Bodzioch Dorota

Szczegóły

W ramach powtórek historycznych wszystkich Was zachęcam do przeglądania poniżej podanych stron:

https://historia.org.pl

 

 

https://historykon.pl

https://napoleon.org.pl

https://histmag.org

http://www.polska1918-89.pl

https://ciekawostkihistoryczne.pl

 

Klasa I TFa

  1. Proszę o utrwalenie wiedzy z podręcznika od str. 140 do str. 171
  2. Ćwiczenia podsumowujące wiedzę:

- przedstaw największe dokonania Justyniana Wielkiego

- wymień czynniki, które umożliwiły Atenom szybkie podboje

- wyjaśnij w jaki sposób chrzest Chlodwiga wpłynął na rozwój państwa Franków

- scharakteryzuj dokonania Karola Wielkiego. Oceń które z nich okazały się najbardziej trwałe

- wskaż różnice pomiędzy cesarstwem Karola Wielkiego, a cesarstwem uniwersalnym, które planował utworzyć Otton Wielki.

     3. Dla zainteresowanych:

-  J. Strzelczyk, Otton, Wrocław 2009

- G. Buhrer – Thierry, Imperium Karola Wielkiego, tłum. B Spieralska – Kasprzyk, Warszawa 2004

- K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004

- K. Armstrong, Krótka historia islamu, tłum. J Włodarczyk, Wrocław 2004

 

Dzień dobry  26.03.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem: Feudalizm i społeczeństwo stanowe.

Proszę uzupełnić temat po zapoznaniu się ze str.185 temat 6 przepisując do zeszytu.

Ćwiczenie utrwalające wiedzę:

1. Wymień charakterystyczne cechy Społ .feudalnego, wyjaśnij jakie przemiany je ukształtowały.

Zadanie domowe: wyjaśnij pojęcia:

1. hołd lenny

2. wasal

3. senior

4. system lenny

5. wykonaj w zeszycie tzw: drabinę feudalną {możesz posiłkować się podręcznikiem}str.174

6. przedstaw na czym polegał etos rycerski.

 

Temat: Pierwsze państwo słowian   31.03 2020

Proszę zapoznać się z tematem na str.178 następnie przepisać do zeszytu temat 7 str. 185.

Ćwiczenie utrwalające wiedzę:

1. Wyjaśnij na czym polegała pierwotna kultura słowian

2. wyjaśnij dlaczego dynastia czeska nosiła nazwę Przemyślidów, a ruska Ruryrkowiczów.

Zadanie domowe:

Proszę napisać krótką biografię Cyryla i Metodego{ misjonarzy z Bizancjum} Wyjaśnij co znaczy słowo Cyrylica.

 

Proszę zapoznać się z tematem str. 188-192.

Temat: Pradzieje ziem Polskich.       03.04.2020

Proszę uzupełnić temat po zapoznaniu się ze str. 222 temat przepisać do zeszytu.

Ćwiczenie: uporządkuj swoją wiedzę na podstawie karty pracy ucznia str.93.

Zadanie domowe - wyjaśnij pojęcia:

- Homo sapiens

- Homo erectus

- koczowniczy tryb życia

- gospodarka wypaleniskowa

- kultura archeologiczna

- epoka brązu

- kultura łużycka

- osada w Biskupinie

- szlak bursztynowy

- ród

- plemię.

karta pracy, pojęcia na ocenę.

 

 Temat:  Początek państwa Polskiego                08.04.2020

Proszę zapoznać się z tematem str.193-198, następnie przepisać do zeszytu po zapoznaniu się ze str. 222 - temat 2.

Ćwiczenie uporządkuj swoją wiedzę na podstawie karty pracy ucznia str.96.

Zadanie domowe:

- wypisz plemiona Polski{pierwsze}

- kim była Dobrawa?

- w którym roku Mieszko I przyjął chrzest?

- co to jest baptysterium?

- kim był Jordan?

- dlaczego dokument Dagome iudex jest bezcennym?

Dla zainteresowanych: Opisz obraz Jana Matejki pt:Zaprowadzenie chrześcijaństwa.

Zadania proszę przysyłać na : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Temat: Panowanie Bolesława Chrobrego                      15.04.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 199- 207

Proszę uzupełnić temat, po zapoznaniu się ze str. 222 temat 3, proszę przepisać do zeszytu - dziękuje

1. Ćwiczenie:

- Oceń jakie znaczenie dla polskiej państwowości miała pielgrzymka Cesarza Ottona III do Gniezna w 1000 r.

Zadanie domowe do zeszytu wyjaśnij

- znaczenie słowa Chrobry

- gdzie była siedziba arcybiskupstwa- miasto?

- opisz włócznię Św. Maurycego str. 200

- gróżyna 

- grody

- monarchia, m. patrymonialna

- denar

- zrób analizę {drzwi Gnieżnieńskich} str. 206-207

 

Temat: Kryzys monarchii Piastów                  22.04.0202

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 208-211

Proszę uzupełnić temat z podręcznika, po zapoznaniu się ze str. 222 temat 4 przepisujemy do zeszytu.

1.Ćwiczenie:

- wymień zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny osłabienia Polski po śmierci Bolesława Chrobrego?

- wyjaśnij, czym Kazimierz Odnowiciel zasłużył na przydomek - Odnowiciel-

Zadnie domowe - opisz

- opisz panowanie Kazimierza Odnowiciela str. 211.

 

Temat: Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego                       29.03.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 212 - 216

Proszę uzupełnić temat, po zapoznaniu się ze str. 222 temat 5, przepisać do zeszytu.

Ćwiczenie:

1. porównaj politykę zagraniczną B.Śmiałego z polityką B. Krzywoustego

2. wymień kraje w których B. Krzywousty dokonał interwencji.

Zadanie domowe do zeszytu:

- opisz konflikt króla B. Śmiałego z Biskupem.

 

Temat: Testament Bolesława Krzywoustego.                                06.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 217 - 221

Proszę uzupełnić temat , po zapoznaniu się ze str. 222 temat 6 do zeszytu.

Ćwiczenie:

- podaj w jaki sposób określano kwestię następstwa tronu po śmierci B. Krzywoustego?

- wymień przyczyny załamania się systemu senioratu w Polsce?

- wyjaśnij w jaki sposób powstało rycerstwo w Polsce?

 

Zadanie domowe do zeszytu:

- zasada senioratu

- testament

- pryncypat

- immunitet

- rycerstwo.

 

Temat: Między cesarstwem a papiestwem.                               13.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 226-231

Proszę uzupełnić temat, po zapoznaniu się z podręcznika str.280-temat 1 przepisać do zeszytu.

Ćwiczenia do zeszytu:

- przedstaw przejawy kryzysu Kościoła w IX- X wieku.

- wymień przyczyny sporu między Grzegorzem VII a Henrykiem IV

- wymień pierwsze reformy wew. Kościoła i podaj gdzie zostały one przeprowadzone.

 

 

Temat: Wyprawy krzyżowe                                              14.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 232- 241

Proszę uzupełnić notatkę, po zapoznaniu się z podręcznika str.280- temat 2 -przepisać do zeszytu.

Zadanie domowe do zeszytu na ocenę:

- przyczyny

- przebieg -kiedy- ile-nazwy

- skutki wypraw krzyżowych

- co to jest krucjata, wyprawa krzyżowa.

 

Temat: Najazdy Mongolskie                                                            19.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 242-247

Proszę uzupełnić temat, po poprzednim zapoznaniu się str.280 temat 3- przepisać do zeszytu.

1.Ćwiczenie- do zeszytu

- wyjaśnij w jaki sposób armia Czingis- chana, różniła się od ówczesnych armii europejskich.

- wypisz cechy imperium zbudowanego przez Czingis-chana, które mogły się przyczynić do jego szybkiego rozpadu.

- przedstaw wpływ, jaki wyprawy Mongołów wywarły na kraje europejskie.

 

Temat: Wieś i miasto w średniowieczu.                                         21.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 248-256

Proszę uzupełnić temat, po poprzednim zapoznaniu się str. 280 temat- 4 do zeszytu.

1.Ćwiczenie do zeszytu

- opisz społeczeństwo średniowiecznego miasta.

Zadanie domowe do zeszytu

- weksel

- Hanza

- gildie

- cechy

- targi

- czynż pieniężny

- gospodarka naturalna

- dwupolówka

- trójpolówka

- młyn wodny

 

Temat:Kościół w Średniowieczu.                                          26.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 257-264

Proszę uzupełnić temat, po uprzednim zapoznaniu się z podręcznika str. 280- temat 5 do zeszytu.

1.Ćwiczenia do powtórzenia:

- wyjaśnij jakie były okoliczności i przyczyny powstania ruchów żądających ubóstwa Kościele.

- wskaż podobieństwa i różnice pomiędzy: cystersami, franciszkanami i dominikanami.

- przedstaw na czym polegał kryzys w Kościele w póżnym średniowieczu.

Zadanie domowe do zeszytu:

- niewola awiniońska

- antypapież

- wielka schizm zachodnia

- szkoły przyparafialne

- krótka biografia Franciszka z Asyżu.

 

Temat: Europa póżnego średniowiecza.                                                28.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 265-271

Proszę przepisać temat, po uprzednim zapoznaniu się z podręcznika str.280- temat 6 do zeszytu.

Zadanie domowe do zeszytu:

- przedstaw wydarzenia, które przyczyniły się do kryzysu w póżnośredniowiecznej Europie.

- oceń czy upadek Konstantynopola można uznać za symboliczny koniec średniowiecza. Uzasadnij swoją opinie.

 

 

Klasy II (TII, TAH, TŻR, TF)

  1. Proszę o utrwalenie wiedzy z podręcznika od str. 95 do str. 121
  2. Ćwiczenia: Proszę przeczytać krótką biografię Marii Skłodowskiej – Curie.

Proszę omówić – dokonania Polaków, którzy otrzymali nagrodę Nobla

 

Dzień dobry  26.03.2020

Proszę zapoznać się z tematem

T: Pierwsza wojna światowa str.130-135 podręcznik

przypominamy sobie daty związane z wybuchem I wojny światowej:

1. 28. 06.1914

2. 11.11.1918

3. układ sił międzynarodowych {trójprzymierze, trójporozumienie}

Ćwiczenie:

1. Wyjaśnij znaczenie kompromisu zawartego pomiędzy Dmowskim i Piłsudskim w latach 1918-1919.

Zadanie domowe: wyjaśnij

1. Rada Regencyjna

2. mały traktat wersalski

3. krótka biografia J.I Paderewskiego- notatka.

 

Temat: Kształtowanie się granic  31.03.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem str.136-141.

Następnie wykonaj zadanie na ocenę:

1. Jaki wpływ te wydarzenia miały na kształtowanie się granic

2. Powstanie Wielkopolskie

3. Powstania Śląskie 3

4. Bitwa Warszawska

5. Podział Śląska Cieszyńskiego

6. Plebiscyt na Warmii, Mazurach, Powiślu.

 

 

Proszę zapoznać się z tematem na str.142-148.

Temat: Demokracja czy sanacja.              03.04.2020

Ćwiczenie:

- scharakteryzuj ustrój państwa polskiego przed i po przewrocie majowym?

- wyjaśnij dlaczego J. Piłsudski nie zdecydował się zostać prezydentem?

- podaj zalety i słabości sceny politycznej II RP?

Zadanie domowe: na ocenę

- opisz- porównaj konstytucję z 17.03.1921 z konstytucją z 24.04.1935?

- opisz zamach majowy z 12.05.1926

- wypisz prezydentów II RP.

 

Zapoznaj się z tematem ze str.149-153.

Temat: II Rzeczpospolita.        08.04.2020

Ćwiczenie:

- przedstaw ogólną sytuację na ziemiach polskich po 1918 r.?

- scharakteryzuj gospodarkę II RP

- wymień reformy przeprowadzone w okresie międzywojennym w Polsce?

Zadanie domowe:

- Biografia Eugeniusza Kwiatkowskiego

- wymień narodowości zamieszkujące II RP.

Zadania i ćwiczenia przesyłacie : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Temat: Polacy podczas II wojny światowej                       15.04.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 154-160

1. Ćwiczenie

- wyjaśnij dlaczego pakt Ribbentrop- Mołotow, określany jest czwartym rozbiorem Polski

- oceń działalność rządu na emigracji?

zadanie domowe do zeszytu:

- wymień postanowienia układu Sikorski- Majski?

- wymień głównych przedstawicieli rządu polskiego na emigracji?

 

 

Temat: W okupowanej Polsce                         22.04.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 161- 168

1.Ćwiczenie: 

- wyjaśnij motywy polityki okupantów, wobec polskich elit, które grupy społeczne były szczególnie zagrożone przez działania niemieckie i sowieckie?

- opisz działania okupantów przeciwko narodowi polskiemu?

zadanie domowe- wyjaśnij:

- nadzwyczajna akcja Pacyfikacyjna - tzw: akcja AB?

- mord Katyński?

- wymień polskie organizacje podziemia od 1939 - 1945 do rozwiązania AK?

- krótka biografia Witolda Pileckiego.

 

Temat: Powstanie Warszawskie.                                      29.04.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika ze str. 167.

Zadanie domowe do zeszytu: na ocenę

- przyczyny

- przebieg

- skutki Powstania Warszawskiego

- oceń słuszność wybuchu powstania.

 

Temat: Polska Ludowa niepodległa czy zależna.                                06.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika ze str. 169 - 175.

Ćwiczenie:

- przedstaw konsekwencje włączenia Polski do sowieckiej strefy wpływów?

- scharakteryzuj postawy Polaków po II wojnie światowej?

Zadanie domowe:

- oceń czy powojenna Polska była krajem suwerennym? Uzasadnij swoją opinię?

- podaj przykłady oporu Polaków wobec władz komunistycznych?

 

Temat: Drogi do wolności.                                    13.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem ze str. 176-183

Ćwiczenia do zeszytu:

- opisz początki Solidarności w Polsce?

- władza kontra społeczeństwo od 13 .XII- 1981

Zadanie domowe do zeszytu:

- biografia Anny Walentynowicz

- biografia Lecha Wałęsy.

 

 

Temat: Okrągły stół.                                                      20.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem str. 181-183

Ćwiczenie do zeszytu:

- opisz fenomen okrągłego stołu?

- opisz wybory czerwcowe 04.06.1989

- napisz dlaczego sejm wybory czerwcowe 1989 nazwano {sejmem kontrolowanym}.

 

Rozpoczynamy drugi moduł podręcznika :Poznać przeszłość- Rządzący i rządzeni.

Temat: U żródeł demokracji i republiki.                                                               26.05.2020

Temat powiązany z tematem kolejnym.

 

Temat: Obywatel w polis ateńskiej.

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 6-11

1. Ćwiczenia do zeszytu

- wypisz sposoby uzyskania obywatelstwa w Atenach

- wymień prawa i obowiązki obywateli w polis

- jaki udział miał obywatel Aten w sprawowaniu władzy.

 

 

 

 

 

 

 

Klasy III (Tia, TIb, TŻ)

  1. Proszę o utrwalenie wiedzy z podręcznika od str. 91 do str. 120
  2. Ćwiczenia: Określ motywy działania zdobywców Nowego Świata

 

Temat: Sojusznik zza Atlantyku  31.03.2020

Proszę zapoznać się z tematem na str.128-133.

Zadanie domowe, wyjaśnij:

1. konstytucja USA 1787

2. stany północne

3. stany południowe

4. wojna secesyjna

5. konfederaci

6. unia

7. imigracja

8. wymień 14 punktów planu Wilsona {na ocenę}

 

Temat: Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych. 26.03.2020

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str 120-124

Następnie wykonać ćwiczenia:

1. Wymień reformy przeprowadzone przez cesarza Mutsuhito.

2. Oceń wpływ kolonializmu na państwa europejskie, wymień przykłady widoczne we współczesnym świecie.

 

 

Proszę zapoznać się z tematem ze str.134-138.

Temat: Stany Zjednoczone Demokratycznym Supermocarstwem.       03.04.2020

1. Wymień przyczyny wzrostu USA na arenie międzynarodowej po 1945 r?

Zadanie domowe:

- opisz atak na Pearl Harbol 07.12.1941

- opisz plan Marshalla

- zimna wojna

- Żelazna kurtyna

- powstanie NATO.

 

Temat: "Żandarm Świata"   str.138-140            08.04.2020

1. Oceń wpływy polityki Ronalda Reagana na przebieg rywalizacji amerykańsko- radzieckiej?

2. omów rolę USA jako {żandarma świata}?

Zadanie domowe:

- wyjaśnij na czym polegała {Jesień Narodów} w Europie po 1989 r?

zadania przesyłacie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Temat: Kres imperiów kolonialnych                                 15.04.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 141- 149

1. Ćwiczenie:

- oceń wpływ II wojny światowej na znaczenie europejskich mocarstw kolonialnych?

- wyjaśnij, czy, Twoim zdaniem, postkolonialne państwa afrykańskie mogą prowadzić całkowicie suwerenną politykę. Uzasadnij swoją wypowiedz?

 

Temat: Między wolnym handlem a protekcjonizmem.                       22.04.2020

Proszę zapoznać się tematem z podręcznika str.150-153

1.Ćwiczenie:

- wyjaśnij na czym polegają ,polityka wolnego handlu oraz polityka protekcjonizmu/

Zadanie domowe do zeszytu:

- opisz początki integracji europejskiej?

- wymień cle europejskiej wspólnoty gospodarczej?

 

Temat: Na drodze do globalizacji.                             29.04.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 160.

Ćwiczenie:

- wskaż pozytywne i negatywne - Twoim zdaniem konsekwencje współczesnego handlu międzynarodowego?

- przedstaw swoją opinię na temat integracji europejskiej w kontekście relacji Europejczyków?

 

Temat: Globalizacja szanse czy zagrożenia.                         06.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 154-159.

Temat jest Wam znany dla przypomnienia.

Ćwiczenia:

- przedstaw przyczyny i przejawy globalizacji?

- podaj przykłady zagrożeń: społecznych, politycznych, ekologicznych które wynikają z globalizacji?

Zdanie domowe:

- wymień nazwy firm - kilka międzynarodowych z których działalnością stykasz się w codziennych sytuacjach?

 

Kolejny moduł podręcznika cz. IV

Poznać przeszłość, wojna i wojskowość.

Proszę zapoznać się z tematem ze str. 6-12

Temat: Wojny w starożytnej Grecji.                                                    13.05.2020

Ćwiczenia do zeszytu:

- opisz przyczyny, przebieg wojny grecko- perskiej?

- opisz przyczyny i skutki wojny peloponeskiej?

- podaj czynniki decydujące o potędze militarnej Sparty i Aten?

 

Temat: Imperium Aleksandra Wielkiego.                                        20.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem str. 13-18

Ćwiczenia:

- wymień przyczyny sukcesów Aleksandra Wielkiego?

- omów stosunek Macedończyków do podbitej ludności i wyjaśnij od czego on zależał?

 

Temat: Ekspansja Rzymu w czasach Republiki                                      26.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 19-26

1.Ćwiczenie - do zeszytu

- przedstaw największe etapy rzymskiej ekspansji terytorialnej w okresie republiki

- omów zmiany zachodzące w armii rzymskiej do I w. p.n.e

- opisz reguły, którymi Rzymianie kierowali się w polityce międzynarodowej.

 

Temat: Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie.                            28.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem str. 28-34

1.Ćwiczenie- do zeszytu

- przedstaw przebieg i skutki kryzysu republiki rzymskiej w I w. p.n.e

- przedstaw założenia pax Romana. Wyjaśnij skutki dla mieszkańców Rzymu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV (TOT,TŻ, TI)

  1. Proszę o utrwalenie wiedzy z podręcznika od str. 103 do str. 123
  2. Ćwiczenia: Odszukaj w różnych źródłach informacje o rozwiązaniach które zawdzięczamy Napoleonowi. Omów słabości i zalety Księstwa Warszawskiego

Dzień dobry

Proszę o zapoznanie się z tematem str. 132-139

Temat: I wojna Światowa  26.03.2020

Ćwiczenia:

1. początek-zakończenie I wojny św.

2. co to była wojna pozycyjna

3. tzw: wielka wojna

Zadanie domowe:

Opisz powstanie Ligii Narodów.

 

Temat: Wojna totalna    31.03.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika str.140-147

Zadanie domowe:

1.Wyjaśnij dlaczego front wschodni miał decydujące znaczenie podczas II wojny światowej.

2. porównaj przebieg I i II wojny światowej.

 

 

Proszę zapoznać się z tematem str.150-154.

Temat: ONZ i PAX AMERICANA.      03.04.2020

Ćwiczenia:

- wymień dlaczego państwa założycielskie ONZ, przyjęły Kartę Narodów Zjednoczonych?

zadanie domowe:

- wyjaśnij co znaczy Pax Romana i kto go ogłosił?

- od kiedy obowiązywał Pax Britannica?

- od kiedy obowiązuje Pax Americana?

 

Temat:Wizje globalnej zagłady. str.155-161                      08.04.2020

Ćwiczenia:

- oceń skale zagrożeń terroryzmem, lub konfliktami zbrojnymi we współczesnym świecie?

Zadanie domowe:

- przypomnij sobie informacje o Hiroszimie i Nagasaki?

- wyścik zbrojeń

- bomba wodorowa, neutronowa

- co to jest ruch milenarystyczny?

- wymień naukowe wizje zagłady?

Zadania przesyłamy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

KL I  TI, TH, TF, TAZ- WOK

 

dzień dobry

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.131-144

Temat: Fotografia siła pojedyńczego obrazu   26.03.2020

Ćwiczenia do zeszytu:

1. wypisz rodzaje fotografii {czerwony druk}

2. wymień cechy współczesnej fotografii str. 131 {5 cech}

3. wyjaśnij czym jest fotografia str 131.

zadnie domowe:

Dokonaj interpretacji fotografii : Matka tułaczka...DOROTHEA LANGE.

 

Temat: Film magia ruchomych obrazów.  31.03.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str.145-160 następnie wykonać polecenie do zeszytu.

1. wypisz rodzaje filmów {czerwony druk}

2. wymień cechy współczesnego kina str.145

3. wyjaśnij czym jest film str.145

Zadanie domowe:

1.Omów dowolny film str. 154-155, wykorzystaj dowolny kadr, opisując szczegółowo. Zadanie na ocenę.

 

 

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str.161-172.

Temat: Telewizja medium dla aktywnego odbiorcy.

1.Ćwiczenia do zeszytu:

- wymień współczesne cechy telewizji {5 cech str.161}

- omów- wypisz programy telewizyjne str.167.

- wyjaśnij czym jest medium dla aktywnego odbiorcy?

Zadanie domowe na ocenę:

- co to jest medium?

- telewizja...instytucja państwowa czy komercyjna wyjaśnij?

- przekaz cyfrowy i analogowy- wyjaśnij?

- wymień rodzaje funkcje programów?

 

Temat: Internet - świat w zasięgu ręki.              08.04.2020

Proszę zapoznać się z tematem str.173-184, następnie wykonać polecenie do zeszytu.

1.Ćwiczenie:

- wypisz cechy internetu [5 cech str.173}

Zadanie domowe: na ocenę...

- wypisz zagrożenia związane z korzystaniem z internetu...str.178

- na czym polega, łamanie praw autorskich +konsekwencje.?

Zadania przesyłamy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Temat:Język internetu                                  15.04.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 179-184

1. Ćwiczenie:

- omawianie strony internetowej str.179 - do zeszytu

Zadanie domowe:

- omów zjawisko fotoblogu - jaki ma cel? co to jest fotoblog?

 

 

Temat: Historia internetu w skrócie                             22.04.2020

Proszę zapoznać się z materiałem str. 176 podręcznik , zrobić krótką notatkę.

zadanie domowe:

Jaki jest - Twoim zdaniem - kierunek oddziaływania pomiędzy nowymi mediami a kulturą - czy to media dostosowują się do specyfikacji współczesnej kultury, czy też nasza codzienność, oraz bardziej zanurzona w mediach, przeorganizuje się tak, aby w pełni wykorzystywać? Wypowiedz swoje zdanie?

 

Temat: Potoczne praktyki kulturowe.                    29.04.2020

Proszę zapoznać się z tematem str. 185 - 190.

Notatka do zeszytu:

- wymień potoczne praktyki kulturowe str. 185 - czerwony druk.

- wymień cechy praktyk kulturowych 5 cech str. 185.

- omów język potocznych praktyk kulturowych str. 191.

 

Temat: Historia wybranych praktyk kulturowych w skrócie.                          06.05.2020

Proszę zapoznać się z materiałem ze str. 186. podręcznik.

Proszę zrobić krótką notatkę.

Zadanie domowe: do przeczytania

- przykładowe omawianie zjawiska uczestnictwa w subkulturze.

 

Temat: Podstawy współczesnej kultury?                                             13.05.2020

Napisz krótki referat na temat: Podstawy współczesnej kultury?

Możesz posiłkować się materiałem z podręcznika pierwszy rozdział.

zadanie proszę zrobić w zeszycie.

 

Temat: Duchowe i materialne aspekty kultury.                                        20.05.2020

Napisz krótki referat na temat: Duchowe i materialne aspekty kultury.

Możesz posiłkować się materiałem z podręcznika, pierwszy rozdział.

zadanie proszę napisać w zeszycie.

 

Temat: Walka o przestrzeń - street art.                                                 26.05.2020

1. Ćwiczenie do zeszytu

- wyjaśnij na czym polega sztuka street art. zródło dowolne.

 

Temat: Konceptualizm- pomysł jako dzieło.                                                02.06.2020

1. Ćwiczenia do zeszytu

- wyjaśnij na czym polega sztuka konceptualizmu, zaczynając od pojęcia, żródło dowolne.

 

 

 

   
© ALLROUNDER