAFTA?

6. Gdzie znajdują sie główne centra gospodarcze i finansowe świata ?

7. Jakie są skutki pozytywne i negatywne globalizacji?

8. Jaki jest wpływ globalizacji na gospodarkę Polski?

 

W uzupełnieniu poprzedniego tematu należy zapamiętać dwa pojęcia: 

- kurs walut, czyli bieżąca cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej(z dokładnością 4 miejsc po przecinku, np. 1 euro =4,4800 PLN). Proszę sprawdzić na stronie NBP.

- deprecjacja, czyli obniżenie wartości waluty krajowej w stosunku do obcej, np. do euro, dolara, franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego, jena japońskiego); deprecjacja jest niekorzystna dla importerów i spłacających kredyt zaciągnięty w walucie obcej, np. we franku szwajcarskim (ale korzystna dla eksporterów, wystąpiła w przypadku złotego w czasie pandemii)

- aprecjacja, czyli wzrost waluty krajowej w stosunku do innych walut (niekorzystna dla eksporterów).

 

Przypominam, że prawdopodobnie we wtorek w przyszłym tygodniu odbędą się w szkole konsultacje, w czasie których będziecie mogli poprawić oceny ze sprawdzianów pisanych w szkole. ZAPRASZAM!

 

 Lekcja 22; 01.06.2020  Temat: Proces globalizacji - powtórzenie.

Dzień dobry , 

Życzę wszystkiego najlepszego w Dniu Dziecka. Dużo zdrowia, radości, przyjaciół i sukcesów!

Proszę powtórzyć zagadnienia związane z globalizacją.

Bardzo proszę  osoby, które otrzymały oceny niedostateczne ze sprawdzianów w II sem. aby przyszły na ich poprawę do szkoły  jutro na godz. 9.00 do pracowni 38. Poprawa tych ocen w decydujący sposób wpłynie na podwyższenie oceny na koniec roku. Proszę skorzystać z tej szansy.

Proszę potwierdzić swój udział na maila. Do zobaczenia!

 

Lekcja 23; 03.06.2020  Temat: Powtórzenie wiadomości o handlu zagranicznym.

Dzień dobry , 

 w ramach powtórzenia proszę przypomnieć pojęcia z pozycji "podsumowanie" oraz rozwiązać test  "Sprawdź, czy potrafisz" z podręcznika , który znajduje się na koniec działu.

 

Lekcja 24-25; 15,17.06.2020  Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z I i II semestru.

Dzień dobry , 

 w ramach powtórzenia proszę przypomnieć sobie pojęcia z pozycji "podsumowanie" z podręcznika , który znajdują się na koniec każdego działu.

Możecie też skorzystać z prezentacji na temat:

Budżetu państwa: 

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/48200

 http://www.scholaris.pl/resources/run/id/68804

- Wzrost i rozwój gospodarczy

  http://www.scholaris.pl/resources/run/id/48675

 - Czynniki i bariery rozwoju gospodarczego

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/70475

- Instrumenty stosowane w promocji

 http://www.scholaris.pl/resources/run/id/48663

 - Reklama

 http://www.scholaris.pl/resources/run/id/48664

-Szanse i zagrożenia globalizacji w Polsce –

 http://www.scholaris.pl/frontend,4,75122.html

 - Rozmowa kwalifikacyjna

 http://www.scholaris.pl/frontend,4,74519.html

 

 

 

Lekcja 26;  24.06.2020  Temat: Podsumowanie i ewaluacja uczenia się.

  Dzień dobry,

  w zawiązku ze zbliżającym się zakończeniem nauki w tym roku szkolnym bardzo proszę o wypełnienie i odesłanie załącznika: ANKIETA EWALUACYJNA, która posłuży poprawie procesu nauczania w naszej szkole.

Proszę pobrać załącznik zgodnie z INSTRUKCJĄ , zapisać na swoim komputerze, wypełnić i odesłać pocztą do mnie lub do przewodniczącego klasy ( W CELU ZAPEWNIENIA ANONIMOWOŚCI) lub   innej zaufanej osoby, który zbierze wszystkie arkusze od Was i prześle na moją pocztę.

Liczę na konstruktywne opinie i wnioski i z góry dziękuje za przesłane ankiety.

Bardzo dziękuję za współpracę w mijającym roku szkolnym.

Życzę bezpiecznych i udanych wakacji: dużo słońca, miłych wrażeń i wspaniałych chwil wypoczynku!

Do zobaczenia.

  

 

kl. II TA

Witam, 

bardzo proszę dokończyć wypełnienie wniosku na modernizację gospodarstwa rolnego .

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR.  

23.03.2020,  Zadania KOWR

Proszę zapoznać się z zadaniami KOWR (http://www.kowr.gov.pl/).

 

 24.03.2020 Obrót ziemią rolną na podstawie Ustawy o ustroju rolnym - wniosek do KOWR.

 

Na podstawie informacji zawartych na stronie KOWR http://www.kowr.gov.pl/ukur i  http://www.kowr.gov.pl/ukur/zgody-na-nabycie-nieruchomosci-rolnych/wniosek-zbywcy zapoznaj się z zasadami uzyskania zgody na sprzedaż ziemi i wypełnij wniosek zakładając, że masz zamiar sprzedać wybraną działkę z twojego gospodarstwa sąsiadowi, który jest młodym rolnikiem i chce przeznaczyć premię z ARiMR na zakup ziemi.

 30.03.2020 Obrót ziemią rolną na podstawie Ustawy o ustroju rolnym - wniosek do KOWR- POWTÓRZENIE.

Proszę powtórzyć informacje o funkcjonowaniu i zadaniach KOWR.

Proszę korzystając z przykładowego wypełnionego WNIOSKU  dokończyć wypełnienie wniosku zadanego w poprzedniej lekcji i przesłanie mi na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   do 3.04.2020.

Proszę w temacie maila wpisać nazwisko, imię , klasę. 

 

31.03.2020. Temat: Cele, organizacja i zasady funkcjonowania FADN

 Na podstawie załączonej INFORMACJI w zakresie funkcjonowania  FADN proszę odpowiedzieć do zeszytu na następujące pytania:

1. Czym jest FADN?

2. Ile gospodarstw uczestniczy w europejskim, a ile w polskim FADN?

3. Jakie zasady obowiązują w FADN i co z nich wynika ?

4. Jakie korzyści dla rolnika  wynikają  z prowadzenia FADN?

5. Co to jest standardowa produkcja (SO) ?

6. Jakie są cele Polskiego FADN?

7. Jak zorganizowany jest Polski FADN?

 

Witam,

dalsze kształcenie w zakresie FADN będziecie realizować w ramach kursów  na platformie e-Learning Polski FADN.

Wkrótce otrzymacie na swoje adresy poczty email udostępnienie do kursów na swoim koncie.

Proszę nie usuwać tych mail.

Pozdrawiam

UWAGA !
w piątek 3.04.2020 otrzymacie na swoje skrzynki mailowe loginy i hasła, aby móc zalogować się do kursów e-Learning Polskiego FADN. Przyjdzie e-mail od „Polski FADN Mailer”. Proszę sprawdzić także Spam.


Po otrzymaniu loginu i hasła można się zalogować na platformę e-Learningową Polskiego FADN: http://lms.fadn.pl

W poniedziałek 6 kwietnia rozpoczniemy pracę na tej platformie.

Pozdrawiam.

 

06.04.2020. Temat: Ogólne cele i zadania FADN - powtórzenie w oparciu o kurs na platformie e-Learning Polski FADN.

 Dzień dobry,

dzisiaj proszę po zalogowaniu się  na platformę e-Learningowej Polskiego FADN wziąć udział w kursie nr 6 "Ogólne zasady i cele FADN" i powtórzyć oraz uzupełnić informacje z poprzedniej lekcji.

 

W przypadku problemów proszę pisać na mojego maila.

Pozdrawiam

  

07.04.2020. Temat: Książka obrotów i zaszłości- kurs na platformie e-Learning Polski FADN.

 

 Dzień dobry,

 dzisiaj proszę po zalogowaniu się  na platformę e-Learningowej Polskiego FADN wziąć udział w kursie nr 2 "Książka obrotów i zaszłości" .

 

08.04.2020. Temat: Książka obrotów i zaszłości- kurs na platformie e-Learning Polski FADN.

  Dzień dobry,

  proszę po zalogowaniu się  na platformę e-Learningowej Polskiego FADN  kontynuować i ukończyć  kurs nr 2 "Książka obrotów i zaszłości" . Proszę zapoznać się z treściami zawartymi w KSIĄŻCE OBROTÓW I ZASZŁOŚCI.

 W przypadku problemów proszę pisać na mojego maila.

 Pozdrawiam

ŻYCZĘ ZDROWYCH, RADOSNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT !

  

 

20.04.2020. Temat: Książka obrotów i zaszłości- kurs na platformie e-Learning Polski FADN.

   Dzień dobry,

   proszę po zalogowaniu się  na platformę e-Learningowej Polskiego FADN  kontynuować i ukończyć  kurs nr 2 "Książka obrotów i zaszłości" . Proszę zapoznać się z treściami zawartymi w KSIĄŻCE OBROTÓW I ZASZŁOŚCI.

Bardzo proszę do piątku 24.04.2020 zakończyć dwa kursy: kurs nr 2 "Książka obrotów i zaszłości" i kurs nr 6 "Ogólne zasady i cele FADN". Po  tym terminie będę oceniać wyniki pracy na kursie.

 W przypadku problemów proszę pisać na mojego maila.

 

21.04.2020. Temat: Książka wpływów i wydatków- kurs na platformie e-Learning Polski FADN.

  Dzień dobry,

dzisiaj proszę po zalogowaniu się  na platformę e-Learningowej Polskiego FADN rozpocząć kurs nr 3 "Książka wpływów i wydatków" .Proszę zobaczyć, jak wygląda Książka wpływów i wydatków.

 Osoby, które nie ukończyły jeszcze kursu  nr 2 "Książka obrotów i zaszłości" i kurs nr 6 "Ogólne zasady i cele FADN" proszę ukończyć do przyszłego poniedziałku 27.04.2020. PO TYM TERMINIE będę oceniać Wasz udział w kursach.

 W przypadku problemów proszę pisać na mojego maila.

DODATEK:

Dołączam INSTRUKCJĘ logowania i pracy na platformie FADN (ta samą, którą Wam przesłałem na Messengerze), aby ułatwić Wam pracę.

 

27.04.2020. Temat: Książka wpływów i wydatków- WPŁYWY-kurs na platformie e-Learning Polski FADN.

  Dzień dobry,

dzisiaj  po zalogowaniu się  na platformę e-Learningowej Polskiego FADN proszę kontynuować kurs nr 3 "Książka wpływów i wydatków" . Proszę zobaczyć, jak wygląda Książka wpływów i wydatków.

Dołączam INSTRUKCJĘ logowania i pracy na platformie FADN (ta samą, którą Wam przesłałem na Messengerze), aby ułatwić Wam pracę.

W przypadku problemów proszę o kontakt.

 

28.04.2020. Temat: Książka wpływów i wydatków- WYDATKI- kurs na platformie e-Learning Polski FADN.

  Dzień dobry,

dzisiaj  po zalogowaniu się  na platformę e-Learningowej Polskiego FADN proszę ZAKOŃCZYĆ kurs nr 3 "Książka wpływów i wydatków" . 

Jutro będę oceniać udział w 3 kursach. Osoby które nie ukończyły tych kursów otrzymają oceny niedostateczny.

Proszę też dosłać wniosek do KOWR.

 

 04.05.2020. Temat: Spis aktywów i zobowiązań oraz Spis wybranych aktywów i zobowiązań.

Proszę rozpocząć  na platformie e-Learning Polski FADN - kurs nr 8: Spis aktywów i zobowiązań oraz Spis wybranych aktywów i zobowiązań  według następujących zagadnień:

1. Zimie i nasadzenia trwałe.

2. Melioracje szczegółowe.

3. Budynki i budowle.

4. Środki transportowe.

5. Maszyny i urządzenia.

6. Zakończone ulepszenia w środkach trwałych.

7. Wartości niematerialne i prawne.

 

 

05.05.2020. Temat: Spis aktywów i zobowiązań oraz Spis wybranych aktywów i zobowiązań.

Proszę realizować dalsze zagadnienia na platformie e-Learning Polski FADN - kurs nr 8: Spis aktywów i zobowiązań oraz Spis wybranych aktywów i zobowiązań .

 

11-12.05.2020. Temat: Spis aktywów i zobowiązań oraz Spis wybranych aktywów i zobowiązań.

Proszę zakończyć na platformie e-Learning Polski FADN - kurs nr 8: Spis aktywów i zobowiązań oraz Spis wybranych aktywów i zobowiązań .

Osoby, które nie ukończyły poprzednich kursów bardzo proszę o uzupełnienie zaległości.

W przypadku wystąpienie trudności proszę pisać na moją e-pocztę.

 

18.05.2020. Temat: Powtórzenie o FADN.

Proszę powtórzyć informacje o FADN i dokończyć kursy .

 

19.05.2020. Temat: Biznesplan- założenia do biznesplanu.

Dzień dobry,

od dzisiaj przez kolejne lekcje będziemy tworzyć biznesplan prowadzonego przez Was  zaprojektowanego gospodarstwa rolnego.

Zakładamy ,ze Każdy z Was jest właścicielem gospodarstwa i ubiega się o kredyt na zakup ciągnika i wybranej maszyny/maszyn ( najlepiej opryskiwacza) w banku, do którego złożycie ten BIZNESPLAN. Wielkość kredytu określacie  według informacji zawartych w biznesplanie na 1 stronie.

Proszę pobrać ten  BIZNESPLAN i zapisać na swoim komputerze pod nazwą: "nazwisko, imię, IITA BIZNES PLAN "  i na tym dokumencie pracować.

Dzisiaj proszę wypełnić ten biznesplan   do 7 strony.

Proszę wypełniony do 7 strony biznesplan przesłać na moją pocztę do 23.05.2020.

W przypadku problemów proszę pisać.

Osoby, które nie ukończyły kursów na FADN - proszę o ich dokończenie w celu poprawienia ocen.

Pozdrawiam

 Pozdrawiam

 

25.05.2020. Temat: Biznesplan- WARUNKI SPŁATY KREDYTU.

Dzień dobry,

Dzisiaj proszę wypełnić punkt III. WARUNKI KREDYTOWANIA w biznesplanie.

Proszę skorzystać z INSTRUKCJI.

W przypadku problemów proszę pisać.

Pozdrawiam

 

 

26.05.2020. Temat: Biznesplan- opis gospodarstwa.

Dzień dobry,

Dzisiaj proszę wypełnić punkt IV. SYNTETYCZNY OPIS GOSPODARSTWA w biznesplanie.

Proszę zwrócic uwagę na własciwy dobór zabudowań gospodarczych ( garaże, wiata, magazyn zbozowy lub silos, magazyn ON i smarów itd.), aby odpowiadały potrzebom wynikającym z wielkości i profilu produkcji. Proszę dobrać maszyny i ciągniki wg podobnych kryteriów, opisując markę i rok produkcji.

W każdym przypadku wyceniacie wartość oraz obliczacie amortyzację.

 

W przypadku trudności proszę pytać.

Wypełnione biznesplany proszę przesłać mi do sprawdzenia do piątku 29.05.2020

Pozdrawiam

 

01.06.2020. Temat: Biznesplan- sprzedaż produktów roślinnych.

Życzę wszystkiego najlepszego w Dniu Dziecka. Dużo zdrowia, radości, przyjaciół i sukcesów!

Dzisiaj proszę wypełnić punkt 1. Sprzedaż produktów roślinnych  w dziale: Rachunek ekonomiczny w biznesplanie.

Proszę zwrócić uwagę na właściwy dobór cen produktów zgodnie z założeniami do biznesplanu. Ponieważ zakładamy, że ceny i plony nie zmienią się, więc wartość sprzedaży w każdym roku będzie taka sama.

 

Bardzo proszę o uzupełnienie zaległości z FADN, gdyż wkrótce będę wystawiać oceny na koniec roku.

 

02.06.2020. Temat: Biznesplan- Koszty bezpośrednie: nasiona, nawożenie.

 Dzień dobry!

Kontynuujemy   zapisy w dziale: Rachunek ekonomiczny w biznesplanie.

Dzisiaj rozpoczniemy wyliczanie kosztów bezpośrednich, czyli wydatków mających wpływ na wielkość produkcji i wysokość plonów:  II. Koszty bezpośrednie produkcji roślinnej

Proszę wypełnić punkt A. Wyliczenie kosztów zakupu nasion przyjmując normy wysiewu: pszenica ozima - 150 kg/ha (cena 200zł/100kg), rzepak ozimy 1 jednostka siewna(j. s.)/ha (50 tys. szt. nasion, cena 400zł/1 j. s. ), kukurydza 85000 szt./ha-cena 650 zł, soja 130 kg/ha-cena 400zł/100 kg. Możecie tez dobrać ceny z internetu lub z firm, które sprzedają nasiona (Osadkowski, Agromund, Agroas itp)

Proszę wypełnić punkt B. Wyliczenie kosztów zakupu nawozu. Proszę najpierw dobrać dawkę NPK na 1ha zgodnie z zalecaniami (zapisanymi w podręczniku z produkcji roślinnej lub poszukać w internecie), np. dla pszenicy: N-180kg/ha,P-60kg/ha, K-90 kg/ha . Następnie proszę dobrać nawozy na 1ha danej uprawy  w ilościach  odpowiadających dawce NPK, np. dla pszenicy  POLIFOSKA 6 - 300 kg/ha, SALETRA AMONOWA 34%- 480 kg/ha, (do tego można dodać dokarmianie dolistne , np. siarczan magnezu 10 kg/ha). Proszę wykorzystać wyliczenia w wykonywanym planie nawożenia azotem.

Proszę wypełniony do tych tabel  biznesplan przesłać mi  do oceny do czwartku 4.06.2020. Osoby , które nie przyślą - otrzymają ocenę NIEDOSTATECZNY.

Bardzo proszę o uzupełnienie zaległości z FADN, gdyż wkrótce będę wystawiać oceny na koniec roku.

Pozdrawiam

15-16.06.2020. Temat: Biznesplan- powtórzenie.

 

Proszę powtórzyć wiadomości związane z biznesplanem i zapisać do zeszytu, jakie treści zawiera biznesplan i w jakim celu sporządzany jest biznesplan.

 

  24.06.2020  Temat: Podsumowanie i ewaluacja uczenia się.

  Dzień dobry,

  w zawiązku ze zbliżającym się zakończeniem nauki w tym roku szkolnym bardzo proszę o wypełnienie i odesłanie załącznika: ANKIETA EWALUACYJNA, która posłuży poprawie procesu nauczania w naszej szkole.

Proszę pobrać załącznik zgodnie z INSTRUKCJĄ , zapisać na swoim komputerze, wypełnić i odesłać pocztą do mnie lub do przewodniczącego klasy ( W CELU ZAPEWNIENIA ANONIMOWOŚCI) lub   innej zaufanej osoby, który zbierze wszystkie arkusze od Was i prześle na moją pocztę.

Liczę na konstruktywne opinie i wnioski i z góry dziękuje za przesłane ankiety.

Bardzo dziękuję za współpracę w mijającym roku szkolnym.

Życzę bezpiecznych i udanych wakacji: dużo słońca, miłych wrażeń i wspaniałych chwil wypoczynku!

Do zobaczenia.

 

 kl. III TA

 

  Pracownia zarządzania

Dzień dobry,

 bardzo proszę  dokończyć wniosek kredytowy i przesłać mi  do 18.04.2020 na moją pocztę  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 27.04.2020 Temat: Zasady dopłat bezpośrednich dla rolników

Dzień dobry,

ponieważ nasze wyczekiwanie na zajęcia w szkole przedłuża się, przystępujemy do zdalnego nauczania w ramach pracowni. Celem najbliższych zajęć będzie poznanie zasad płatności bezpośrednich i nabycie umiejętności wypełniania wniosku o te dopłaty.

Proszę, na podstawie informacji zawartych w ZAŁĄCZNIKU oraz informacji, które możecie znaleźć na stronach ARIMR, odpowiedzieć w zeszycie na pytania:

1. Jakie 7  rodzajów płatności obejmuje płatność bezpośrednia w 2020 roku?

2. Co to jest płatność jednolita (JPO) ?

3. Na czym polega dywersyfikacja upraw w ramach zazielenienia (dla gospodarstw  do 30 ha i powyżej 30 ha)?

4. Od jakiej wielkości powierzchni gospodarstwa i na jakiej powierzchni gruntów ornych tego gospodarstwa (w procentach) obowiązuje rolnika utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)?

 5. Na czym polega utrzymanie gruntów ugorowanych w ramach EFA?

6. Jakie są terminy wysiewu i utrzymania w ramach EFA:

a) międzyplonu ścierniskowego

- w stałym terminie?

-w indywidualnym podejściu rolnika ( z obowiązkiem złożenia oświadczenia do ARiMR)?

b) międzyplonu ozimego?

 7. Jakie uprawy wiążące azot (wymień min. 10) są uznawane za obszary proekologiczne i jakie warunki należy zachować podczas ich uprawy?

8. Na ile lat i do ilu hektarów przyznawana jest płatność dla młodych rolników w ramach dopłat bezpośrednich?

9. Do jakiej powierzchni i w jakim przedziale hektarów gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej przysługuje płatność dodatkowa (redystrybucyjna)?

10. Na jakie uprawy i jakie hodowle rolnik może otrzymać płatności związane z produkcją?

 

28.04.2020 Temat: Zasady dopłat bezpośrednich dla rolników - zazielenienie.

Dzień dobry,

 Na podstawie informacji zawartych w  załączniku ZAZIELENIENIE oraz BROSZURY  oblicz wielkość obszarów proekologicznych dla swojego gospodarstwa (ujętego w biznesplanie) dla 3 wariantów:

1. zazielenienie jest realizowane poprzez zasiew międzyplonu ścierniskowego EFA14a

2. zazielenienie jest realizowane poprzez zasiew soi EFA15

3. zazielenienie jest realizowane poprzez zasiew międzyplonu ścierniskowego EFA14a  i 5 drzew wolnostojących ( EFA3) i rów (EFA8) o długości 200 m.

Wielkość obszarów EFA14a i EFA15 proszę podać w m2.

Obliczenia z wynikami proszę przesłać na moją pocztę do 4.05.2020.

 

29.04.2020 Temat: Wniosek o przyznanie płatności na rok 2020 - podstawowe dane potrzebne do wniosku.

Dzień dobry,

 Na podstawie informacji zawartych w  załączniku INSTRUKCJA WYPEŁNIENIE WNIOSKU  oraz druku WNIOSKU  zapoznaj się ze strukturą i zasadami wypełniania wniosku. Proszę skorzystać również z BROSZURY - PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE.

Odpowiedź w zeszycie na pytania;

1. Jakie informacje wpisuje się:

a) na 1 stronie wniosku?

b) w punkcie VII. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH ?

c) w punkcie VIII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DZIAŁEK ROLNYCH ?

 

4-5.05.2020 Temat: Wypełnianie  wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 .

Dzień dobry,

 Na podstawie informacji zawartych w  załączniku WYPEŁNIANIE WNIOSKU, TABELI VII oraz INSTRUKCJA WYPEŁNIENIE WNIOSKU  wypełnij WNIOSEK. Wykorzystaj też druku WNIOSKU w pdf, który możesz przeformatować do Worda.

Wypełniony wniosek wraz a mapkami-rysunkami działek ewidencyjnych  proszę przesłać na moją pocztę do 10.05.2020

W przypadku trudności proszę o kontakt!

 

06.05.2020 Temat: Oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych we  wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 .

Dzień dobry,

 Zaplanuj i oblicz wielkość obszaru zazielenienia w swoim gospodarstwie ( wg biznesplanu) wykazanym we wniosku w poprzedniej lekcji. Zazielenienie będzie realizowane poprzez zasiew międzyplonu ścierniskowego EFA14a: składającego się z mieszanki:  owies + rzepak jary na wybranym polu po zbiorze rzepaku ozimego lub mieszanki: pszenica jara + wyka jara na polu po zbiorze pszenicy ozimej .

Na podstawie informacji zawartych w   INSTRUKCJA WYPEŁNIENIE WNIOSKU  wypełnij OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI OBSZARÓW  PROEKOLOGICZNYCH. Wykorzystaj też druk OŚWIADCZENIA w pdf, który możesz przeformatować do Worda.

Skorzystaj z PRZYKŁADU.

Zaznacz na mapie działki ewidencyjnej ten obszar proekologiczny i opisując go EFA14a.

W przypadku trudności proszę o kontakt!

 

11.05.2020 Temat: Powtórzenie o dopłatach bezpośrednich dla rolników.

Dzień dobry,

bardzo proszę o zakończenie i przesłanie mi na pocztę zaległego wniosku o dopłaty wraz za mapkami oraz dosłanie Oświadczenia w sprawie EFA ( do 12.052020).

Proszę powtórzyć zakres i warunki dopłat bezpośrednich. 

 

W przypadku trudności proszę o kontakt!

 

12-13.05.2020 Temat: Załączniki graficzne. Powtórzenie o dopłatach bezpośrednich dla rolników.

Dzień dobry,

bardzo proszę o zakończenie i przesłanie mi na pocztę zaległego wniosku o dopłaty wraz za mapkami oraz dosłanie Oświadczenia w sprawie EFA ( do 12.052020).

Proszę powtórzyć zakres i warunki dopłat bezpośrednich. 

 

W przypadku trudności proszę o kontakt mailowy!

 

17.06.2020 Temat:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z I i II semestru.

Dzień dobry,

Proszę uzupełnić zaległe prace, które będę oceniać w przyszłym roku szkolnym oraz powtórzyć nabyte umiejętności i wiedzę.

 

 24.06.2020  Temat: Podsumowanie i ewaluacja uczenia się.

  Dzień dobry,

  w zawiązku ze zbliżającym się zakończeniem nauki w tym roku szkolnym bardzo proszę o wypełnienie i odesłanie załącznika: ANKIETA EWALUACYJNA, która posłuży poprawie procesu nauczania w naszej szkole.

Proszę pobrać załącznik zgodnie z INSTRUKCJĄ , zapisać na swoim komputerze, wypełnić i odesłać pocztą do mnie lub do przewodniczącego klasy ( W CELU ZAPEWNIENIA ANONIMOWOŚCI) lub   innej zaufanej osoby, który zbierze wszystkie arkusze od Was i prześle na moją pocztę.

Liczę na konstruktywne opinie i wnioski i z góry dziękuje za przesłane ankiety.

Bardzo dziękuję za współpracę w mijającym roku szkolnym.

Życzę bezpiecznych i udanych wakacji: dużo słońca, miłych wrażeń i wspaniałych chwil wypoczynku!

Do zobaczenia.

 

 

 

 

Marketing i zarządzanie

Proszę powtórzyć wiadomości o analizie BCG. 

23.03.2020. Strategie rynek-produkt

 Bardzo proszę zapoznać się z treścią prezentacji a następnie wykonać zadanie i pytania w niej zawarte. 

Pozdrawiam

24 - 25.03.2020. Temat.: Strategie segmentacji rynku. Strategie stymulacji rynku.

                          Temat: Strategie konkurencyjne.

Na podstawie treści z PODRĘCZNIKA bardzo proszę zapoznaj się ze strategiami:

1) segmentacji rynku

a) działań niezróżnicowanych

b) działań zróżnicowanych

c) działań skoncentrowanych.

2) stymulacji rynku

a) preferencji

b) cena-ilość.

3) konkurencyjne.

 

30.03.2020 - 31.03.2020. Powtórzenie o strategiach i zarządzaniu strategicznym.


Proszę powtórzyć wiadomości o zarządzaniu strategicznym i na podstawie informacji zawartych w zeszycie oraz załączonych w plikach w poprzednich tematach oraz prezentacji z Analizy BCG

 Proszę do poniedziałku przyszłego tygodnia 6.04.2020  uzupełnić i odpowiedzieć na pytania zawarte w załączniku POWTÓRZENIE gr. A ( uczniowie o numerach parzystych w dzienniku) oraz POWTÓRZENIE gr. B ( uczniowie o numerach nieparzystych w dzienniku) i przesłać wypełniony załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

01.04.2020. Istota, cele i struktura planu marketingowego.


W oparciu o treści zawarte w PODRĘCZNIKU proszę  odpowiedzieć w zeszycie na następujące pytania:

1. Co to jest plan marketingowy ?

2. W jakich celach sporządza się plan marketingowy?

3. Jaka jest różnica między planem marketingowym a biznesplanem?

4. Z jakich kolejnych elementów składa się typowy plan marketingowy ?

 

 06.04.2020. Podstawowe założenia do planu marketingowego.

                       Redagowanie planu marketingowego.    

 Proszę zapoznać się ze STRUKTURĄ planu marketingowego (wykorzystaj również treści zawarte w PODRĘCZNIKU )

 Zastanów się i wybierz przedsiębiorstwo, dla którego napiszesz plan marketingowy, dla przedsiębiorstwa działającego w agrobiznesie, jak. np: gospodarstwo rolne, gospodarstwo agroturystyczne, prowadzenie działu specjalnego produkcji rolniczej, sprzedaż środków do produkcji rolnej (maszyn, ciągników, nawozów, ŚOR itp.), skup płodów rolnych, przetwórstwo prod. rolnych, sklep spożywczy, punkt gastronomiczny. Może to być mała firma, którą chciałbyś w przyszłości otworzyć i prowadzić ( wykorzystując swoje kompetencje i zainteresowania) lub rodziców, znajomych. . Przedsiębiorstwo to powinno działać w  powiecie, w którym mieszkasz i w warunkach wynikających z tego położenia. Możesz też wybrać już istniejącą firmę z branży agrobiznesu działającą w takim powiecie.

 Proszę  do środy 8.04.2020 przesłać na moją pocztę opis firmy i przedsięwzięcia, których będzie dotyczyć plan marketingowy, który stworzysz .

 Pozdrawiam

 07.04.2020. Strategie i  marketing mix w planie marketingowym.

 

 Proszę napisać w WORDZIE plan marketingowy  dla gospodarstwa/przedsiębiorstwa działającego w agrobiznesie, tego , co wybrałeś w poprzedniej lekcji. Proszę napisać  plan tylko zgodnie ze STRUKTURĄ przedstawioną w poprzedniej lekcji.   Proszę przynieść go do szkoły po wznowieniu działań po świętach, a jeżeli  zajęcia dalej będą zawieszone proszę przesłać na mojego maila do  28.04.2020. Proszę nie przesyłać mi planu marketingowego ściągniętego z internetu.

Proszę do planu wybrać kilka strategii, które wcześniej omawialiśmy oraz szczegółowo opisać marketing mix.

Proszę szczególną uwagę skupić na następujących punktach: analiza SWOT; misja , wizja i cele strategiczne; wybór strategii; wybór taktyk- marketing mix, gdyż te punkty będą szczególnie oceniane. 

 

 08.04.2020. Informacje finansowe w planie marketingowym.

dzień dobry,

proszę w planie przedstawić koszty, przychody i przewidywany wynik finansowy działalności operacyjnej oraz  koszt związane z uruchomieniem działalności ( w przypadku nowej firmy).

Życzę zdrowych i radosnych Świąt!

 

15.04.2020. Temat:  Formy prawne przedsiębiorstw.

 Proszę przypomnieć sobie formy prawne przedsiębiorstw i scharakteryzować w zeszycie poszczególne spółki.

Można skorzystać z informacji zawartych na stronach: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Formy_prawne_przedsi%C4%99biorstw

 http://nawigator.um.warszawa.pl/wiedza/formy-prawne-przedsiebiorstw/

https://praktycznaekonomia.junior.org.pl/upload/File/warto-wiedziec/Formyorganizacyjno-prawneprzedsibiorstw.pdf

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/zanim-zdecydujesz-sie-na-wlasna-firme/rodzaje-formy-prowadzenia-dzialalnosci

https://www.parp.gov.pl/attachments/article/55984/Formy%20prawne%20M%C5%9AP.pdf 

Osoby, które nie przesłały mi jeszcze zadania z powtórzenia o strategiach i zarządzaniu strategicznym  bardzo proszę o dosłanie mi do soboty 18.04.2020. Oceny za Wasze prace zostały wysłane na Wasze maile. Jeżeli ktoś nie otrzymał oceny, to proszę powiadomić mnie mailowo.

Pozdrawiam

 

 20.04.2020. Temat:  Charakterystyka spółek.

 W ramach podsumowania wiadomości o spółkach proszę wypełnić w WORDZIE  TABELĘ i przesłać  na mojego maila do 24.04.2020.

Proszę w temacie maila wpisywać: klasa, nazwisko, imię.

Oceny za prace przesłane po terminie będą obniżane, a za niedosłane w terminie będzie wystawiana ocena niedostateczny.

 

 

21.04.2020. Temat:  Wybór form opodatkowania małych firm.

 

 Na podstawie informacji zawartych w załącznikach: RODZAJE OPODATKOWANIA FIRMY i KSIĘGOWOŚĆ FIRMY

oraz na stronach:

https://6krokow.pl/wybierz-forme-opodatkowania-firmy/

https://www.pb.pl/wybierz-podatek-na-2020-r-980067

 

opisać w zeszycie 3 formy opodatkowania:

1) zasady ogólne - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

2) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

3) karta podatkowa 

zwracając szczególną uwagę na sposób naliczania podatku dochodowego (od czego zależy wielkość podatku), zakresu prowadzonej dokumentacji, obowiązków przedsiębiorcy dla każdej z form.

22.04.2020. Temat:  Wybór form opodatkowania małych firm: zasady ogólne, ryczałt, karta podatkowa.

Proszę dokończyć poprzednie temat.

 

 

18-19.05.2020. Temat:  Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa.

 

Dzień dobry,

Od dzisiaj wracamy do realizacji tematów z Marketingu i zarządzania dotyczących zarządzania działalnościami przedsiębiorstwa.

Proszę zapoznać się z treścią załącznika  DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA i odpowiedzieć w zeszycie na następujące pytania i zagadnienia:

1. Wyjaśnij pojęcia:

a) produkcja 

b) produkcja kapitałochłonna

c) produkcja materiałochłonna

d) produkcja pracochłonna

e) produkcja jednorodna

f) produkcja różnorodna.

2. Wyjaśnij etapy produkcji:

a) produkcja w toku

b) produkty (wyroby) gotowe

c) towary

3. Co to jest asortyment produktów, asortyment produkcyjny, asortyment handlowy?

4. Na czym polega zarządzanie asortymentem produktów?

5. Na czym polegają typy produkcji

a) produkcja jednostkowa

b) produkcja seryjna

c) produkcja masowa?

6. Wyjaśnij pojęcia:

a) profil produkcji

b) cykl produkcyjny

c) odpady produkcyjne.

 

 20.05.2020. Temat:  Proces produkcji .

Proszę zapoznać się z treścią załącznika  DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA i odpowiedzieć w zeszycie na następujące pytania i zagadnienia:

1. Na czym polega proces produkcji?

2. Na czym polega organizacja produkcji?

3. Co to jest proces technologiczny?

4. Jakie są formy procesów technologicznych w zależności od zastosowanych środków pracy?

 

 

25.05.2020. Temat:  Organizacja procesu produkcji .

 

Proszę zapoznać się z wybraną treścią załącznika  DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA i odpowiedzieć w zeszycie na następujące pytania i zagadnienia:

 1. Jakie elementy obejmuje proces przygotowania technologicznego?

 2. Narysuj schemat technologiczny produkcji serów topionych.

 3. Co określa dokumentacja produkcyjna (wykonawcza)?

 4. Jakie są rodzaje dokumentacji dotyczące organizacji i przebiegu produkcji?

5. Na czym polega proces produkcji:

a) szeregowy ?

b) równoległy?

c) szeregowo-równoległy?

6. Na czym polega i jakie zadania spełnia normowanie zużycia materiałów?

7. Co to jest rytmiczność produkcji?

 

26.05.2020. Temat:  Jakość produkcji.

 Proszę zapoznać się z wybraną treścią z podręcznika: JAKOŚĆ PRODUKCJI i odpowiedzieć w zeszycie na następujące pytania i zagadnienia:

1. Co kryje się pod pojęciem "jakość"?

2. Co określa jakość produktu?

3. Jakie cechy produktu mogą być ważne dla nabywców?

4. Jak brzmi ogólna definicja jakośći?

5. Co to jest TQM?

6. Jakie etapy występują przy podejściu do jakości?

7. Co przedstawia koło Deminga?

 

27.05.2020. Temat:  Jakość produkcji. Systemy gwarantujące jakość produkcji.

 Proszę zapoznać się z wybraną treścią z podręcznika: JAKOŚĆ PRODUKCJI i odpowiedzieć w zeszycie na następujące pytania i zagadnienia:

1. Jakie są główne procesy wpływajace na jakość wyrobu?

2. Na czym polegają instrumenty Unii Europejskiej dotyczące ochrony nazw produktów regionalnych:

a) Chroniona Nazwa Pochodzenia?

b) Chronione Oznaczenie Geograficzne?

c) Gwarantowana Tradycyjna Specjalność?

3. Na czym polegają systemy GMP, GHP, GLP?

4. Czym charakteryzuje się system HACCP?

5. Co to jest Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza?

 W związku ze zbliżającą się datą klasyfikacji rocznej bardzo proszę o dosłanie zaległych prac.

Pozdrawiam.

 

01.06.2020. Temat:  Działalność handlowa przedsiębiorstwa. Charakterystyka rynku.

 

Życzę wszystkiego najlepszego w Dniu Dziecka. Dużo zdrowia, radości, przyjaciół i sukcesów!

 Dzisiaj zaczynamy nowy dział: Działalność handlowa przedsiębiorstwa. Proszę zapoznać się z wybraną treścią z podręcznika: DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA i odpowiedzieć w zeszycie na następujące pytania i zagadnienia:

1. Co to jest rynek w ujęciu ekonomicznym?

2. Jakie są charakterystyczne cechy rynku?

3. Co to jest konkurencja?

4. Daj przykłady uczestników rynku.

5. Jakie funkcje spełnia rynek?

6. Przedstaw klasyfikację rynku według zasięgu terytorialnego, przedmiotu wymiany, dominacji podmiotu rynku.

7. Jakie są prawa rynku i jak działa mechanizm rynkowy?

8. Przypomnij pojęcia: prawo Kinga, paradoks Giffena, prawo Engla.

9. Wymień funkcje handlu w działalności handlowej przedsiębiorstwa.

10. Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtują postępowanie konsumentów na rynku?

Bardzo proszę o dosłanie zaległych prac, szczególnie wniosku o dopłaty bezpośrednie. Brak tych prac w decydujący sposób wpłynie na obniżenie oceny na koniec roku.

 

 

02-03.06.2020. Temat:  Handel hurtowy. Rynki hurtowe i giełdy towarowe w agrobiznesie.

Dzień dobry!

 

  Dzisiaj  proszę opracować w zeszycie tematy:  Handel hurtowy. Rynki hurtowe i giełdy towarowe w agrobiznesie zawarte w podręczniku: DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA.

Skany lub zdjęcia opracowania proszę przysłać na moją pocztę do piątku 5.06.2020

 

15-16.06.2020. Temat:  Handel detaliczny. Dystrybucja w działalności handlowej.

Dzień dobry!

   Dzisiaj  proszę opracować w zeszycie tematy:  Handel detaliczny. Dystrybucja w działalności handlowej zawarte w podręczniku: DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA.

 

 

 24.06.2020  Temat: Podsumowanie i ewaluacja uczenia się.

  Dzień dobry,

  w zawiązku ze zbliżającym się zakończeniem nauki w tym roku szkolnym bardzo proszę o wypełnienie i odesłanie załącznika: ANKIETA EWALUACYJNA, która posłuży poprawie procesu nauczania w naszej szkole.

Proszę pobrać załącznik zgodnie z INSTRUKCJĄ , zapisać na swoim komputerze, wypełnić i odesłać pocztą do mnie lub do przewodniczącego klasy ( W CELU ZAPEWNIENIA ANONIMOWOŚCI) lub   innej zaufanej osoby, który zbierze wszystkie arkusze od Was i prześle na moją pocztę.

Liczę na konstruktywne opinie i wnioski i z góry dziękuje za przesłane ankiety.

Bardzo dziękuję za współpracę w mijającym roku szkolnym.

Życzę bezpiecznych i udanych wakacji: dużo słońca, miłych wrażeń i wspaniałych chwil wypoczynku!

Do zobaczenia.

 

 

 

 

 

 

kl. IV TOT

Witam, proszę dokończyć plan marketingowy dla własnej lub wybranej firmy działającej w turystyce według otrzymanej struktury .

24.03.2020.  ANALIZA PLANU MARKETINGOWEGO

Bardzo proszę przesłać plan marketingowy na moją pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 27.03.2020.

 

 31.03.2020. Temat: Powtórzenie o strategiach i zarządzaniu strategicznym.

  Proszę powtórzyć wiadomości o zarządzaniu strategicznym i na podstawie informacji zawartych w zeszycie oraz załączonych : prezentacji z Analizy BCG, informacji o strategiach rynek-produkt w prezentacji,  a także  treści z PODRĘCZNIKA bardzo proszę 

  do poniedziałku przyszłego tygodnia 7.04.2020  uzupełnić i odpowiedzieć na pytania zawarte w załączniku POWTÓRZENIE gr. A ( uczniowie o numerach parzystych w dzienniku) oraz POWTÓRZENIE gr. B ( uczniowie o numerach nieparzystych w dzienniku) i przesłać wypełniony załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoby, które jeszcze nie przesłały mi planu marketingowego, proszę o dosłanie na mój adres email. Proszę plan marketingowy wykonać zgodnie z omawianą na lekcji strukturą.

Pozdrawiam.

 07.04.2020. Temat: Powtórzenie o PRODUKCIE I CENIE W MARKETINGU MIX.

 Dzień dobry, 

 proszę powtórzyć wiadomości z elementów marketingu mix dotyczące produktu turystycznego i ceny.

Dzisiaj otrzymacie od wychowawcy propozycje ocen rocznych. Jeśli ktoś chciałby o coś zapytać lub podwyższyć ocenę proszę o maila.

Życzę zdrowych i radosnych Świąt! 

 

21.04.2020 Temat: Podsumowanie wiadomości z marketingu .

 

Dzień dobry,

 

dzisiaj jest ostatnia lekcja. Podsumujmy główne wiadomości i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu.

 

Ponieważ w dalszym ciągu nie możemy się spotkać to w ramach podsumowania proszę wypełnić i przesłać mi do piątku 24.04 na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   ARKUSZ EWALUACYJNY. Arkusz jest anonimowy i proszę go nie podpisywać. Możesz go wysłać z dowolnej poczty.

 

Dziękuję za miłą współpracę w czasie trzech ostatnich lat i życzę zdania matury i egzaminu zawodowego.

 

Wszystkiego dobrego !

 

 

kl. IV TA

 

Dzień dobry,

bardzo proszę zapoznać się z warunkami przyznania pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" .

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie ARiMR oraz ARiMR1

 

 II TYDZIEŃ

23.03.2020 Temat: Lokalne instytucje działające na rzecz rolnictwa

Proszę wyszukać w zasobach sieci Internet informacji dotyczących lokalnych instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz na tej podstawie zrobić notatkę do zeszytu.

Proszę rozwiązać TEST dotyczący PROW w zakresie modernizacji gosp. rolnych i premii dla młodych rolników i odesłanie mi na moją pocztę : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do piątku 27.03.2020.

nowy test

 

30.03.2020 Temat: Zadania kadry kierowniczej. Style kierowania.

Na podstawie informacji zawartych w prezentacji KIEROWANIE-STYLE KIEROWANIA odpowiedź na pytania:

1. Na czym polegają 4  funkcje kierownika?

2. Czym się charakteryzuje  styl kierowania: autokratyczny, demokratyczny i liberalny?

 

06.04.2020 Temat: Wydajność pracy i normy pracy.

 

Proszę na podstawie informacji zawartych na stronie: https://mfiles.pl/pl/index.php/Wydajno%C5%9B%C4%87

oraz https://mamipizza.ru/pl/raznoe/proizvoditelnost-truda-po-predpriyatiyu-kak-rasschitat.html, a także ZAŁĄCZNIKA opracuj temat w zeszycie. 

 

 

20.04.2020 Temat: Podsumowanie wiadomości z marketingi i zarządzania.

Dzień dobry,

dzisiaj jest ostatnia lekcja. Podsumujmy główne wiadomości i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu.

Ponieważ w dalszym ciągu nie możemy się spotkać to w ramach podsumowania proszę wypełnić i przesłać mi do piątku 24.04 na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   ARKUSZ EWALUACYJNY. Arkusz jest anonimowy i proszę go nie podpisywać. Możesz go wysłać z dowolnej poczty.

Dziękuję za miłą współpracę w czasie dwóch ostatnich lat i życzę zdania matury i egzaminu zawodowego.

Wszystkiego dobrego !

 

 

 

 

 

 

Proszę wypełniony do 7 strony biznesplan przesłać na moją pocztę do 23.05.2020.

W przypadku problemów proszę pisać.

Osoby, które nie ukończyły kursów na FADN - proszę o ich dokończenie w celu poprawienia ocen.

Pozdrawiam

 Pozdrawiam

 

25.05.2020. Temat: Biznesplan- WARUNKI SPŁATY KREDYTU.

Dzień dobry,

Dzisiaj proszę wypełnić punkt III. WARUNKI KREDYTOWANIA w biznesplanie.

Proszę skorzystać z INSTRUKCJI.

W przypadku problemów proszę pisać.

Pozdrawiam

 

 

26.05.2020. Temat: Biznesplan- opis gospodarstwa.

Dzień dobry,

Dzisiaj proszę wypełnić punkt IV. SYNTETYCZNY OPIS GOSPODARSTWA w biznesplanie.

Proszę zwrócic uwagę na własciwy dobór zabudowań gospodarczych ( garaże, wiata, magazyn zbozowy lub silos, magazyn ON i smarów itd.), aby odpowiadały potrzebom wynikającym z wielkości i profilu produkcji. Proszę dobrać maszyny i ciągniki wg podobnych kryteriów, opisując markę i rok produkcji.

W każdym przypadku wyceniacie wartość oraz obliczacie amortyzację.

 

W przypadku trudności proszę pytać.

Wypełnione biznesplany proszę przesłać mi do sprawdzenia do piątku 29.05.2020

 

 

ANKIETA EWALUACYJNA

   
© ALLROUNDER