Projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży

Szczegóły

Zakończyła się realizacja projektu „Poznajemy - rozumiemy. Polskie i ukraińskie szlaki tożsamości” w ramach którego 24 uczniów i 4 opiekunów z naszej szkoły i z Agrarnego Koledżu im. E. Chrapliwego (Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого) przez 2 tygodnie spotykali się, aby poznać się wzajemnie poprzez prezentowanie swojej tożsamości narodowej. Celem projektu było wzajemne zrozumienie młodych ludzi, zwiększenie tolerancji i otwartości poprzez poznanie tożsamości narodowej partnerów.

W drugiej połowie września ukraińscy partnerzy poznali szlaki tożsamości naszej młodzieży uczestnicząc w zwiedzaniu Namysłowa i okolic, w wycieczkach do Krakowa – jako symbolu przeszłości  i Wrocławia – miasta inspiracji. Uczniowie z naszej szkoły przedstawili kolegom z Ukrainy najważniejsze miejsca w naszym mieście, które kształtują tożsamość naszej młodzieży. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach: historycznych, językowych,  muzycznych i w debatach nt. znaczenie nowych mediów w komunikacji, człowiek a środowisko, znaczenie tożsamości narodowej. Rozstanie z kolegami z Ukrainy przebiegało w tęsknocie za najszybszym ponownym spotkaniu, które po 2 tygodniach rozpoczęło się w Zaleszczykach.

 

      Podczas pobytu na Ukrainie uczniowie obu szkół uczestniczyli w odwiedzaniu miejsc ważnych dla młodzieży ukraińskiej.  Zwiedzili Zaleszczyki i okolice ze wspaniałym widokiem na miasto otoczone z trzech stron Dniestrem oraz uczestniczyli w wycieczkach do akademickiego miasta Czerniowce i okolic Czerwonogrodu. Uczniowie koledżu przybliżyli naszej młodzieży miejsca mające wpływ na kształtowanie tożsamości Ukraińców.

    Uczniowie podczas pobytu w Namysłowie i Zaleszczykach, zgodnie z ideą projektu, poznawali także tradycyjne potrawy, podczas warsztatów kulinarnych mieli okazję przygotować i wspólnie zjeść przygotowane dania. Integrowali się także podczas warsztatów teatralnych, tanecznych, plenerów fotograficznych i malarskich. Uczestniczyli w  dyskusjach i debatach, min. o współczesnych mediach i płynących z nich korzyści i zagrożeń, o stosunku człowieka do natury z próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie czy toczy się walka, czy tez widoczna jest współpraca między tymi podmiotami. Dzięki temu, że uczniowie przebywali ze sobą przez cały okres trwania projektu, nawiązali ze sobą bardzo ciepłą i serdeczną więź. Nie bali się trudnych tematów, ale także, a może przede wszystkim, czerpali radość ze spotkania i, mimo wcześniej wyrażanych obaw dotyczących nieznajomości języka, pewnych stereotypów w postrzeganiu siebie nawzajem, potrafili znaleźć wspólny język i pole do działania.   

   Młodzież obu szkół przed rozpoczęciem wizyt uczestniczyła w kursie języka swoich partnerów, ale przełamanie barier w porozumiewaniu się i poznanie języka kolegów z zagranicy nastąpiło w czasie spotkań i wspólnego śpiewania piosenek polskich i ukraińskich. 

   Uczniowie z obu grup podkreślali także to, że realizacja zadań projektowych wymagała pełnego zaangażowania, ponieważ równolegle z działaniami wynikającymi z programu spotkań, uczniowie tworzyli materiały audiowizualne, doskonaląc  umiejętności związane z obsługą aparatów cyfrowych, nagrywaniem filmików, wlogów i rejestracji efektów wspólnej pracy i zabawy.

     Realizacja polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży przyniosła wiele rezultatów: uczniowie stali się bardziej tolerancyjni i otwarci na innych, lepiej rozumieją tradycję, kulturę i tożsamość partnerów, nawiązali bliskie przyjaźnie z kolegami z zagranicy i deklarują chęć utrzymywania tych kontaktów w przyszłości. Wielu uczestników chciałoby ponownie brać udział w takim projekcie.

  Więcej informacji o zrealizowanym projekcie można znaleźć w zakładce "Polsko-ukraińska wymiana młodzieży" i na stronach: wymianazsr.pl   i    https://zkol.org.ua.

Koordynator projektu     Adam Hubicki

 

 

   
© ALLROUNDER