Bury Jolanta

Szczegóły

 

Klasa II TF

Proszę o powtórzenie przerobionego na lekcjach materiału o proporcjonalności odwrotnej, oraz rozwiązanie podanego zestawu zadań

Zestaw1

W ramach ćwiczeń proszę o przerobienie zestawu zadań znajdujących się na stronie: http://www.matematykam.pl/zadania_funkcja_wymierna_matura.html

23.03.

Na ten tydzień nowy temat: Przesunięcie wykresy funkcji. Proszę o zapoznanie się z tematem oraz przerobienie proponowanych zadań: 

 

Proszę o zapoznanie się z artykułem: https://www.szerokikadr.pl/poradnik/domowe-drukowanie-czesc-1-czyli-przygotowania

26.03.

Proszę o zapoznanie się z prezentacją Histogram - gwarancja prawidłowej ekspozycji. 

Jako ćwiczenie proszę: ustaw aparat na statywie lub innym stabilnym podłożu (np. na stole) i, zmieniając wartość korekty ekspozycji, obserwuj, jak zmienia się histogram (na żywo lub na kolejno wykonanych zdjęciach). W miarę zwiększania korekty ujemnej wykres powinien przesuwać się coraz bardziej w lewo, podczas wprowadzania korekty dodatniej – w prawo.

Do dnia 1 kwietnia proszę o przesłanie zdjęć wraz z ich histogramem (niedoświetlone, poprawna ekspozycja, prześwietlone)

27.03.


Proszę o zapoznanie się z zamieszczonym tu tematem Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych oraz w podręczniku na stronach 89-90.

Jako zadanie domowe proszę o rozwiązanie ćw.2. b,f, ćw.3. c oraz ćw.6 b. Zdjęcia Waszych rozwiązań proszę o przesłanie na maila lub poprzez aplikację messenger do dnia 31 marca.

30.03.

Proszę o zapoznanie się z prezentacją Kompozycja otwarta i zamknięta.

 Do dnia 3 kwietnia proszę o przesłanie na mój adres mailowy dwóch zdjęć przedstawiających te dwa rodzaje kompozycji.

 

31.03.

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonym tu tematem Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych

oraz w podręczniku na stronach 93 - 95.

Jako zadanie domowe i sprawdzenie własnych umiejętności proszę o rozwiązanie zadań 1.c,d, 2.d,e, 3.b,c oraz 4b ze strony 94 i przesłanie rozwiązań do dnia 3 kwietnia.

 

Klasa III TOR  

Proszę o powtórzenie przerobionego na lekcjach materiału o funkcjach trygonometrycznych, oraz rozwiązanie podanych zestawów zadań

Zestaw1, Zestaw2, Zestaw3

W ramach ćwiczeń proszę o przerobienie zestawu zadań znajdujących się na stronie: 

http://www.matematykam.pl/zadania_funkcje_trygonometryczne_matura.html 

23.03.

Proszę o zapoznanie się z tematem Tożsamości trygonometryczne oraz przerobienie podanego tam zestawu zadań.

 

27.03.

Proszę o zapoznanie się z tematem Zastosowanie trygonometrii. Proszę przerobić podane Przykłady.cz.I oraz Przykłady.cz.II. 

 

Ostatni temat jaki pozostał nam do realizacji w dziale Trygonometria to Funkcje trygonometryczne kata wypukłego. Temat ten opracowany jest w Waszych podręcznikach na stronach 171 - 173. Ponadto bardzo proszę abyście uważnie obejrzeli lekcje1

 Jako zadanie domowe proszę rozwiązać zad1c, zad2b, zad3a, zad6b oraz zad7a. Zadania proszę rozwiązać w zeszytach przedmiotowych i zdjęcia rozwiązań proszę przesłać do mnie poprzez aplikacje messenger do dnia 3 kwietnia.

31.03.

Kontynuacja tematu Funkcje trygonometryczne kata wypukłego. Proszę o zapoznanie się z materiałem z lekcji2. Temat ten został opracowany w podręczniku na stronach 174 - 175.

Proszę o rozwiązanie zadania 4/s175 oraz 5/s175 b,d,f. Rozwiązania zadań proszę odesłać do dnia 6 kwietnia.

 

  

 Klasa IV TI, IV TŻ

 W ramach powtórek przedmaturalnych proszę o samodzielne rozwiązanie poniższego zestawu zadań.

Zestaw1

Kolejny zestaw zadań w ramach powtórek przedmaturalnych do samodzielnego rozwiązania. Zgodnie z umową w razie pytań, problemów i wątpliwości proszę o kontakt poprzez aplikacje messenger.

Zestaw2

23.03. 

 Proszę o rozwiązanie Testu1

26.03.

W ramach ćwiczeń przedmaturalnych kolejny test do samodzielnego rozwiązania Test2

Przypominam Wam Kochani w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości jestem dostępna na messengerze.

 

31.03.

Kochani maturzyści. Przypominam, że zgodnie z naszą umową w aplikacji messenger o ustalonych przez nas godzinach bedą pojawiały się dla Was zadania do samodzielnego rozwiązania.

 

 

Zachęcam do zapoznania się z kompendium maturzysty:

kompendium

 

Klasa I TF, I TFa

Bardzo proszę w ramach utrwalenia przerabianych na zajęciach zagadnień o zapoznanie się z poniższym materiałem:

https://www.szerokikadr.pl/poradnik/ciemnia-fotograficzna-czesc-1

https://www.szerokikadr.pl/poradnik/ciemnia-fotograficzna-czesc-2

https://www.szerokikadr.pl/poradnik/ciemnia-fotograficzna-czesc-3 

23/30.03. 

Proszę o zapoznanie się z tematem Metody cyfrowej obróbki fotografii, oraz wykonanie podanych ćwiczeń.

Jeśli nie macie jeszcze pobranej darmowej aplikacji GIMP, to tu link: GIMP 

 

 

 

 

Dla wszystkich przydatne strony w samodzielnej nauce: 

Zdalne lekcje gov

 Wideolekcje zgodne z podstawą programową  pi-stacja

 

 

 

   
© ALLROUNDER