Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

Szczegóły

 

Dzień dobry.

Witam na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Proszę wszystkich o powstanie.
Poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu państwowego.

Raz jeszcze witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na radosnym święcie zamknięcia roku szkolnego 2019. Miło nam powitać przedstawicieli organu prowadzącego, Pana Starostę Konrada Gęsiarza, Panią Sekretarz Alinę Białas i Pana Sławomira Hinborcha Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Witam grono pedagogiczne, wychowawców i Was, drodzy uczniowie.

Jak co roku o tej porze mamy okazję do podsumowania efektów 10 – miesięcznej pracy, przypomnienia najważniejszych sukcesów i osiągnięć. Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w wielu olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych. Do wartych przypomnienia należą szczególnie te, których autorami są tegoroczni uczniowie w tym absolwenci klas czwartych:

I tak:

w 43 Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych nasi uczniowie zanotowali zdobyli następujące wyniki:

  • Patryk Klimek i Łukasz Borek uzyskali tytuł finalisty w bloku produkcji roślinnej
  • Mateusz Jędrzejak zdobył tytuł finalisty w bloku mechanizacji rolnictwa
  • Adam Szymala zdobył tytuł finalisty w bloku produkcji zwierzęcej
  • Michalina Wójcik była finalistką w bloku gastronomii.

Życzyłbym całej społeczności szkolnej, aby kolejny rok okazał się równie obfity w bardzo dobre wyniki.

Ewelina Szołdra, także tegoroczna absolwentka zajęła I miejsce w Polsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy „Austria - kraj i mieszkańcy”.

W czerwcu 2018 roku 15 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w szkolnym etapie Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Najlepszą na tym etapie okazała się Agata Franczyk, która zajęła I miejsce i reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach wojewódzkich w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Uczennica przedstawiła prezentację nt. „Odnawialne źródła energii w oczach młodego człowieka teraz i w przyszłości”. Występ uczennicy został wyróżniony przez komisję konkursową.

Warto w tym miejscu także odnotować bardzo dobre wyniki w zawodach sportowych, zarówno w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Najlepsi , którzy zdobyli medale na Igrzyskach Szkół Ponadgimnazjalnych w LA:

  1. Julian Mikuśkiewicz – I miejsce w skoku w dal – 625 cm, I miejsce w trójskoku – 13,12 m
  2. Bartosz Krzywiński – III miejsce w skoku wzwyż – 190 cm
  3. Michał Kuber – III miejsce 100 m – 11,78 s
  4. Sztafeta 4 x 100 metrów – I miejsce – 45,62 s: (Michał Kuber, Adrian Chuć, Jarosław Sudoł, Julian Mikuśkiewicz)

Wicemistrzostwo Europy w zapasach stylu wolnym zdobyła Ewelina Ciunek. Jak co roku, nieprzerwanie od 13 lat, nasi uczniowie i nauczyciele realizują projekty zagranicznych praktyk w ramach programu Erasmus+. 90 uczniów, którym towarzyszyło 12 nauczycieli – opiekunów odbyło, a także odbędzie na przełomie sierpnia i września swoje zagraniczne staże. W ramach tego samego programu sześcioro nauczycieli za kilka dni wyleci na Maltę, aby doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Tu warto dodać, że nasza szkoła w tegorocznym konkursie EDUinspiracje  organizowanym prze Fundację Rozwoju Systemu Edukacji została laureatem w kategorii specjalnej „ 25 – lecie  FRSE” w sektorze edukacja zawodowa. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów edukacyjnych dofinansowanych przez FRSE i promocja przedsięwzięć, które inspirują oraz podejmują ważne tematy. Zdobyte wyróżnienie przyznano szkole za systematyczne organizowanie praktyk zawodowych za granicą. Gala Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  EduInspiracje 2018, na której rozdano „Edukacyjne Oscary”, odbyła się pod hasłem „Podziel się Sukcesem”.

Warto także dodać, skoro jesteśmy przy inicjatywach związanych z możliwością aplikowania do projektów unijnych, że w ostatnim miesiącu rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Nasz projekt pod tytułem „Poznajemy - rozumiemy. Polskie i ukraińskie szlaki tożsamości” uzyskał akceptację Rady i został zatwierdzony do realizacji. O wymaganiach stawianych przez komisję konkursową niech świadczy fakt, że na 216 złożonych wniosków tylko 69 przyznano dofinansowanie.

Uczestnikami są uczniowie naszej szkoły i Agrarnego Koledżu z Zaleszczyk, z którym współpracujemy od ponad 7 lat.

Cele projektu zakładają wzajemne zrozumienie młodych ludzi, zwiększenie tolerancji i otwartości poprzez poznanie tożsamości narodowej partnerów. We wrześniu 12 uczniów i 2 nauczycieli z Zaleszczyk przyjedzie na tydzień do naszej szkoły, a po 2 tygodniach również 12 uczniów i 2 nauczycieli pojedzie na 7 dni do Zaleszczyk. Realizacja celów projektu będzie się odbywać poprzez udział młodzieży w warsztatach: historycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych, a także kulinarnych. Uczniowie zorganizują debaty i dyskusje. Uczestnicy będą porozumiewać się w językach narodowych, aby wzmocnić więź i przełamać bariery komunikacyjne, spędzą wieczór w domach rówieśników, aby lepiej poznać zwyczaje i tradycje kraju partnerów.

Gratuluję serdecznie panu dyrektorowi Adamowi Hubickiemu, koordynatorowi tych projektów tej wartościowej inicjatywy i skuteczności w działaniu.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz uczniom, którzy przyczynili się do wielu cennych inicjatyw oraz wymiernych sukcesów serdecznie gratuluję, życząc aby wysoko postawiona poprzeczka mobilizowała do jeszcze większej aktywności i pasji w działaniu.

Zakończenie roku szkolnego dla większości z na to tylko dłuższa lub krótsza przerwa w wykonywaniu obowiązków, a dla niektórych jest to czasem ważny moment z innego powodu, bo oznacza pożegnanie. Dziś chcemy podziękować za wspólne kilkuletnie spotkania dwóm panom.

Zapraszam na środek pana Andrzeja Michtę.

Pan Andrzej Michta jako absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego wydziału filozoficzno-historycznego w zakresie historii rozpoczął pracę w 1987 roku w szkole podstawowej w Polkowskiem. Uczył również w Strzelcach (był tam dyrektorem) oraz w Domaszowicach i Gimnazjum nr 1 w Namysłowie. Do Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie przyszedł uczyć historii 1 września 2000 roku. Przez te 19 lat dał się poznać jako prawdziwy fascynat historii ucząc młodzież miłości do Polski i wiedzy historycznej. Od czasu powstania powiatów jest radnym rady powiatu namysłowskiego pełniąc różne funkcje. Był starostą powiatu namysłowskiego. Żegnając Pana profesora życzymy zdrowia oraz proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia i podziękowania za wiele lat współpracy.

A teraz zapraszam ks. Krzysztofa Wojtasia, który jeszcze na emeryturę się nie wybiera, ale opuszcza nasze grono, aby pełnić swoją posługę w innej parafii. Serdecznie dziękujemy za sumienną pracę, życzliwość w relacjach zarówno z młodzieżą, jak też gronem pedagogicznym. Życzymy zdrowia, pomyślności i powodzenia w nowym miejscu.

Zanim przejdziemy do nagrodzenia i wyróżnienia najlepszych uczniów poproszę o zabranie głosu Pana Starostę Konrada Gęsiarza.

Dziękuję.

Ostatnią część spotkania rozpocznę od wręczenia nominacji do stypendium prezesa Rady ministrów ucz. Kl. II TI a Agacie Franczyk. Na podstawie uchwały RP z dnia 14 czerwca 2019 r. Agata uzyskała w tym roku szkolnym średnią 5,33, reprezentowała szkołę w wielu konkursach oraz zawodach sportowych, wykazała się zaangażowaniem w życie klasy, koleżeńską postawą i sumiennym podejściem do obowiązków szkolnych.

Przejdziemy teraz do wyróżnienia prymusów, czyli uczniów, którzy ukończyli rok szkolny otrzymując świadectwo z wyróżnieniem.

„PRYMUS ROLNIKA 2019”

Klasa I:
1. Jakub Jański I TI – 5,47
2. Kacper Kowalczyk I TI – 4,95
3. Maja Fedunik I TAH – 4,90
4. Michał Członkowski I TF – 4,90
5. Sara Olszyna I TF – 4,86
6. Julia Hałupka I TF – 4,83
7. Dawid Bułajewski I TAH – 4,80
8. Paulina Rogowska I TF – 4,79
9. Oliwia Litwin I TOR – 4,78


Klasa II:
1. Agata Franczyk II TI a – 5,33
2. Wiktoria Dąbek II TI a – 5,00
3. Paulina Simlat II TŻ – 4,93
4. Julian Mikuśkiewicz II TI b – 4,87
5. Seweryn Pokutycki II TI b – 4,87
6. Patrycja Wronka II TAK – 4,85
7. Mateusz Piotrowski II TAK – 4,80
8. Mateusz Śliwka II TAK – 4,80
9. Anna Rudzka II TAK – 4,76

Klasa III:
1. Krystyna Rejak III TOR – 5,13
2. Paulina Strugacz III TOT – 5,06
3. Julia Cichocka III TOR – 5,00
4. Marcelina Karczyńska III TAK – 5,00
5. Ewelina Domiter III TOT – 4,94
6. Amadeusz Kownacki III TI – 4,94
7. Adam Jędros III TI – 4,88
8. Aleksander Biały III TOR – 4,87
9. Mateusz Ochocki III TI – 4,81
10. Roksana Draguła III TOR – 4,80
11. Aleksandra Belda III TAK – 4,79
12. Barbara Biniosek III TŻ – 4,76
13. Wiktoria Marcinkowska III TŻ – 4,76
14. Roksana Pawłowska III TOT – 4,76

Teraz nagrody dla najlepszych sportowców.
1. Julian Mikuśkiewicz
2. Bartosz Krzywiński
3. Michał Kuber
4. Adrian Chuć
5. Jarosław Sudoł

Poproszę o wystąpienie opiekunów SU, którzy chcieli nagrodzić najbardziej zaangażowanych członków samorządu zapraszam Panią Ewelinę Stopę i Joannę Kosikowską. Do nagród zapraszam:

1. Aleksandra Wójcik kl. II TŻ
2. Angelika Kadłubek kl. III TOT
3. Anna Rudzka kl. II TA
4. Joanna Czubkowska kl. II TŻ
5. Julia Cichocka kl. III TOR
6. Kacper Krowiarz kl. I TA
7. Kaja Mateusiak kl. I TF
8. Karol Malczewski kl. III TK
9. Magdalena Szynczewska kl. II TK
10. Maja Jakubowska kl. III TOT
11. Mateusz Piotrowski kl. II TA
12. Michał Załuski kl. I TŻ
13. Oskar Demir kl. II TA
14. Paulina Rogowska kl. I TŻ
15. Oliwia Gorczyca kl. I TŻ
16. Sebastian Stępień kl. II TI
17. Sebastian Szyja kl. III TI
18. Szymon Duda kl. III TI
19. Wiktor Zając kl. II TA
20. Wiktoria Kneter kl. II TK
21. Wiktoria Rudzka kl. III TA
22. Jakub Kaśków kl. III TI
23. Natalia Miarka kl. I TF

Proszę o zabranie głosu przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Proszę o wystąpienie najlepszych matematyków, którzy reprezentowali szkołę na XIX Kluczborskim Konkursie Matematycznym I miejsce w klasach trzecich zdobył Adam Jędros kl. III TI, a w klasach pierwszych Jakub Jański kl. I TI zdobył wyróżnienie.

Zanim udacie się na spotkania z wychowawcami życzę wszystkim udanych wakacji, pełnego wypoczynku, bezpiecznych wyjazdów i powrotów i niczym nieograniczonej radości. Wszystkiego dobrego.

   
© ALLROUNDER