Ostrowska Aneta

Szczegóły

Dzień dobry. 

kl. I TR, I TK, I TA, I TF, I TI ( 5-cio letnie )

Proszę z podręcznika zapoznać się z następującymi treściami: cechy fizykochemiczne wód morskich, mechanizm powstawania powierzchniowych prądów morskich, problem zanieczyszczenia wód morskich, wpływ prądówmorskich na życie i gospodarkę człowieka.

kl. I TH, I TŻ, I TA, I TF, I TI ( 4-ro letnie )

Proszę zapoznać się z czynnikami lokalizacji przemysłu (przyrodniczymi i pozaprzyrodniczymi) oraz typami lokalizacji zakładów przemysłowych (lokalizacja przymusowa, związana i swobodna).

kl. II TH, II TOR

Temat do przyswojenia - "Dynamika oceanów". Proszę zapoznać się z informacjami o podstawowych ruchach wody, jakimi są: falowanie wiatrowe, sejsze, tsunami. Ponadto cechy prądów morskich.

kl. III TOR

Zróżnicowanie rolnictwa na świecie. Cechy rolnictwa uprzemysłowionego, ekologicznego, intensywnego, ekstensywnego, samozaopatrzeniowego, towarowego.

kl. IV TOR

Gospodarka Australii na tle środowiska przyrodniczego (Srodowisko naturalne, ludność i gospodarka).

kl. IV TOT

Geografia rozszerzona.

Proszę powtórzyć wiadomości o atrakcyjności turystycznej Polski (uwzględniając podział walorów krajoznawczych na przyrodnicze i antropogeniczne) oraz o wybranych regionach turystycznych  naszego kraju (wybrzeże, pojezierza, góry).

Geografia turystyczna.

Proszę powtórzyć uwarunkowania przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze rozwoju turystyki Nowej Zelandii, Australii, Antarktydy i Arktyki.

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

 

 

 

 

 

 Witam serdecznie.

kl. I TR, TA, TK, TF, TI - 5

Proszę przyswoić sobie informacje o wodach powierzchniowych z podręcznika. Zapoznać się z pojęciami; rzeka, dorzecze, system rzeczny, zlewisko. Jakie mamy rodzaje rzek -podział na stałe, okresowe i epizodyczne. Umieć wyjaśnić przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi oraz wskazać występowanie wybranych typów jezior.

kl. I TH, TŻ, TA, TF, TI - 4

Zasoby naturalne Ziemi.

Co to są zasoby naturalne. Podział na niewyczerpywalne, wyczerpywalne odnawialne i nieodnawialne. Podział surowców mineralnych ( energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne).

kl. II TH, TOR

Zakłócenia cyrkulacji oceanicznej - El Niño.

Proszę przedstawić na czym polega normalna cyrkulacja oceaniczna a na czym odwrócona Ei Niño ( prace przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , do 5. 04)

Ponadto proszę sobie przyswoić na czym polega upwelling (przybrzeżny i równikowy) oraz downwelling. Co to sa pływy morskie i gdzie występują.

III TOR

Produkcja roślinna na świecie.

Podział roślin uprawnych ze względu na cechy produkcyjne: alimentacyjne, pastewne, przemysłowe, używki. Podział roślin uprawnych ze względu na cechy biologiczne: zboża, strączkowe, rośliny bulwiaste i korzeniowe, warzywa i owoce, używki, przyprawy, rośliny przemysłowe cukrodajne, rośliny przemysłowe oleiste, rośliny przemysłowe włóknodajne.

Proszę scharakteryzować wybraną grupę roślin ( np. zboża czy przemysłowe oleiste ), podać przykładowe rośliny oraz ich zastosowanie. Prace wykonane w formie prezentacji lub referatu proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (do 3 kwietnia).

kl. IV TOT

Rozszerzenie. Handel zagraniczny Polski (bilans handlu zagranicznego, główni partnerzy handlowi Polski, struktura towarowa handlu zagranicznego (eksport, import, rola towarów przemysłowych, paliw, sprzętu transportowego).

Podaję tematy dla osób, które mają coś do zaliczenia:

1. Wpływ usług na środowisko przyrodnicze. 

2. Wpływ usług na życie człowieka i działalność gospodarczą.

3. Wpływ członkostwa w organizacjach międzynarodowych na życie w Polsce.

Prace proszę przesłać na mój adres mailowy.

 

Dla uczniów wszystkich klas może być pomocny portal www.dlaucznia.pl

Maturzystów zachęcam do wykonywania zadań z kart pracy dla maturzystów oraz korzystania z portalu www.terazmatura.pl

Pozdrawiam

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER