Jedziemy na Ukrainę!

Szczegóły

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie

W dniu 14 maja 2019 r. Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła wyniki konkursu tegorocznej edycji wniosków dotyczących polsko-ukraińskich projektów wymiany młodzieży. Wniosek naszej szkoły pod tytułem „Poznajemy - rozumiemy. Polskie i ukraińskie szlaki tożsamości” uzyskał akceptację Rady i został zatwierdzony do realizacji. Konkurs nie był łatwy, gdyż na 216 złożonych wniosków tylko 69 przyznano dofinansowanie.

Projekt zakłada realizację w Polsce i na Ukrainie spotkań młodzieżowych opartych na priorytecie wzmacniania dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych ludzi.

Uczestnikami są uczniowie naszej szkoły i Zaleszczyckiego Agrarnego Koledżu im. E. Chrapliwego z Zaleszczyk (Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого, https://zkol.org.ua/), położonego w południowo-zachodniej Ukrainie.

Koledż z Zaleszczyk obchodził w ubiegłym roku 120 lecie istnienia. Jego początki sięgają 1898 r., kiedy polskie ministerstwo oświaty powołało szkołę ogrodniczą, przemianowaną w 1939 r. w technikum rolnicze i ogrodniczo-warzywnicze. Po wojnie, w 1988 r. wybudowano nowy kompleks dla 1000 uczniów i studentów. Od 1997 roku koledż działa w ramach ukraińskiego uniwersytetu rolniczego w Kijowie. W 2001 r. przyznano mu status uczelni jako oddzielny oddział Narodowego Uniwersytetu Nauk o Życiu i Środowisku Ukrainy. W szkole pracuje 75 nauczycieli – wykładowców, a w 7 zawodach uczy się ponad 600 uczniów i studentów. Nasza szkoła współpracuje z Koledżem od ponad 7 lat.

Cele projektu zakładają wzajemne zrozumienie młodych ludzi, zwiększenie tolerancji i otwartości poprzez poznanie tożsamości narodowej partnerów. We wrześniu 12 uczniów i 2 nauczycieli z Zaleszczyk przyjedzie na tydzień do naszej szkoły, a po 2 tygodniach również 12 uczniów i 2 nauczycieli pojedzie na 7 dni do Zaleszczyk.

Realizacja celów projektu będzie się odbywać poprzez udział młodzieży w warsztatach: historycznych i poznawczych realizowanych w formie gier miejskich fabularnych i podchodów oraz muzycznych, tanecznych i teatralnych, a także kulinarnych. Uczniowie zorganizują debaty i dyskusje nt. znaczenie nowych mediów w komunikacji, człowiek a środowisko, znaczenie tożsamości narodowej. Uczestnicy będą porozumiewać się w językach narodowych, aby wzmocnić więź i przełamać bariery komunikacyjne, spędzą wieczór w domach rówieśników, aby lepiej poznać zwyczaje i tradycje kraju partnerów.

Uczniowie będą zapisywać na nośnikach cyfrowych wrażenia i odczucia towarzyszące odkrywaniu tożsamości oraz zorganizują wystawę swoich prac. W komentarzu do projektu komisja konkursowa wskazała jego mocne strony: urozmaicone, przemyślane zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i kulturalne zwiększające wzajemne zrozumienie, tolerancję i poznawanie tożsamości kulturowej partnerów.

Na realizację obu wyjazdów w ramach projektu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży przyznała szkole ponad 68 tys. złotych.

Koordynator Projektu
Adam Hubicki

   
© ALLROUNDER