Byrka Joanna

Szczegóły
Informacja do samodzielnej pracy

 

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi poniżej oraz treściami zawartymi w obowiązujących podręcznikach.

Zadania domowe proszę wykonać w zeszytach przedmiotowych lub przesłać drogą elektroniczną.  Do zadań domowych należy poszukać informacji w podręczniku oraz w innych dostępnych źródłach.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Nowe informacje 18.06.2020r.

II TH

Przedmiot: Działalność recepcji. 
Temat: Dokumenty potwierdzające zapłatę za pobyt gości – faktura VAT, dowód wpłaty, KP, KW.
Sporządź notatkę i utrwal wiadomości na powyższy temat wykorzystując informacje z podręcznika. (Nie wysyłaj do oceny)
Rozwiąż poniższy test celem sprawdzenia swoich wiadomości.
https://arkusze.pl/zawodowy/t11-2020-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny.pdf
klucz: https://arkusze.pl/zawodowy/t11-2020-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny-odpowiedzi.pdf

Przedmiot: PDG
Temat: Uregulowania prawne prawa podatkowego. Działalność gospodarcza pod szczególnym nadzorem.
Sporządź notatkę na powyższy temat.

Przedmiot: Obsługa konsumenta.
Temat: Zasady rozkładania i zdejmowania obrusów. Nakrywanie stołów.

Korzystając z podręcznika sporządź notatkę a także poćwicz metody nakrywania stołu.

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Zastosowanie zasad BHP, ochrny indywidualnej i zbiorowej oraz zabezpieczenie p.poż w obiekcie 
noclegowym.
Sporządź notatkę wykorzystując dostępne materiały (podręcznik, prezentacja). Rozwiąż poniższe zadanie i sprawdź poprawność jego wykonania. https://arkusze.pl/zawodowy/t11-2020-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf zasady oceniania: https://arkusze.pl/zawodowy/t11-2020-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny-zasady-oceniania.pdf

Nowe informacje 17.06.2020r.

I TH

Przedmiot: Usługi żywieniowe w hotelarstwie.

Temat: Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna. 

Sporządź notatkę na powyższy temat.

Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie.

Temat: Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna.

Sporządź notatkę wykorzystując dostępne materiały (podręcznik, prezentacja). 

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Zasady i formy przyjmowania zamówień na usługi dodatkowe.

Zapoznaj się z informacjami na powyższy temat. Sporządź notatkę z dostępnych materiałów oraz podręcznika.

Nowe informacje 02.06.2020r.

I TH

Przedmiot: Usługi żywieniowe w hotelarstwie.

Temat: Przechowywanie żywności.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami oraz wykonaj notatkę w zeszycie wg poniąszych punktów. Wykorzystaj informacje 
zawarte w prezentacji oraz podręczniku.

https://prezi.com/kgfulpskckg_/magazyny-zywnosciowe-i-zasady-przechowywania-zywnosci/

 

 1. Rodzaje magazynów i ich wyposażenie.
 2. Charakterystyka magazynów oraz panujące w nich warunki.
 3. Metoda FIFO.
 4. Podział żywności ze względu na warunki przechowywania.
 5. Warunki przechowywania żywności w wybranych magazynach.
 6. Wymagania kategoryzacyjne w zakresie dostaw i przechowywania surowców i produktów.
 7. Czynniki szkodliwe podczas przechowywania żywności.

 

Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie.

 

Temat: Międzynarodowe organizacje działające na rzecz hotelarstwa.

Sporządź notatkę wykorzystując dostępne materiały (podręcznik, prezentacja) wg poniższych punktów 
(nie wysyłaj do oceny):
https://prezi.com/p5pyxe6youqq/miedzynarodowe-organizacje/ https://prezi.com/5hthqijzcorg/polskie-i-swiatowe-organizacje-hotelarskie/

 

 1. Cele i zadania organizacji międzynarodowych.
 2. Korzyści wynikające z przynależności do organizacji.
 3. Charakterystyka organizacji i zakres działalności.

 

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Przygotowanie oferty usług dodatkowych do sprzedaży i realizacji- przygotowanie oferty, prezentacja
i promocja
. Zapoznaj się z informacjami na powyższy temat. Sporządź notatkę z dostępnych poniżej materiałów oraz podręcznika. https://photos.app.goo.gl/6eTTbxoDcekox4nr5 https://prezi.com/mqiehwkbeofo/instrumenty-promocji-usug-hotelarskich/

 

Wykonaj w zeszycie zadanie 3 i 5 z poniższego dokumentu (nie wysyłaj do oceny) :

 

https://photos.app.goo.gl/VE6WmcBfYcurvaY16

 

Nowe informacje 28.05.2020r.

II TH

Przedmiot: Działalność recepcji. 
Temat: Wypadki nadzwyczajne w hotelu.

Sporządź notatkę i utrwal wiadomości na powyższy temat wykorzystując informacje z podręcznika. 
(Nie wysyłaj do oceny)
Przedmiot: PDG Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości- dokumentacja pracownicza. Przeanalizuj i powtórz wszystkie informacje dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie Przedmiot: Obsługa konsumenta. Temat: Leksykon gastronomii hotelowej. https://prezi.com/qffnwegbrm8o/leksykon-gastronomii-hotelowej/ Zapoznaj się z ważnymi pojęciami z zakresu gastronomii hotelowej. Sporządź notatkę w zeszycie (nie wysyłaj do oceny). Zadanie: TEST sprawdzający wiedzę (pojęcia z leksykonu gastronomii hotelowej) 02.06.20r (wtorek) godz.14.00 Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie. Temat: Przygotowanie danych w dziale recepcji dotyczących zarezerwowanych usług. Zapoznaj się z informacjami z poniższych prezentacji, utrwal wiadomości na powyższy temat. https://prezi.com/m945c1v8kc2f/dokumentacja-rezerwacji/ https://prezi.com/xbkgoc1ocgos/zmiana-i-anulowanie-rezerwacji/ https://prezi.com/yrtty8jjjfy8/wspopraca-poszczegolnych-dziaow-w-obiekcie-hotelarskim/

Nowe informacje 26.05.2020r.

I TH

Przedmiot: Usługi żywieniowe w hotelarstwie.

Temat: System HACCP w gastronomii hotelowej.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami oraz wykonaj notatkę w zeszycie wg poniższych punktów:
 1. Czym jest bezpieczeństwo żywności.
 2. Kodeks żywnościowy.
 3. Zakres Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 4. Zasady GHP i GMP.
 5. Czym jest HACCP?
 6. Źródła zagrożeń żywności podczas produkcji gastronomicznej.
https://prezi.com/2dyqekueclyz/system-haccp-w-gastronomii-hotelowej/

Zadanie: Prześlij do 03.06.20r.
 1. Jaka jest różnica pomiędzy GMP a GHP?
 2. Co oznacza skrót HACCP i CCP? - po angielski i polski.
  

Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie.

Temat: Systemy i sieci hotelowe w Polsce i na świecie.

Sporządź notatkę wykorzystując dostępne materiały (podręcznik, prezentacja) wg poniższych punktów 
(nie wysyłaj do oceny):
https://prezi.com/yissl2-zmepv/dziaalnosc-systemow-i-sieci-hotelowych/
 1. Wyjaśnij pojęcia: typ hoteli, grupa hotelarska, sieć hoteli, łańcuch hotelowy, system hotelowy.
 2. Bunchmarketing
 3. Założenia programowe oraz korzyści dla hoteli mu Harmony Polish Hotels Group.
 4. Największe systemy hotelowe funkcjonujące w Polsce (zaprezentuj 10 dysponujących największą ilością 
  hoteli -tabela, wykres)
Zadanie: Prześlij do 03.06.20r.
 1. Wskaż różnice pomiędzy siecią hotelową a systemem hotelowym.
 2. Przyczyny dla których hotele wchodzą w różne połączenia (łańcuchy, grupy, systemy).
Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Przygotowywania pakietów usług- analiza przykładowych ofert, tworzenie pakietów
 dla wybranych klientów, kalkulacja pakietów. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Wykorzystując dotychczasową wiedzę na temat pakietów hotelowych wykonaj poniższe ćwiczenia w zeszycie – OBOWIĄZKOWO: 

https://photos.app.goo.gl/3VuNvpfqGQ85qd5i9

Nowe informacje 21.05.2020r.

II TH

Przedmiot: PDG
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Przeanalizuj i powtórz wszystkie informacje dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie 

Przedmiot: Obsługa konsumenta.
Temat: Leksykon gastronomii hotelowej.

https://prezi.com/qffnwegbrm8o/leksykon-gastronomii-hotelowej/

Zapoznaj się z ważnymi pojęciami z zakresu gastronomii hotelowej. Sporządź notatkę w zeszycie (nie wysyłaj do oceny).
Przedmiot: Działalność recepcji. 
Temat: Wypadki nadzwyczajne w hotelu.

Sporządź notatkę na powyższy temat wykorzystując informacje z podręcznika. (Nie wysyłaj do oceny)
Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie. Temat: Przygotowanie danych w dziale recepcji dotyczących zarezerwowanych usług. Sporządź notatkę dnie z poniższymi punktami:
 1. Dokumenty sporządzane w recepcji podczas przyjęcia rezerwacji – wymień.
 2. Procedura anulowania i zmiany rezerwacji.
 3. Zasady postępowania podczas overbookingu.
 4. Zakres współpracy poszczególnych działów ze sobą.
 5. Wyjaśnij pojęcia: walk in, no show, overstay, understay, overflow.
Zapoznaj się z informacjami z poniższych prezentacji i sporządź notatkę. 
https://prezi.com/m945c1v8kc2f/dokumentacja-rezerwacji/
https://prezi.com/xbkgoc1ocgos/zmiana-i-anulowanie-rezerwacji/
https://prezi.com/yrtty8jjjfy8/wspopraca-poszczegolnych-dziaow-w-obiekcie-hotelarskim/

Zadanie: Prześlij do oceny zadanie w formie tabeli: -termin do: 28.05.2020r.
 1. Wymień dokumenty sporządzane w poszczególnych działach hotelu obrazujące współpracę działów pomiędzy sobą
  w zakresie obsługi gości a także przepływu informacji.

Nowe informacje 19.05.2020r.

I TH

Przedmiot: Usługi żywieniowe w hotelarstwie.

Temat: Usługi uzupełniające ofertę żywieniową w obiektach noclegowych.

Wykonaj w zeszycie poniższe ćwiczenia:
https://photos.app.goo.gl/nf7mUzvi5K36J9C18

Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie.

Temat: Systemy i sieci hotelowe w Polsce i na świecie.

Sporządź notatkę wykorzystując dostępne materiały (podręcznik, prezentacja) wg poniższych punktów (nie wysyłaj 
do oceny):
 1. Rys historyczny pakietów hotelowych.
 2. Charakterystyka systemów hotelowych działających na świecie.
 3. Charakterystyka systemów hotelowych działających w Polsce.
Zadanie: TEST sprawdzający wiedzę (usługi w środkach transportu, ekologia w hotelu)
27.05.20r (środa) godz.14.00

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Zasady przygotowywania pakietów usług.
 1. Powtórz wiadomości nt pakietów usług hotelowych. Wyszukaj 2 obiekty noclegowe oferujące sprzedaż usług 
  w formie wybranych pakietów, przeanalizuj oferty. Następnie wypisz w zeszycie 2 pakiety, które Cię zaciekawiły
  z 2 różnych obiektów noclegowych.
Zapoznaj się z informacjami na temat pakietów hotelowych, sporządź notatkę w zeszycie.
https://photos.app.goo.gl/vp3ifcUxySnLVp4K9

2. Przeanalizuj treść zadań i wykonaj poniższe zadania w zeszycie przedmiotowym.
https://photos.app.goo.gl/E8L4j7F4744ksR31A

Nowe informacje 14.05.2020r.

II TH

Przedmiot: Działalność recepcji.

Temat: Rezerwacja gwarantowana-rozliczenie przedpłat. Zasady prowadzenia kredytu

hotelowego.

Wykorzystaj informacje zawarte w podręczniku oraz innych dostępnych źródłach i sporządź notatkę wg poniższych punktów 
(nie wysyłaj do oceny).
 1. Rodzaje przedpłat za usługi zamówione.
 2. Czym jest kredyt wewnętrzny hotelu.
 3. Chargeback to-... 

  Przedmiot: PDG
Temat: Dokumentacja pracownicza.

Proszę sporządzić notatkę na powyższy temat wg punktów i zapisz w zeszycie:
 1. Dokumentacja pracownicza przed przyjęciem do pracy.
 2. Dokumentacja pracownicza przed i w trakcie wykonywania pracy.
 3. Dokumentacja pracownicza przed rozwiązaniu stosunku pracy.
Notatki nie wysyłaj do oceny.

Przedmiot: Obsługa konsumenta.
Temat: Pozostałe naczynia i sprzęty stołowe.

Zapoznaj się z informacjami na temat sprzętów stołowych używanych do serwowania potraw i napojów
Sporządź notatkę w zeszycie na temat tych sprzętów i ich przeznaczenia.

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Opieka nad gościem i jego mieniem w czasie pobytu w obiekcie noclegowym.
 
Powtórz wiadomości na temat odpowiedzialności hotelu za rzeczy gościa oraz systemy zabezpieczeń stosowane w obiektach noclegowych. 
Przypomnij sobie jaka jest kwotowa odpowiedzialność za rzeczy wniesione.
Odpowiedz w zeszycie na poniższe pytania:
 1. Jaką kwotę odszkodowania otrzyma klient, któremu zginął zegarek (wartość 13000,00zł) z depozytu hotelowego?
 2. Czy hotel odpowiada za laptop pozostawiony w samochodzie na parkingu hotelowym, który skradziono gościowi-
  wyjaśnij swoją odpowiedź.
 3. Jakie są terminy zgłaszania kradzieży przez gości?
 4. Co to jest roszczenie?
Notatki nie wysyłaj do oceny.

Zadanie: TEST on-line sprawdzający wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy- dnia 21.05.20r (czwartek).

Szczegółowe info i godzinę otrzymacie e-mailem.

Nowe informacje 12.05.2020r.

I TH

 • Przedmiot: Usługi żywieniowe w hotelarstwie.
Temat: Przygotowanie wybranych potraw śniadaniowych

Zapoznaj się ze sposobami przygotowywania wybranych potraw śniadaniowych. Zwróć uwagę na dobór surowców, czas 
przygotowywania
poszczególnych potraw, stosowane techniki wykonania i podania potraw. Wykorzystaj do tego podręcznik i poprzednie prezentacje.

POWTÓRZ i usystematyzuj wiedzę na temat śniadań (od początku tej tematyki). Zadanie: TEST sprawdzający wiedzę na temat śniadań21.05.20r (czwartek) Szczegółowe info otrzymacie e-mailem.
 • Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie.

Temat: Ekologiczny hotel. Przystosowanie obiektu noclegowego do obsługi osób niepełnosprawnych-

             powtórzenie wiadomości.

Zapoznaj się z informacjami na w/w temat z dostępnych podręczników oraz prezentacji poniżej:

https://prezi.com/cbwgqermng_w/rozwiazania-proekolgiczne-stosowane-w-obiektach-hotelarskich/ https://www.wszystko-do-hotelu.pl/artykuly/proekologiczne-rozwiazania-w-hotelu-od-czego-zaczac.html

Sporządź notatkę w zeszycie (nie wysyłaj do oceny)

 • Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Zasady przygotowywania pakietów usług.

Zapoznaj się z informacjami na temat pakietów hotelowych, sporządź notatkę w zeszycie.
https://photos.app.goo.gl/vp3ifcUxySnLVp4K9

Zadanie: TEST sprawdzający wiedzę z usług 
(Wellness&SPA, rehabilitacja,
opieka nad dziećmi, obsługa gości VIP)19.05.20r (wtorek) Szczegółowe info otrzymacie e-mailem.

Nowe informacje 07.05.2020r.

II TH

Bardzo proszę ZADANIA DOMOWE przesłać do 14.05.20r.

Przedmiot: Działalność recepcji. 
Temat: Procedury przyjmowania należności za pobyt – różne formy płatności. Urządzenia stosowane przy 
 przyjmowaniu należnoci za pobyt.
Wykorzystaj informacje zawarte w poniższej prezentacji oraz podręczniku i sporządź notatkę wg poniższych punktów (nie wysyłaj do oceny).
 1. Procedury przyjmowania należności czekami podróżnymi.
 2. Zasady prowadzenia wewnętrznego kredytu hotelowego.
 3. Rodzaje dokumentów potwierdzających rozliczenie gościa w hotelu.
 4. Urządzenia stosowane przy przyjmowaniu należności.
https://prezi.com/5hchzwlm79pd/zasady-rozliczania-kosztow-pobytu-gosci-w-hotelu/
http://www.zspolice.pl/download/egzamin_zawodowy/poradniki/technik_hotelarstwa/technik_hotelarstwa_341[04]_z2_06_u.pdf

Powtórz i utrwal wiadomości na tema procedury check in i check out- pomocna będzie poniższa prezentacja.
https://prezi.com/itf4bsbo701u/procedury-w-hotelu-animacje/

Przedmiot: PDG
Temat: Wynagrodzenie, czas pracy, urlop.

 

 1. Obowiązujący wymiar czasu pracy w Polsce.
 2. Wynagrodzenie i jego rodzaje.
 3. Rodzaje i wymiar obowiązujących urlopów.
 4. Rodzaje i wymiar urlopów.

 

Sporządź notatkę na powyższy temat.
https://www.pip.gov.pl/start/czas_pracy_wynagrodzenia.php
Zadanie: 

 

 1. Jaka jest obecnie wysokość wynagrodzenia minimalnego i średniego obowiązującego w Polsce?
 2. Czym jest przerwa w czasie pracy i jej rodzaje.
 3. Czym jest urlop macierzyński?

 

Przedmiot: Obsługa konsumenta.
Temat: Pielęgnacja sztućców. Kryteria doboru do potraw sztućów hotelowych- ćwiczenia.

Przeanalizuj wszystkie wiadomości na temat sztućców. Przypomnij sobie jakie są zasady rozmiesczaania sztućów przy nakryciu
https://drive.google.com/open?id=1H-JG9h8PlzWInKWMm4sbK6mNQWEJfkMf
Zadanie: 

 

 1. Naszkicuj nakrycie (rzut z góry)do poniższych potraw: 1)sałatka z warzyw sezonowych 2)zupa krem z cukinii 3)dorsz panierowany+ryż+surówka 4)tort podany
  jedoporcjowo 5)napoje: woda, wino białe (danie główne), szampan (deser).

 

Proszę wszystko narysować na jednym nakryciu.

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Opieka nad gościem i jego mieniem w czasie pobytu w obiekcie noclegowym.

Sporządź notatkę zgodnie z poniższymi punktami (podręcznik „Organizacja….cz.2).

 

 1. Definicja rzeczy wniesionej do hotelu.
 2. Odpowiedzialność hotelu za mienie gościa.
 3. Rzeczy pozostawione w hotelu.
 4. Zakres odpowiedzialności pracowników za rzeczy gościa.
 5. Rodzaje dokumentów przy obrocie rzeczami gościa (skradzione, zniszczone).

 

Zadanie:
Do poniższego zadania sporządź i prześlij do oceny:

 

 1. W jakich przypadkach odpowiedzialność hotelarza za rzeczy wniesione do hotelu jest nieograniczona?
 2. Jakie rozwiązania stosują hotele w zakresie zabezpieczania pokoi hotelowych przed osobami niepożądanymi?
 3. Omów procedurę postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości hotelowych.

 

Nowe informacje 06.05.2020r.

I TH

Przedmiot: Usługi żywieniowe w hotelarstwie.

Temat: Dokumentacja stosowana z serwowaniem śniadań. Procedury wydawania śniadań w sali konsumenckiej.

Sporządź notatkę w zeszycie (nie wysyłaj do oceny). 
 1. Procedura wydawania śniadań w pokoju hotelowym.
 2. Czynności końcowe podczas serwowania śniadań.
Poniżej link do załączników/zdjęć/prezentacji:
https://photos.app.goo.gl/2pRaNKvgV6Z53JEe6
https://prezi.com/oe4pqn1ghmhr/to-i-owo-o-potrawach-sniadaniowych/
https://prezi.com/0nuw6vcin1ip/sniadania-hotelowe/
Zapoznaj się/ przypomnij sobie informacje nt śniadań i serwowanych potraw
Sporządź notatkę w zeszycie zgodnie z punktami (1-2). Następnie wykonaj zadanie poniżej i tylko zadanie prześlij do oceny.
Zadanie: Prześlij do 13.05.20r.
1. Co to jest lista śniadaniowa?

Nowe informacje 05.05.2020r.

I TH

Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie.

Temat: Przystosowanie obiektu noclegowego do obsługi osób niepełnosprawnych.

Zapoznaj się z informacjami nt przystosowania obiektu noclegowego dla osób niepełnosprawnych z dostępnych podręczników oraz prezentacji 
poniżej:
https://prezi.com/gvitmld7qwjr/osoby-niepenosprawne-w-obiekcie-swiadczacym-usugi-hotelarskie/ Sporządź notatkę zgodnie z poniższymi punktami:
 1. Rodzaje niepełnosprawności.
 2. Przystosowanie obieku noclegowego do obsługi osób niepełnosprawnych – część ogólnodostępna.
 3. Przystosowanie obieku noclegowego do obsługi osób niepełnosprawnych- jednostka mieszkalna.
 4. Wymagania kategoryzacyjne w zakresie dostosowania obiektów noclegowych do obsługi osób niepełnosprawnych.
Zadanie:Odpowiedz na pytania i prześlij do oceny do 13.05.20r.
 1. Wypisz przystosowanie obiektu noclegowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych (wykorzystaj do tego podręcznik i film w 
  prezentacji „Hotele i restauracje dla wszystkich”).
 2. Które obiekty są zwolnione z obowiązku dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych?
 3. Kogo uznajemy za osobę niepełnosprawną?
Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Organizacja usług rehabilitacyjnych w obiektach noclegowych.

Zapoznaj się z informacjami nt usług rehabilitacyjnych -link poniżej, oraz z innych dostępnych źródeł.
https://drive.google.com/open?id=1FhtE9Vt2m_6YRLWmUUR5PKjGK-AsszGq
Powtórz wiadomości na temat usług rehabilitacyjnych w obiektach noclegowych. 
Prześledź rynek obiektów , które świadczą usługi rehabilitacyjne. 

Zadanie: Odpowiedz na poniższe zadania prześlij e-mailem do do 13.05.20r.
 1. Wyszukaj 2 obiekty noclegowe, które świadczą usługi rehabilitacyjne (podaj ich: nazwę, kategorię, adres) i wymień wszystkie
  świadczone przez te obiekty usługi rehabilitacyjne.

Nowe informacje 30.04.2020r.

II TH

Bardzo proszę ZADANIA DOMOWE przesłać do 07.05.20r.

Przedmiot: Działalność recepcji.

Temat: Formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich. Procedury przyjmowania należności za 
pobyt – różne formy płatności.
Wykorzystaj informacje zawarte w poniższej prezentacji oraz podręczniku i sporządź notatkę wg poniższych punktów (nie wysyłaj do oceny)

 

 1. Formy płatności stosowane w hotelarstwie.
 2. Procedury przyjmowania należności kartą płatniczą.
 3. Procedury przyjmowania należności gotówkowych.

 

https://prezi.com/5hchzwlm79pd/zasady-rozliczania-kosztow-pobytu-gosci-w-hotelu/

Zadanie: 1. Na czym polega usługa express check out?
         2. Wymień wady i zalety płatności gotówką i kartą płatniczą.
         3. Na czym polega preautoryzacja?

Przedmiot: PDG
Temat: Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

 

 1. Obowiązki i prawa pracodawcy.
 2. Obowiązki i prawa pracownika.

 

Sporządź notatkę na powyższy temat.

Przedmiot: Obsługa konsumenta.
Temat: Rodzaje i przeznaczenie sztućców.

Proszę sporządzić notatkę na powyższy temat, naszkicować przykładowe nakrycia stołu.
Przyswoić nowe wiadomości.
https://drive.google.com/open?id=1H-JG9h8PlzWInKWMm4sbK6mNQWEJfkMf

Zadanie: 

 

 1. Naszkicuj właściwe rozmieszczenie sztućców przy nakryciu (widelec+nóż średni, widelec 
  +nóż zasadniczy, łyżka duża, łyżeczka mała, widelczyk do ciasta) – rzut z góry.
 2. Czym różni się nóż do steków od noża do dania zasadniczego.

 

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Sporządzanie dokumentacji podczas obsługi gości- faktura VAT. 

Zadanie:
Do poniższego zadania sporządź i prześlij do oceny:

 

 1. Procedurę check out
 2. Zaproszenie do skorzystania z usług hotelu.

 

https://drive.google.com/file/d/1yWhu53QUKJARZ3GAi66VjLvGA3GPjoFi/view?usp=sharing

Nowe informacje 28.04.2020r.

Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie.

Temat: Usługi hotelarskie w transporcie wodnym (śródlądowy i morski).

Zapoznaj się z informacjami nt usług hotelarskich w transporcie lotniczym i lądowym z dostępnych podręczników oraz prezentacji poniżej (tylko transport lotniczym i lądowym) oraz zamieszczonych materiałów:

https://prezi.com/pmfhzkjpzqw0/usugi-hotelarskie-w-srodkach-transportu/
https://drive.google.com/open?id=1ZopcAjP9dzfAg7VMimgvm0TWNdjNmBgp

Sporządź notatkę w zeszycie zgodnie z poniższymi punktami ( nie wysyłaj do zaliczenia notatki).
 1. Historia usług hotelarskich w transporcie lotniczym i lądowym .
 2. Rodzaje usług hotelarskich w transporcie lotniczym i lądowym.
 3. Kategorie miejsc w transporcie lotniczym – dostępne usługi w każdej klasie.
Zadanie: Odpowiedz na poniższe pytania i prześlij e-mailem celem zaliczenia do 05.05.20r.
 1. Wskaż różnice pomiędzy transportem wodnym śródlądowym a morskim.
 2. Wymień najciekawsze wg ciebie usługi świadczone w transporcie wodnym (min 10).
  
Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Organizacja usług rehabilitacyjnych w obiektach noclegowych.

Zapoznaj się z informacjami nt usług rehabilitacyjnych -link poniżej, oraz z innych dostępnych źródeł.
https://drive.google.com/open?id=1FhtE9Vt2m_6YRLWmUUR5PKjGK-AsszGq

Sporządź notatkę zgodnie z poniższymi punktami (nie wysyłaj do oceny).
 1. Istota rehabilitacji?
 2. Rodzaje usług rehabilitacyjnych-wymienić i krótko scharakteryzować.
 3. Definicja masażu i jego rodzaje. 
 4. Przeciwwskazania zdrowotne do zabiegów rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej.
Zadanie: Odpowiedz na poniższe zadania prześlij e-mailem do do 05.05.20r.
 1. Wybierz 3 rodzaje masażu (najciekawsze wg ciebie) -scharakteryzuj je oraz wskaż jakiemu klientowi zaproponowałbyś je. 
 2. Przypomnij sobie czym jest turystyka lecznicza. Jaką ofertę hotelu przedstawisz osobom przyjeżdżającym do hotelu w ramach turystyki leczniczej?
Przedmiot: Usługi żywieniowe w hotelarstwie.
Temat: Sposoby składania zamówień na śniadanie. Dokumentacja stosowana z serwowaniem śniadań.
 1. Sposoby na złożenie śniadania.
 2. Dokumentacja podczas serwowania śniadań.
 3. Procedura wydawania śniadań w sali konsumenckiej.
  
Poniżej link do załączników/zdjęć/prezentacji:
https://prezi.com/oe4pqn1ghmhr/to-i-owo-o-potrawach-sniadaniowych/
https://prezi.com/0nuw6vcin1ip/sniadania-hotelowe/
Zapoznaj się/ przypomnij sobie informacje nt śniadań i serwowanych potraw
Sporządź notatkę w zeszycie zgodnie z punktami (1-3). Następnie wykonaj zadanie poniżej i tylko zadanie prześlij do oceny.
Zadanie: Prześlij do 05.05.20r.
 1. Wymień i krótko scharakteryzuj dokumenty hotelowe stosowane podczas serwowania śniadań. (Info podręcznik i prezentacje).

Nowe informacje 23.04.2020r.

II TH

Bardzo proszę ZADANIA DOMOWE przesłać do 30.04.20r.

Przedmiot: Działalność recepcji. 
Temat: Rodzaje rabatów stosowanych w sprzedaży usług hotelarskich. Przegląd i analiza cenników wybranych
obiektów noclegowych.
Przeanalizuj powyższy temat i sporządź notatkę w zeszycie.
Zadanie: Zalety i wady programów lojalnościowych w hotelarstwie. 

Przedmiot: PDG
Temat: Rodzaje umów o pracę- warunki ogólne i tryb ich rozwiązywania.
Sporządź notatkę na powyższy temat.


Przedmiot: Obsługa konsumenta.
Temat: Rodzaje i zastosowanie zastawy stołowej.

https://drive.google.com/open?id=1H-JG9h8PlzWInKWMm4sbK6mNQWEJfkMf
(informacje dodane dziś tj. 23.04)
Proszę sporządzić notatkę na powyższy temat, naszkicować przykładowe nakrycia stołu.
Przyswoić nowe wiadomości.

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Sporządzanie dokumentacji podczas obsługi gości- faktura VAT. 

 

Wykonaj zadanie praktyczne- link poniżej - (wypełnij załączoną dokumentację)

 

Dodatkowo sporządź : - kartę obciążeń,

 

- procedurę check in,

 

- zadania poszczególnych działów podczas obsługi gości.

 

https://drive.google.com/file/d/1yWhu53QUKJARZ3GAi66VjLvGA3GPjoFi/view?usp=sharing

 

 Zadanie: Prześlij do oceny : formularz rezerwacji, kartę obciążeń i fakturę VAT.

 

 

Nowe informacje 21.04.20120r.

I TH

Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie.

 Temat: Usługi hotelarskie w transporcie lotniczym i lądowym.

Zapoznaj się z informacjami nt usług hotelarskich w transporcie lotniczym i lądowym z dostępnych podręczników oraz prezentacji 
poniżej (tylko transport
lotniczym i lądowym) :
https://prezi.com/pmfhzkjpzqw0/usugi-hotelarskie-w-srodkach-transportu/ Sporządź notatkę w zeszycie zgodnie z poniższymi punktami ( nie wysyłaj do zaliczenia notatki).

 

 1. Historia usług hotelarskich w transporcie lotniczym i lądowym .
 2. Rodzaje usług hotelarskich w transporcie lotniczym i lądowym.
 3. Kategorie miejsc w transporcie lotniczym – dostępne usługi w każdej klasie.

 

Zadanie: Odpowiedz na poniższe pytania i prześlij e-mailem celem zaliczenia do 28.04.20r.

 

 1. Co to jest rotel?
 2. Porównaj rodzaj świadczonych usług klasie ekonomicznej i klasie biznes w samolotach ?

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.

Temat: Organizacja usług specjalnych dla gości VIP.

Zapoznaj się z informacjami na temat gości VIP i związanej z nimi obsługi z prezentacji poniżej oraz podręcznika:
https://prezi.com/zdirtbsln6_8/vip-w-hotelu/
Sporządź notatkę zgodnie z poniższymi punktami (nie wysyłaj do oceny).

 

 1. Kim dla hotelu jest gość VIP?
 2. Przykłady gości VIP w hotelarstwie oraz ich systematyka (podział).
 3. Procedury obsługi gościa VIP (punkty)
 4. Cechy listu powitalnego dla VIP-a.
 5. Co to jest wstawka?
  

 

Zadanie: Odpowiedz na poniższe zadania prześlij e-mailem do 28.04.20r.

 

 1. Czym się różni procedura obsługi gości VIP?
 2. Wymień usługi jakie mogą być świadczone w hotelu gościom VIP (różne usługi, te płatne i bezpłatne).

 

Przedmiot: Usługi żywieniowe w hotelarstwie.
Temat: Przygotowanie bufetu śniadaniowego.

 

 1. Definicja śniadania bufetowego.
 2. Rodzaje bufetów śniadaniowych.
 3. Zalety i wady śniadania bufetowego.
 4. Zasady obowiązujące przy organizacji bufetu śniadaniowego.
 5. Rodzaje bufetów.

 

Poniżej link do załączników/zdjęć/prezentacji: 

https://photos.app.goo.gl/gtP4zKX2ovLEkjrt7
https://prezi.com/oe4pqn1ghmhr/to-i-owo-o-potrawach-sniadaniowych/
https://prezi.com/0nuw6vcin1ip/sniadania-hotelowe/

Zapoznaj się/ przypomnij sobie informacje nt śniadań i serwowanych potraw
Sporządź notatkę w zeszycie zgodnie z punktami (1-5). Następnie wykonaj zadanie poniżej i tylko zadanie prześlij do oceny.

Zadanie: Prześlij do 28.04.20r.
Na podstawie przeanalizowania tematu omów zalety i wady śniadania bufetowego?

 

Nowe informacje 17.04.20120r.

II TH

Przedmiot: Działalność recepcji. 
Temat: Ceny usług hotelarskich – rodzaje i zasady ustalania. Korzystając z podręcznika sporządź notatkę zgodnie z poniższymi punktami:

 

 1. Rodzaje cen stosowane w branży hotelarskiej.
 2. Definicja ceny.
 3. Wpływ ceny na sprzedaż usług hotelarskich.
  

 

Zadanie:Wyjaśnij co to jest rack rate oraz BAR(związane z cena:-)).
Prześlij do oceny do 21.04.20r.

Przedmiot: PDG
Temat: Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy.

Sporządź notatkę na ww temat. 

Przedmiot: Obsługa konsumenta.
Temat: Dobór kieliszków w zależności od rodzaju napojów – ćwiczenia.

W folderze do którego (link poniżej) zawarte są zadania, które należy zrobić i przesłać do sprawdzenia do 22.04.20r.
https://drive.google.com/drive/folders/1H-JG9h8PlzWInKWMm4sbK6mNQWEJfkMf?usp=sharing
Zadanie:Wykonaj i prześlij do oceny ćwiczenia

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Kontynuuj naukę na ww temat. Na stronie http://ratownicy.com.pl/pomoc.html znajdziesz wiele przydatnych informacji. 
Zastanów się i zapisz w zeszycie czy jest różnica (ewentualnie jaka) pomiędzy resuscytacją a reanimacją? (nie wysyłaj do oceny). 
Za tydzień test sprawdzający on line z tego tematu (wszelkie informacje techniczne podam w wiadomości na grupie). 

 

Nowe informacje 15.04.20120r.

I TH

Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie.

Temat: Usługi hotelarskie w transporcie kolejowym. Metody oceny jakości usług hotelarskich.

Zapoznaj się z informacjami nt usług hotelarskich w transporcie kolejowym z dostępnych podręczników oraz prezentacji poniżej 
(tylko transport kolejowy nie inne) :
https://prezi.com/pmfhzkjpzqw0/usugi-hotelarskie-w-srodkach-transportu/ Sporządź notatkę w zeszycie zgodnie z poniższymi punktami ( nie wysyłaj do zaliczenia notatki).

 

 1. Historia usług hotelarskich w transporcie kolejowym.
 2. Rodzaje usług hotelarskich w transporcie kolejowym.
 3. Kategorie miejsc w wagonach sypialnych. - w tym minimalne wyposażenie wagonów sypialnych.
  

 

Zadanie: Odpowiedz na poniższe pytania i prześlij e-mailem celem zaliczenia przed następną planowaną lekcją tj. do 20.04.20r.

 

 1. Co to jest kuszetka?
 2. Kto to jest steward i jaki zakres usług świadczy?

 

Nowe informacje 07.04.20120r.

I TH

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.
Temat: Usługi w zakresie opieki nad dziećmi. Ćwiczenia w zakresie usług odnowy biologicznej. 

     1.Powtórz poznane już usługi w zakresie odnowy biologicznej (można skorzystać z prezentacji poniżej: 

https://prezi.com/hqutar1zstqn/usugi-dodatkowe-w-hotelu/

2. Zapoznaj się z usługami opieki nad dziećmi i młodzieżą w hotelu (prezentacja poniżej) oraz sporządź notatkę nt:

1) Rodzaje usług dla dzieci i młodzieży w hotelu (wymień i krótko scharakteryzuj).

2) Wskaż urządzenia i sprzęty potrzebny do realizacji usług opieki nad dziećmi w hotelu

https://prezi.com/6aikbty86tbr/usugi-hotelarskie-w-zakresie-opieki-nad-dziecmi/

Zadanie:Odpowiedz na poniższe zadania i notatkę prześlij e-mailem przed następną planowaną lekcją wg planu.
       1. Wskaż różnicę pomiędzy SPA a Wellness.
       2. Rodzaje saun (parametry) oraz korzyści z ich stosowania.
       3. Wymagania kategoryzacyjne w zakresie obiektów noclegowych.
       4. Co to jest krenoterapia i estetoterapia.

Przedmiot: Usługi żywieniowe w hotelarstwie.
Temat: Przygotowanie sali konsumenckiej do funkcji śniadaniowej.

Zapoznaj się z informacjami na powyższy temat z podręcznika. Sporządź notatkę (nie wysyłaj do oceny. Odpowiedz pisemnie w zeszycie 
na poniższe zadanie oraz
prześlij celem zaliczenia.
Zadanie:Zaproponuj wybranym typom gości najlepszą dla nich formę serwowania śniadania (podaj wyjaśnienie dlaczego taka propozycja) -
gość VIP, wycieczka młodzieży, rodzina z dziećmi, osoba niepełnosprawna z opiekunem, gość indywidualny-1 osoba, grupa dorosłych turystów
zwiedzających o wczesnego poranka.

Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie.

Temat: Analiza struktur organizacyjnych wybranych obiektów noclegowych. 
Usługa hotelarska – definicja, cechy, podział, metody oceny.

Przypomnij sobie i usystematyzuj wiadomości nt struktury organizacyjnej hotelu. Poniższa prezentacja ułatwi ci to zadanie:
https://prezi.com/hmzzv3laufkr/struktura-organizacyjna-obiektu-swiadczacego-usugi-hotelarskie/
Zapoznaj się i powtórz wiadomości w zakresie usług dodatkowych w obiektach noclegowych.
Przypomnij sobie podział usług i jego charakterystykę. Uporządkuj wiadomości robiąc notatkę.
Odpowiedz na poniższe pytanie i prześlij e-mailem celem zaliczenia (termin do 16.04)

Zadanie: 1. Wymyśl i scharakteryzuj nową usługę dodatkową świadczoną w obiekcie noclegowym (usługę, której dotychczas nie znałeś) - 
uruchom swoją wyobraźnię:).

II TH

Przedmiot: Działalność recepcji. 
Temat: Rachunek hotelowy gościa – ogólne zasady.

Sporządź notatkę wykorzystując informację z podręcznika i innych dostępnych źródeł (nie wysyłaj do oceny). Skorzystaj również z informacji 
zawartych w poniższej prezentacji.
https://prezi.com/5hchzwlm79pd/zasady-rozliczania-kosztow-pobytu-gosci-w-hotelu/
 

Nowe informacje 02.04.20120r.

II TH

Przedmiot: PDG
Temat: Pojęcie i rodzaje inflacji.

Zapoznaj się informacjami nt inflacji z prezentacji (link poniżej). Sporządź notatkę w zeszycie wg poniższych punktów:
        1. Istota inflacji.
        2. Rodzaje inflacji.
        3. Przyczyny inflacji.
        4. Koszty i skutki inflacji.

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/inflacja

Zadanie: Prześlij e-milem odpowiedzi na powyższe punkty( 1-4).
        Zadanie prześlij do 8.04.2020r.

Przedmiot: Obsługa konsumenta.
Temat: Rodzaje i przeznaczenie naczyń szklanych. Mycie i pielęgnacja zastawy stołowej.


Zapoznajcie się z rodzajami naczyń stołowych oraz i przeznaczeniem (zdjęcia materiałów prześlę na grupę) oraz wykonajcie
notatkę w zeszycie. Proszę przyswoić przeznaczenie sztućców i zastosowanie w zależności od potraw. Proszę dokładnie przeanalizować nowy materiał….wkrótce sprawdzenie wiadomości. Zadanie prześlij e-mailem do 8.04.2020r. Zadanie: 1. Omów zastosowanie sztućców serwisowych. Podaj przykłady. 2. Wymień sztućce specjalne, omów ich zastosowanie i sposób użycia. Przedmiot: Działalność recepcji. Temat: Proekologiczne rozwiązania stosowane w obiektach noclegowych. Zapoznaj się z informacjami nt proekologicznych rozwiązań wykorzystując informacje z podręcznika a także podane poniżej.
Wykonaj notatkę w w zeszycie oraz zrób zadanie. Zadanie prześlij e-mailem do 8.04.2020r.
https://prezi.com/cbwgqermng_w/rozwiazania-proekolgiczne-stosowane-w-obiektach-hotelarskich/ https://www.wszystko-do-hotelu.pl/artykuly/proekologiczne-rozwiazania-w-hotelu-od-czego-zaczac.html Zadanie: 1. Rozwiązania proekologiczne w j.m i gastronomii hotelowej. 2. Co to jest ekoetykieta? Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie. Temat: Zasady udzielania pierwszej pomocy. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji (link poniżej). Przeanalizuj, naucz się nowych informacji. Sporządź notatkę w zeszycie nt postępowania na wypadek różnych zagrożeń.

https://drive.google.com/file/d/1jZcGlGYlLfLDJdCcaRHn-B717AJWztwe/view?usp=sharing

 

Nowe informacje 01.04.20120r.

 Przekazuję kolejne informacje, materiały i zadania do wykonania. Termin wykonania zadań to (środa 8.04 włącznie). Zadania proszę przesłać e-mailem.

I TH

Przedmiot: Usługi żywieniowe w hotelarstwie.
Temat: Planowanie menu śniadaniowego. Formy serwowania śniadań- ogólna charakterystyka.

Zapoznaj się z formami serwowania śniadań. Przeanalizuj temat w podręczniku (str. 125-132). 
Obowiązkowo sporządź notatkę w zeszycie.

Zadanie: Wypełnij Kartę pracy nr.1 (załączona w linku poniżej) i prześlij do oceny.

https://drive.google.com/file/d/1Ty0twcfTKvccHNm2N49xXlEi3NuOF2ek/view?usp=sharing

IV TŻ

Przedmiot: Usługi gastronomiczne.
Temat:Praca zespołowa – planowanie. Zespół i jego członkowie.

Wyszukaj informacje nt zagadnień zawartych w temacie. Określ znaczenie pracy zespołowej w kontekście wydajności pracy. 
Przeanalizuj sposoby pracy zespołowej oraz zakres podziału obowiązków. Formy pracy różnych zespołów. Zadanie: 1. Wymień zalety i wady pracy zespołowej. 2. Co wpływa na dobrą pracę zespołowa? 3. Cechy pracy zespołowej.

Nowe informacje 27.03.20120r.
Witam serdecznie ponownie oraz dziękuję wszystkim za zaangażowanie i sumienne przesyłanie wykonanych zadań. 
Wkrótce w oddzielnej wiadomości do klas (na komunikatorach grupy) podam listę osób, których prace do mnie 
dotarły. Sukcesywnie będę dodawać nowe materiały i małe zadanka:). Proszę śledzić moje wpisy, szczególnie w
dniach w których wg planu mielibyśmy lekcje.Poniżej tematy lekcji i zakres materiału nauczania do przyswojenia
i przećwiczenia w różnych zaproponowanych formach.
Proszę tematy lekcji zapisywać w zeszytach przedmiotowych
i postępować wg moich wskazówek.

II TH

Przedmiot: PDG
Temat: Bezrobocie – istota, rodzaje, stopa bezrobocia.

Proszę w zeszycie sporządzić notatkę wg punktów:
 1. Definicja bezrobocia.
 2. Rodzaje bezrobocia.
 3. Przyczyny i skutki bezrobocia. 
Zadanie do wykonania w zeszycie i przesłanie mi zdjęć do oceny:
 1. Aktualny poziom bezrobocia w Polsce i krajach sąsiadujących.
 2. Czy bezrobocie jest potrzebne (uzasadnij)? 
Przedmiot: Obsługa konsumenta.
Temat: Rodzaje i przeznaczenie naczyń stołowych.

Zapoznajcie się z rodzajami naczyń stołowych oraz i przeznaczeniem (zdjęcia materiałów prześlę na grupę) oraz 
wykonajcie notatkę w zeszycie. Proszę przyswoić przeznaczenie naczyń stołowych i zastosowanie w zależności
od potraw. Zadania BRAK:) Przedmiot: Działalność recepcji. Temat: Redagowanie odpowiedzi na reklamacje. Proszę powtórzyć wszystkie informacje poznane na poprzedniej lekcji nt reklamacji. ZadaniePrzesłać odpowiedź na reklamację zgodnie z zadanym problemem na ostatniej lekcji (pamiętacie chyba te
zdjęcia różnych problemów). Można przesłać zdjęcie zapisów w zeszycie lub odpowiedź napisaną na w oddzielnym
dokumencie na komp.
Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie. Temat: Rozliczenie i pożegnanie gości – faktura VAT, paragon fiskalny, wydruk z terminala. Dokumentacja kompleksowej obsługi gości. Jeszcze raz przeanalizujcie wykonane zadanie z dnia 19.03.20r Zadanie Proszę przesłać e-mailem wskazane poniżej dokumenty do oceny:
 • faktura VAT
 • karta rezerwacyjna
 • potwierdzenie rezerwacji
IV TŻ

Przedmiot: Usługi gastronomiczne.
Temat: Doskonalenie zawodowe – źródła i motywacja.

Proszę przypomnieć sobie zakres materiału z poprzednich lekcji nt etyki zawodowej pracownika gastronomii, 
pozytywnych i negatywnych zachowań itp. Zadanie Następnie sporządzić notatkę na temat zagadnień zawartych w temacie czyli dotyczących doskonalenia
zawodowego (możliwości, przydatne umiejętności, konieczne umiejętności itp.). Notatkę wysłać na mój e-mail.
I TH Przedmiot: Organizacja pracy w hotelarstwie. Temat: Struktura organizacyjna hotelu – zadania poszczególnych pionów. Przykładowe stanowiska pracy w pionach organizacyjnych hotelu. Sporządź notatkę w zeszycie - podręcznik Rozdz. 2.4. Organizacja współczesnego hotelu, wg punktów:
 1. Podstawowe komórki organizacyjne w hotelu.
 2. Systemy organizacyjne w hotelu (piony).
 3. Przykładowe stanowiska pracy występujące w poszczególnych pionach (krótka charakterystyka zakresu 
  obowiązków).
Zapoznać się z nowymi treściami – przeanalizować, przemyśleć… poćwiczyć.
W następnym tygodniu będą zadania/ćwiczenia na bazie powyższych treści.

Kl. II TH

1. Rozwiąż test podany w linku poniżej. Rozwiązanie zapisz w zeszycie i prześlij e-mailem  (termin do    23.03.20r)

https://drive.google.com/open?id=1OlSMD6j_eiQkpRdWwZDHw0DD7c95oVi1

2. Wykonaj zadanie praktyczne- link poniżej - (wypełnij załączoną dokumentację) - zadanie będzie sprawdzone po powrocie do szkoły.

https://drive.google.com/open?id=1tVFQtnmjibwHnRtXkgHUL7iZ-u1mqstP

   Do załączonego zadania wykonaj zadania dodatkowe (zapisz w zeszycie przedmiotowym)

         1) Procedura check in   i check out.

         2) Zadania poszczególnych działów hotelu wykonane podczas obsługi gości.

         3) Wykonaj kartę obciążeń.

Kl. I TH

Przedmiot: Pracownia technik pracy w hotelarstwie.

Temat: Organizacja usług odnowy biologicznej -usługi rehabilitacyjne, Wellness & SPA.

Sporządź notatkę w zeszycie zgodnie z poniższymi punktami:

  1) Istota usług rehabilitacyjnych (definicja, opisane rodzaje).

  2) Definicja SPA & Welless.

  3) Rodzaje usług SPA & Wellness.

  4) Wymagania kategoryzacyjne dla wszystkich obiektów w zakresie usług odnowy biologicznej

Wykonaj prezentację nt "Usługi odnowy biologicznej w obiektach noclegowych"
Prezentacja powinna zawierać min.20 slajdów. Proszę przesłać na podany powyżej e-mail do 25.03.2020r. Powyższe treści zostaną sprawdzone podczas pracy pisemnej po powrocie do szkoły. Dodatkowo każdy uczeń musi posiadać notatkę w zeszycie..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER