Program Leonardo da Vinci, Erasmus+


     

Witaj na stronie opisującej praktyki zagraniczne realizowane w ramach
projektów Leonardo  a Vinci a obecnie w ramach projektu Erasmus+. 

 
                 

 

Aktualne artykuły z praktyk zagranicznych 2017

znajdziesz w zakładce Aktualności

Praktyka Technikum Informatycznego i Fototechnika – Plymouth 2016

Szczegóły

1 maja 2016 r. przybyliśmy do pięknej miejscowości Plymouth położonej na Południu Anglii. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktykę w Plymouth Argyle FC Academypod opieką Trevora Lowmana oraz firmach branży informatycznej. Uczniowie nabywają nowe umiejętności i poszerzają zdobytą w szkole wiedzę.

Czytaj więcej: Praktyka Technikum Informatycznego i Fototechnika – Plymouth 2016

Rozpoczęcie praktyk zawodowych w Anglii i we Włoszech

Szczegóły

   W niedzielę 1 maja 54 uczniów naszej szkoły wyjechało na miesięczne praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii i Włoch. W Plymouth praktyczną naukę zawodu rozpoczęła młodzież ucząca się zawodów technik informatyk i fototechnik. Druga grupa, składająca się z uczniów trzecich klas technikum obsługi turystycznej i technikum architektury krajobrazu, udała się do Rimini, do pracy w biurach turystycznych, hotelach lub przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją roślin ozdobnych.

  Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych uczniowie poznają też  zabytki i kulturę regionów, w których przebywają. Ważnym elementem pobytu jest również zwiększenie kompetencji posługiwania się językiem obcym. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele szkoły.

  Kształcenie za granicą jest realizowane w ramach projektu w programie europejskim Erasmus+.

                                                                                                Koordynator projektu Adam Hubicki

Rozpoczęcie praktyk zawodowych w Anglii i we Włoszech (2)

Szczegóły

   W niedzielę 1 maja 54 uczniów naszej szkoły wyjechało na miesięczne praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii i Włoch. W Plymouth praktyczną naukę zawodu rozpoczęła młodzież ucząca się zawodów technik informatyk i fototechnik. Druga grupa, składająca się z uczniów trzecich klas technikum obsługi turystycznej i technikum architektury krajobrazu, udała się do Rimini, do pracy w biurach turystycznych, hotelach lub przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją roślin ozdobnych.

  Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych uczniowie poznają też  zabytki i kulturę regionów, w których przebywają. Ważnym elementem pobytu jest również zwiększenie kompetencji posługiwania się językiem obcym. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele szkoły.

  Kształcenie za granicą jest realizowane w ramach projektu w programie europejskim Erasmus+.

                                                                                                Koordynator projektu Adam Hubicki

Sukces w konkursie na projekty programu Erasmus+

Szczegóły

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2016.

Wniosek naszej szkoły dotyczący projektu "Zagraniczne praktyki zawodowe szansą lepszej pracy" znalazł się na trzeciej pozycji wśród 781 złożonych wniosków, spośród których tylko 215 zostało zatwierdzonych do realizacji.

W ramach wygranego projektu w przyszłym roku szkolnym na miesięczne praktyki zagraniczne do Anglii, Włoch, Niemiec i Hiszpanii wyjedzie prawie stu uczniów. Na zrealizowanie projektu szkoła otrzyma z Unii Europejskie ponad 276 tys. euro.

Sukces w konkursie na projekty programu Erasmus+ (2)

Szczegóły

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2016.

Wniosek naszej szkoły dotyczący projektu "Zagraniczne praktyki zawodowe szansą lepszej pracy" znalazł się na trzeciej pozycji wśród 781 złożonych wniosków, spośród których tylko 215 zostało zatwierdzonych do realizacji.

W ramach wygranego projektu w przyszłym roku szkolnym na miesięczne praktyki zagraniczne do Anglii, Włoch, Niemiec i Hiszpanii wyjedzie prawie stu uczniów. Na zrealizowanie projektu szkoła otrzyma z Unii Europejskie ponad 276 tys. euro.

Jubileusz 10 – lecia programów unijnych w Zespole Szkół Rolniczych

Szczegóły

 

   W dniu 15 kwietnia br. odbyły się uroczyste obchody podsumowujące 10 – letnią działalność szkoły w organizacji projektów  finansowanych prze Unię Europejską. W 2006 roku pierwsza 18 – osobowa grupa uczniów technikum agrobiznesu wyjechała na zagraniczną praktykę do Niemiec w ramach programu Leonardo da Vinci. Kolejne lata przyniosły utrwalenie współpracy z niemieckim partnerem – Związkiem Rolników Starkenburg w południowej Hesji, ale dowiodły także otwarcia się na inne kierunki Europy, stąd wyjazdy do Włoch (Rimini, Rzym), dzięki współpracy z Sistema Turismo oraz do Anglii (Plymuth, Porsmuth), dzięki współpracy z firmą Tellus Group. Rok 2016 stał się okazją do podsumowania aktywności uczniów w zagranicznych stażach zawodowych. Praktyki w ramach programów  Leonardo da Vinci  i Erasmus+ odbyło 556 uczniów, towarzyszyło im 40 nauczycieli - opiekunów, 157 przedsiębiorstw i instytucji zaangażowało się w przyjęcie uczniów na praktykę, zrealizowano 18 projektów, przeznaczono na ich realizację ponad  1,5 mln. euro (ok. 6 000 000 PLN). Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w 2015 roku dokonała oceny działalności szkoły w tym zakresie, przyznając Kartę jakości mobilności, która potwierdza duże doświadczenie, zdolność szkoły do organizowania projektów międzynarodowych, dbałość o wysokie standardy i prawidłowe zarządzanie jakością.

Czytaj więcej: Jubileusz 10 – lecia programów unijnych w Zespole Szkół Rolniczych

Jubileusz 10 – lecia programów unijnych w Zespole Szkół Rolniczych (2)

Szczegóły

 

   W dniu 15 kwietnia br. odbyły się uroczyste obchody podsumowujące 10 – letnią działalność szkoły w organizacji projektów  finansowanych prze Unię Europejską. W 2006 roku pierwsza 18 – osobowa grupa uczniów technikum agrobiznesu wyjechała na zagraniczną praktykę do Niemiec w ramach programu Leonardo da Vinci. Kolejne lata przyniosły utrwalenie współpracy z niemieckim partnerem – Związkiem Rolników Starkenburg w południowej Hesji, ale dowiodły także otwarcia się na inne kierunki Europy, stąd wyjazdy do Włoch (Rimini, Rzym), dzięki współpracy z Sistema Turismo oraz do Anglii (Plymuth, Porsmuth), dzięki współpracy z firmą Tellus Group. Rok 2016 stał się okazją do podsumowania aktywności uczniów w zagranicznych stażach zawodowych. Praktyki w ramach programów  Leonardo da Vinci  i Erasmus+ odbyło 556 uczniów, towarzyszyło im 40 nauczycieli - opiekunów, 157 przedsiębiorstw i instytucji zaangażowało się w przyjęcie uczniów na praktykę, zrealizowano 18 projektów, przeznaczono na ich realizację ponad  1,5 mln. euro (ok. 6 000 000 PLN). Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w 2015 roku dokonała oceny działalności szkoły w tym zakresie, przyznając Kartę jakości mobilności, która potwierdza duże doświadczenie, zdolność szkoły do organizowania projektów międzynarodowych, dbałość o wysokie standardy i prawidłowe zarządzanie jakością.

Czytaj więcej: Jubileusz 10 – lecia programów unijnych w Zespole Szkół Rolniczych (2)

Karta jakości mobilności w programie Erasmus+

Szczegóły

Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie posiada 

Kartę jakości mobilności w programie Erasmus+

 

   Narodowa Agencja Programu Erasmus+ dokonała oceny wniosków o akredytację dla instytucji działających w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w roku 2015. Wnioski o przyznanie Karty jakości złożyło 30 podmiotów, natomiast otrzymało ją zaledwie 4, wniosek ZSR został zatwierdzony na I miejscu,  uzyskując najwyższą liczbę punktów !  KOMUNIKAT 

    W ich ocenie brano pod uwagę następujące obszary: doświadczenie organizacji w realizacji projektów międzynarodowych, strategię umiędzynarodowiania oraz zarządzanie jakością (procedury i schematy działania, zasoby kadrowe). Przyznanie karty Jakości mobilności potwierdza zdolność szkoły do organizowania projektów międzynarodowych oraz dbałość o wysokie standardy na wszystkich etapach – tworzenia projektu, przygotowania uczniów i nauczycieli, organizacji praktyki oraz oceny jej jakości po przyjeździe.

    Wyróżnienie uzyskane przez szkołę jest swego rodzaju podsumowaniem trwającego 9 lat programu praktyk zagranicznych. Autor projektów oraz jego koordynator - wicedyrektor Adam Hubicki podkreśla, że zależy mu na tym, aby wszyscy uczniowie, którzy chcą kształcić się za granicą, mieli taką możliwość  w ramach programu Erasmus+. Dotychczasowe rezultaty dowodzą, że ta strategia jest prowadzona, bowiem ogółem w praktykach zagranicznych uczestniczyło 566 uczniów i 51 nauczycieli– opiekunów. Rok 2016 powiększy tę statystykę o 73 praktykantów przygotowywanych do wyjazdów do Anglii, Włoch i Niemiec

Podsumowanie praktyk zagranicznych 2015, rozdanie Europassów

Szczegóły

  9 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca praktyki zagraniczne w bieżącym roku połączona z rozdaniem uczestnikom projektów dokumentów Europass Mobilność. Tytuł konferencji „Kształcenie za granicą szansą zdobycia lepszej pracy” nawiązywał do rezultatów osiąganych przez uczniów podczas praktyk.

 W tegorocznych praktykach zagranicznych brało udział 103 uczniów i dziesięciu nauczycieli. Wyjazdy zagraniczne były zorganizowane  w ramach dwóch projektów w programach: Uczenie się przez całe życie  „Leonardo da Vinci” oraz Erasmus+. Na realizację tego przedsięwzięcia szkoła otrzymała z Unii Europejskiej ponad 280 tys. euro. Dzięki takim środkom na miesięcznych praktykach zagranicznych przebywało 28 uczniów klasy TI i 16 fototechników w Wielkiej Brytanii oraz po 16 uczniów z technikum architektury krajobrazu i z technikum hotelarskiego we Włoszech, a także 27 z technikum żywienia w Niemczech.

   W konferencji brali udział przedstawiciele Powiatu Namysłowskiego, Kuratorium Oświaty, pracodawców i gimnazjów.

   Uczestnicy praktyk przedstawili liczne korzyści, jakie uzyskali w wyniku udziału w projektach.  Konferencja wykazała, że udział uczniów w praktykach zagranicznych przyczynił się do wzrostu ich kompetencji zawodowych, umiejętności językowych i rozwoju osobistego. Uczestnicy stali się bardziej komunikatywni, samodzielni, pewni siebie, odpowiedzialni, tolerancyjny wobec odmiennych kultur.

  Wicestarosta Powiatu Namysłowskiego Sławomir Stawiarski w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie praktyk zagranicznych dla zwiększania szans przyszłych absolwentów na rynku pracy. Pani Halina Pilarz z KO powiedziała o dużym sukcesie szkoły w realizacji kształcenia za granicą, a przedstawiciel pracodawców Józef Sypko stwierdził, że umiejętności, które zdobywają uczniowie za granicą maja dużą wagę przy zatrudnianiu.

Czytaj więcej: Podsumowanie praktyk zagranicznych 2015, rozdanie Europassów

Uczniowie technikum żywienia na praktyce w Niemczech

Szczegóły

   Na przełomie sierpnia i września 28 uczniów II i III klasy technikum żywienia odbywało praktykę zawodową  w restauracjach i hotelach położonych w pobliżu Darmstadt oraz w malowniczym Odenwaldzie leżącym na południu Hesji. Praktyka była realizowana w ramach projektu pod tytułem: „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy” realizowanego w nowym programie Unii Europejskiej Erasmus+. Uczniowie poznali tajniki kuchni niemieckiej, nauczyli się sporządzać regionalne potrawy oraz obsługiwać konsumentów w roli kelnerów. Zajmowali się też przygotowywaniem sali konsumpcyjnej oraz pokoi dla gości. Praktykanci mieszkali w miejscu pracy lub w niewielkiej odległości od miejsca praktyki, co umożliwiało im doskonalenie umiejętności językowych oraz integrację  z zatrudnionym personelem.

  Partner niemiecki zorganizował uczniom czas wolny w pierwszą i drugą niedzielę pobytu w parku wodnym MIRAMAR w Weinheim oraz na wycieczce krajoznawczej po Nadrenii -Palatynacie. Pobyt w Niemczech na praktyce pozwolił uczniom  podnieść poziom umiejętności zawodowych, językowych i nawiązać kontakty, które już zaowocowały planami powrotu w celu wypoczynkowym, jak też  zarobkowym.

 

   
© ALLROUNDER