Gwiazda Wioletta

Szczegóły

MATURA EXAM WEEK/CZTERNASTY TYDZIEŃ PRACY

III TOR

W tym tygodniu:

- kształtujemy umiejętność opisu obrazka i wyrażania opinii/preferencji (SB: p. 103, ex. 3; ex. 5; WB: p. 93);

- kształtujemy umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej - wyrażanie opinii (SB: p. 104, ex.3 - przeanalizuj zwroty i zapisz je w zeszycie, ex. 4; WB: p. 94)

Termin: 23.06.2020

II TH

W tym tygodniu wykonujemy ćwiczenia podsumowująco-sprawdzające:

- ćwiczenia do wykonania - link poniżej

Termin: 23.06.2020

https://epodreczniki.pl/a/strona-4/D11yKXVmh

DWUNASTY TYDZIEŃ ZDALNEJ PRACY

III TOR

W tym tygodniu:

- rozszerzamy umiejętności związane ze słuchaniem ze zrozumieniem:

- kształtujemy umiejętność czytania ze zrozumieniem (SB: p. 100, ex. 1, 3, 4, 5, 6) 

- zapoznajemy się z mową zależną (reported speech):

 • przeanalizuj teorę (SB: p. 119), zapisz najważniejsze elementy w zeszycie i obejrzyj lekcję

           https://www.youtube.com/watch?v=wM0zwX_GEF8

 • wykonaj ćwiczenia (WB: p. 92)

Termin: 02.06.2020

II TH

W tym tygodniu skupimy się na umiejętnościach związanych z pisaniem listu motywacyjnego (Topic: Covering letter). Proszę zatem o wykonanie ćwiczeń z podręcznika (p. 148 - 151) oraz uzupełnienie poniższej karty pracy

cover.letter.pdf

 Zachęcam także do wykonania dodatkowych ćwiczeń online (linki poniżej):

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/advanced-c1-writing/cover-letter

https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/unit3coverletter/page1.shtml

https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/unit3coverletter/page2.shtml

https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/unit3coverletter/page3.shtml

https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/unit3coverletter/page4.shtml

https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/unit3coverletter/page5.shtml

Termin: 08.06.2020

JEDENASTY TYDZIEŃ ZDALNEJ PRACY

III TOR

W tym tygodniu będziemy:

- rozszerzać słownictwo z zakresu SOCIETY (społeczeństwo):

 • SB: p. 96 - 97 (ex. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10);
 • WB: p. 86 - 87.

- poznamy czas PAST PERFECT SIMPLE:

 • przeanalizuj teorę (SB: p. 119), zapisz najważniejsze elementy w zeszycie i obejrzyj lekcję

      https://www.youtube.com/watch?v=CIEYdHkI5ZU

 • wykonaj ćwiczenia (WB: p. 88).

Termin: 02.06.2020

 

II TH

W tym tygodniu skupimy się na umiejętnościach związanych z pisaniem CV (Topic: Curriculum Vitae). Proszę zatem o wykonanie ćwiczeń z podręcznika (p. 145 - 147).

Zachęcam także do wykonania dodatkowych ćwiczeń online (linki poniżej):

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/intermediate-b1-writing/cv

https://www.englishclub.com/business-english/resumes-cv-quiz.php

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/features/6-minute-english/ep-150205

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing/upper-intermediate-b2/a-cv

Termin: 02.06.2020 

 

DZIESIĄTY TYDZIEŃ ZDALNEJ PRACY

III TOR

W tym tygodniu podsumowujemy i powtarzamy materiał z rozdziału 7. Ćwiczymy także umiejętności egzaminacyjne. Proszę zatem o wykonanie następujących zadań:

- SB: p. 94 - 95 (ex. 8 proszę rozpisać jako dialog);

- WB: p. 85;

- proszę powtarzać słownictwo (SB: p. 93).

 Termin: 25.05.2020 (po upływie tego terminu poproszę was o wysłanie ćwiczeń i wypowiedzi pisemnych na mój adres mailowy).  

 

II TH

W tym tygodniu powtarzamy i usystematyzowujemy wiadomości z rozdziału 8 (At the hotel restaurant). W ramach tej tematyki wykonajcie następujące zadania:

- powtórz słownictwo (SB: p.74-75);

- powtórz materiał na bazie poniższego linku do ćwiczeń online:

https://epodreczniki.pl/a/strona-5/D16k0M4aI

- wykonaj poniższe ćwiczenia online:

https://www.english4hotels.com/unit/7/reading

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/At_the_restaurant/Let's_go_to_the_restaurant_jq14574pa

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/In_a_restaurant_zz102219ir

Termin: 25.05.2020 (po upływie tego terminu poproszę was o wysłanie ćwiczeń i ostatniej karty z rejestrem wyniku z epodręcznika na mój adres mailowy).  

 

DZIEWIĄTY TYDZIEŃ ZDALNEJ PRACY

III TOR

W tym tygodniu będziemy analizować tematykę związaną z:

- SHOPPING:

 • zapoznajcie się z typowymi zwrotami używanymi w sklepie (STUDENT'S BOOK: p. 91, ex. 2, ex. 5 - wypisz trudniejsze zwroty i wyrażenia do zeszytu);
 • wykonajcie ćwiczenia (WORKBOOK: p. 83)

 - COMPLAINTS (skargi, zażalenia):

 • przeanalizuj zadania 3 i 4 (STUDENT'S BOOK: p. 92) - zapisz punkty z zadania 3 i dopasuj do nich przykłady zwrotów/wyrażen, które znajdziesz w zadaniu 4;
 • wykonaj ćwiczenia (WORKBOOK: p. 84);
 • ćwiczenia online:

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/c1w002-complaining-politely-and-appropriately

https://www.eltbase.com/19-complaint (polecam: bardzo dużo ćwiczeń znajduje się natej stronie)

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing/upper-intermediate-b2/a-letter-of-complaint

 • opis listu formalnego - przypomnienie jego ważniejszych elementów i typowe zwroty pojawiąjące się w reklamacji (załaczniki poniżej)

COMPLAINT.jpg

LIST FORMALNY.jpg

Termin: 18.05.2020 (po upływie tego terminu poproszę was o wysłanie ćwiczeń i wypowiedzi pisemnych na mój adres mailowy).       

   

II TH

W tym tygodniu będziemy rozwijać umiejętności związane z obsługa klienta (Topic: Placing an order - składanie zamówienia.). Proszę o wykonanie:

 - ćwiczeń w podręczniku (p. 85 - 86);

 - zadań ze strony internetowej podanej poniżej: 1, 2, 5, reading exercise (jest to zadanie między 8 a 9 zadaniem) i 10 . Odpowiedzi do zadań z ćwiczeń online proszę zapisać w zeszycie.

https://epodreczniki.pl/a/strona-5/D16k0M4aI  

Linki do ćwiczeń dla chętnych:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/In_a_restaurant_zz102219ir

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1/ordering-in-a-caf

https://www.youtube.com/watch?v=GLACfxlmfT4

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/At_the_restaurant/Let's_go_to_the_restaurant_jq14574pa

Termin: 18.05.2020 (po upływie tego terminu poproszę wybrane osoby o wysłanie ćwiczeń na mój adres mailowy)

 

ÓSMY TYDZIEN ZDALNEJ PRACY

III TOR

W tym tygodniu dalej pracujemy w rozdziale 7. Skupimy się na:

- Quantifiers (określanie ilości)

Aby zapoznać się z tematem skorzystajcie z teorii zaprezentowanej na str. 118 - opis jest bardzo klarowny. Stwórzcie notatkę na podstawie niniejszej tabeli. Dodajcie poniższe informacje:

 • SOME - występuje w zdaniach twierdzących lub gdy coś proponujemy i oznacza TROCHĘ/JAKIEŚ (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne);
 • NO = NOT ANY (There is no milk. - There isn't any milk.)
 • FEW/LITTLE - mało (za mało - nie jesteśmy zadowoleni z tego stanu rzeczy);
 • A FEW/A LITTLE - kilka/trochę (nie narzekamy - ilość jest OK).

Jako podsumowanie informacji obejrzyjcie dwa poniższe filmiki (pierwszy przypomina także jak rozróżnić liczebniki policzalne i niepoliczalne):

https://www.youtube.com/watch?v=Rc4aFXmxXww

https://www.youtube.com/watch?v=r6mYBCEy_VA

Następnie wykonajcie zadania:

Zachęcam was do ćwiczenia QUANTIFIERS i skorzystania z wyżej wymienionych linków. 

- Synonyms/collocations (ćwiczenie słownictwa). Wykonaj:

 • workbook - p. 79

ĆWICZENIE SPRAWDZAJĄCE: Wypowiedz sie na blogu (80-130 słów) na temat robienia zakupów. Odpowiedz na następujące pytania:

- Czy wolisz kupować online czy jeździć do sklepów?

- Co sądzisz na temat 'window shopping'?

- Jakie są twoje ulubione marki i dlaczego?

- Czy częstko korzystasz ze specjalnych ofert? Co dzięki nim udało Ci się kupić?

W swojej wypowiedzi staraj sie często używać QUANTIFIERS!!!

Termin: 11.05.2020 (po upływie tego terminu poproszę was o wysłanie ćwiczeń i wypowiedzi pisemnych na mój adres mailowy).

 

II TH

W tym tygodniu będziemy rozwijać słownictwo opisujące kartę dań śniadaniowych (Topic: On the menu - karta dań.). Proszę o wykonanie:

 - ćwiczeń w podręczniku (p. 82 - 85);

 - zadań ze strony internetowej podanej poniżej: 3, 4, 6, gra (znajduje się pomiędzy zadaniem 6 a 7 - nie opisano jej jako odrębne zadanie), 7, 8, 9, 11 i 12 (dwa ostatnie zadania związane są z zagadnieniem omawianym w zeszłym tygodniu czyli zastawą stołową). Odpowiedzi do zadań z ćwiczeń online proszę zapisać w zeszycie.

https://epodreczniki.pl/a/strona-5/D16k0M4aI  

Termin: 11.05.2020 (po upływie tego terminu poproszę wybrane osoby o wysłanie ćwiczeń na mój adres mailowy)

 

SIÓDMY TYDZIEŃ ZDALNEJ PRACY

II TH

W tym tygodniu rozszeramy słownictwo związane z zastawą stołową i przyborami kuchennymi (Topic: Crockery and cutlery - naczynia i sztućce.) 

Proszę zatem:

 - wykonać ćwiczenia z podręcznika ze stron 81-82;

 - przepisać do zeszytu słownictwo pojawiające się na stronie online (link poniżej) i przetłumaczyć je na język polski - jeśli jest to możliwe, wydrukujcie zdjęcie zastawy stołowej

https://www.easypacelearning.com/all-lessons/english-lessons-level-4/752-setting-a-table-with-cutlery-english-english-lesson1

- ćwiczenia dla chętnych (https://www.english-learn-online.com/vocabulary/kitchen-utensils/learn-kitchen-utensils-vocabulary-in-english/)

 Termin: 04.05.2020 r. (po upływie tego terminu poproszę wybrane osoby o wysłanie wykonanych zadań z podręcznika i w zeszycie.

 

III TOR

W tym tygodniu będziemy ćwiczyć umiejętności. Proszę zatem wykonać następujące ćwiczenia:
 
- słuchanie (zachęcam do ćwiczenia): 
- czytanie (wykonaj ćwiczenia: podręcznik - p.88-89, ex. 3, 4, 5, 6; ćwiczenia - p. 80-81, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
- wypowiedź ustna (odpowiedz na pytania z podręcznika: p. 87, ex. 1 & 6; p. p. 89, ex. 7) - proszę o wypowiedzi dłuższe niż       
  jednozdaniowe!!!
 
Termin: 04.05.2020 r. (po upływie tego terminu poproszę was o wysłanie ćwiczeń na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

SZÓSTY TYDZIEN ZDALNEJ PRACY

III TOR

 • Na początek krótki filmik, dzięki któremu poćwiczycie umiejętność słuchania ze zrozumieniem i przypomicie sobie choć trochę II tryb warunkowy z rozdziału poprzedniego - really funny:) Watch and do the exercise:

https://eslvideo.com/quiz.php?id=31558

 • Dalej walczymy z rozdziałem 7. W tym tygodniu wchodzimy w tematykę strony biernej (passive voice). 

Aby zapoznać się z tym zagadnieniem obejrzyjcie te dwa poniższe filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=jXV0CA_UdKM (wstęp)

https://www.youtube.com/watch?v=r8NANxkgLU4 (kontynuacja)

Znajomość strony biernej będzie was na razie obowiązywała w:

- present simple,

- past simple,

- present perfect,

- future simple (will),

- czasowniki modalne (can, could, should, ought to, must itp.)

!!! Oczywiście chętni mogą starać się również opanować to zagadnienie dla czasów present continuous i past continuous (byłoby super!!!).

Ćwiczenia online (znajduje się tu: teoria i masa ćwiczeń na różne czasy w stronie biernej):

https://www.ang.pl/cwiczenia/strona-bierna

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/passiv.htm

Obowiązkowo do wykonania:

- str. 78 (ćwiczenia),

- ćwiczenia sprawdzające:

PASSIVE VOICE.1.jpg

PASSIVE VOICE.2.jpg

PASSIVE VOICE.3.jpg

Termin: 27.04.2020 r. (po upływie tego terminu poproszę was o wysłanie ćwiczeń sprawdzających na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

II TH

W tym tygodniu dalej będziemy rozszerzać słownictwo związane z serwowaniem klientów w restauracji (Topic: Meals - posiłki.).

Proszę zatem:

- wykonać ćwiczenia z podręcznika ze stron 78-81;

- wykonać ćwiczenia online (link poniżej) i rozwiązać pięć zadań poniżej (wszystkie nowe słowa proszę odnotować w zeszycie przedmiotowym). Odpowiedzcie również na pytania z DISCUSSION (element ten znajduje się pod zadaniami)

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate/meals-and-cooking

Termin: 27.04.2020 r. (po upływie tego terminu poproszę wybrane osoby o wysłanie wykonanych zadań z podręcznika, odpowiedzi do ćwiczeń online i wypowiedzi pisemnej dotyczącej DISCUSSION).

 

CZWARTY/PIĄTY TYDZIEŃ ZDALNEJ PRACY

III TOR

Rozdział 7. Zaczynamy od szlifowania słownictwa związanego z tematyką SHOPPING. Proszę zatem:

wykonać ćwiczenia ze stron 76-77 (workbook);

- odpowiedzieć pisemnie na pytania zawarte w podręczniku (str. 85, ćw. 14) - proszę aby wypowiedzi były dłuższe niż tylko jednozdaniowe!!!

- szlifować słownictwo zawarte na stronie 93. 

Termin wykonania zadań: 21.04.2020 r. (po upływie tego terminu poproszę jakieś osoby o przesłanie zdjęć wykonanych ćwiczeń). 

Dodatkowe interaktywne ćwiczenia dla chętnych:

https://www.esolcourses.com/topics/shops-shopping.html (znajdziecie tu wiele ćwiczeń szlifujących słownictwo z zakresu SHOPPING na różnych poziomach trudności. Ponadto znajdują się tam równiez interaktywne zadania ćwiczące czytanie ze zrozumieniem).

II TH

W tym tygodniu dalej będziemy rozszerzać słownictwo związane z serwowaniem klientów w restauracji. Proszę zatem zapoznać się z tekstem poniżej. Następnie rozwiązać quiz. Wszystkie nowe słowa proszę odnotować w zeszycie przedmiotowym. W ramach notatki do zajęć proszę wypisać w zeszycie wszystkie słowa zapisane wytłuszczonym drukiem w tekście i przetłumaczyć je (Topic: Eating places.) 

https://www.englishclub.com/vocabulary/food-restaurants.php

https://www.englishclub.com/vocabulary/food-restaurants-quiz.php

W ramach ćwiczeń podsumowujących i sprawdzających materiał zawarty w rozdziale 7: 

-  wykonaj ćwiczenia z poniższej strony

https://epodreczniki.pl/a/strona-3/D17MfPryf

- na planszy 12 znajduje się podsumowanie wyników (po zakończeniu pracy zrób zdjęcie niniejszej planszy i prześlij na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Termin: 20.04.2020 r.

 

TRZECI TYDZIEŃ ZDALNEJ PRACY

II TH

Skończyliśmy omawiać rozdział 7. Z tego też powodu pomyślę o jakiś ćwiczeniach podsumowujących dla was.

Tymczasem rozpoczynamy pracę w rozdziale 8. Proszę zatem o:

 • zapoznanie się z nowym słownictwem (str. 74-75) - tradycyjnie pod nowym tematem (Topic: At the hotel restaurant.) w zeszycie przepisujemy słowa, które mogłyby wam sprawić jakieś trudności;
 • wykonanie ćwiczeń (str. 76-78)

TERMIN: 08.04.2020 r. (po upływie tego terminu wybiorę kilka osób, które wyślą mi zdjęcia ze zrobionymi zadaniami)

 

III TOR

W tym tygodniu przypominamy sobie oraz rozszerzymy wiedzę na temat trybów warunkowych.

Tryby warunkowe:

- Najpierw przypomnienie teorii o 0 i 1 trybie warunkowym:

https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE

 • Ćwiczenie:

https://www.e-ang.pl/test,74,Zero-and-First-Conditional.html

http://testyourenglish.org/test-22

- Teraz porównanie 1 i 2 trybu warunkowego:

https://www.youtube.com/watch?v=UvsIZ6zfidc

 • Ćwiczenia:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/conditional-sentences-2

 - Na koniec tego zestawu 3 tryb warunkowy (o tym do tej pory nie rozmawialiśmy):

https://www.youtube.com/watch?v=gOfBuqXb7ro

 • Ćwiczenia:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-3/exercises?02

 • Ćwiczenia na rozpoznanie różnych trybów warunkowych:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4001

Na koniec do pobrania zadania sprawdzające. Proszę je wykonać, a odpowiedzi przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 10.04.2020 r. (proszę wydrukować, wypełnić i wysłać na wyżej wspomniany adres mailowy)

CONDITIONALS.1.jpg

CONDITIONALS.2.jpg

 

 

DRUGI TYDZIEŃ ZDALNEJ PRACY

KLASA II TH

Proszę wykonać zadania z niniejszej strony i zapisać odpowiedzi do ACTIVITY 1 I ACTIVITY 2 w zeszycie pod tematem At the hotel:

https://premierskillsenglish.britishcouncil.org/skills/listen/podcasts/speaking-skills-hotel

Na dole strony znajduje się polecenie do wypowiedzi pisemnej. Proszę wykonać to zadanie w terminie do 05 kwietnia, 2020 r. i przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

KLASA III TOR

W tym tygodniu chcę abyście poćwiczyli umiejętności typowo egzaminacyjne. Z tego też powodu wysyłam wam linki do stron, na których znajdują się arkusze maturalne w wersji interaktywnej. Skupcie się proszę na arkuszu z roku 2018 i 2017 (arkusz maturalny z roku 2019 już przeanalizowaliśmy).

merula.pl/tag/arkusze-maturalne/

 

PIERWSZY TYDZIEŃ ZDALNEJ PRACY

Witam,

KLASA III TOR

Poniżej linki do materiałów video, które mogą się dla was okazać pomocne w powtórzeniu wiadomości na temat egaminu ustnego. 

youtube.com/watch?v=3cUIS5Y0PyM (zadanie 1)

youtube.com/watch?v=0uI7Me2D1eM&t=113 (zadanie2)

youtube.com/watch?v=Yj0Wra8YedM (zadanie 3)

Poniżej zadania pdf

matura.ustna

KLASA II TH

W załączeniu link do zajęć. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli najmniejszych kłopotów z wykorzystaniem ich. Sądzę, że będzie to dla was ciekawa powtórka tego, co do tej pory omawialiśmy. Jeśli pojawią się jakieś nowe frazy bądź zwroty, proszę odnotujcie je w zeszycie. Do zrobienia jest 11 zadań (słuchanie, filmiki, zadania interaktywne, na koniec zobaczycie jak wyglądają wasze wyniki z poszczególnych elementów zajęć). Zawsze dobrze nauczyć się czegoś więcej. W razie pytań, proszę o kontakt.

 https://epodreczniki.pl/a/strona-2/D8sFM2jUs

Enjoy the work:))

 

   
© ALLROUNDER