Święto Szkoły 2017 - fotoreportaż

Szczegóły

Fragmenty przemówienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie Jacka Pietroszka
na uroczystości Święta Szkoły 20175 

Dzień dobry.

 Serdecznie witam na uroczystości pożegnania absolwentów klas maturalnych, która  w szkolnej tradycji ma nazwę Święta Szkoły, bo dzień ten jest szczególnym momentem dla maturzystów, grona pedagogicznego oraz społeczności szkolnej.

 Serdecznie witam zaproszonych gości, w szczególności Pana Starostę Powiatu Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Pana Wicestarostę Powiatu Namysłowskiego Krzysztofa Żołnowskiego, wychowawców klas maturalnych, grono pedagogiczne, rodziców, przedstawicieli społeczności szkolnej oraz absolwentów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie.

 

 

Ciąg dalszy przemówienia oraz listy nagrodzonych uczniów w dalszej części artykułu.

   Spotkaliśmy się dzisiaj, aby wręczyć świadectwa ukończenia szkoły ponad stu  młodym ludziom. Za Wami, drodzy absolwenci, 4 lata nauki, budowania własnej tożsamości, rozwoju intelektualnego i osobistego, a także zmagań konkursowych i olimpijskich, rywalizacji sportowej. Wielu z was uzyskiwało świadectwa z wyróżnieniem, dołączając do licznego grona prymusów, są wśród was stypendyści Prezesa Rady Ministrów, stypendyści Starosty Powiatu Namysłowskiego, finaliści i laureaci olimpiad i konkursów na szczeblu krajowym, wybitni sportowcy reprezentujący szkołę oraz klub sportowy „Orzeł”.

  Dla każdego z Was okres pobytu w „Rolniku” to z pewnością czas dojrzewania, dokonywania pierwszych ważnych życiowych decyzji, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Jestem przekonany, że niemałą rolę w tych zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi nauczyciele i wychowawcy. Dziś macie okazję spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia  i z uśmiechem, a może rozrzewnieniem pomyśleć, że ten etap już za Wami. Za pięć dni o tej porze będziecie już w salach maturalnych, oczekując na arkusze z języka polskiego. Wielu z pewnością poczuje wagę tego wydarzenia – egzaminu dojrzałości, który będzie poważnym sprawdzianem waszej wiedzy, ale także odporności i wewnętrznej siły. Ten pierwszy, a po nim kolejne egzaminy z matematyki,  języka obcego i wybranego przedmiotu  mogą stać się przepustką do kolejnego etapu w życiu. Życzę, aby każde napisane słowo, każdy poprawnie odtworzony wzór, każda właściwie zaznaczona odpowiedź na wszystkich egzaminach przybliżyła Was do otrzymania świadectwa maturalnego w czerwcu i  poczucia satysfakcji, że wysiłek się opłacił. Wierzę, że otrzymaliście solidne podstawy wiedzy i umiejętności, które pomogą zrealizować plany i marzenia.

 Kibicujemy wam z całego serca, będziemy w czasie wszystkich egzaminów otaczać Was pozytywną energią i wyrazami wsparcia. Życzę, aby wszystko, co czeka Was po opuszczeniu tej sali stało się dobrym początkiem nowego, samodzielnego i przybliżającego do spełnienia marzeń, życia. Powodzenia i wszelkiej pomyślności!

 Święto Szkoły to doskonała okazja, aby wszystkich wyróżniających się uczniów uhonorować nagrodami. Zatem zaczynamy. Proszę o zabranie głosu pana starostę Andrzeja Michtę oraz o wręczenie stypendiów Starosty Powiatu Namysłowskiego najlepszym absolwentom w poszczególnych zawodach.

Nagrody Starosty:

 1. Natalia Szkudlarek
 2. Iwona Helwin
 3. Karolina Kaluza
 4. Natalia Tamborska
 5. Natalia Kubowicz
 6. Agata Zwolińska
 7. Mateusz Bałt

   Kolejna grupę nagrodzonych stanowią prymusi, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. 

Prymusi 2017:

 1. Natalia Szkudlarek     IV TOT           – 5,4
 2. Iwona Helwin             IV TOT           – 5,4
 3. Mateusz Bałt               IV TKH           – 5,12
 4. Agata Zwolińska         IV TŻ             – 5,04
 5. Aleksandra Rejak       IV TŻ             – 5,0
 6. Karina Żołędziewska  IV TŻ             – 5,0
 7. Natalia Tamborska     IV TI             – 5,0
 8. Natalia Kubowicz       IV TF             – 4,92
 9. Magdalena Konefał    IV TOT          – 4,88
 10. Kornela Kaluza           IV TKH          – 4,88
 11. Karolina Kaluza          IV TKH          – 4,85
 12. Adrian Linek               IV TI             – 4,83
 13. Aleksandra Głąb         IV TOT          – 4,8

Kolejna grupa wyróżnionych uczniów to ci spośród Was, którzy angażowali się w prace na rzecz promocji szkoły, uświetniali swoim talentem imprezy szkolne, działali na rzecz dobrego wizerunku naszej szkoły. 

 1. Karolina Kaluza IV TKH
 2. Kornela Kaluza IV TKH
 3. Iwona Helwin  IV TOT
 4. Natalia Szkudlarek IV TOT
 5. Andrzej Pączek  IV TF
 6. Rudolf Chmiel   IV TKH

Chciałbym wyróżnić także absolwentów, którzy wspomagali nas zaangażowaniem w obsłudze informatycznej oraz w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych

 1. Marcel Zając IV TI
 2. Arkadiusz Łazarski IV TI
 3. Piotr Migdał IV TI
 4. Mateusz Sadowski IV TI
 5. Daniel Załuski IV TOT
 6. Agata Tyniów IV TF
 7. Dorota Konefał IV TF
 8. Kamila Łataś  IV TOT

Za chwilę przypomnimy sobie sylwetki naszych najlepszych sportowców, którzy reprezentowali nas we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego. 

 1. Robert Zubyk  IV TF
 2. Szymon Makuch  IV TF
 3. Mateusz Malicki   IV TF
 4. Karolina Kaluza   IV TKH
 5. Kornela Kaluza   IV TKH
 6. Maciej Nowicki  IV TI
 7. Patryk Graba  IV TI
 8. Jakub Gajowski  IV TKH
 9. Klaudia Lechowska IV TŻ
 10.  Aleksandra Nawrot  IV TŻ
 11.  Karina Żołędziewska IV TŻ
 12.  Justyna Krawczyk IV TŻ
 13.  Malwina Prychocka IV TŻ
 14.  Sandra Łuczak  IV TŻ

Na wyróżnienie zasługują także opuszczający grono koleżanek i kolegów przedstawicieli SU i zapraszam Panią Joannę Kosikowską i Panią Ewelinę Stopę.


Teraz bardzo proszę wychowawców klas maturalnych o odczytanie po raz ostatni listy uczniów,

aby najlepszych absolwentów nagrodzić i wszystkim wręczyć świadectwa ukończenia szkoły. 

Pani Joanna Maryniak IV TOT

Pani Dorota Bodzioch  IV TF

Pani Alicja Adamczyk IV TKH

Pani Anna Gawlak IV TŻ

Pani Jolanta Bury IV TI

   Raz jeszcze gratuluję wszystkim nagrodzonym sukcesów, absolwentom otrzymania świadectw, wychowawcom i nauczycielom raz jeszcze składam podziękowania i wyrazy uznania. Życzę wykorzystania nadchodzących majowych dni na ostatnie powtórki, nauczycielom i uczniom klas młodszych udanego wypoczynku i złapania tak potrzebnego oddechu przed ostatnią prostą, jaka dzieli nas od wakacji. Dziękuję. 

   
© ALLROUNDER