Ogłoszenia

Panu dyrektorowi Jackowi Pietroszkowi oraz całej rodzinie szczere kondolencje z powodu śmierci matki, wraz z wyrazami żalu i współczucia, składają grono pedagogiczne i pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie

   

Nasze praktyki zagraniczne 2018 - Technicy informatycy w Wielkiej Brytanii

Szczegóły

Przez cztery tygodnie maja 2018 roku 19 uczniów technikum informatycznego przebywało na 4-tygodniowej praktyce zawodowej w Wielkiej Brytanii w Plymouth. Praktykanci nabyli i rozwinęli umiejętności związane z przyszłym swoim zawodem w zakresie montażu i naprawy komputerów, instalacji i konfiguracji drukarek sieciowych, montowania i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej, tworzenia baz danych i stron internetowych, instalowania systemów operacyjnych i oprogramowania oraz administrowania siecią komputerową. Uczniowie rozwinęli swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz zwiększyli swoje kompetencje społeczne w zakresie otwartości na innych, pewności siebie, odpowiedzialności i samodzielności oraz pracy w grupie.

W wolnym czasie uczniowie zwiedzali Plymouth i uczestniczyli w wycieczkach do Londynu i Mount Batten.

Praktyka została zorganizowana w ramach projektu realizowanego w programie Unii Europejskiej Erasmus +


Koordynator Projektu
Adam Hubicki

   
© ALLROUNDER