Babik Ewelina

Szczegóły

Klasa IV TK

Sporządź przekrój przez schody terenowe wykonane z kostki betonowej 12 x 12 x 6 cm na podsypce piaskowej 10 cm i palisady betonowej 12 x 12 x 35 cm umieszczonej w ławie betonowej na podsypce piaskowej 10 cm.  Szablon otrzymany na lekcji wykonać zgodnie z podziałką.W przypadku jego braku skala 1:10.  Stopni w biegu schodów  5    .Wysokość podstopnicy 10 cm. Głębokość (szerokość) stopnia 36 cm.  Opisać , zwymiarować.

Klasa I TK                                                             


Zakupić podręcznik przez internet . Wydawnictwo Hortpress Sp.zo.o. Autorzy :Beata Fortuna-Antoszkiewicz , Edyta i Krzysztof Gadomscy . Podręcznik ,,Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni "Część III

Ćwiczyć i utrwalać zadania ,które wykonywaliśmy ostatnio na zajęciach

Klasa IV

Zadanie nr.2

Na podstawie wykonanego przekroju przez schody terenowe wykonane z kostki betonowej i palisady betonowej , opracuj plan prac związanych z wykonaniem schodów .Sporządź wykaz narzędzi ,sprzętu do wykonania schodów. Zaplanowane czynności zapisz w kolejności technologicznej.

Zadanie nr.1 Przekrój przez schody terenowe  i zadanie nr.2 Plan prac wykonania schodów terenowych wykonaj do dnia 9 kwietnia 2020. 

Klasa  ITK 

Wykonaj projekt kwietnika sezonowego obsadzonego roślinami jednorocznymi ozdobnymi z liści w kształcie koła o promieniu 7 metrów.

Proponowane rośliny:

irezyna Herbsta (Iresine herbstii ) rozstawa sadzenia 12x12 cm

starzec popielny (Senecio cineraria) rozstawa sadzenia 20x20 cm

koleus Blumego (Coleus blumei) rozstawa sadzenia 15x25 cm

1. Wykonaj rzut z góry kwietnika sezonowego w skali 1 :100

2. Oblicz zapotrzebowanie roślin na 1 metr 2  oraz na projektowaną powierzchnię.

3. Wykonaj  legendę i opis do wykonanego rysunku.

Projekt wykonać do  10 kwietnia 2020 roku.

Podręczniki zakupione!!!

 

Klasa  ITK  29 kwietnia 2020 roku

 

Wykonaj notatkę w zeszycie -znaczenie trawników.

Podręcznik strona 118.

Zadanie projektowe.

Wykonaj projekt kwietnika sezonowego w kształcie trójkąta , którego wysokość wynosi 7 metrów a jego bok 5 metrów.

Kwietnik obsadź paciorecznikiem ogrodowym Canna indica w rozstawie 50 x 50 cm.

Projekt w skali 1 : 100

-wykonaj opis, legendę

-przy obliczaniu pola nie stosuje się zaokrągleń!!!

-oblicz ilość roślin na 1 m2

-oblicz ilość roślin na projektowaną powierzchnię

-opis w tabelce

Pracę przesłać do 6 maja 2020 roku.

Jeśli nie dotrzymacie określonego terminu otrzymujecie ocenę niedostateczną ale możecie ją poprawić do 7 dni i wtedy obok oceny ndst znajdzie się ocena z poprawy.

 Klasa I TK  06 05 2020 r.

  Zapoznaj się z rodzajami trawników ( podręcznik str. 118 -122)

Wykonaj szczegółową notatkę w zeszycie.

Czekam na zaległe prace (projekt nr.1-poprawa ; projekt nr 2) do godz.24.00 dnia 06 05 2020r

 

 Klasa I T K    13  05 2020 r.

Zadanie:

Wykonaj notatkę w zeszycie o elementach, które mają wpływ na projektowanie trawników (podręcznik str. 122 - 125 )

Zadanie do wykonania: PROJEKT TRAWNIKA GAZONOWEGO I KWIETNIKA SEZONOWEGO.

Zaprojektuj trawnik gazonowy na powierzchni o wymiarach 10 x 6 metrów.

Centralnie na środku trawnika gazonowego zaprojektuj kwietnik sezonowy o wymiarach 3 x 2 metry.

Skala 1:100

Projektując trawnik , zastosuj oznaczenia zg. z normą , pokoloruj , oblicz powierzchnię jaką będzie zajmował trawnik gazonowy w metrach kwadratowych i centymetrach kwadratowych.

Projektując kwietnik sezonowy (obsadzenie letnie) dokonaj obsadzeń niecierpkiem Waleriana (Impatiens waleriana ) w rozstawie 30 x 30 cm.

Kolor kwietnika- kolor kwiatów niecierpka Waleriana latem.

Oblicz powierzchnię kwietnika w m2.

Ilość roślin na 1 m2.

Zapotrzebowanie roślin na projektowaną powierzchnię kwietnika.

Pracę wykonaj na papierze milimetrowym ew. w kratkę.

Wykonując pracę pamiętaj o temacie pracy,skali, legendzie, podaniu nazwy rośliny po polsku  ,łacinie , rozstawy (cm , m ) i  wszystkich ww. elementach.

Pracę przesłać do 20  05 2020 r.

 Klasa ITK   20 05 2020 r


Temat : Odwodnienia trawników .

Podręcznik strona 127 - 131 .

Zadanie 

Wykonaj przekrój studni chłonnej , przekrój przez drenaż wgłębny , przekrój ukazujący odwadnianie szczelinowe oraz przekrój przedstawiający  odwodnienie boiska .Opisz  poszczególne warstwy i podaj wymiary.

Wykonane rysunki ( na 1 kartce formatu A4 ) prześlij do dnia 27 05 2020 r

Klasa I TK    27 05 2020 r.

Temat:Trawy.

Zadanie:

Wykonaj w zeszycie notatkę wg.punktów :

- budowa traw

-biologia traw

-charakterystyka gatunków traw grupy I , II, III

-materiał siewny(czystość materiału siewnego, zdolność kiełkowania nasion  , zdrowotnść nasion , wykształcenie nasion)

-dobór gatunków i odmian traw do obsiewu trawników

-mieszanki trawnikowe(przeanalizuj czynniki mające wpływ na dobór traw do mieszanki i wybór odpowiedniej mieszanki do założenia trawnika)

Podręcznik strona  132 - 146.

Zadanie do wykonania

Podaj skład mieszanki trawnikowej  (  % udział gatunków) na  TRAWNIKI SPORTOWE (gleba lekka,stanowisko suche)

Narysuj 1 dowolny gatunek traw z systemem korzeniowym,ulistnieniem, źdźbłem, kwiatostanem

opisz poszczególne części rośliny ,podaj nazwę gatunkową(polską, po łacinie)

Termin wykonania prac    3 06 2020 r.

 

Zadanie   Klasa I TK   3 06 2020 r

Temat:   Zakładanie trawników metodą z siewu.

Podręcznik :strona  147- 160

Wykonaj notatkę wg. punktów:

-przygotowanie gleby pod trawnik

-dawki siewu

-wysiew nasion

-termin siewu

-sposoby wysiewu

-głębokość siewu

-zakładanie trawników :sportowych, rekreacyjnych, na skarpach, na parkingach

Zadanie do wykonania 1

Przedstaw etapowanie prac ( w punktach) przy wykonaniu trawnika sportowego metodą z siewu z drenowaniem przewodowym.

Zadanie nr.2

Oblicz ile kg. nasion mieszanki traw należy wysiać na powierzchnię 500 m2  trawnika przydomowego jeżeli na 100 m2 wysiewamy 4 kg .Obliczoną dawkę należy zwiększyć o   25 %   .Ile kilogramów mieszanki traw należy wysiać ,by założyć trawnik przydomowy?

Termin wykonania prac  10 06 2020 r.

 

 

 

Zadanie:

   
© ALLROUNDER