Siejka-Lejczak Anna

Szczegóły

 

1.04.2020 rok

Klasa II TA

Przedmiot-Pracownia produkcji zwierzęcej.

Podaję tematy do zrealizowania na dwa dni ( środa i czwartek).

-Usuwanie obornika, składowanie obornika, gnojówki i gnojowicy.

-Dobór narzędzi i maszyn-przy hodowli bydła.

 

Proszę wejść na stronę :

1) https://kno.ore.edu.pl

oraz postępować według punktów

2)Repozytorium kursów on-line

3)wybrać Grupa zawodów Uprawy roślin,chowu i hodowli zwierząt

4)wybrać Produkcja zwierzęca

5)po wejściu na platformę zalogować się jako gość

6)zapoznać się i rozwiązać Moduł II

Utrzymanie czystości pomieszczeń inwentarskich

 

Również na e-mail klasowy wysyłam prezentację do tego tematu. Proszę się z nią zapoznać.

 

Przedmiot- Produkcja zwierzęca.

Temat lekcji: Pomieszczenia dla koni, znajduje się na e-mailu klasowym.

 

Klasa III TA

Temat lekcji na e-mailu klasowym.

Pozdrawiam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witam serdecznie!

31.03.2020 rok

KLASA I TA/Ż

Z przedmiotu Podstawy rolnictwa- proszę o wpisanie dwóch tematów do zeszytu.

1)Czynniki pogodowe i zjawiska meteorologiczne.

2)Przyrządy meteorologiczne.

Na e-mail klasowy przesyłam dwie prezentacje, proszę się z nimi zapoznać.

Pozdrawiam

 

KLASA II TA

Przedmiot Produkcja roślinna proszę o wpisanie do zeszytu tematu lekcji:

Rzepak jary. Na e-mail klasowy wysyłam załączniki do tego tematu.

 

 

Dzień dobry

30.03.2020 rok

 

Produkcja zwierzęca

Proszę  dwie klasy 1 TA o powtórzenie wiadomości z rozdziału 3- ZOOHIGIENA Z ELEMENTAMI

DOBROSTANU ZWIERZĄT. CHOROBY ZWIERZĄT.

2 temat lekcji- Typy i najczęściej hodowane rasy bydła. Proszę w zeszycie zrobić notatkę z

podręcznika od str.196 do 199 i scharakteryzować typy użytkowania bydła, podać podstawowe

różnice między nimi.

 

Produkcja roślinna

Klasa 1 TA/Ż

Proszę zapoznać się z tematem lekcji- Rośliny przemysłowe oleiste- rzepak ozimy (podręcznik

str.67)

Proszę odpowiedzieć krótko na pytania  : 1,2,3,4 str.87

termin  oddania 6.04.2020 do godz.19

Na e-mail klasowy wysyłam kilka dodatkowych materiałów nauczania.

Pozdrawiam

 

 

 

 

Witam wszystkich uczniów  klas agrobiznesu

DLA UCZNIÓW KLASY II TA

 

PRZEDMIOT - Pracownia produkcji zwierzęcej 

Do tego przedmiotu podaję trzy nowe tematy:

1)Ocena zabezpieczenia składowania paszy.

2)Zadawanie pasz.

3)Żywienie bydła-ocena jakości paszy i pobranie próby.

 

Temat 1

Proszę wejść na stronę:

1) https://kno.ore.edu.pl

2)Repozytorium kursów on-line

3) Grupa zawodów Uprawy roślin,chowu i hodowli zwierząt

4)Wybrać Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących

5) po wejściu na platformę zalogować się jako gość

6)zapoznać się i rozwiązać Moduł III- Produkcja, konserwacja i przechowywanie pasz do

skarmiania ( Treść )

7)interesuje nas konkretnie w tym Module temat 3.Przechowywanie pasz str.9,10,11

 

 

Temat 2

 

Proszę wejść na stronę:

1) https://kno.ore.edu.pl

2)Repozytorium kursów on-line

3) Grupa zawodów Uprawy roślin,chowu i hodowli zwierząt

4)Wybrać PRODUKCJA ZWIERZĘCA  (BYDŁO, TRZODA CHLEWNA, DRÓB, KONIE, OWCE,

KOZY)

5) po wejściu na platformę zalogować się jako gość

6)zapoznać się i rozwiązać Moduł II- Przygotowywanie pasz i pozyskiwanie mleka

7) proszę wejść w zakładkę Treść w,której znajduje się temat 2.Urządzenia do zadawania pasz

 

Temat 3

 

Na e-mail klasowy wyślę notatkę .

ZADANIE DO WYKONANIA:

Organoleptyczna ocena jakości pasz-na co zwrócić uwagę? (siano,słoma,ziarna zbóż i nasion

roślin strączkowych i ich śrut).

Zadanie proszę wysłać na mojego e-maila do dnia 3.04.2020r.

 

 

PRZEDMIOT-PRODUKCJA ZWIERZĘCA

 

Proszę wejść na stronę:

1) https://kno.ore.edu.pl

2)Repozytorium kursów on-line

3) Grupa zawodów Uprawy roślin,chowu i hodowli zwierząt

4)Wybrać Produkcja zwierzęca(bydło, trzoda chlewna, drób, konie,owce, kozy)

5) po wejściu na platformę zalogować się jako gość

6)zapoznać się i rozwiązać Moduł IV- Żywienie koni (nasz temat lekcji) 

str.17 

oraz Moduł V- Rozród zwierząt gospodarskich gdzie w zakładce Treść znajduje się   temat

lekcji: Użytkowanie rozpłodowe koni str.11

 

 

PRZEDMIOT -PRODUKCJA ROŚLINNA

ZADANIE DO WYKONANIA:

Proszę wszystkich uczniów z klasy o zrobienie  nawożenia i ochrony roślin dla wybranej przez

Was rośliny. Termin  do dnia 5. 04.2020r. W tym zadaniu proszę mi nie

opisywać rośliny np. jakie ma wymagania glebowe, wodne itp. Proszę wymienić tylko  jakie

nawozy można zastosować (nazwy nawozów) np. przedsiewnie, pogłównie i

i w jakiej ilości.  Ochrona roślin- też wypisać środek -nazwa i na co go stosujemy.

 

Klasa III TA

Proszę wejść na stronę

1)    https://kno.ore.edu.pl/

Oraz postępować według punktów

2)    Repozytorium kursów on-line

3)    Wybrać: Grupa zawodów Uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt

4)    Wybrać podstawy produkcji zwierzęcej

5)    Po wejściu na platformę zalogować się jako gość

6)    Zapoznać się i rozwiązać Moduł VIII- Zasady przygotowania zwierząt gospodarskich do

wystaw i sprzedaży.

ZADANIE DO WYKONANIA: Proszę wymienić zasady przygotowania zwierząt do prezentacji.

 Zadanie proszę wysłać na mojego e-maila do dnia 31.03.2020r.

 

 

 

 

KLASA ITA PO GIMNAZJUM

 

PRZEDMIOT: PODSTAWY ROLNICTWA

 

PROSZĘ WEJŚĆ NA STRONĘ

 

1)    https://kno.ore.edu.pl/

Oraz postępować według punktów

2)    Repozytorium kursów on-line

3)    Wybrać: Grupa zawodów Uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt

4)    Wybrać podstawy produkcji roślinnej

5)    Po wejściu na platformę zalogować się jako gość

6)    Zapoznać się i rozwiązać Moduł V Zabiegi agrotechniczne.

ZADANIE DO WYKONANIA

Na e-mail klasowy wysłałam przykład zadania. Was proszę o zrobienie podobnego z następującymi danymi:

Wskaż maszyny i urządzenia niezbędne do uprawy roli między zbiorem pszenicy ozimej(25.07)

a siewem kukurydzy(18.04).

 Zadanie proszę wysłać na mojego e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia

31.03.2020r.

 

KLASA ITA 4 i 5 letnia

 

PRZEDMIOT: PRODUKCJA ZWIERZĘCA

 

Wysyłam dwa tematy:

1)Pojęcie dobrostanu,zasady wzajemnej zgodności i wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko.

2) Choroby zwierząt.

 

PROSZĘ WEJŚĆ NA STRONĘ:

1)    https://kno.ore.edu.pl/

 Oraz postępować według punktów

 2)    Repozytorium kursów on-line

 3)    Wybrać: Grupa zawodów Uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt

 4)    Wybrać podstawy produkcji zwierzęcej

 5)    Po wejściu na platformę zalogować się jako gość

 6)    Zapoznać się i rozwiązać Moduł:

-V  Dobrostan zwierząt gospodarskich.

-VI Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej i Wzajemnej Zgodności w produkcji zwierzęcej.

 

 Proszę również o przeczytanie tematu Choroby zwierząt- podręcznik strona 186.

 

 ZADANIE DO WYKONANIA: 

Podaj przykłady chorób zakaźnych zwierząt, które podlegają obowiązkowi zgłaszania i

zwalczania.

 Zadanie proszę wysłać na mojego e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 31.03.2020r.

 

 

BIOLOGIA !!!

 

KLASY 1 TH I 1 TF

Proszę klasy 1 technikum hotelarstwa i fotografii o utworzenie e-maila klasowego i wysłanie mi wiadomości o jego utworzeniu na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA III TA

Proszę zapoznać się z testami egzaminacyjnymi, które wysłałam na e-mail klasowy.

Wycieczka do Gospodarstwa Rolnego Państwa Wyrobków jest przeniesiona na późniejszy termin.

 

KLASA II TA

Proszę o powtórzenie wiadomości z produkcji roślinnej - rośliny okopowe (burak cukrowy i ziemniak). Z produkcji zwierzęcej - konie.

Na e-mail wysłałam kilka prezentacji między innymi o rzepaku, proszę o zapoznanie się z nią.

Wycieczka do Gospodarstwa Rolnego jest przeniesiona na późniejszy termin.

KLASA I 5-letnia

Proszę o opracowanie sobie tematów i zrobienie notatki z książki produkcja zwierzęca część 1.  

- Mikroklimat w budynkach inwentarskich.

- Zasady składowania nawozów naturalnych.

Z produkcji roślinnej proszę powtórzyć wiadomości o buraku cukrowym i zrobić notatkę o ziemniaku. 

Na e-mailu klasowym znajdują się prezentacje z którymi proszę się zapoznać.

KLASA I TA 4-letnia


Proszę o powtórzenie wiadomości- produkcja roślinna (burak i ziemniak). Na e-mail klasowy wysyłam prezentacje z którymi proszę się zapoznać. Z produkcji zwierzęcej proszę zrobić notatkę w zeszycie z tematów:

- Mikroklimat w budynkach inwentarskich

- Zasady składowania nawozów naturalnych.

Z podstaw rolnictwa powtórzyć wiadomości z uprawy roli.

Na e-mailu klasowym znajdują się prezentacje z którymi proszę się zapoznać.

 

BIOLOGIA  KLASA I TF, I TH 

 

Proszę zapoznać się z następującymi tematami z książki :

-Biotechnologia a medycyna

-Klonowanie-tworzenie genetycznych kopii

Zrobić krótką notatkę w zeszycie oraz odpowiedzieć na pytania kontrolne, które znajdują się pod tymi tematami.

Warto zajrzeć na strony:

http://www.biotechnolog.pl/klonowanie.htm

http://www.retina-forum.pl/pdf/klon07.pdf

http://www.biotechnolog.pl/artykul-222.htm

 

W razie pytań jestem do dyspozycji i proszę o kontakt e-mail.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

 

   
© ALLROUNDER