Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Opolszczyzny rozdane!

Szczegóły

 

    W dniu 21 października 2015 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej   w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów premiera oraz Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się uczniom szkół średnich. Nagrody te odebrało 100 najlepszych uczniów naszego województwa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych, z udziałem wojewody opolskiego, Ryszarda Wilczyńskiego oraz Opolskiego Kuratora  Oświaty, Haliny Bilik. Powiat Namysłowski reprezentowały trzy uczennice, których osiągnięcia i sukcesy pozwoliły znaleźć się w tym szczególnym gronie.         

 

 

 

   Z rąk władz wojewódzkich pamiątkowe dyplomy odebrały: Paulina Kochańska uczennica I Liceum Ogólnokształcącego  – uzyskała średnią ocen 4,91, jest finalistką Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej 2015 i finalistką Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka 2015; Natalia Kaszuba uczennica technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół Rolniczych – uzyskała średnią ocen 5,25, zdobyła tytuł finalistki w XXXIX  Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku architektury krajobrazu; Natalia Kurowska – uczennica technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Mechanicznych – uzyskała średnią ocen 5,23, reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

   We wnioskach o stypendia, które składały Samorządy Uczniowskie poszczególnych szkół do Rady Pedagogicznej podkreślona jest wysoka kultura osobista uczennic, zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły, udział w reprezentowaniu swoich placówek  w przedsięwzięciach lokalnych i ogólnokrajowych.

   Wraz z serdecznymi gratulacjami za dołączenie do elitarnego grona stypendystów premiera w parze idą życzenia rozwijania pasji, stawiania ambitnych celów i daru inspirowanie koleżanek i kolegów do podejmowania wyzwań. 

 

 Małgorzata Iwanyszczuk

 

   
© ALLROUNDER