Informator 2017 - Technikum Hodowca Konii

Szczegóły

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany 0do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
  2. szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
  3. prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  4. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
  5. organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

KWALIFIKACJE:

 RL.19. Organizacja chowu i hodowli koni; 


 RL.20. Szkolenie i użytkowanie koni albo RL.06. Jeździectwo i trening koni. 

Perspektywy zatrudnienia:

  • W przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, stadninach i szkółkach jeździeckich
  • W przedsiębiorstwach zajmujących się marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni
  • W przedsiębiorstwach agroturystycznych
  • W przedsiębiorstwach rolnych
  • Samodzielnie prowadzenie działalności gospodarczej

Zajęcia praktyczne w ośrodku "JAKUBUS" w Jakubowicach

 

   
© ALLROUNDER