Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie laureatem konkursu EDUinspiracje

Szczegóły

Nasza szkoła w tegorocznym konkursie EDUinspiracje  organizowanym prze Fundację Rozwoju Systemu Edukacji został laureatem w kategorii specjalnej „ 25 – lecie  FRSE” w sektorze edukacja zawodowa. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów edukacyjnych dofinansowanych przez FRSE i promocja przedsięwzięć, które inspirują oraz podejmują ważne tematy.

Zdobyte wyróżnienie przyznano szkole za systematyczne organizowanie od 2006 roku praktyk zawodowych za granicą w ramach programu „Erasmus+”, a wcześniej „Leonardo da Vinci”. W ciągu ostatnich 13 lat zrealizowaliśmy 21 projektów, w których uczestniczyło 823 uczniów, 65 nauczycieli jako opiekunów oraz 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy doskonalili swoje umiejętności w formach job shadowing i staży w przedsiębiorstwach zagranicznych. Potwierdzeniem wysokiej jakości projektów było przyznanie szkole dwóch certyfikowanych projektów oraz Karty Jakości Mobilności.  Na zrealizowanie przedsięwzięć związanych ze szkoleniem za granicą szkoła otrzymała za pośrednictwem FRSE z Unii Europejskiej ponad 11 mln. złotych.

Gala Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  EduInspiracje 2018, na której rozdano „Edukacyjne Oscary”, odbyła się pod hasłem „Podziel się Sukcesem”. Nagrodę  z rąk dyr. generalnego Fundacji Pawła Poszytka oraz pierwszego dyrektor FRSE Witolda Sienkiewicza odebrali dyrektor Jacek Pietroszek  i koordynator projektów- wicedyrektor Adam Hubicki.

 

   
© ALLROUNDER