Dwie kolejne umowy o współpracy w ramach "Szkolnictwo zawodowe potrzebą rynku pracy"

Szczegóły
Poprawiono: piątek, 16, marzec 2018 15:27
Małgorzata Iwanyszczuk
Odsłony: 300

 

 

„Szkolnictwo zawodowe potrzebą rynku pracy” -

- pod taką nazwą w dniu 6 marca 2018 odbyło się w Zespole Szkół Rolniczych spotkanie, w którym uczestniczyły władze wojewódzkie z kuratorem Michałem Siekiem na czele, władze powiatowe ze starostą Andrzejem Michtą, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Juzak, przedstawiciele jednostek edukacyjnych oraz dyrekcja i nauczyciele. Okazją do spotkania było podpisanie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy szkołą a firmą  PROCAM z Gdańska z oddziałem regionalnym we Wrocławiu zajmującą się usługami dla rolnictwa   w zakresie  sprzedaży środków ochrony roślin, nasion i nawozów, prowadzenia  badań związanych z różnymi obszarami produkcji roślinnej, doradztwa i organizacji szkoleń profesjonalnych agronomów.

Drugim partnerem, który oficjalnie podpisał ze szkołą partnerską umowę jest Dworek Różany-Hotel & Restaurant . Pierwsza z firm przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia w klasach technikum agrobiznesu oraz architektury krajobrazu. Pozwoli uczniom mieć bliski kontakt z firmą praktycznie działającą w obszarze rolnictwa, uczestniczyć w szkoleniach i seminariach organizowanych przez jej przedstawicieli. Druga z firm działająca na terenie Namysłowa umożliwi uczniom z technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych odbywanie praktyk i staży zawodowych  w rzeczywistych warunkach pracy i uczenie się fachu od profesjonalnej kadry.

Powyższe inicjatywy wpisują się działania na rzecz podniesienia rangi kształcenia zawodowego oraz zbliżenia pomiędzy szkołami i przedstawicielami rynku pracy. Podczas wystąpień, prezentacji, a także w czasie dyskusji uczestnicy podkreślali, że tylko taki rodzaj współpracy pracodawców i szkół pozwoli właściwie przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy i rozpoczęcia drogi zawodowej.

https://www.facebook.com/powiat.namyslowski/posts/1162792597196189