Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji CZERWIEC 2020 - listy uczniów

Szczegóły

 

   Namysłów, 30.05.2020

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie w sesji CZERWIEC  2020

 

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA

                                                             Uwaga: zmienione numery sal zaznaczono na czerwono.

 

Lp.

Data

 

Zawód/kwalifikacja

 

Nr sali

 LISTY ZDAJĄCYCH
1.                    

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2020

 

(wt.)

 

godz. 930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik żywienia

TG.07 III TŻ

(11 uczniów  )

49

 LISTA UCZNIÓW
 
2.                    

Technik żywienia

TG.07 III TŻ

(11 uczniów  )

RL.03 KKZ (8)

Technik Informatyk

EE.08 III TI

(2 uczniów)

 

świetlica

  LISTA UCZNIÓW
  
3.                    

Technik agrobiznesu

RL.03 III TA

(9 uczniów)

Technik Archit. krajobrazu

RL.21 III  TK

(6 uczniów)

 

38

  LISTA UCZNIÓW
 
4.                    

Technik Archit. krajobrazu

RL.21 III  TK

(11 uczniów)

 

34

  LISTA UCZNIÓW
 
5.                    

Technik Informatyk

EE.08 III TI

(12 uczniów, 6 z wydł. cz. )

51

  LISTA UCZNIÓW
 
6.                    

Technik Informatyk

EE.08 III TI

(9 uczniów)

40

  LISTA UCZNIÓW
 
7.                    

Technik Informatyk

EE.08 III TI

(11 uczniów)

50

  LISTA UCZNIÓW
 

 

8.                    

 

23.06.2020

 

(wt.)

 

godz. 1130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

23.06.2020

 

(wt.)

 

godz. 1130

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik żywienia

T.15 IV TŻ

(10 uczniów,

1z wydł. cz.)

 

 

 

 

53

  LISTA UCZNIÓW
 
 
9.                    

Technik żywienia

T.15 IV TŻ

(10 uczniów,)

 

4

  LISTA UCZNIÓW
10.                    

Technik obsługi turyst.  T.14 IV TOT

(12 uczniów,)

34

  LISTA UCZNIÓW
 
11.                    

Technik organizacji reklamy A.27 IV TOR

(12 uczniów, 

1 z wydł. cz.)

49

  LISTA UCZNIÓW
 
12.                    

Technik organizacji reklamy A.27 IV TOR

(11 uczniów   )

Technik obsługi turyst. 

T.14 IV TOT

(1 uczeń,)

 

5

  LISTA UCZNIÓW
  LISTA UCZNIÓW
13.                    

Technik agrobiznesu

R.06 IV TA

(10 uczniów,

1 z wydł. cz.  )

 Technik obsługi turyst.

 T.14 IV TOT

(2 uczniów,

1 z wydł. cz.))

55

  LISTA UCZNIÓW
 LISTA UCZNIÓW
14.                    

 

Technik Archit. krajobrazu

R.22 IV  TK

(9 uczniów)

57

  LISTA UCZNIÓW
 
15.                    

23.06.2020

 

(wt.)

 

godz.

 

1330

 

 

Technik organizacji reklamy AU.29 II TOR

(14 uczniów,

1 z wydł. cz. )

38

  LISTA UCZNIÓW
 
16.                    

Technik Informatyk

E.14 IV TI

(14 uczniów,

2 z wydł. cz.)

świetlica

  LISTA UCZNIÓW
 
17.               

Technik Informatyk

E.14 IV TI

(12 uczniów)

 

   50

  LISTA UCZNIÓW
 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

    Uwaga: zmienione numery sal zaznaczono na czerwono.

 

Lp.

Data

 

Zawód/kwalifikacja

 

Nr sali

 LISTY ZDAJĄCYCH
1.                    

22.06.2020

PONIEDZIAŁEK

8.30

Technik Archit. krajobrazu

RL.21 III  TK

(9 uczniów– 120 min.  )

 

 

34

 LISTA UCZNIÓW
 
2.                    

22.06.2020

PONIEDZIAŁEK

8.30

Technik Archit. krajobrazu

RL.21 III  TK

(8 uczniów– 120 min.  )

 

 

40

  LISTA UCZNIÓW
 
3.                    

22.06.2020

PONIEDZIAŁEK

8.30

Technik hotelarstwa

T.11(2 absol.– 150 min.  ) Tech. obsługi turyst.  T.13 – (1 abs.150 min.

 

 

53

  LISTA UCZNIÓW
 LISTA UCZNIÓW
4.                    

22.06.2020

PONIEDZIAŁEK

12.30

 

Technik obsługi turyst.  T.14 IV TOT

(15 uczniów– 150 min. ,          1 z wydł. cz.  )

 

38

  LISTA UCZNIÓW
 
5.                    

22.06.2020

PONIEDZIAŁEK

12.30

 

Technik żywienia

T.15 IV TŻ

(10 ucz.+2 ab.=12, 150 min.),                 1 z wydł. cz.)

 

 

51

  LISTA UCZNIÓW
 
6.                    

22.06.2020

PONIEDZIAŁEK

12.30

 

Technik żywienia

T.15 IV TŻ

(10 ucz.+2 ab.=12, 150 min.)

 

Technik Hotelarstwa

T.12 -3 abs. 150 min

 

 

świetlica

  LISTA UCZNIÓW
 LISTA UCZNIÓW
7.                    

22.06.2020

PONIEDZIAŁEK

12.30

 

 Technik agrobiznesu R.06 IV TA

(10 uczniów – 180 min. ,           1 z wydł. cz.  )

 

 

50

  LISTA UCZNIÓW
 
8.                    

22.06.2020

PONIEDZIAŁEK

12.30

 

Technik Archit. krajobrazu

R.22 IV  TK

 (9 ucz.– 120 min.  )

 

 

 

 

 

57

  LISTA UCZNIÓW
 
9.                    

24.06.2020

ŚRODA

I zm. 7.30

Technik Informatyk

E.14 IV TI

(9 ucz. + 1 abs.=10

 150 min.)

 

37

  LISTA UCZNIÓW
 
10.                 

24.06.2020

ŚRODA

 

II zm. 11.30

Technik Informatyk

E.14 IV TI

(9 ucz. + 1 abs.=10

 150 min.)

 

 37

  LISTA UCZNIÓW
 
11.                 

24.06.2020

ŚRODA

III zm. 15.30

Technik Informatyk

E.14 IV TI

(8 ucz.+1 abs.=9,  150 min.)

          2 z wydł. cz. )

 

37

  LISTA UCZNIÓW
 
12.                 

24.06.2020

ŚRODA

I zm. 7.30

Technik organizacji reklamy AU.29

II TOR

(7 uczniów – 120 min.)

 

 

3

  LISTA UCZNIÓW
 
13.                 

24.06.2020

ŚRODA

 

II zm. 11.30

Technik organizacji reklamy AU.29

 II TOR (1 z wydł. cz.)

(7 uczniów – 120 min.)

 

3

  LISTA UCZNIÓW
 
14.                 

25.06.2020

CZWARTEK

  I zm. 8.30

Technik organizacji reklamy A.27

 IV TOR

(8 uczniów – 180 min.)

 

37

  LISTA UCZNIÓW
 
15.                 

25.06.2020

CZWARTEK

  II zm. 14.30

Technik organizacji reklamy A.27

 IV TOR

(8 uczniów – 180 min.)

 

37

  LISTA UCZNIÓW
 
16.                 

26.06.2020

PIĄTEK

  I zm. 8.30

Technik organizacji reklamy A.27

 IV TOR (1 z wydł. cz.)

(7 uczniów – 180 min.)

 

37

  LISTA UCZNIÓW
 
17.                 

26.06.2020

PIĄTEK

II zm. 14.30

Technik agrobiznesu

RL.03

 4 KKZ – 180 min.

 

 

 1w/plac

  LISTA UCZNIÓW
18.                 

29.06.2020

PONIEDZIAŁEK

   I zm. 7.30

Technik informatyk

EE.08. III TI

(6 uczniów – 150 min.)

 

3 w

  LISTA UCZNIÓW
 
19.                 

29.06.2020

PONIEDZIAŁEK

   II zm. 11.30

Technik informatyk

EE.08. III TI

(6 uczniów – 150 min.)

 

3 w

  LISTA UCZNIÓW
 
20.                 

29.06.2020

PONIEDZIAŁEK

   III zm. 14.30

Technik informatyk

EE.08. III TI

(6 z wydł. cz.)

(5 uczniów – 150 min.)

 

3 w

  LISTA UCZNIÓW
 
21.                 

29.06.2020

PONIEDZIAŁEK

   I zm. 7.30

Technik żywienia                   i usług gastronomicz.

TG.07 ZSM

 (3 uczniów – 120 min.)

 

 

prac. gastr.

  LISTA UCZNIÓW
 
22.                 

29.06.2020

PONIEDZIAŁEK

   II zm. 11.30

Technik żywienia                   i usług gastronomicz.

TG.07 (1ZSM+ 2IIITŻ)

 (3 uczniów – 120 min.)

 

prac. gastr.

  LISTA UCZNIÓW
 
23.                 

29.06.2020

PONIEDZIAŁEK

   III zm. 14.30

Technik żywienia                   i usług gastronomicz.

TG.07 III TŻ

 (3 uczniów – 120 min.)

 

 

prac. gastr.

  LISTA UCZNIÓW
 
24.                 

29.06.2020

PONIEDZIAŁEK

   I zm. 8.30

Technik agrobiznesu

RL.03 III TA

 (4 uczniów – 180 min.)

1w/plac

  LISTA UCZNIÓW
 
25.                 

29.06.2020

PONIEDZIAŁEK

   II zm. 14.30

Technik agrobiznesu

RL.03 III TA

 (4 uczniów – 180 min.)

(1 ZSR + 2 Opole +            1 Dobrzeń)

1w/plac

  LISTA UCZNIÓW
 
26.                 

30.06.2020

WTOREK

   I zm. 8.30

Technik agrobiznesu

RL.03 III TA

 (4 czniów – 180 min.)

1w/plac

  LISTA UCZNIÓW
 
27.                 

30.06.2020

WTOREK

   II zm. 14.30

Technik agrobiznesu

RL.03 KKZ

 (4 KKZ– 180 min.)

1w/plac

  LISTA UCZNIÓW
28.                 

30.06.2020

WTOREK I zm. 7.30

 

 Technik informatyk

EE.08. III TI

(6 uczniów – 150 min.)

 

3 w

  LISTA UCZNIÓW
 
29.                 

30.06.2020

WTOREK

II zm. 11.30

Technik informatyk

EE.08. III TI

(6 uczniów – 150 min.)

 

3 w

  LISTA UCZNIÓW
 
30.                 

30.06.2020

WTOREK

III zm. 15.30

Technik informatyk

EE.08. III TI

(4 uczniów – 150 min.)

 

3 w

  LISTA UCZNIÓW
 
31.                 

30.06.2020

WTOREK

I zm. 7.30

Technik żywienia                   i usług gastronomicz.

TG.07 III TŻ

 (3 uczniów – 120 min.)

prac. gastr.

  LISTA UCZNIÓW
 
32.                 

30.06.2020

WTOREK

    II zm. 11.30

Technik żywienia                   i usług gastronomicz.

TG.07 III TŻ

 (3 uczniów – 120 min.)

prac. gastr.

  LISTA UCZNIÓW
 
33.                 

30.06.2020

WTOREK

  III zm. 15.30

Technik żywienia                   i usług gastronomicz.

TG.07 III TŻ

 (3 uczniów – 120 min.)

 

prac. gastr.

  LISTA UCZNIÓW
 
34.                 

01.07.2020

ŚRODA

I zm. 7.30

Technik żywienia                   i usług gastronomicz.

TG.07 III TŻ

 (3 uczniów – 120 min.)

 

prac. gastr.

  LISTA UCZNIÓW
 
35.                 

01.07.2020

ŚRODA

II zm. 11.30

Technik żywienia                   i usług gastronomicz.

TG.07 III TŻ

 (3 uczniów – 120 min.)

 

prac. gastr.

  LISTA UCZNIÓW
 
36.                 

01.07.2020

ŚRODA

III zm. 15.30

Technik żywienia                   i usług gastronomicz.

TG.07 III TŻ

 (2 uczniów – 120 min.)

prac. gastr.

  LISTA UCZNIÓW
 
37.                 

02.07.2020

CZWARTEK

I zm. 7.30

Technik żywienia                   i usług gastronomicz.

TG.07 ZSS

 (2 uczniów – 120 min.)

prac. gastr.

  LISTA UCZNIÓW

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER