Świątek Dariusz

Szczegóły

Witam

Przesyłam zadania, które proponuję rozwiązać w trakcie przymusowej przerwy w nauce. Proszę o systematyczne rozwiązywanie zadań. W kolejnym tygodniu zamieszczę nowe materiały.

Pozdrawiam wszystkich!   Dariusz Świątek

Matematyka

Klasa I TH i klasa I TA/Ż

Podręcznik ,, Matematyka 1”, wyd. Nowa Era, zakres podstawowy

Str.172 zestaw powtórzeniowy I, zadanie 4, zadanie 5

Str.173 zestaw powtórzeniowy I, zadanie 7

Str.173 zestaw powtórzeniowy II, zadanie 1 i 2

Str.174 zestaw powtórzeniowy II, zadanie 7

Str.183 zadanie 1,2,3 i 4

Klasa I TR (technikum 5 – letnie)

Podręcznik ,,Matematyka 1”, wyd. Nowa Era, dla technikum 5 – letniego, zakres podstawowy

Str.179 zestaw powtórzeniowy I, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 6

Str.181 zestaw powtórzeniowy II, zadanie 6, zadanie 8

Str. 189 powtórzenie, zadanie 9, 10, 11 i 12

Klasa II TŻ/R

Podręcznik ,,Matematyka 2”, wyd. Nowa Era, zakres podstawowy

Str.51, powtórzenie, zadanie 1

Str.54 zadanie 1, zadanie 2, zadanie 5, zadanie 6

Str. 54 powtórzenie, zadanie 1, zadanie 2

Klasa III TI a

Podręcznik ,,Matematyka 3”, wyd. Nowa Era, zakres rozszerzony

Str. 103 zadanie 2, zadanie 3

Str. 106 zadanie 4, zadanie 5

Str. 114 zadanie 1

Str. 117 zadanie 4, 5 i 6

Str. 120 zadanie 1

Str.128 zadanie 1, zadanie 2

Ponadto proponuję zapoznać się z materiałami, które zamieściłem w folderze ,,matematyka” na wirtualnym dysku, szczególnie z zadaniami i testami dotyczącymi zadań maturalnych i próbnych matur. Informuję, że po powrocie odbędzie się sprawdzian i test z prezentowanych treści.

Informatyka

Klasa I TF, I TFa (technikum 5 – letnie), kl.I TA, I TŻ, kl. I TI a (technikum 5 – letnie)

Proszę osoby, które zalegają z oddaniem zadań domowych a także ostatniej prezentacji dot. ,,Nowoczesnych technologii w służbie człowiekowi”, aby po powrocie do szkoły były przygotowane na prezentację tych zagadnień.

Ponadto dla wszystkich klas proponuję wykonanie kolejnej prezentacji n.t: ,,Cyberbezpieczeństwo –czy Internet jest bezpieczny?”

Podstawy Informatyki

Klasa I TI (po gimnazjum)

Klasę proszę o przygotowanie się do testu z podanych zagadnień. Ponadto przypominam o dostarczeniu po powrocie prezentacji n.t ,"Porównanie parametrów procesorów AMD oraz Intel” oraz o wybranie procesora, który waszym zdaniem jest najlepszy, a także o krótkie uzasadnienie: dlaczego?.

Wszystkie klasy zachęcam do skorzystania z materiałów dostępnych na moim wirtualnym dysku w folderze: ,,matematyka” link poniżej:

https://drive.google.com/open?id=14UUEt5TTL2gp_v_T9KH1O9UHS8ZZp9XH

Dla wszystkich klas, które uczę polecam także strony:

www.legalnakultura.pl

https://matematyka.net/

https://pistacja.tv

http://www.e-zadania.pl


Drodzy uczniowie. Proszę o dostarczenie wykonanych zadań do 29.03.2020 r. na mój adres
e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w postaci skanów lub zdjęć wykonanych telefonem. Maile powinny być podpisane: imię i nazwisko, klasa, aby można było w łatwy sposób zweryfikować nadawcę. Jednocześnie informuję o możliwości konsultacji ze mną  na w/w adres e-mailowy. Gdyby były jakieś trudności techniczne np. brak możliwości wysłania rozwiązań lub inne problemy to proszę się nie martwic. Zadania postaram się oceniać na bieżąco, a po powrocie zweryfikuję oceny. Ważne, żeby pracować systematycznie.

 

Poniżej zamieszczam kolejne informacje, ćwiczenia i zadania dla poszczególnych klas.

Korzystamy z tych samych podręczników, które wykorzystujemy na lekcjach.

 

Proponuję także zapoznać się z linkiem: https://epodreczniki.pl Znajdziecie tu sporo zagadnień matematycznych dot. różnych klas, które są zgodne z podstawą programową.

 

Matematyka

 

Klasa II TŻ/R

 

Tematy:
1. Równania wymierne

2. Wyrażenia wymierne – zastosowania

3. Powtórzenie wiadomości z działu: Funkcje wymierne

 

Zapoznajcie się z tematem: ,,Równania wymierne” str.55. Przeanalizujcie przykład 1 i 2 ze str.55, a następnie wykonajcie ćwiczenia 3 i 4 str.56 oraz zadanie 1 i 2 ze str.56.

 

Przeanalizujcie temat: ,,Wyrażenia wymierne – zastosowania” ze str. 60 – 64. Na podstawie przykładu 1 ze str.60 rozwiążcie ćwiczenie 1 i 2 ze strony 60. Zapoznajcie się z przykładem
z zadania 4 str.61 i rozwiążcie to zadanie.

 

Jeżeli nie będziecie mieli problemów z tymi ćwiczeniami i zadaniami to dodatkowo proszę zapoznać się z zestawami powtórzeniowymi z działu: ,,Funkcje wymierne” str. 67 -70.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fNvqWiVAqY

https://www.youtube.com/watch?v=WbIe-R0o-kQ

https://www.youtube.com/watch?v=Zkf6U98DPE0

 

Klasa III TI a

 

Tematy:
1. Reguła mnożenia

2. Permutacje

3. Wariacje bez powtórzeń

 

Zapoznajcie się z tematem: ,,Reguła mnożenia” str. 10-13. Należy sporządzić notatkę
w zeszycie dot. reguły mnożenia (ramka ze str. 10 i ramka ze str. 11).

Zapoznajcie się z przykładem 2 ze str.10, a następnie wykonajcie cwiczenie1 str.10.

Zapoznajcie się z przykładem 4 str.11, a następnie rozwiążcie ćwiczenie 3 str. 11

Zapoznajcie się z przykładem 5 str. 12, a następnie rozwiążcie ćwiczenie 4 str.12

 

Zadanie domowe: zad. 3, 4 i 5 str.13

 

Przeanalizujcie temat: ,,Permutacje” str. 14 – 17

Sporządźcie notatkę z definicji i twierdzenia na str. 14 – 15.

Zapoznajcie się z przykładem 2 str.14, a następnie rozwiążcie ćwiczenie 1 str. 14

Zapoznajcie się z przykładem 3 str.15, a następnie rozwiążcie ćwiczenie 2,3 i 4 str.15

 

Zadanie domowe: zad. 1 i 2 str. 16, zad. 8 i 9 str. 17

 

Zapoznajcie się z tematem: ,,Wariacje bez powtórzeń” str. 18 – 19.

Sporządźcie notatkę z definicji str.18 i twierdzenia str.19.

Przeanalizujcie przykład 1 i 2 ze strony 18, a następnie wykonajcie ćwiczenie 1 str.18

 

Zadanie domowe: zad. 1,2 i 3 str. 19

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZAqaQMwcfs

https://www.youtube.com/watch?v=sF4ZKHIfcMg

https://www.youtube.com/watch?v=zfN1nHzWKrw

 

 

Klasa I TA/Ż, I TH

 

Tematy:
1. Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej

2. Równania kwadratowe

 

Zapoznajcie się z tematem: ,,Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej” str. 186 192.

 

Sporządźcie notatkę z definicji str.186 i twierdzenia str. 187

Zapoznajcie się z przykładem 1 str. 186, a następnie rozwiążcie ćwiczenie 2 str. 187

Zapoznajcie się z przykładem 2 str. 187, a następnie na tej podstawie wykonajcie ćwiczenie 3 str. 187

Zapoznajcie się z przykładem 3 str. 188, a następnie wykonajcie ćwiczenie 4 ze strony 188.

 

Wykonajcie w domu szablony wykresu funkcji kwadratowej – parabole (według instrukcji
z lekcji) : f(x) = x2, f(x) = 2x2, f(x) = 1/2x2, f(x) = 4x2, f(x) = 1/4x2.

Zapoznajcie się z przykładem 1 str. 189, a następnie wykonajcie ćwiczenie 1 str. 189.

 

Zapoznajcie się z tematem: ,,Równania kwadratowe” str. 193 – 199.

Przepiszcie pod tematem lekcji definicję z ramki str. 193 i z ramki ze str. 194.

Zapoznajcie się z przykładami 2, 3 i 4 ze str. 194, a następnie kolejno wykonajcie ćwiczenia nr 2, 3 i 4 ze str. 194

 

Zadanie domowe: zad. 1 str. 195

 

https://www.youtube.com/watch?v=wOONOIJjKGU

https://www.youtube.com/watch?v=8ogJDhyYwuk

https://www.youtube.com/watch?v=dQhh3VIXRqA

 

Klasa I TR

 

Tematy:
1. Współczynnik kierunkowy prostej

2. Warunek prostopadłości prostych

3. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

 

Zapoznajcie się z tematem: ,, Współczynnik kierunkowy prostej: str. 200 – 203.

Sporządźcie notatkę dot. twierdzenia i przepiszcie dowód ze str. 200. Następnie przepiszcie do zeszytu: Interpretację współczynnika kierunkowego ze str. 201.

Zapoznajcie się z przykładem 1 str. 200, a następnie wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 str. 200.

Zapoznajcie się z przykładem 2 str. 201, a następnie  wykonajcie ćwiczenie 6 str. 201.

 

Zadanie domowe: zad. 1 i 2 str. 202

 

Zapoznajcie się z tematem: ,,Warunek prostopadłości prostych” str. 204 – 207.

Sporządźcie notatkę pod tematem lekcji. Wpiszcie do zeszytu twierdzenie o prostopadłości prostych str. 204 oraz przykład 2 z tej samej strony.

Zapoznajcie się z przykładem 3 i 4 str. 205, następnie wykonajcie ćwiczenie 3 i ćwiczenie 5 str. 205.

 

Zadanie domowe: zadanie 1 i 2 str. 206

 

Zapoznajcie się z tematem: ,,Interpretacja geometryczna układu równań liniowych” str. 208 -211. Pod tematem lekcji sporządźcie notatkę rysując układ oznaczony, układ sprzeczny oraz układ nieoznaczony.

Przeanalizujcie przykład 1 ze strony 208, a następnie wykonajcie ćwiczenie 1 str. 208.

 

Zadanie domowe: zad. 1 str. 210

 

https://www.youtube.com/watch?v=TAXcu24z8Jc

https://www.youtube.com/watch?v=v09D0mWsNJ0

https://www.youtube.com/watch?v=rAq7i9uQX0s

https://www.youtube.com/watch?v=1hk9Z9s8dL8

 

Informatyka

 

KL. I TF, I TF a, I TA, I TŻ, I TI a

 

Temat:

1. Jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w Internecie?

 

Proszę o sporządzenie krótkiej notatki w zeszycie odnośnie bezpieczeństwa w Internecie. Zagadnienia powinny dotyczy ochrony danych, bezpieczeństwa transakcji internetowych, a także sposobów i metod zabezpieczenia swoich urządzeń mobilnych np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp.

Dla chętnych proponuję wykonać dodatkową prezentację na powyższy temat np. w programie Power Point.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PkRkdUqlF7o

https://www.youtube.com/watch?v=z1JTNZzzGPw

https://www.youtube.com/watch?v=IWM9ADrBs_o

https://www.youtube.com/watch?v=IH8bxsXQQL4

 

Podstawy Informatyki

 

KL. I TI (po gimnazjum)

 

Temat:

1. Rola pamięci ROM, BIOS.

 

Pod tematem lekcji należy sporządzić notatkę odpowiadając na pytania:

1. Co to jest pamięć RAM i pamięć ROM?

2. Co to jest BIOS?. Opisz podstawowe funkcje.

 

Notatkę można również sporządzić w formie prezentacji.

 

Zadanie domowe: Zapoznaj się w Internecie z typami sieci komputerowych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdmc29Dd5HU

https://www.youtube.com/watch?v=DuDqD4SpGvI

https://www.youtube.com/watch?v=Pb9nYO39diQ

https://www.youtube.com/watch?v=pBSS5NVaT9w

 

 

Termin wykonania pracy zdalnej dla wszystkich klas:

Zadania i ćwiczenia proszę wykonać do 05.04. 2020 r. Proszę wykonywać prace systematycznie, a w razie pytań proszę o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

https://matfiz24.pl

https://szaloneliczby.pl

   
© ALLROUNDER