Ogłoszenia

Szanowne koleżanki, szanowni koledzy Uczniowie Technikum Rolniczego w Namysłowie, organizujemy koleżeńskie spotkanie po 50 latach. Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie rocznik 1968/63 do wzięcia udziału w uroczystościach, które odbędą się w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielony” w Turawie w dniu 12.06.2018r. o godzinie 13.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać do dnia 15.05.2018r. pod numerami telefonów: 605693416, 605650489.

   

Młodzi adepci rolnictwa

Szczegóły

Początkiem czerwca 2017 r.  Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie odwiedziła grupa uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie oraz grupa przedszkolaków z przedszkola nr 4 Namysłowie.  Wizyta uczniów i przedszkolaków w namysłowskim „Rolniku” miała na celu pokazanie dzieciom skąd bierze się żywność i jaka ważnym zawodem jest zawód rolnika. W podczas wizyty dzieci wzięły udział w warsztatach rolniczych w ramach, którego mogły poznać skąd bierze się żywność, zobaczyć budowę zwierząt gospodarskich czy owadów. Najwięcej emocji budziła nauka udoju mleka od szkolnej krowy „Milki” oraz ciągniki rolnicze. Po uśmiechach dzieci i ich aktywnym udziale w warsztatach, można powiedzieć śmiało, że dzieci były zadowolone z przeprowadzonych warsztatów.  Warsztaty prowadził Tomasz Wiciak – nauczyciel przedmiotów rolniczych w ZSR w Namysłowie. 

 

 

 

   
© ALLROUNDER