Egzamin zawodowy

Szczegóły

 

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2019/2020 : 

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2017_Informacja_o_egzaminie_potwierdzaj%C4%85cym%20kwalifikacje%20w%20zawodzie_2019_2020.pdf

 

 INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2012_Informacja_o_egzaminie_%20potwierdzaj%C4%85cym%20kwalifikacje%20w%20zawodzie_2019_2020.pdf

 

 

 

 

https://oke.wroc.pl/organizacja/

 

Informacje dla zdających o egzaminie zawodowym podstawa programowa PP 2017 (komunikaty, deklaracje, wnioski, informacje o przebiegu) 

 

https://oke.wroc.pl/organizacja-3/

 

   
© ALLROUNDER