Osoby niepełnosprawne w hotelach.

Szczegóły

Obowiązek przystosowania hoteli jako obiektów ogólnodostępnych (budynków zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej) wynika z przepisów prawa budowlanego oraz wymagań kategoryzacyjnych.

Ustawa różnicuje zakres przystosowania obiektów w zależności od tego czy budynek jest istniejący, czy nowy (przebudowywany). O zaliczeniu do danej grupy decyduje data uzyskania pozwolenia na budowę (data graniczna - 01.04.1995 r.). Dla budynków nowych wymagania są bardziej rygorystyczne (patrz załącznik nr 2 do rozdz.11).

W Polsce liczbę osób niepełnosprawnych szacuje się na ok. 14% ogółu ludności, w tym ok. 4 % o dużym stopniu niesprawności. Szacuje się, że ok. 100 tys. osób porusza się na wózku inwalidzkim. Rocznie przybywa niepełnosprawnych w granicach 0,25-0,30% ogółu mieszkańców. W tym zakresie odnotowuje się tendencję wzrostową, również wśród ludzi młodych, których częściowe niesprawności fizyczne w niczym nie ograniczają prawa i woli życia w pełnym zakresie. Wg Światowej Organizacji Zdrowia do grupy częściowo niepełnosprawnych zalicza się osoby w wieku powyżej 70 roku życia.

Źródło: http://www.hotelarze.pl/hot/bl-niepelnosprawni.php

Uczennica klasy III TH Karolina Kaluza przygotowała obszerną prezentację na temat przystosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, do wykorzystania na lekcjach z przedmiotów zawodowych w technikum hotelarskim.

 

 

 

        ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA PREZENTACJI

 

 

 Opracowała:  Grażyna Serafin 

NIEPEŁNOSPRAWNI

More presentations from Grazyna
   
© ALLROUNDER