Ważne informacje dotyczące odbioru świadectw maturalnych

Szczegóły

 

1. Świadectwa i wyniki matur można odebrać we wtorek 11.08.2020 roku od godziny 10:00 w sekretariacie szkoły zgodnie z harmonogramem i zasadami bezpieczeństwa.2. 

2. Świadectwa wydawane będą według następującego harmonogramu:

Klasa IV TOT                        10:00 – 10:30

Klasa IV TAK                        10:30 – 11:00

Klasa IV TŻ                           11:00 – 11:30

Klasa IV TOR                        11:30 – 12:00

Klasa IV TI                            12:00 – 12:30

Absolwenci z lat ubiegłych     12:30 – 13:00

 3. W celu zachowania względów bezpieczeństwa osoby odbierające świadectwo powinny posiadać:

- maseczkę lub przyłbicę

- rękawiczki

- własne długopisy.

4. W razie tworzenia się kolejki po odbiór świadectwa należy zachować 2 metrowy odstęp od kolejnej osoby.

5. W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa w dniu 11.08.2020 roku proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

   
© ALLROUNDER