Pierwsza praktyka zagraniczna uczniów organizacji reklamy

Szczegóły
Poprawiono: czwartek, 09, maj 2019 15:04
Adam Hubicki
Odsłony: 325

 Od niedzieli 5.05.2019 16 uczniów technikum organizacji reklamy przebywa na praktyce zawodowej w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Jest to pierwszy pobyt na praktyce zagranicznej młodzieży kształcącej się w tym zawodzie.

Praktykanci uczą się stosowania zasad marketingu w biznesie, projektowania i wykonywania produktów i usług reklamowych oraz skutecznej pracy w środowisku biznesowym.

Pobyt uczniów połączony jest z rozwijaniem umiejętności językowych w zakresie porozumiewania się w języku angielskim oraz nabywaniem postaw wynikających z pracy w grupie, komunikowania się w zespole, nawiązywania kontaktu z obcymi, w tym z
rodzinami, u których mieszkają, oraz budowaniem samodzielności i odpowiedzialności.

Uczniowie poznają piękne wybrzeże oraz najstarszy port marynarki wojennej w Plymouth. Pobyt uczniów za granicą jest kolejnym zorganizowanym w ramach realizowanego przez szkołę projektu w programie Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Koordynator Projektu
Adam Hubicki