Bieleń Aleksandra (20)

Szczegóły

WYCHOWANIE FIZYCZNE : KLASA II TK  

 Witam dziewczyny bardzo ciepło w innej ale już Wam znanej rzeczywistości. Z racji tego , że jednak sporo lekcji gdzieś nam uciekło, musicie w warunkach domowych same wykonać sprawdzian z gibkości. Zasady są podobne jak wiosną. W tym sprawdzianie musi Wam pomóc ktoś z domowników. 

Na początek rozgrzewka:

- marsz i obszerne krążenia ramion w przód i w tył

- podskoki naprzemienne ( prawa noga- lewa ręka)

- bieg w miejscu

- ,, szybkie nóżki"

- 6 pajacyków - zagrzane! 

- rolowanie kręgosłupa x 3 ( zostań w dole na dwa długie oddechy)

- skłon o nogach prostych

 

- w rozkroku , powolne zejście w dół, wytrzymanie

- stopa do pośladka, kolano w dół ( zmiana )

- siad prosty , powolny skłon w przód, wytrzymanie na 5 oddechów

- siad rozkroczny,skłon w przód, do prawej i lewej nogi- wytrzymać

- siad skrzyżny, skłon w przód , zmiana nogi

- leżenie na plecach, noga ugięta w kolanie oparta o podłoże, druga wyprostowana w górę, chwyt za udo , wytrzymać 3 oddechy, zmiana

Sprawdzian:

- siad prosty, wyprostowane stawy kolanowe stopy fleks

- powolny skłon w przód, ręce ciągnij równolegle do nóg

- osoba, która będzie Ci pomagać, musi zmierzyć linijką albo krawiecki metrem długość skłonu

- pomiar wykonuje przykładając przybór do mierzenia od  dużego palca stopy do najdłuższego palca dłoni ( paznokcie się nie liczą- liczy się opuszek)

- wytrzymaj tą pozycję 3s.

Ćwiczenia rozciągające:

w leżeniu na plecach , wykonaj kołyskę i rozmasuj plecy

 PRZEŚLIJ WYNIK - SZYBKOWstyd

 

 

EDB KLASY I TR , I TI :

WITAM !!! UMAWIALIŚMY SIĘ DZISIAJ NA SPRAWDZIAN!


Zanim pojawią się pytania na , które z niecierpliwością czekacie , dokończmy temat z poprzedniego tygodnia

5) Normy Międzynarodowanego Prawa Humanitarnego:

- zabrania się zabijać przeciwnika, który się poddał

- ranni i chorzy w niewoli mają prawo do opieki medycznej

- znak Czerwonego Krzyża, Półksiężyca, Kryształu chroni personel medyczny, sprzęt, obiekty przed przemocą

- każdy może korzystać z gwarancji sądowej

- ujęci maja być chronieni przed przemocą, maja prawo do korespondencji i pomocy

-nikt nie może być torturowany

- ludność cywilna nie może być przedmiotem ataku

- zabronione jest użycie broni i stosowanie metod powodujących cierpienie  itp.

6) Narysuj w zeszycie znaki: Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc i Czerwony Kryształ

Zadania MCK :

-przestrzeganie konwencji

-wspieranie osób rannych w konfliktach

-poszukiwanie zaginionych w czasie wojny i po

-mediacje w czasie konfliktów zbrojnych itp.

7) Zasady MCK :

-humanitaryzm

- bezstronność

- neutralność

-powszechność

-niezależność

-jedność

8) W 1954r. utworzona zostaje konwencja haska ( w Hadze), o ochronie dóbr kultury . Znajdź w podręczniku i przerysuj do zeszytu znaki chroniące obiekty kultury. Podpisz je.

 

SPRAWDZIAN :

1) Co rozumiesz pod pojęciem bezpieczeństwo narodowe. Krótko, dwa zdania.

2) Podaj 3 cele strategiczne RP względem bezpieczeństwa państwa.

3) Podaj jedno zadanie Prezydenta i jedno Parlamentu, względem bezpieczeństwa państwa.

4) Wymień rodzaje zagrożeń i podaj po jednym przykładzie.

5) Wymień NSZ i do każdego zapisz jakie mają zadania ( jednym zdaniem)

6) podaj dwa obowiązki obywatela względem bezpieczeństwa państwa.

7) podaj dwa zadania PCK.

 

UWAGA!!! ODPOWIEDZI DO SPRAWDZIANU PRZESYŁACIE DO 22.10.2020. DO GODZINY 15.00

KTO JESZCZE NIE WYWIĄZAŁ SIĘ Z ZADANIA DOMOWEGO, JAK NAJSZYBCIEJ WYSYŁAĆ ( CZEKAM OSTATECZNIE DO PIĄTKU 23.10.2020 )

 

EDB KLASA I TAŻ:

TEMAT : MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE. WPISUJEMY TREŚCI DO ZESZYTU.

1) Ojcem Międzynarodowego Prawa Humanitarnego był Henrie Dunant- szwajcarski lekarz i filantrop. Z jego inicjatywy przeprowadzono i podpisano 22 sierpnia 1864r. w Genewie Konwencje Genewskie ( zbiór umów i dokumentów), dotyczących sytuacji żołnierzy i cywilów w czasie wojen. powołano wówczas Międzynarodowy Komitet Opieki nad Rannymi, który dał początek Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi ( najstarszej instytucji humanitarnej). Rozpoczął się wówczas proces powstawania międzynarodowych zasad ochrony żołnierzy na polu walki oraz ochrony ofiar wojny.

2) Prawo humanitarne - to normy prawne ujęte w formie umów międzynarodowych. 

To zbiór reguł postępowania do zachowania przez człowieka godności , zdrowia i życia. Normy te powinny być stosowane i respektowane na całym świecie zarówno w czasie wojny jak i pokoju. ( Zapoznaj się z przykładowymi dokumentami prawa humanitarnego, podręcznik str.49/50)

3) Najważniejsze dokumenty MPH cztery konwencje genewskie ( 1949r.) i dwa protokoły dodatkowe:

I konwencja genewska - polepszenie losów rannych i chorych w armiach czynnych

II konwencja genewska - polepszenie losów rannych, chorych i rozbitków na morzu

III konwencja genewska - o traktowaniu jeńców wojennych i polepszeniu ich losu

IV konwencja genewska - o ochronie osób cywilnych podczas wojny (ta konwencja była dość nieprecyzyjna, dlatego dopisano do niej dwa protokoły)

Po uwzględnieniu wewnętrznych konfliktów w niektórych państwach: konfliktów na tle etnicznym , religijnym itp, dopisano w 1977r.

- pierwszy protokół dodatkowy - dotyczy on ochrony ofiar konfliktów zbrojnych międzynarodowych

- drugi protokół dodatkowy - dotyczy on ochrony ofiar konfliktów zbrojnych niemiędzynarodowych

4) Normy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego :

- zabrania się zabijać przeciwnika , który nie walczy bądź się poddał

- ranni i chorzy nawet w niewoli mają prawo do opieki medycznej

- Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc i Czerwony Kryształ chronią przed przemocą personel medyczny, sprzęt i obiekty medyczne

- ujęci,mają prawo być chronieni przed przemocą, mogą otrzymywać korespondencję i pomoc

- każdy może korzystać z gwarancji sądowych

- nikt nie może być torturowany

- ludność cywilna nie może być przedmiotem ataku

- zabrania się użycia broni która wywołuje szczególne cierpienie  i stosowanie metod powodujących cierpienie

5) Zasady MCK :

-bezstronność

- humanitaryzm

- neutralność 

- niezależność

- jedność

- powszechność ( przerysuj do zeszytu Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc i Czerwony Kryształ )

6) Podstawowe zadania MCK :

- przestrzeganie konwencji

- wspieranie i pomoc osobom rannym i potrzebującym w konfliktach

- poszukiwanie zaginionych

- mediacje w czasie konfliktów zbrojnych itp.

7) W 1954r. w Hadze, powstaje konwencja haska dotycząca ochrony dóbr kultury. przerysuj do zeszytu znaki chroniące dobra kultury i podpisz je ( str.50)

Przeczytaj uważnie jeszcze raz cały temat. To trudne ale bardzo ważne zagadnienia.

 

UWAGA !!! KTO MA 1 Z ZADANIA MOŻE MI JESZCZE DOSŁAĆ DO PIĄTKU ( 23.10.2020)

PROSZĘ NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPRAWDZIANU Z PIERWSZEGO DZIAŁU. KTO ROBIŁ NOTATKI NIE POWINIEN MIEĆ PROBLEMU

 

 20.10.2020

 DZIEŃ DOBRY KLASIE II TH. WITAM NA LEKCJACH WF. TĘSKNIMY ZA SOBĄ ?

LEKCJA 1


TEMAT: Ćwiczenia rozciągające - kształtowanie gibkości

ROZGRZEWKA ( wskazanie - można ćwiczyć do ulubionej muzyki) I CZEŚĆ GŁÓWNA:

1)

- marsz w miejscu, wysoko podnoś kolana

- wymachy, krążenia w przód i w tył ramion w marszu

- krążenia bioder

- opad tułowia w przód - skręty tułowia  - patrz za ręką

- rolowanie kręgosłupa x 3, wytrzymaj w dole 2 oddechy

- w staniu rozkrocznym, zroluj się w dół, zostań, ugnij kolana ,wyjdź w górę

- siad prosty, ręce przy bioderkach, wolny skłon, wytrzymaj 2 oddechy, powtórz 2 razy, jeżeli masz zakres możesz ręce przełóż do przodu

- siad rozkroczny, stopa fleks, wolny skłon, w przód, do prawej i lewej nogi, pamiętaj spokojny długi oddech

- leżenie na plecach, noga ugięta w kolanie i oparta o podłogę, druga wyprostowana, złap za udo,wytrzymaj

- przetocz się na brzuch, wykonaj siad na piętach i skłon w przód ( ukłon japoński) - wytrzymaj

-  przejdź do klęku podpartego, biodra w górę, zroluj się do stania

- wykonaj skłon w przód o nogach prostych, wytrzymaj w tej pozycji 3 oddechy

2)

 Osoby,które nie mają oceny z gibkości i te które chcą sobie poprawić wynik ,wykonują siad prosty, stopy fleks, kolana wyprostowane, wolny skłon w przód, ręce równolegle do nóg. W tym samym czasie jeden z domowników musi wykonać pomiar ( np. linijką ), przystawiając zero do dużych palców stóp , kończąc na opuszkach palców dłoni. wynik prześlijcie na maila, czekam do piątku , do 15.00

RELAKS

W leżeniu na plecach , wykonaj kołyskę, delikatnie w przód i w tył, na boki, rozmasuj kręgosłup. Nie spiesz

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające + cardio

1) rozgrzewka - macie już przygotowany organizm do ćwiczeń ale jeśli chcecie możecie przez 40s wykonać jeszcze bieg w miejscu

2) wykonujemy 2 zestawy ćwiczeń , powtarzając każdy po 3 razy, po wykonaniu każdego zestawu, zrób sobie przerwę 1 min.

I zestaw :

- szybki pajac (30s)

- półprzysiady - biodra w tył, pilnuj kolan (30s)

- deska na przedramionach (30s)

POWTÓRZ WSZYSTKO 3 RAZY - między ćwiczeniami 10s przerwy

II zestaw

- boksowanie w miejscu ( 30s)

- klęk podparty - noga wyprostowana w tył, wznosy góra/dół (30s) - zmień nogę

- leżenie tyłem, nogi ugięte , brzuchy do łopatek (30s)

POWTÓRZ WSZYSTKO 3 RAZY - między ćwiczeniami 10s przerwy.

3) Ćwiczenia rozciągające

- siad skrzyżny - skłon w przód, wytrzymaj , rozluźnij w skonie barki , zmień nogę

- w staniu skrzyżuj nogi, zroluj się w dół, zmień nogę przednią

- zrób  dwa głębokie wdechy i wydechy

POWODZENIA !!!

 

 

 

 

 21.10.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE IIITF

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające + cardio

1) ROZGRZEWKA:

- marsz w miejscu ,krążenia ramion,w przód i w tył

- krążenia bioder

- rozgrzewka stawów  skokowych

- skip A w miejscu

-wyskoki naprzemienne w miejscu

- rolowanie kręgosłupa x 2

2) rozgrzewka - macie już przygotowany organizm do ćwiczeń ale jeśli chcecie możecie przez 40s wykonać jeszcze bieg w miejscu

3) wykonujemy 2 zestawy ćwiczeń , powtarzając każdy po 3 razy, po wykonaniu każdego zestawu, zrób sobie przerwę 1 min.

I zestaw :

- szybki pajac (30s)

- półprzysiady - biodra w tył, pilnuj kolan (30s)

- deska na przedramionach (30s)

POWTÓRZ WSZYSTKO 3 RAZY - między ćwiczeniami 10s przerwy

II zestaw

- boksowanie w miejscu ( 30s)

- klęk podparty - noga wyprostowana w tył, wznosy góra/dół (30s) - zmień nogę

- leżenie tyłem, nogi ugięte , brzuchy do łopatek (30s)

POWTÓRZ WSZYSTKO 3 RAZY - między ćwiczeniami 10s przerwy.

3) Ćwiczenia rozciągające

- siad skrzyżny - skłon w przód, wytrzymaj , rozluźnij w skonie barki , zmień nogę

- w staniu skrzyżuj nogi, zroluj się w dół, zmień nogę przednią

- zrób  dwa głębokie wdechy i wydechy

POWODZENIA !!!

 

 KLASA IV
Witam dziewczyny. Myślę ,że powinnyśmy zacząć od malutkiego , przyjemnego sprawdzianikuCałus

TEMAT: Ćwiczenia rozciągające . Sprawdzian gibkości

Na początek rozgrzewka:

- marsz i obszerne krążenia ramion w przód i w tył

- podskoki naprzemienne ( prawa noga- lewa ręka)

- bieg w miejscu

- ,, szybkie nóżki"

- 6 pajacyków - zagrzane! 

- rolowanie kręgosłupa x 3 ( zostań w dole na dwa długie oddechy)

- skłon o nogach prostych

 

- w rozkroku , powolne zejście w dół, wytrzymanie

- stopa do pośladka, kolano w dół ( zmiana )

- siad prosty , powolny skłon w przód, wytrzymanie na 5 oddechów

- siad rozkroczny,skłon w przód, do prawej i lewej nogi- wytrzymać

- siad skrzyżny, skłon w przód , zmiana nogi

- leżenie na plecach, noga ugięta w kolanie oparta o podłoże, druga wyprostowana w górę, chwyt za udo , wytrzymać 3 oddechy, zmiana

Sprawdzian:

- siad prosty, wyprostowane stawy kolanowe stopy fleks

- powolny skłon w przód, ręce ciągnij równolegle do nóg

- osoba, która będzie Ci pomagać, musi zmierzyć linijką albo krawiecki metrem długość skłonu

- pomiar wykonuje przykładając przybór do mierzenia :  zero do  dużego palca stopy i mierzy do najdłuższego palca dłoni ( paznokcie się nie liczą- liczy się opuszek)

- wytrzymaj tą pozycję 3s.

Ćwiczenia rozluźniające

w leżeniu na plecach , wykonaj kołyskę i rozmasuj plecy

Przyślijcie mi wyniki na maila. Buźka!

 

KLASA I TF - WYCHOWANIE FIZYCZNE

TEMAT: Ćwiczenia fizyczne i zdrowie

LINK

Dziewczynki kochane . Zadanie na dziś. Zakładamy strój sportowy i otwieramy ten link . Kręcimy 6 razy ruletką. Ćwiczymy, usprawniamy się, bo w zdrowym ciele , zdrowy duchWstyd

 

 

 

KLASA II TH   22.10.2020

LINK

Dzisiaj trochę zabawy.

 

KLASA I TR 22.10.2020

LINK

Zaczynamy dbać o swoją kondycję. Jest teraz taki , że same musimy zadbać o swoją kondycję. Pobawcie się trochę.

KLASA II TK 22.10.2020

LEKCJA 1
Dziewczyny zapraszam do zabawy. Te ćwiczenia możecie wykonać w domu.

LINK


LEKCJA 2
Dzisiaj jest piękna pogoda . Jak byłybyśmy w szkole ,to na pewno ta lekcja odbyłaby się na dworze. Zadanie dla Was : trzeba iść na spacer i przejść 2000 km.Śmiech

 

23.10.2020

KLASA III TF  Dzień dobry dziewczyny na pierwszej lekcji proponuję przy spokojnej muzyce ćwiczenia rozciągające.

1 LEKCJA

LINK


2 LEKCJA  po przygotowaniu organizmu po ćwiczeniach rozciągających, zapraszam do wzmacniania. Dzisiaj w formie zabawy.

LINK

 

KLASY  I TF  i  I TR

TEMAT: Ćwiczenia rozciągające - kształtowanie gibkości

ROZGRZEWKA ( wskazanie - można ćwiczyć do ulubionej muzyki) I CZEŚĆ GŁÓWNA:

1 LEKCJA

- marsz w miejscu, wysoko podnoś kolana

- wymachy, krążenia w przód i w tył ramion w marszu

- krążenia bioder

- opad tułowia w przód - skręty tułowia  - patrz za ręką

- rolowanie kręgosłupa x 3, wytrzymaj w dole 2 oddechy

- w staniu rozkrocznym, zroluj się w dół, zostań, ugnij kolana ,wyjdź w górę

- siad prosty, ręce przy bioderkach, wolny skłon, wytrzymaj 2 oddechy, powtórz 2 razy, jeżeli masz zakres możesz ręce przełóż do przodu

- siad rozkroczny, stopa fleks, wolny skłon, w przód, do prawej i lewej nogi, pamiętaj spokojny długi oddech

- leżenie na plecach, noga ugięta w kolanie i oparta o podłogę, druga wyprostowana, złap za udo,wytrzymaj

- przetocz się na brzuch, wykonaj siad na piętach i skłon w przód ( ukłon japoński) - wytrzymaj

-  przejdź do klęku podpartego, biodra w górę, zroluj się do stania

- wykonaj skłon w przód o nogach prostych, wytrzymaj w tej pozycji 3 oddechy

2 LEKCJA

 Osoby,które nie mają oceny z gibkości i te które chcą sobie poprawić wynik ,wykonują siad prosty, stopy fleks, kolana wyprostowane, wolny skłon w przód, ręce równolegle do nóg. W tym samym czasie jeden z domowników musi wykonać pomiar ( np. linijką ), przystawiając zero do dużych palców stóp , kończąc na opuszkach palców dłoni. wynik prześlijcie na maila, czekam do kolejnej lekcji, czli do przyszłego tygodnia.

RELAKS

W leżeniu na plecach , wykonaj kołyskę, delikatnie w przód i w tył, na boki, rozmasuj kręgosłup. Nie spiesz

 

KLASA IV TAK


Witam dziewczynki . Podsyłam filmik z jogi , sentencja - Powitanie Słońca. PoćwiczcieUśmiech

LEKCJA 1

LINK

LEKCJA 2

A teraz parę ćwiczeń do wykonania , tym razem w formie zabawy

LINK

 

 

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER