Rozporządzenie MEN 493

Szczegóły

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele.

Z dniem 26 marca 2020 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020r.

Na jego podstawie wprowadza się w szkole zawarte w nim zapisy, dotyczące w szczególności:

- realizacji podstawy programowej w formie kształcenia na odległość,

- monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w postaci uzyskanych przez nich ocen.

Aby cały proces przebiegał sprawnie prosimy uczniów o systematyczność i stały kontakt z nauczycielami oraz wychowawcami.

Informujemy także, że od wtorku do czwartku, począwszy od 26 marca 2020 roku, uruchomiony będzie dyżur psychologiczno – pedagogiczny służący  pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów (środa, piątek w godz. 10 – 12 pod nr telefonu 579 643 880; wtorek, czwartek w godz. w godz. 11 – 13 pod nr telefonu 503 810 643).

Bieżący czas wymaga od nas wszystkich zaangażowania, wytrwałości i elastyczności, a przede wszystkim troski o zdrowie własne i naszych bliskich.

Powodzenia!

Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych

 

   
© ALLROUNDER