Ogłoszenia

Panu dyrektorowi Jackowi Pietroszkowi oraz całej rodzinie szczere kondolencje z powodu śmierci matki, wraz z wyrazami żalu i współczucia, składają grono pedagogiczne i pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie

   

Rozwój umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą Rozdanie europassów

Szczegóły

             W styczniu 2019 roku odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie konferencja podsumowująca zrealizowany w 2018 projekt Erasmus+ pod tytułem: „Rozwój umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą” podczas której 97uczniów otrzymało Europass Mobilność. Każdy praktykant otrzymał po 2 dokumenty w języku polskim i angielskim lub niemieckim, który potwierdza nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych podczas praktyki za granicą. Oprócz europassów uczniowie otrzymali certyfikaty odbycia praktyki oraz Indywidualny wykaz osiągnięć.

 

             Podczas konferencji z udziałem  przedstawiciela kuratora oświaty - Haliny Pilarz, wicestarosty Tomasza Wiciaka,  pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, pracodawców i uczniów z gimnazjum uczestnicy projektu przedstawili pobyt za granicą i nabyte umiejętności.

             W Wielkiej Brytanii uczyli się zawodu uczniowie technikum informatycznego, którzy rozwinęli umiejętności związane ze swoją przyszłą profesją w zakresie montażu, tworzenia baz danych i administrowania siecią komputerową.

24 uczniów technikum hotelarstwa odbyło 4-tygodniową praktykę zawodową w południowej Hiszpanii w Maladze. Młodzież pracowała w ośmiu hotelach w recepcji, w dziale gastronomicznym i w housekeepingu.

Uczniowie klasy technikum obsługi turystycznej uczyli się w hotelach w Rimini we Włoszech, gdzie zdobyli umiejętności w zakresie obsługi obsługi turystów.

36 uczniów technikum żywienie i technikum agrobiznesu przebywało w Niemczech, w południowej Hesji, gdzie uczyli się zawodu w restauracjach i w przedsiębiorstwach rolnych.

    Oprócz pracy uczniowie brali udział w licznych wycieczkach, np. na Gibraltar, do Londynu, San Marino i Wenecji.

Uczniowie przebywali za granicą pod opieką 10 nauczycieli.

 Oprócz uczniów w ramach mobilności kadry ośmiu nauczycieli przedmiotów zawodowych odbywało staż w Walencji i jedna nauczycielka w Niemczech.

              Uczestnicy praktyk w Maladze i w Hesji  poczęstowali zebranych własnoręcznie wykonanymi przysmakami kuchni hiszpańskiej i niemieckiej.

           Na sfinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą szkoła otrzymała z Unii Europejskiej ponad 1,1 mln zł.

   
© ALLROUNDER