Witajcie - klasa I TFa

Szczegóły

klasa I TFa matematyka

22.10.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem: Działania na zbirach opracowanym w podręczniku na 59-62 oraz z poniższą lekcją:
https://www.youtube.com/watch?v=BJ5xE5LTaWs

W ramach zadania domowego proszę o rozwiązanie zadań 2 oraz 4 ze strony 62.
Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę odesłać do mnie w wiadomościach prywatnych w aplikacji messenger.

20.10.2020

Dziś rozpoczynamy nowy dział: Język matematyki
Temat pierwszy to Zbiory. Proszę o zapoznanie się z tematem opracowanym w Waszym podręczniku na stronach 56 - 58 oraz opracowanym tu: zbiory
Proszę o rozwiązanie zadań ze strony 58.

19.10.2020

W ramach powtórzenia materiału o liczbach rzeczywistych proszę o zapoznanie się i przerobienie poniższych zestawów zadań: zestaw1zestaw2

klasa I TFa rejestracja obrazu

23.10.2020

Proszę zapoznać się z zamieszczonym materiałem:
https://zsrnam-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bury_j_zsrnam_onmicrosoft_com/ER4W3NdlzlBLmTnNcOjCB8YBsBwBvvz_oJSHcYD4Q-YpPw?e=tC4mU0

 Proszę o wyszukanie w zasobach internetowych po dwa przykłady zdjęć z kompozycji dynamicznej i statycznej. Następnie proszę wykonać po jednym autorskim zdjęciu z podanych kompozycji. Przykłady zdjęć i zdjęcia autorski proszę odesłać do mnie w wiadomości milowej (e-dzienniku) do dnia 30.10.2020

19.10.2020

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonym materiałem na temat Światła, oraz sporządzenie notatek w zeszycie przedmiotowym. 

klasa I TFa pracownia rejestracji obrazu

 

klasa I TFa teoria obrazu

21.10.2020

W dniu dzisiejszym kontynuujemy temat w oparciu o materiały z dnia wczorajszego. Proszę o utworzenie notatki w zeszycie przedmiotowym.

 20.10.2020

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonym dokumentem:
https://epodreczniki.pl/a/cyfrowa-obrobka-fotografii/DPxRp58M7

W ramach możliwości proszę o wykonanie podanych ćwiczeń.
(temat ten będzie realizowany przez 2 jednostki lekcyjne)

klasa I TFa urządzenia

 20.10.2020

Proszę o zapoznanie się prezentacją Funkcje aparatu cyfrowego i utworzenie notatek w zeszytach przedmiotowych. 

   
© ALLROUNDER