Europassy za 2017 rozdane !

Szczegóły

 

W czasie  konferencji podsumowującej realizację projektu w 2017 roku w programie Erasmus+ pod tytułem: „Zagraniczne praktyki zawodowe szansą lepszej pracy” 97  uczniów naszej szkoły otrzymało Europass Mobilność. Każdy praktykant otrzymał po 2 dokumenty w języku polskim i angielskim lub niemieckim, który potwierdza nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych podczas praktyki za granicą. Oprócz europassów uczniowie otrzymali certyfikaty odbycia praktyki oraz Indywidualny wykaz osiągnięć.

 

Podczas konferencji z udziałem starosty Andrzeja Michty, przedstawiciela kuratora oświaty - Haliny Pilarz, pracodawców i uczniów z gimnazjum uczestnicy projektu przedstawili pobyt za granicą i nabyte umiejętności.

W Wielkiej Brytanii, w Plymouth, uczyli się zawodu uczniowie technikum informatycznego i fototechnicznego. Młodzież pracowała w centrum szkoleniowym oraz w przedsiębiorstwach angielskich, w których nabywała umiejętności związane z montażem i naprawą sprzętu komputerowego, tworzeniem lokalnych sieci oraz wykonywała i obrabiała zdjęcia.

Uczniowie technikum żywienia i technikum architektury krajobrazu  przebywali w Maladze. Młodzież pracowała w 11 restauracjach oraz w zabytkowym ogrodzie botanicznym i w parku miejskim. Uczennice odbywające praktykę w gastronomii nauczyły się sporządzać wiele potraw hiszpańskich, często z wykorzystaniem owoców morza, jak np. paella, tortilla, empanada i roquetas, natomiast uczniowie z architektury poznali egzotyczne rośliny.  

Najliczniejsza 31 osobowa grupa uczniów technikum hotelarskiego i turystycznego oraz technikum żywienia przebywała w Rimini we Włoszech. Uczniowie technikum hotelarskiego i turystycznego pracowali w biurach podróży i w hotelach na różnych stanowiskach w recepcji, w dziale gastronomicznym i w housekeepingu natomiast uczniowie z technikum żywienia w restauracjach.

W Hesji szkolenie zawodowe w gospodarstwach rolnych odbywali praktykę zawodowa uczniowie z klasy technikum agrobiznesu.     Oprócz pracy uczniowie brali udział w licznych wycieczkach, np. na Gibraltar, do Strasburga, San Marino, Wenecji.

Oprócz uczniów po raz pierwszy w projekcie brali udział nauczyciele. W ramach mobilności kadry 4 nauczycieli w formie job shadowing obserwowali pracę dyrektora i nauczycieli w szkole w Dieburgu, a w Maladze 7 nauczycieli odbywało staż w hotelu i ogrodzie botanicznym.

Uczestnicy praktyk w Hiszpanii i we Włoszech wykonali włoską pizzą i paellę, którą poczęstowali zebranych.

Na sfinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą szkoła otrzymała z Unii Europejskiej ponad 1 200 tys. zł.

                                                                                                              Koordynator projektu Adam Hubicki

   
© ALLROUNDER