Olimpiada Młodych Producentów Rolnych – sukces namysłowskiego rolnika

Szczegóły
Poprawiono: niedziela, 03, marzec 2019 14:52
Odsłony: 320

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych to konkurs wiedzy i umiejętności skierowany do młodych osób w wieku 17-40 lat którzy są rolnikami bądź współgospodarują z rodzicami w gospodarstwie rolnym. Głównym organizatorem Olimpiady jest Związek Młodzieży Wiejskiej.

Eliminacje okręgowe zostały przeprowadzone 22 lutego b.r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Do współzawodnictwa zgłosiło się ponad 40 uczestników z terenu całego województwa w tym 10 uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie. Olimpiada składała się z dwóch etapów -  testu oraz etapu ustnego, do którego zakwalifikowało się 5 zawodników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. Etap ustny składał się z pytań problematycznych z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Celem Finału Wojewódzkiego było wyłonienie 5 laureatów na Finał Krajowy, który odbędzie się podczas Targów Agrotech w Kielcach.

 W finale wojewódzkim zwyciężyli :

Tegoroczna edycja Olimpiada Młodych Producentów Rolnych przyniosła dla Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie  wiele powodów do dumy (podobnie jak ubiegłoroczna). Nic tak nie cieszy nauczycieli jak sukcesy ich podopiecznych. Od organizatorów i sponsorów olimpiady wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy okolicznościowe. Laureatom Olimpiady składamy gratulacje i życzymy powodzenia podczas etapu krajowego w Kielcach.

Andrzej Sobaszek