Dobra zabawa, dużo śmiechu, doskonałe talenty – Dzień Pierwszaka

Szczegóły

 

Dnia 22 października w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość, w której najważniejsi byli uczniowie pięciu klas pierwszych. W pierwszej części organizatorzy imprezy przeznaczyli czas na prezentacje. W ruch poszły kołdry, traktory, rondle i tłuczki. Wykorzystano wszystkie dostępne rekwizyty, aby w jak najlepszym świetle przedstawić swój profil. Uczniowie prześcigali się w pomysłach. Dużo śmiechu i dobrej zabawy towarzyszyło temu spektaklowi, gdzie aktorami byli utalentowani pierwszoklasiści.

W drugiej części imprezy do głosu doszli organizatorzy, którzy przeprowadzili na uczniach chrzest bojowy. Zabawa w kalambury, karaoke, karykatura wychowawcy, wybory miss szkoły – to konkurencje, w których świetnie się spisali poszczególni uczniowie, którzy udekorowali tę porcję rozrywki dużą dozą humoru, talentu i umiejętności zabawy. Tańczyli na scenie na  boso, bez tremy wcielali się w rolę piosenkarzy, naprawdę świetnie się bawili. Widownia im w tej zabawie wtórowała – i chyba o to chodziło.

Na zakończenie, aby tradycji stało się zadość, przystąpiono do uroczystego ślubowania, które zostało poprzedzone przemówieniem Pani Małgorzaty Iwanyszczuk  - wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych oraz przewodniczącego SU Jakuba Mroza. Z powagą i szacunkiem przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Oficjalną część zakończono werdyktem, który okazał się dobrą nowiną dla klasy I TOT – której wychowawcą jest Pani Ewelina Gwiazda. To oni stali się zwycięzcami. Brawo! Otrzymali puchar, pozostałe klasy dyplomy i wszyscy uczestnicy zostali obdarowani  torbą słodkości.

Na zakończenie klasa II THŻ chciała skierować słowa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się słowem lub działaniem do powstania tej imprezy. Dyrektorowi szkoły Panu Jackowi Pietroszkowi za nagrody rzeczowe, przedstawicielom klas pierwszych i ich szacownym wychowawcom za przygotowanie poszczególnych prezentacji oraz zgodną pracę w Jury. Opiekunom Samorządu Uczniowskiego – Pani Joannie Kosikowskiej i Ewelinie Stopie za doskonałe przygotowanie reprezentantów Pocztu Sztandarowego  Szkoły oraz wytypowanie przedstawicieli biorących udział w pracach Jury .

Za kurtyną naprawdę ciężko - na trzy fronty -  pracował Maciej Król – uczeń klasy III TI, który wraz  z Karoliną Mazur odpowiadali za muzykę, prezentacje multimedialne, światło i kurtynę. Dzięki nim nic nie zwiodło. Pracownicy sekretariatu szkoły – pani Edyta , Dominik i Szymon wspierali nas w sprawach technicznych – nigdy nie odmówili pomocy.

Jako wychowawca klasy II THŻ składam wielkie podziękowania organizatorom poszczególnych konkurencji i  prowadzącym: M. Buśko. K. Szczepańskiej, J. Mrozowi, P. Musiał, A. Markowskiej, E. Wojsie. B. Jakwertowi, K. Nowak. J. Woś, P. Juchcińskiej, K. Dworczyk, N. Pietrzak i K. Orzechowskiej.

Do zobaczenia za rok.

Organizację przyszłorocznej imprezy przekazaliśmy klasie I TOT.

Organizatorzy

Klasa II THŻ

   
© ALLROUNDER