Hubicki Adam

Szczegóły

Witam serdecznie wszystkich uczniów i każdego z osobna w tym szczególnym czasie walki  z koronawirusem i braku możliwości uczęszczania do szkoły.

Mam nadzieje, ze wszyscy jesteście zdrowi i chętni do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem wsparcia on-line.

Zachęcam do systematycznej pracy.

Pozdrawiam 

Adam Hubicki

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 W razie pytań proszę napisać maila na podany wyżej adres.

 

kl. I TF

 

Lekcja 1, 16.03.2020 

Proszę zapoznać się z załączoną prezentacją zał.1 " Księgowość przedsiębiorstwa" i przy wykorzystaniu podręcznika odpowiedzieć na pytanie: Jakie są wady i zalety:

-poszczególnych form opodatkowania małej firmy ?

- księgowości pełnej i uproszczonej?

zał.1 

 

Lekcja 2, 18.03.2020 

Temat: Marketing

Na podstawie treści zawartych w podręczniku (dział V, temat 8) odpowiedź na następujące pytania:

1. Czym jest marketing ?

2. Jakie są główne cele marketingu?

3. Co to jest marketing mix ?

4. Co to jest reklama, public relations, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista ?

5. Jakie narzędzia stosowane są:

a) w promocji sprzedaży ?

b) public relations ?

6. Jakie wyróżnia się rodzaje reklamy i czym się one charakteryzują?

 

 Lekcja 3, 23.03.2020 

 Temat: Etyka w pracy i w biznesie.

  Proszę zapoznać się z załączoną prezentacją zał.2 " Etyka w pracy i biznesie" i przy wykorzystaniu podręcznika wyjaśnij ( w zeszycie), jak powinien postępować przedsiębiorca przestrzegający zasad etyki. Na czym polega mobbing i nieetyczne zachowanie pracownika?

  Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Przedsiębiorstwo

 

Proszę przesłać BIZNESPLAN do piątku 27.03.2020 na moją pocztę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pozdrawiam

Lekcja 4.  25.03.2020 

 Temat: Powtórzenie wiadomości o przedsiębiorstwie.

Dzień dobry,w związku z zakończeniem realizacji działu bardzo proszę o powtórzenie wiadomości zawartych w tematach dotyczących przedsiębiorstwa - w podręczniku  dział V. Przedsiębiorstwo , a następnie, wykorzystując temat "Podsumowanie" wykonaj zadania (test) z podręcznika zawarte pod tytułem: Sprawdź, czy potrafisz! 

Proszę do środy przyszłego tygodnia 1.04.2020  uzupełnić i odpowiedzieć na pytania zawarte w załączniku POWTÓRZENIE gr. A ( uczniowie o numerach parzystych w dzienniku) oraz POWTÓRZENIE gr. B ( uczniowie o numerach nieparzystych w dzienniku) i przesłać wypełniony załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pozdrawiam

   Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Przedsiębiorstwo

 

 Lekcja 5. 30.03.2020  Temat: Rynek pracy.

 Na podstawie treści zawartych w podręczniku (dział VI, temat 1) odpowiedź w zeszycie na następujące pytania:

1. Co to jest praca i jaką pełni wartość w życiu człowieka (humanizacja pracy)?

2. Jakie są motywy aktywności zawodowej człowieka?

3. Biorąc pod uwagę podmioty rynku pracy ( popyt~pracodawcy, podaż~pracownicy) oraz cenę pracy (płacę) wyjaśnij:

a) co to jest popyt na pracę i jak zależy od wielkości płacy?

b) co to jest podaż pracy i jak zależy od wielkości wynagrodzenia (płacy)?

4. Jakie czynniki poza poziomem płac wpływają na popyt na pracę i na podaż pracy?

5. Co to jest współczynnik aktywności zawodowej ?

6. Kiedy występuje bezrobocie? 

7. Na czym polegają najważniejsze przyczyny nierównowagi rynku?

 Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie ZROZUMIEĆ RYNEK PRACY.

 

 Lekcja 6.   01.04.2020  Temat: Poszukiwanie pracy.

Dzień dobry

Proszę w oparciu o załączoną PREZENTACJĘ i treści zawarte w podręczniku wypisz w zeszycie elementy, jakie powinny zawierać dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny).

Proszę napisać własne CV i list motywacyjny ( na komputerze) zakładając, że jesteś na etapie ukończenia technikum i chciałabyś/chciałbyś podjąć pracę w swoim zawodzie lub w innym na stanowisku, które zapewniłyby realizację Twoich zainteresowań z wykorzystaniem kompetencji, jakie będziesz posiadać na tym etapie życia.

CV i list motywacyjny proszę przynieś na pierwszą lekcję po odwieszeniu zajęć w szkole po świętach. W przypadku znaczącego przedłużania się tego terminu przekażę Wam nowe informacje w tej sprawie.

Pozdrawiam.

 

kl. II TA

Witam, 

bardzo proszę dokończyć wypełnienie wniosku na modernizację gospodarstwa rolnego .

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR.  

23.03.2020,  Zadania KOWR

Proszę zapoznać się z zadaniami KOWR (http://www.kowr.gov.pl/).

 

 24.03.2020 Obrót ziemią rolną na podstawie Ustawy o ustroju rolnym - wniosek do KOWR.

 

Na podstawie informacji zawartych na stronie KOWR http://www.kowr.gov.pl/ukur i  http://www.kowr.gov.pl/ukur/zgody-na-nabycie-nieruchomosci-rolnych/wniosek-zbywcy zapoznaj się z zasadami uzyskania zgody na sprzedaż ziemi i wypełnij wniosek zakładając, że masz zamiar sprzedać wybraną działkę z twojego gospodarstwa sąsiadowi, który jest młodym rolnikiem i chce przeznaczyć premię z ARiMR na zakup ziemi.

 30.03.2020 Obrót ziemią rolną na podstawie Ustawy o ustroju rolnym - wniosek do KOWR- POWTÓRZENIE.

Proszę powtórzyć informacje o funkcjonowaniu i zadaniach KOWR.

Proszę korzystając z przykładowego wypełnionego WNIOSKU  dokończyć wypełnienie wniosku zadanego w poprzedniej lekcji i przesłanie mi na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   do 3.04.2020.

Proszę w temacie maila wpisać nazwisko, imię , klasę. 

 

31.03.2020. Temat: Cele, organizacja i zasady funkcjonowania FADN

 Na podstawie załączonej INFORMACJI w zakresie funkcjonowania  FADN proszę odpowiedzieć do zeszytu na następujące pytania:

1. Czym jest FADN?

2. Ile gospodarstw uczestniczy w europejskim, a ile w polskim FADN?

3. Jakie zasady obowiązują w FADN i co z nich wynika ?

4. Jakie korzyści dla rolnika  wynikają  z prowadzenia FADN?

5. Co to jest standardowa produkcja (SO) ?

6. Jakie są cele Polskiego FADN?

7. Jak zorganizowany jest Polski FADN?

 

Witam,

dalsze kształcenie w zakresie FADN będziecie realizować w ramach kursów  na platformie e-Learning Polski FADN.

Wkrótce otrzymacie na swoje adresy poczty email udostępnienie do kursów na swoim koncie.

Proszę nie usuwać tych mail.

Pozdrawiam

 

 

kl. IV TOT

Witam, proszę dokończyć plan marketingowy dla własnej lub wybranej firmy działającej w turystyce według otrzymanej struktury .

24.03.2020.  ANALIZA PLANU MARKETINGOWEGO

Bardzo proszę przesłać plan marketingowy na moją pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 27.03.2020.

 

 31.03.2020. Temat: Powtórzenie o strategiach i zarządzaniu strategicznym.

  Proszę powtórzyć wiadomości o zarządzaniu strategicznym i na podstawie informacji zawartych w zeszycie oraz załączonych : prezentacji z Analizy BCG, informacji o strategiach rynek-produkt w prezentacji,  a także  treści z PODRĘCZNIKA bardzo proszę 

  do poniedziałku przyszłego tygodnia 7.04.2020  uzupełnić i odpowiedzieć na pytania zawarte w załączniku POWTÓRZENIE gr. A ( uczniowie o numerach parzystych w dzienniku) oraz POWTÓRZENIE gr. B ( uczniowie o numerach nieparzystych w dzienniku) i przesłać wypełniony załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoby, które jeszcze nie przesłały mi planu marketingowego, proszę o dosłanie na mój adres email. Proszę plan marketingowy wykonać zgodnie z omawianą na lekcji strukturą.

Pozdrawiam.

 

 

kl. IV TA

 

Dzień dobry,

bardzo proszę zapoznać się z warunkami przyznania pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" .

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie ARiMR oraz ARiMR1

 

 II TYDZIEŃ

23.03.2020 Temat: Lokalne instytucje działające na rzecz rolnictwa

Proszę wyszukać w zasobach sieci Internet informacji dotyczących lokalnych instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz na tej podstawie zrobić notatkę do zeszytu.

Proszę rozwiązać TEST dotyczący PROW w zakresie modernizacji gosp. rolnych i premii dla młodych rolników i odesłanie mi na moją pocztę : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do piątku 27.03.2020.

nowy test

 

30.03.2020 Temat: Zadania kadry kierowniczej. Style kierowania.

Na podstawie informacji zawartych w prezentacji KIEROWANIE-STYLE KIEROWANIA odpowiedź na pytania:

1. Na czym polegają 4  funkcje kierownika?

2. Czym się charakteryzuje  styl kierowania: autokratyczny, demokratyczny i liberalny?

 

kl. III TA

  Pracownia zarządzania

 

Dzień dobry,

 bardzo proszę  dokończyć wniosek kredytowy i przesłać mi na moją pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

 

Marketing i zarządzanie

Proszę powtórzyć wiadomości o analizie BCG. 

23.03.2020. Strategie rynek-produkt

 Bardzo proszę zapoznać się z treścią prezentacji a następnie wykonać zadanie i pytania w niej zawarte. 

Pozdrawiam

24 - 25.03.2020. Temat.: Strategie segmentacji rynku. Strategie stymulacji rynku.

                          Temat: Strategie konkurencyjne.

Na podstawie treści z PODRĘCZNIKA bardzo proszę zapoznaj się ze strategiami:

1) segmentacji rynku

a) działań niezróżnicowanych

b) działań zróżnicowanych

c) działań skoncentrowanych.

2) stymulacji rynku

a) preferencji

b) cena-ilość.

3) konkurencyjne.

 

30.03.2020 - 31.03.2020. Powtórzenie o strategiach i zarządzaniu strategicznym.


Proszę powtórzyć wiadomości o zarządzaniu strategicznym i na podstawie informacji zawartych w zeszycie oraz załączonych w plikach w poprzednich tematach oraz prezentacji z Analizy BCG

 Proszę do poniedziałku przyszłego tygodnia 6.04.2020  uzupełnić i odpowiedzieć na pytania zawarte w załączniku POWTÓRZENIE gr. A ( uczniowie o numerach parzystych w dzienniku) oraz POWTÓRZENIE gr. B ( uczniowie o numerach nieparzystych w dzienniku) i przesłać wypełniony załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

01.04.2020. Istota, cele i struktura planu marketingowego.


W oparciu o treści zawarte w PODRĘCZNIKU proszę  odpowiedzieć w zeszycie na następujące pytania:

1. Co to jest plan marketingowy ?

2. W jakich celach sporządza się plan marketingowy?

3. Jaka jest różnica między planem marketingowym a biznesplanem?

4. Z jakich kolejnych elementów składa się typowy plan marketingowy ?

 

   
© ALLROUNDER