MATURA 2020 - terminy, sale, listy uczniów

Szczegóły

MATURA 2020 

 

 

Język polski  - Część pisemna

Data

Godzina

Klasa

Sala

Lista uczniów

8.06.2020r. (Poniedziałek)

8.30

IV TAK

38

38_IVTAK.pdf

 

8.06.2020r. (Poniedziałek)

8.30

IV TOR

IV TOT

49

49_IVTOR_ IVTOT.pdf

8.06.2020r. (Poniedziałek)

8.30

IV TŻ

Sala gimnastyczna

sala_gimnastyczna_IV_TZ.pdf

8.06.2020r. (Poniedziałek)

8.30

IV TOT

IV TOR

Sala gimnastyczna

sala_gimnastyczna_IVTOT_IVTOR.pdf

8.06.2020r. (Poniedziałek)

8.30

RCKU ABSOLWENCI

Sala gimnastyczna

sala_gimnastyczna_RCKU_ABSOLWENCI.pdf

8.06.2020r. (Poniedziałek)

8.30

IV TI

Świetlica

swietlica_IV_TI.pdf

 

 

Matematyka  - Część pisemna

Data

Godzina

Klasa

Sala

Lista uczniów

9.06.2020r. (Wtorek)

8.30

IV TAK

38

M_38_IVTAK.pdf

 

9.06.2020r. (Wtorek)

8.30

IV TOR

IV TOT

49

M_49_ IVTOT_ IVTOR.pdf

9.06.2020r. (Wtorek)

8.30

IV TOT

53

M_53_ IVTOT.pdf

 

9.06.2020r. (Wtorek)

8.30

IV TOR

55

M_55_ IVTOR.pdf

 

9.06.2020r. (Wtorek)

8.30

IV TŻ

Sala gimnastyczna

M_sala_gimnastyczna_IVTZ.pdf

9.06.2020r. (Wtorek)

8.30

ABSOLWENCI 1

Sala gimnastyczna

M_sala_gimnastyczna_ABSOLWENCI 1.pdf

9.06.2020r. (Wtorek)

8.30

ABSOLWENCI 2

Sala gimnastyczna

M_sala_gimnastyczna_ABSOLWENCI 2.pdf

9.06.2020r. (Wtorek)

8.30

RCKU ABSOLWENCI

Sala gimnastyczna

M_sala_gimnastyczna_RCKU.pdf

9.06.2020r. (Wtorek)

8.30

IV TI

Świetlica

M_swietlica_IVTI.pdf

 

 

Język angielski  - Część pisemna

Data

Godzina

Klasa

Sala

Lista uczniów

10.06.2020r. (Środa)

8.30

IV TI

38

A_38_IVTI.pdf

10.06.2020r. (Środa)

8.30

IV TI

IV TOR

49

A_49_IVTI_ IVTOR.pdf

10.06.2020r. (Środa)

8.30

IV TOR

IV TI

53

A_53_IVTOR_ IVTI.pdf

10.06.2020r. (Środa)

8.30

IV TŻ

Sala gimnastyczna

A_sala_gimnastyczna_IVTZ.pdf

10.06.2020r. (Środa)

8.30

RCKU ABSOLWENCI

Sala gimnastyczna

A_sala_gimnastyczna_RCKU_ABSOLWENCI.pdf

10.06.2020r. (Środa)

8.30

IV TI

Świetlica

A_swiietlica_IVTAK.pdf

 

10.06.2020r. (Środa)

8.30

IV TOT

Świetlica

A_swietlica_IVTOT.pdf

 

Język niemiecki  - Część pisemna

Data

Godzina

Klasa

Sala

Lista uczniów

18.06.2020r. (Czwartek)

8.30

IV TI  IV TŻ

IV TAK

ABSOLWENCI

Świetlica

N_swietlica.pdf

 

Rozszerzenia  - Część pisemna

Data

Godzina

Przedmiot

Klasa

Sala

Lista uczniów

8.06.2020r. (Poniedziałek)

13.30

Język polski (R)

IV TŻ IV TAK

IV TOR IV TOT

RCKU ABSOLWENCI

Świetlica

POLSKI_R.pdf

10.06.2020r. (Środa)

13.30

 

IVTI

IV TOR RCKU

IV TOT RCKU

ABSOLWENCI

Świetlica

38

49

ANGIELSKI_R.pdf

15.06.2020r. (Poniedziałek)

8.30

Matematyka (R)

IV TI  IV TOT

IV TOR ABSOLWENCI

Świetlica

MATEMATYKA_R_swietlica.pdf

16.06.2020r. (Wtorek)

8.30

Biologia (R)

IV TŻ IV TAK RCKU

Świetlica

BIOLOGIA_R.pdf

16.06.2020r. (Wtorek)

13.30

WOS (R)

IV TI IV TOT

RCKU

38

WOS_R.pdf

17.06.2020r. (Środa)

8.30

Chemia (R)

IV TŻ IVTAK

Świetlica

CHEMIA_R.pdf

17.06.2020r. (Środa)

13.30

Informatyka (R)

IV TI

37

INFORMATYKA_R.pdf

18.06.2020r. (Czwartek)

13.30

Język niemiecki (R)

IV TAK

38

NIEMIECKI_R.pdf

19.06.2020r. (Piątek)

8.30

Geografia (R)

IV TOR

RCKU

38

GEOGRAFIA_R_38.pdf

19.06.2020r. (Piątek)

8.30

Geografia (R)

IV TOT

ABSOLWENCI

Świetlica

GEOGRAFIA_R_swietlica.pdf

24.06.2020r.

(Środa)

8.30

Fizyka (R)

IV TI

Świetlica

FIZYKA_R.pdf

24.06.2020r.

(Środa)

13.30

Historia (R)

IV TŻ

IV TI

Świetlica

HISTORIA_R.pdf

25.06.2020r.

(Czwartek)

13.30

Język hiszpański (R)

IV TOT

38

HISZPAŃSKI _R.pdf

 

 

   
© ALLROUNDER