Podsumowanie praktyk zagranicznych 2015, rozdanie Europassów +

Szczegóły

  9 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca praktyki zagraniczne w bieżącym roku połączona z rozdaniem uczestnikom projektów dokumentów Europass Mobilność. Tytuł konferencji „Kształcenie za granicą szansą zdobycia lepszej pracy” nawiązywał do rezultatów osiąganych przez uczniów podczas praktyk.

 W tegorocznych praktykach zagranicznych brało udział 103 uczniów i dziesięciu nauczycieli. Wyjazdy zagraniczne były zorganizowane  w ramach dwóch projektów w programach: Uczenie się przez całe życie  „Leonardo da Vinci” oraz Erasmus+. Na realizację tego przedsięwzięcia szkoła otrzymała z Unii Europejskiej ponad 280 tys. euro. Dzięki takim środkom na miesięcznych praktykach zagranicznych przebywało 28 uczniów klasy TI i 16 fototechników w Wielkiej Brytanii oraz po 16 uczniów z technikum architektury krajobrazu i z technikum hotelarskiego we Włoszech, a także 27 z technikum żywienia w Niemczech.

   W konferencji brali udział przedstawiciele Powiatu Namysłowskiego, Kuratorium Oświaty, pracodawców i gimnazjów.

   Uczestnicy praktyk przedstawili liczne korzyści, jakie uzyskali w wyniku udziału w projektach.  Konferencja wykazała, że udział uczniów w praktykach zagranicznych przyczynił się do wzrostu ich kompetencji zawodowych, umiejętności językowych i rozwoju osobistego. Uczestnicy stali się bardziej komunikatywni, samodzielni, pewni siebie, odpowiedzialni, tolerancyjny wobec odmiennych kultur.

  Wicestarosta Powiatu Namysłowskiego Sławomir Stawiarski w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie praktyk zagranicznych dla zwiększania szans przyszłych absolwentów na rynku pracy. Pani Halina Pilarz z KO powiedziała o dużym sukcesie szkoły w realizacji kształcenia za granicą, a przedstawiciel pracodawców Józef Sypko stwierdził, że umiejętności, które zdobywają uczniowie za granicą maja dużą wagę przy zatrudnianiu.

 

   
© ALLROUNDER