I Konkurs Wiedzy o Ziemi Namysłowskiej dla szkół średnich

Szczegóły
Poprawiono: poniedziałek, 19, grudzień 2016 21:15
Tomasz Soja
Odsłony: 906
14 grudnia 2016 roku  odbył się w Izbie Regionalnej I Konkurs Wiedzy o Ziemi Namysłowskiej dla uczniów szkół średnich, zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej oraz Namysłowski Ośrodek Kultury pod patronatem Burmistrza Namysłowa oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie. (konkurs w innych kategoriach uczniowskich ma już swoją długą historię, gdyż do tej  pory zorganizowano już jego XXII edycje).
 
Udział w konkursie wzięła czwórka młodych pasjonatów historii - uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki pod opieką Pana Tomasza Soi. Oni też z powodu absencji uczniów z innych namysłowskich szkół ponadgimnazjalnych podzielili między sobą konkursowe laury. Uczestnicy rozwiązali złożony z 25 pytań test, podzielony na trzy bloki tematyczne: Historia Ziemi Namysłowskiej, nasze zabytki oraz wiedza o naszym samorządzie. Uczniowie musieli m.in. rozstrzygnąć, czy na terenie Namysłowa znajduje się pałac, w którym wieku nasze miasto należało do Królestwa Węgier oraz ilu radnych liczy Rada Miasta a ilu Rada Powiatu w Namysłowie.  Oto wyniki końcowe:
 

1. Marcelina Puchalska  - 21 punktów,

2. Wojciech Smolarczyk - 18 punktów,

3. Natalia Olejnik  - 17 punktów,

4. Julia Szymala - 15 punktów.

 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej, Młodzieżową Radę Miejską w Namysłowie (reprezentowaną przez opiekuna rady Pana Tomasza Wiciaka, w przeszłości wielokrotnego laureata konkursu) oraz Panów: Mateusza Magdę (Prezesa TPNiZN, autora pytań konkursowych) oraz Czesława Kowalczyka (Członka Zarządu TPNiZN). 

Za pomoc w organizacji konkursu dziękujemy: Pani Jadwidze Kaweckiej z Namysłowskiego Ośrodka Kultury (konsultacja merytoryczna pytań konkursowych i przygotowanie poczęstunku dla uczestników) oraz  Pani Agacie Poduszczak z Pracowni Artystycznej Varsztat.