Babik Ewelina

Szczegóły

Klasa IV TK

Sporządź przekrój przez schody terenowe wykonane z kostki betonowej 12 x 12 x 6 cm na podsypce piaskowej 10 cm i palisady betonowej 12 x 12 x 35 cm umieszczonej w ławie betonowej na podsypce piaskowej 10 cm.  Szablon otrzymany na lekcji wykonać zgodnie z podziałką.W przypadku jego braku skala 1:10.  Stopni w biegu schodów  5    .Wysokość podstopnicy 10 cm. Głębokość (szerokość) stopnia 36 cm.  Opisać , zwymiarować.

Klasa I TK                                                             


Zakupić podręcznik przez internet . Wydawnictwo Hortpress Sp.zo.o. Autorzy :Beata Fortuna-Antoszkiewicz , Edyta i Krzysztof Gadomscy . Podręcznik ,,Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni "Część III

Ćwiczyć i utrwalać zadania ,które wykonywaliśmy ostatnio na zajęciach

Klasa IV

Zadanie nr.2

Na podstawie wykonanego przekroju przez schody terenowe wykonane z kostki betonowej i palisady betonowej , opracuj plan prac związanych z wykonaniem schodów .Sporządź wykaz narzędzi ,sprzętu do wykonania schodów. Zaplanowane czynności zapisz w kolejności technologicznej.

Zadanie nr.1 Przekrój przez schody terenowe  i zadanie nr.2 Plan prac wykonania schodów terenowych wykonaj do dnia 9 kwietnia 2020. 

   
© ALLROUNDER