Rozdanie europassów 2019 - fotoreportaż

Szczegóły

 12 grudnia 2019 podczas konferencji podsumowującej rezultaty projektu Erasmus + pod tytułem: „Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą” 90 uczniów otrzymało dokumenty Europass Mobilność. Każdy praktykant otrzymał po 2 dokumenty w języku polskim i angielskim lub niemieckim, który potwierdza nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych podczas praktyki za granicą. Oprócz europassów uczniowie otrzymali certyfikaty odbycia praktyki oraz Indywidualny wykaz osiągnięć.

 Podczas konferencji, z udziałem  przedstawiciela kuratora oświaty - Haliny Pilarz, wicestarosty Tomasza Wiciaka,  dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy- Zbigniewa Juzaka, pracodawców, przedstawicieli nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych, uczestnicy projektu przedstawili nabyte za granicą doświadczenie.

 Praktykanci  przebywali za granicą pod opieką 12 nauczycieli.  Oprócz uczniów w ramach mobilności kadry sześć nauczycielek przedmiotów zawodowych odbywało staż na Malcie. Uczestnicy praktyk w Maladze i w Rimini  poczęstowali zebranych własnoręcznie wykonanymi przysmakami kuchni hiszpańskiej i włoskiej. Na sfinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą szkoła otrzymała z Unii Europejskiej ponad 1,1 mln zł.

     Koordynator Projektu Adam Hubicki

   
© ALLROUNDER