Praktyka zawodowa uczniów technikum architektury krajobrazu i agrobiznesu w Niemczech

Szczegóły

    W sobotę 24.09.2019 r. 16 uczniów technikum architektury krajobrazu i agrobiznesu  pod opieką dwóch nauczycieli wyjechało na 4- tygodniową praktykę zawodową do południowej Hesji.Przyszli technicy agrobiznesu pracują w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych ucząc się uprawy roli, siewu roślin, zbioru płodów rolnych, produkcji materiału siewnego oraz  hodowli zwierząt. Młodzież z architektury pracuje w kilku przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów i terenów zielonych. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizowanego przez szkołę projektu w programie Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Głównym celem wyjazdu jest rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych , zwiększenie kompetencji porozumiewania się w językach obcych oraz nabycie rozwój osobisty praktykantów. Oprócz nauki planowane  są wycieczki kulturowe mające na celu poznanie historii i zabytków Hesji.

                                                                                                  Koordynator Projektu Adam Hubicki

 

 

   
© ALLROUNDER