Bodzioch Dorota

Szczegóły

W ramach powtórek historycznych wszystkich Was zachęcam do przeglądania poniżej podanych stron:

https://historia.org.pl

 

 

https://historykon.pl

https://napoleon.org.pl

https://histmag.org

http://www.polska1918-89.pl

https://ciekawostkihistoryczne.pl

 

Klasa I TFa

  1. Proszę o utrwalenie wiedzy z podręcznika od str. 140 do str. 171
  2. Ćwiczenia podsumowujące wiedzę:

- przedstaw największe dokonania Justyniana Wielkiego

- wymień czynniki, które umożliwiły Atenom szybkie podboje

- wyjaśnij w jaki sposób chrzest Chlodwiga wpłynął na rozwój państwa Franków

- scharakteryzuj dokonania Karola Wielkiego. Oceń które z nich okazały się najbardziej trwałe

- wskaż różnice pomiędzy cesarstwem Karola Wielkiego, a cesarstwem uniwersalnym, które planował utworzyć Otton Wielki.

     3. Dla zainteresowanych:

-  J. Strzelczyk, Otton, Wrocław 2009

- G. Buhrer – Thierry, Imperium Karola Wielkiego, tłum. B Spieralska – Kasprzyk, Warszawa 2004

- K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004

- K. Armstrong, Krótka historia islamu, tłum. J Włodarczyk, Wrocław 2004

 

Dzień dobry  26.03.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem: Feudalizm i społeczeństwo stanowe.

Proszę uzupełnić temat po zapoznaniu się ze str.185 temat 6 przepisując do zeszytu.

Ćwiczenie utrwalające wiedzę:

1. Wymień charakterystyczne cechy Społ .feudalnego, wyjaśnij jakie przemiany je ukształtowały.

Zadanie domowe: wyjaśnij pojęcia:

1. hołd lenny

2. wasal

3. senior

4. system lenny

5. wykonaj w zeszycie tzw: drabinę feudalną {możesz posiłkować się podręcznikiem}str.174

6. przedstaw na czym polegał etos rycerski.

 

Temat: Pierwsze państwo słowian   31.03 2020

Proszę zapoznać się z tematem na str.178 następnie przepisać do zeszytu temat 7 str. 185.

Ćwiczenie utrwalające wiedzę:

1. Wyjaśnij na czym polegała pierwotna kultura słowian

2. wyjaśnij dlaczego dynastia czeska nosiła nazwę Przemyślidów, a ruska Ruryrkowiczów.

Zadanie domowe:

Proszę napisać krótką biografię Cyryla i Metodego{ misjonarzy z Bizancjum} Wyjaśnij co znaczy słowo Cyrylica.

 

Klasy II (TII, TAH, TŻR, TF)

  1. Proszę o utrwalenie wiedzy z podręcznika od str. 95 do str. 121
  2. Ćwiczenia: Proszę przeczytać krótką biografię Marii Skłodowskiej – Curie.

Proszę omówić – dokonania Polaków, którzy otrzymali nagrodę Nobla

 

Dzień dobry  26.03.2020

Proszę zapoznać się z tematem

T: Pierwsza wojna światowa str.130-135 podręcznik

przypominamy sobie daty związane z wybuchem I wojny światowej:

1. 28. 06.1914

2. 11.11.1918

3. układ sił międzynarodowych {trójprzymierze, trójporozumienie}

Ćwiczenie:

1. Wyjaśnij znaczenie kompromisu zawartego pomiędzy Dmowskim i Piłsudskim w latach 1918-1919.

Zadanie domowe: wyjaśnij

1. Rada Regencyjna

2. mały traktat wersalski

3. krótka biografia J.I Paderewskiego- notatka.

 

Temat: Kształtowanie się granic  31.03.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem str.136-141.

Następnie wykonaj zadanie na ocenę:

1. Jaki wpływ te wydarzenia miały na kształtowanie się granic

2. Powstanie Wielkopolskie

3. Powstania Śląskie 3

4. Bitwa Warszawska

5. Podział Śląska Cieszyńskiego

6. Plebiscyt na Warmii, Mazurach, Powiślu.

Ćwiczenie:

1. Oceń zaangażowanie obywateli w wa

 

 

 

Klasy III (TIa, TIb, TŻ)

  1. Proszę o utrwalenie wiedzy z podręcznika od str. 91 do str. 120
  2. Ćwiczenia: Określ motywy działania zdobywców Nowego Świata

 

Temat: Sojusznik zza Atlantyku  31.03.2020

Proszę zapoznać się z tematem na str.128-133.

Zadanie domowe, wyjaśnij:

1. konstytucja USA 1787

2. stany północne

3. stany południowe

4. wojna secesyjna

5. konfederaci

6. unia

7. imigracja

8. wymień 14 punktów planu Wilsona {na ocenę}

 

Temat: Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych. 26.03.2020

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str 120-124

Następnie wykonać ćwiczenia:

1. Wymień reformy przeprowadzone przez cesarza Mutsuhito.

2. Oceń wpływ kolonializmu na państwa europejskie, wymień przykłady widoczne we współczesnym świecie.

 

Klasy IV (TOT, TI)

  1. Proszę o utrwalenie wiedzy z podręcznika od str. 103 do str. 123
  2. Ćwiczenia: Odszukaj w różnych źródłach informacje o rozwiązaniach które zawdzięczamy Napoleonowi. Omów słabości i zalety Księstwa Warszawskiego

Dzień dobry

Proszę o zapoznanie się z tematem str. 132-139

Temat: I wojna Światowa  26.03.2020

Ćwiczenia:

1. początek-zakończenie I wojny św.

2. co to była wojna pozycyjna

3. tzw: wielka wojna

Zadanie domowe:

Opisz powstanie Ligii Narodów.

 

Temat: Wojna totalna    31.03.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika str.140-147

Zadanie domowe:

1.Wyjaśnij dlaczego front wschodni miał decydujące znaczenie podczas II wojny światowej.

2. porównaj przebieg I i II wojny światowej.

 

 

KL I  TI, TH, TF, TAZ- WOK

 

dzień dobry

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.131-144

Temat: Fotografia siła pojedyńczego obrazu   26.03.2020

Ćwiczenia do zeszytu:

1. wypisz rodzaje fotografii {czerwony druk}

2. wymień cechy współczesnej fotografii str. 131 {5 cech}

3. wyjaśnij czym jest fotografia str 131.

zadnie domowe:

Dokonaj interpretacji fotografii : Matka tułaczka...DOROTHEA LANGE.

 

Temat: Film magia ruchomych obrazów.  31.03.2020

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str.145-160 następnie wykonać polecenie do zeszytu.

1. wypisz rodzaje filmów {czerwony druk}

2. wymień cechy współczesnego kina str.145

3. wyjaśnij czym jest film str.145

Zadanie domowe:

1.Omów dowolny film str. 154-155, wykorzystaj dowolny kadr, opisując szczegółowo. Zadanie na ocenę.

 

   
© ALLROUNDER