Najbardziej oryginalne restauracje na świecie

Szczegóły

                Dlaczego ten artykuł w Top Hotels? Przyczyna jest prosta. Klasy technikum hotelarstwa mają

przedmiot zawodowy "Pracownia obsługi konsumenta". W ramach tego przedmiotu uczniowie zapoznają

się z działem gastronomicznym hotelu. Żanetka z klasyII TH jest bardzo pilną osobą i chcąc rozszerzyć

swoje wiadomości poszukała informacji na temat najbardziej nietypowych restauracji na świecie.

Wykonała obszerną prezentację, którą można wykorzystać zarówno na lekcjach w technikum

hotelarstwa jak i w technikum żywienia.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI

Grażyna Serafin

   
© ALLROUNDER