Kolejne sukcesy uczniów Technikum Agrobiznesu

Szczegóły

 

Koniec roku 2016 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie obfitował w kolejne sukcesy uczniów.

Pierwszym sukcesem było zajęcie II-go miejsca w Konkursie Wiedzy o BHP w Rolnictwie przez Wojciecha Smolarczyka ucznia III klasy Technikum Agrobiznesu. Konkurs odbył się 2 grudnia 2016 w Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu. Pytania dotyczyły: bezpieczeństwa i higiena pracy w rolnictwie, świadczeń rentowych i emerytalnych oraz zasiłków chorobowych przysługującym rolnikom, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Drugim ogromnym sukcesem uczniów „Rolnika” było zajęcie III–go miejsca w ogólnokrajowym konkursie „Młody Agro Przedsiębiorca”. Zwycięski zespół składał się z uczniów klasy II Technikum Agrobiznesu – Klaudii Piwko, Daniela Babatza, Mateusza Jędrzejaka, Patryka Klimka i Dawida Henrycha. Tematem konkursu było przygotowanie projektu pt. „Nowoczesne gospodarstwo rolne”. Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie multimedialnej prezentacji na powyższy temat. Projektowane gospodarstwo rolne musiało spełniać kryteria dochodowości, innowacyjności i bezpieczeństwa. Komisja konkursowa oceniała przedsiębiorcze myślenie oraz umiejętność zastosowania instrumentów wsparcia finansowego na zdynamizowanie działalności. Uczniowie „Rolnika” przygotowali projekt gospodarstwa ekologicznego, specjalizującego się w uprawie borówki amerykańskiej. Organizatorem konkursu była Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe Concordia i Banki Spółdzielcze SGB. Zespół wraz z koordynatorem 19 grudnia na gali w Poznaniu odebrał nagrody i gratulację od organizatorów.

Opiekunem merytorycznym i koordynatorem uczniów w obu konkursach był nauczyciel Tomasz Wiciak.

 

   
© ALLROUNDER